Thông Báo Chương Trình Cấp Học Bổng

Thông báo của Ban điều hành diễn đàn Phật pháp.
Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 68
Ngày: 16/06/07 20:31

Thông Báo Chương Trình Cấp Học Bổng

Bài viết chưa xem gửi bởi thienminh »

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CẤP HỌC BỔNG
ĐẠI TẠNG KINH (2007-2008)


Kính thưa chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư pháp lữ đồng phạm hạnh.

Theo đà phát triển của xă hội hiện nay, học ngoại điển là cần thiết. Cần thiết trong sự song hành và hổ trợ nội điển. Như con chim cần phải có đôi cánh khỏe mạnh mới có thể bay cao và bay xa, tu sĩ chúng ta thời nay cũng vậy, cần phải luyện tinh thông cả hai mặt “đạo học” và “thế học” mới có thể tự tại tung cánh hoằng pháp khắp bốn phương trời.

Nhằm khuyến khích Tăng Ni trẻ có trình độ Đại học “thế học” để trợ duyên việc hoằng pháp được thuận lợi về mọi mặt, mọi nơi, làm nền tảng vững chắc cho những bước chân du học nâng cao trí tuệ, thăng hoa đời tu mai sau, ngõ hầu đưa PGVN tiến tới một vị trí xứng đáng, sánh vai cùng PG năm châu, chúng tôi phát tâm thành lập hội chuyên cấp “Học Bổng Đại Tạng Kinh” cho Tăng Ni học Đại Học thế học tại Việt Nam.

Chúng tôi quyết tâm phát nguyện làm việc này, mục đích chính là để báo đền ân đức Thế Tôn trong muôn một, để thực thi di chúc của Tôn sư chúng tôi, để góp phần xây dựng lâu đài chánh pháp, để đáp ứng nhu cầu cấp bách của Tăng Ni trẻ và cũng để hoàn thành hoài bảo từ lâu của chúng tôi. Chúng tôi đặt niềm tin kiên cố vào sự nhiệm mầu của đạo Phật “Nguyện lập thì chúng sanh có thể độ, tâm phát thì Phật đạo có thể thành.” Nay chúng tôi thông cáo rộng rãi khắp ba miền đất Việt, không phân biệt vùng miền, tông phái; Tăng Ni nào có chí mà chưa đủ duyên “tiến tới”, hãy mạnh dạn liên lạc với ban tổ chức chúng tôi để biết thêm chi tiết và được trợ duyên.

Các bạn đồng phạm hạnh thân mến, hãy gắng hết sức luyện đôi cánh nhỏ của mình cho thật dẻo để chuẩn bị bay cao và xa vào khung trời tuyệt diệu “đạo Phật là khoa học” mai sau được tốt đẹp, chúng tôi nguyện sẽ chấp cánh cho quý vị.

Kính thưa chư tôn thiền đức và quý Phật tử,

Đây là một vấn đề cấp thiết mang tính lâu dài, cần có nhiều nghiên cứu và trao đổi để có thể ứng dụng một cách thiết thực, lợi lạc trong việc “đào tạo và sử dụng nhân tài”. Ước mong chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử xa gần đồng tâm góp ý xây dựng, ủng hộ tinh thần, cùng đúc kết thiện duyên, tô bồi thiện quả, hoàn thành đại nguyện chung: “DUY TUỆ THỊ NGHIỆP.”

Nay kính,
TM Ban Điều Hành Học Bổng Đại Tạng Kinh,
Tỳ Kheo,

oo0oo

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC XIN CẤP HỌC BỔNG

Muốn được cứu xét trợ cấp học bổng Đại Tạng Kinh, quý vị tăng ni sinh đang ghi danh theo học tại các đại học phổ thông tại Việt nam cần hội đủ hai điều kiện căn bản, là giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm và mỗi năm phải an cư kiết hạ ba tháng. Muốn được tái cấp học bổng, quý vị cần photocopy báo cáo bảng điểm kết quả học tập mỗi năm theo yêu cầu.
Hội đủ các điều kiện trên, quý vị hãy điền đơn xin học bổng theo mẫu dưới đây:


ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG ĐẠI TẠNG KINH

(góc này có khoảng trống đủ để dán hình thẻ)

ngày...tháng...năm...

Kính gởi:
Ban Điều Hành Học Bổng Đại Tạng Kinh

Thế danh:
Pháp tự (hoặc pháp danh):
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:
Ngày tháng năm xuất gia và thọ giới:
Tên và địa chỉ chùa Bổn sư:
Địa chỉ liên lạc với đương sự trong hiện tại:
E-mail: (nếu có)
Điện thoại (nếu có):
Hiện (sẽ) theo học năm thứ …….ngành (ban) ………………….tại Đại Học……………
2 điều kiện để có thể được cấp học bổng
Là giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm
Mỗi năm phải an cư kiết hạ 3 tháng
Cam kết: Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng mục tiêu và báo cáo bảng điểm kết quả học tập mỗi năm theo yêu cầu.


Người làm đơn:
(ký tên)

Đính kèm:
Photo giấy khai sinh,
Photo chứng điệp thọ giới (TK, TKN, Thức Xoa, Sa-di, hoặc Sa-di-ni)
Photo giấy báo nhập học (cĩ thể bổ tc sau, khi đến nhận học bổng).
Đơn xin gởi 2 bản, 1 bản (scan) gởi qua email: (Hiện tại chưa nhận hồ sơ, chỉ nhận vào khoảng giữa tháng 7 Tây lịch và xin đừng gởi đơn vào hợp thư của trang nhà.)
1 bản xin gởi đến: Ban Điều Hành Học Bổng Đại Tạng Kinh (Hiện tại chưa nhận hồ sơ, chỉ nhận vào khoảng giữa tháng 7 Tây lịch và xin đừng gởi đơn vào hợp thư của trang nhà.)

_______

Chú ý:
- Đơn xin học bổng gởi đi chúng tôi không có trách nhiệm trả lại hồ sơ.
- Ưu tiên cho những vị học đại học năm đầu.
- Mỗi đầu năm học làm đơn một lần. Đơn xin tái cấp học bổng chỉ cần đính kèm hồ sơ bản điểm. Được chấp nhận năm nay không có nghĩa là năm sau cũng sẽ được chấp nhận.
- Thư chấp nhận cấp học bổng sẽ được thông báo qua email hoặc điện thoại, 20–30 ngày sau khi chúng tôi nhận đầy đủ hồ sơ bản điểm. (Trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo qua bưu điện)
- Tất cả mọi tin tức sẽ được cập nhật tại đây và trang chủ Đại Tạng Kinh Việt Nam trong phần tin tức.
- Mặc dù trong thư thông báo chỉ đề cập đến Tăng Ni. Tuy nhiên, chúng tôi dành riêng 3 học bổng cho các em mồ côi và 3 học bổng cho các em khuyết tật. (Hiện tại chưa nhận đơn. Điều kiện thì đợi nghiên cứu đã, nhưng chắc phải học giỏi thôi.)
- Chúng tôi có quyền ngưng nhận đơn vào bất kỳ lúc nào chúng tôi cảm thấy "sức mình" chỉ ngang đó thôi. Mọi sự thắc mắc góp ý về học bổng xin hỏi tại đây.


Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org
Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 68
Ngày: 16/06/07 20:31

Re: Thông Báo Chương Trình Cấp Học Bổng

Bài viết chưa xem gửi bởi thienminh »

Cập Nhật ngày 8/9/2007
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CẤP HỌC BỔNG
ĐẠI TẠNG KINH (2007-2008)Kính thưa chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư pháp lữ đồng phạm hạnh. Theo đà phát triển của xă hội hiện nay, học ngoại điển là cần thiết. Cần thiết trong sự song hành và hổ trợ nội điển. Như con chim cần phải có đôi cánh khỏe mạnh mới có thể bay cao và bay xa, tu sĩ chúng ta thời nay cũng vậy, cần phải luyện tinh thông cả hai mặt “đạo học” và “thế học” mới có thể tự tại tung cánh hoằng pháp khắp bốn phương trời.

Nhằm khuyến khích Tăng Ni trẻ có trình độ Đại học “thế học” để trợ duyên việc hoằng pháp được thuận lợi về mọi mặt, mọi nơi, làm nền tảng vững chắc cho những bước chân du học nâng cao trí tuệ, thăng hoa đời tu mai sau, ngõ hầu đưa PGVN tiến tới một vị trí xứng đáng, sánh vai cùng PG năm châu, chúng tôi phát tâm thành lập hội chuyên cấp “Học Bổng Đại Tạng Kinh” cho Tăng Ni học Đại Học thế học tại Việt Nam.

Chúng tôi quyết tâm phát nguyện làm việc này, mục đích chính là để báo đền ân đức Thế Tôn trong muôn một, để thực thi di chúc của Tôn sư chúng tôi, để góp phần xây dựng lâu đài chánh pháp, để đáp ứng nhu cầu cấp bách của Tăng Ni trẻ và cũng để hoàn thành hoài bảo từ lâu của chúng tôi. Chúng tôi đặt niềm tin kiên cố vào sự nhiệm mầu của đạo Phật “Nguyện lập thì chúng sanh có thể độ, tâm phát thì Phật đạo có thể thành.” Nay chúng tôi thông cáo rộng rãi khắp ba miền đất Việt, không phân biệt vùng miền, tông phái; Tăng Ni nào có chí mà chưa đủ duyên “tiến tới”, hãy mạnh dạn liên lạc với ban tổ chức chúng tôi để biết thêm chi tiết và được trợ duyên.

Các bạn đồng phạm hạnh thân mến, hãy gắng hết sức luyện đôi cánh nhỏ của mình cho thật dẻo để chuẩn bị bay cao và xa vào khung trời tuyệt diệu “đạo Phật là khoa học” mai sau được tốt đẹp, chúng tôi nguyện sẽ chấp cánh cho quý vị.

Kính thưa chư tôn thiền đức và quý Phật tử,

Đây là một vấn đề cấp thiết mang tính lâu dài, cần có nhiều nghiên cứu và trao đổi để có thể ứng dụng một cách thiết thực, lợi lạc trong việc “đào tạo và sử dụng nhân tài”. Ước mong chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng quý Phật tử xa gần đồng tâm góp ý xây dựng, ủng hộ tinh thần, cùng đúc kết thiện duyên, tô bồi thiện quả, hoàn thành đại nguyện chung: “DUY TUỆ THỊ NGHIỆP.”

Nay kính,
Ban Điều Hành Học Bổng Đại Tạng Kinh,


Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org
Hình đại diện của người dùng
thienminh
Bài viết: 68
Ngày: 16/06/07 20:31

Re: Thông Báo Chương Trình Cấp Học Bổng

Bài viết chưa xem gửi bởi thienminh »

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC XIN CẤP HỌC BỔNG


1/ Muốn được cứu xét trợ cấp học bổng Đại Tạng Kinh, quý vị tăng ni sinh đang ghi danh theo học tại các đại học phổ thông tại Việt nam cần hội đủ hai điều kiện căn bản, là giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm và mỗi năm phải an cư kiết hạ ba tháng. Muốn được tái cấp học bổng, quý vị cần photocopy báo cáo bảng điểm kết quả học tập mỗi năm theo yêu cầu.

2/ Chỉ là gợi ý không phải là điều kiện: Ngoài chương trình học chính quy (đại học), nên học thêm và đi chuyên sâu một trong những ngoại ngữ sau: Pali, Sanskrit, Tây Tạng, Tân và cổ văn tiếng Hoa, Anh, Pháp và Đức... Để sau này nếu có dịp đi du học không bị hàng rào ngôn ngữ làm trở ngại. Hiện tại chúng tôi đang phấn đấu để thực hiện điều này. Hy vọng sang năm sẽ có 10 vị được cấp học bổng du học Miến Điện và Tích Lan.

Hội đủ các điều kiện trên, quý vị hãy điền đơn xin học bổng theo mẫu dưới đây:
ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG ĐẠI TẠNG KINH


(góc này có khoảng trống đủ để dán hình thẻ)

Ngày...tháng...năm...

Kính gởi:
Ban Điều Hành Học Bổng Đại Tạng Kinh

Thế danh:
Pháp tự (hoặc pháp danh):
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:
Ngày tháng năm xuất gia và thọ giới:
Tên và địa chỉ chùa Bổn sư:
Địa chỉ liên lạc với đương sự trong hiện tại:
E-mail: (nếu có)
Điện thoại (nếu có):
Hiện (sẽ) theo học năm thứ …….ngành (ban) ………………….tại Đại Học……………
2 điều kiện để có thể được cấp học bổng
Là giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm
Mỗi năm phải an cư kiết hạ 3 tháng
Cam kết: Nếu được chấp thuận, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng mục tiêu và báo cáo bảng điểm kết quả học tập mỗi năm theo yêu cầu.


Người làm đơn:
(ký tên)

Đính kèm:
Photo giấy khai sinh,
Photo chứng điệp thọ giới (TK, TKN, Thức Xoa, Sa-di, hoặc Sa-di-ni)
Photo giấy báo nhập học.

Hiện tại để tránh sự tốn kém và phiền toái cho tăng ni và sinh viên, quý vị chỉ cần scan và gởi hồ sơ qua email: daitangkinhvietnam@gmail.com Tuy nhiên, trong tương lai nếu chúng tôi cần thì các bạn phải gởi bản hồ sơ chính cho chúng tôi. Sau khi nhận được hồ sơ chúng tôi sẽ có hồi báo trong vòng 3 ngày, nếu không nhận được hồi báo xin liên hệ với chúng tôi.

_______

Ghi chú:

- Đơn này chỉ áp dụng cho tăng ni.

- Đơn xin học bổng gởi đi chúng tôi không có trách nhiệm trả lại hồ sơ.

- Mỗi đầu năm học làm đơn một lần. Đơn xin tái cấp học bổng chỉ cần đính kèm hồ sơ bản điểm. Được chấp nhận năm nay không có nghĩa là năm sau cũng sẽ được chấp nhận.

- Thư chấp nhận cấp học bổng sẽ được thông báo qua email hoặc điện thoại, 20–30 ngày sau khi chúng tôi nhận đầy đủ hồ sơ bản điểm. (Trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo qua bưu điện)

- Tất cả mọi tin tức sẽ được cập nhật tại trang nhà Đại Tạng Kinh Việt Nam trong phần tin tức và diễn đàn chuyên mục học bổng.

- Mặc dù trong thư thông báo chỉ đề cập đến Tăng Ni. Tuy nhiên, chúng tôi dành riêng 3 học bổng cho các em mồ côi và 3 học bổng cho các em khuyết tật. Ước mơ của chúng tôi ít nhất là 5 em mồ côi và 5 em khuyết tật. Tuy nhiên, vì không đủ điều kiện nên hiện tại chỉ có thể cấp cho 6 em. Nếu được sự hổ trợ của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ tăng thêm số học bổng. (Điều kiện xin xem chi tiết cuối trang*)

- Chúng tôi có quyền ngưng nhận đơn vào bất kỳ lúc nào chúng tôi cảm thấy "sức mình" chỉ ngang đó thôi. Mọi sự thắc mắc chi tiết về học bổng xin hỏi tại đây: Diễn đàn Phật pháp.

- Riêng đối với chư tôn đức tăng ni (không phân biệt tông phái vùng miền) nhập thất chuyên tu (trong trường hợp này chắc chắn phải có người hộ thất). Chúng con sẽ vô cùng hoan hỷ cúng dường trợ duyên. Tuy nhiên, với điều kiện phải bế quan nhập thất biệt tu, không còn liên lạc với bên ngoài trong thời gian kiết thất và ít nhất từ 1 năm trở lên. Chúng con sẽ bắt đầu cúng dường vào tháng thứ 6 sau khi các ngài kiết thất. Quý ngài cứ yên tâm nhập thất vì một khi chúng con chấp nhận cúng dường trợ duyên chúng con sẽ hộ cho đến khi các ngài ra thất, ngày nào các ngài còn ở trong thất ngày ấy chúng con sẽ còn hổ trợ. Những trường hợp nhập thất mà còn liên lạc với bên ngoài không nằm trong chương trình này. Chư tôn đức (nhập thất) có thể viết thư yêu cầu vào bất kỳ hợp thư nào hoặc ngay ở cuối trang này và ngay bây giờ mà không cần phải đợi. Điện thư: daitangkinhvietnam@yahoo.com, daitangkinhvietnam@gmail.com

- Cập nhật 24/7/2007 như chúng con đã đề cập, trong năm nay 2007-2008 chúng con chỉ có thể cấp học bổng cho các vị Tăng Ni học đại học tại Việt Nam mà thôi, chưa đủ điều kiện để cấp học bổng cho tăng ni du học. Cấp học bổng du học là ước mơ và dự định cho tương lai. Nếu tự lực của chúng con thì ít nhất phải sau 2 năm. Vì hiện tại chúng con chưa đủ điều kiện. "Hy vọng sang năm cấp học bổng cho tăng ni du học" chỉ có thể thực hiện nếu được các mạnh thường quân giúp. Trong trường hợp được các mạnh thường quân giúp đỡ chúng con sẽ thông báo đầy đủ tại trang nhà và diễn đàn.

Nguyện đem quả đức thanh cao này hồi hướng cho chúng sanh được an lạc, mọi loài đều ấm no, hận thù đều dứt sạch và Đại Tạng Kinh Việt Nam sớm hoàn thành, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

_________

Phần này chỉ dành cho các em mồ côi và khuyết tật. Chúng tôi có thể sẽ cứu xét 10 xuất học bổng.

* 1/ Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:

- Các em mồ côi và khuyết tật ở các trại mồ côi hoặc chùa…

- Các em khuyết tật có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

- Cả hai trường hợp trên đều phải hiện hoặc chuẩn bị là sinh viên của các trường đại học.

- Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên.

2/ Đơn xin cấp học bổng:

- sinh viên tự viết đơn, trong đó trình bày ngắn gọn nhưng đủ:

- Thông tin cá nhân, chi tiết hoàn cảnh gia đình và nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân, ước mơ và dự định tương lai.

- Kết quả học tập (điểm tuyển sinh, TN THPT, ghi rõ điểm và xếp loại các năm học THPT và những thành tích học tập đã đạt được nếu có.)

3/ Hồ sơ đính kèm:

- Các bản sao chứng minh: giấy báo nhập học, kết quả thi tuyển sinh, học bạ THPT, và những thành tích học tập đã đạt được nếu có, CMND hoặc hộ khẩu. (Chỉ cần bản sao không cần công chứng).

- Giấy ưu tiên hoặc xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn. (nếu có, chỉ cần bản sao không cần công chứng).

- Giấy chứng nhận hoạt động ngoại khóa và tất cả những giấy tờ bổ sung cho thành tích học tập của ứng viên (nếu có).

Hiện tại để tránh sự tốn kém và phiền toái cho tăng ni và sinh viên, quý vị chỉ cần scan và gởi hồ sơ qua email: daitangkinhvietnam@gmail.com Tuy nhiên, trong tương lai nếu chúng tôi cần thì các bạn phải gởi bản hồ sơ chính cho chúng tôi. Sau khi nhận được hồ sơ chúng tôi sẽ có hồi báo trong vòng 3 ngày, nếu không nhận được hồi báo xin liên hệ với chúng tôi.


Không làm các điều ác, thường làm các điều lành, giữ thân ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.
Nội quy sinh hoạt của diễn đàn: 1. Thân hòa cùng chung ở. 2. Khẩu hòa không tranh cãi. 3. Ý hòa cung hoan hỷ. 4. Giới hòa cùng tu tập. 5. Kiến hòa cùng giải bày. 6. Lợi hòa cùng chia sẻ. Mong mọi người sinh hoạt trong trong tinh thần lục hòa.
- Nhấn F12 để bật hay tắt chương trình gõ tiếng Việt của diễn đàn.
http://daitangkinhvietnam.org | http://tudien.daitangkinhvietnam.org | http://diendan.daitangkinhvietnam.org
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách