Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Tự Tánh ví dụ như bà mẹ luôn ở bên chúng sanh, nhưng chúng sanh mê muội sống bằng vọng tâm vọng thức nên quên đi bà mẹ chơn tánh.
Phật và Bồ tát không là tự tánh thì là cái gì Thanhtri?
Thanhtri thử về ngủ lằm mơ xem có niệm được danh hiệu các ngài không?
Hay lại cuống cuồng chạy đông chạy tây trong mơ!
Vậy phải làm sao? Riêng tôi thấy trong topic này, cần phải buông bỏ cái chấp ghét phàm mến thánh móc ở trên đầu tâm, dành thời gian ra quán chiếu việc này thì tự nhiên sẽ thấu suốt. Còn không, dù có nói gì thì ngay trên lời nói vẫn kẹt.
Đúng vậy đó! Trong cái topic nay người nọ là hồi quang phản chiếu của người kia. Hãy bỏ hết bản ngã bởi vì bản ngã sẽ ngăn chặn huệ nhãn của mỗi người, có được như vậy mới gọi là tâm truyền tâm


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Thánh_Tri đã viết:
anhshipga đã viết:
Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, giá như lâm vào lửa lớn, lửa chẳng đốt đặng vì nhờ oai thần Bồ tát này che chở vậy; hoặc bị dòng nước cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài liền gặp chỗ cạn."
Ý nghĩa câu xưng danh hiệu ngài chính là cầu vậy. Phật và các vị bồ tát đối với chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng con thì không nhớ mẹ không chịu chạy tới tấm gương mà thấy bản tâm minh
Hiểu sai lầm pháp tu Quán Thế Âm cho nên mới cho rang xưng danh hiệu là cầu xin.

Quán nghĩa là dùng tâm để xoi rọi.

Thế âm nghĩa là âm thanh của phàm tình vọng thức nơi.

Do vậy pháp tu Quán Thế Âm không phải là dùng bộ óc tình thức mà xưng danh hiệu khởi niệm danh hiệu.

Mà là đem hết năng lực xoay về nghe lại tự ngôn tự ngữ bên trong mình, soi xem chúng từ đâu sanh khởi, tu Quán Thế Âm là Phản văn văn tự tánh, chứ không phải là dùng thức để niệm danh hiệu.

Dùng thức để niệm thì luôn khởi thức thì biết bao giờ mới thoát khỏi.

Kinh Pháp Hoa là dạy người thành Phật, ngộ nhập Tri Kiến Phật nơi mình, mà nếu cho rằng dùng thức để khởi niệm danh hiệu thì biết bao giờ mới thành Phật, bao giờ mới ngộ nhập Tri Kiến Phật. Hóa ra không hiểu pháp hoa bèn nói bậy hạ thấp pháp hoa là pháp tầm thường.
Bác nên đọc kỹ lại câu của DN. Tôi thấy không cần phải giải thích thêm.
Xưng danh hiệu bằng vọng thức thì bao giờ mới thấy được chính mình.

Niệm danh trong kinh dạy nghĩa là nhớ xoay về với tự tánh. Còn niệm danh theo kiểu vọng thức khởi niệm thì không phải.

Tự Tánh ví dụ như bà mẹ luôn ở bên chúng sanh, nhưng chúng sanh mê muội sống bằng vọng tâm vọng thức nên quên đi bà mẹ chơn tánh.
Nói thẳng bác Thánh Tri không hiểu, tôi lại nói quanh co vậy:

- Lời DN đã nói, ông nhai lại để làm chi? Ông không biết thẹn hay sao? Chỉ uổng công đọc kinh điển. Nhồi nhét đủ loại kiến thức, khái niệm, giải nghĩa. Cần phải một lúc mửa ra cho bằng hết.

-- Ông giải nghĩa để khoe kiến thức, để hướng dẫn hay là để "chống sợ hãi" ? khoe thì chắc là không, hướng dẫn thì đã có Pháp sư goolge, chẳng cần đến ông ( giải nghĩa của ông cũng chỉ giống vậy thôi), vậy chỉ có thể là cái cuối.

- Ông học Thiền bao lâu rồi mà trong đầu lúc nào cũng thấy có phật, thấy có chúng sanh/phàm phu? Mở miệng ra là "Tôi là chúng sanh", "các vị là chúng sanh", "mọi người là chúng sanh", "chẳng ai là Phật".... Vậy ai là Phật? Phật là cái gì?. Ông không trả lời được Phật là gì thì cũng chả biết chúng sanh là gì. ( Này này, đừng dẫn kinh sách ra đấy nhé, tôi biết ông sẽ hướng vào trong đó để tìm câu trả lời!). Ông vô tình gieo rắc những cái vọng chấp này ông có biết không? Chỉ làm tăng trưởng vô minh cho chính mình và cho người khác.

Đối với người khác thì tôi cho qua nhưng đối với ông, tự xưng học thiền, tôi không thể được ý quên lời mà càng nghiêm khắc. Nói ra 1 câu phải có đủ thể dụng viên dung, lý sự vô ngại, quyền thực tịnh hành. Còn nói không được thì bóp chặt lấy yết hầu, nhằm ngay công án, thoại đầu, quan ải của tổ sư mà vận sức ra mà đập bể cái vỏ vô minh. Đợi thấu qua bên kia rồi hẵn muốn nói gì thì nói. Hiện giờ nói ra vẫn dính vỏ kẹt niệm thì chẳng thể giúp được ai mà còn sinh hậu hoạn.

Trân trọng

PS:

Nói quanh co kiểu này thì bác càng uất ức, thôi để tôi lại nói thẳng vậy: "ông tham chữ "vô" thế nào rồi?"


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

="anhshipga
Nói quanh co kiểu này thì bác càng uất ức, thôi để tôi lại nói thẳng vậy: "ông tham chữ "vô" thế nào rồi?"
Lại là câu hỏi dư thừa.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Trên đầu câu biện luận
Liền là cọc buộc lừa
Biết câu hỏi dư thừa
Hay chăng người chẳng thiếu?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

anhshipga đã nói :
Nếu các bác là người mắt sáng thì hãy lìa tứ cú, tuyệt bách phi nói ra 1 câu chuyển ngữ về năng sở xem?
Hư! hư!
(giọng mũi)

Khi tâm cũng không mà ngã cũng không, lúc đó thế nào ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Nếu các bác là người mắt sáng thì hãy lìa tứ cú, tuyệt bách phi nói ra 1 câu chuyển ngữ về năng sở xem?

Hư! hư!
(giọng mũi)
Tào lao
Khi tâm cũng không mà ngã cũng không, lúc đó thế nào ?
Trên đất bằng người chết vô số


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tào lao"Biết mà nói không được" cho nên phải Hư ! hư! thôi.

Lìa năng sở thì chỉ có 2 cách : Nhập Niết Bàn hay nhập Thiền mà thôi.
Nếu đang Thiền định mà có người hỏi
"Lìa tứ cú tuyệt bách phi, nói một câu lìa năng sở xem"
thì lúc đó làm sao mà trả lời ?
Khi tâm cũng không mà ngã cũng không, lúc đó thế nào ?
Trời xanh ! Trời xanh !
Trên đất bằng người chết vô số
Có một người không chết.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

cho nên mới tào lao


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

binh đã viết:
Tào lao


Tào lao sao được ?
"Muốn nói mà không nói được". cho nên phải Hư ! hư! thôi.

Lìa năng sở thì chỉ có 2 cách : Nhập Niết Bàn hay nhập Thiền mà thôi.
Nếu đang Thiền định mà có người hỏi
"Lìa tứ cú tuyệt bách phi, nói một câu lìa năng sở xem"
thì lúc đó làm sao mà trả lời ?
Khi tâm cũng không mà ngã cũng không, lúc đó thế nào ?
Trời xanh ! Trời xanh !
Trên đất bằng người chết vô số
Có một người không chết.
Cho nên mới tào lao


conbohai
Bài viết: 18
Ngày: 21/01/14 19:22
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi conbohai »

Thà chấp CÓ bằng núi Tudi, còn hơn chấp KHÔNG như hạt cải

Vì chấp KHÔNG sẽ tạo ra tâm lý bất cần, ngông nghênh, ngạo mạn, bừa bãi, coi thường tất cả.

Ham dùng thiền ngữ để đối đáp,nhưng không ngờ bên trong chỉ là tâm khoe khoang và hơn thua vi tế mà thôi kinhle

The end! tangbong tangbong tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.19 khách