Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

anhshipga chỉ đủ bản lãnh vặt lông, cắt cổ thì không dám. 8->


dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

anhshipga đã viết: cắt cổ thì không dám. 8->
Vậy rạo này bán hàng có đắt không? Hay về núi tu hành? =((


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

cung cầu quyết định giá cả.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Kính các đạo hữu.
Sau đây là ý kiến của tôi về vấn đề này. Nếu có sai trái, tôi xin sám hối trước chư Phật, Bồ tát và mọi người.

Kinh dạy "năng - sở" diệt mới nhập dòng Thánh, (sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền), tức là thể nhập chơn tâm, thể nhập tánh không. Cho nên cái trí khiến ta nhận được tánh không gọi là "căn bản trí ".

Tuy nhiên sau khi thể nhập Tánh Không rồi, (tức là Nhất nguyên), năng - sở không còn làm sao độ sanh, nên các vị mới sử dụng "Hậu đắc trí". Trong Hậu đắc trí này có đầy đủ năng - sở, nhưng vượt xa phàm phu. Tỷ dụ như các ngài dùng thiên nhãn để thấy toàn thể, và xem xét trên dưới, trong ngoài từng trường hợp, dùng huệ nhãn để biết do đâu, nhân quả nào mà đưa đến trường hợp này, dùng pháp nhãn để biết dùng pháp nào thích hợp cho trường hợp này, rồi mới ra tay cứu vớt.

Do vậy các vị Thánh tuy đã thoát khỏi năng - sở, nhưng vẫn phải quyền biến sử dụng để cứu độ chúng sanh.

Cảm ơn tất cả những ai đã tham gia vấn đề này. Tất cả đều là thầy tôi.
Kính tangbong tangbong tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Tuy nhiên sau khi thể nhập Tánh Không rồi, (tức là Nhất nguyên), năng - sở không còn làm sao độ sanh, nên các vị mới sử dụng "Hậu đắc trí". Trong Hậu đắc trí này có đầy đủ năng - sở, nhưng vượt xa phàm phu. Tỷ dụ như các ngài dùng thiên nhãn để thấy toàn thể, và xem xét trên dưới, trong ngoài từng trường hợp, dùng huệ nhãn để biết do đâu, nhân quả nào mà đưa đến trường hợp này, dùng pháp nhãn để biết dùng pháp nào thích hợp cho trường hợp này, rồi mới ra tay cứu vớt.
(câu này xin lỗi đạo hữu bình trước)ĐH Bình chỉ giỏi dùng tâm phàm phu so lường tâm thánh nhân.
cung cầu quyết định giá cả.
Đạo hữu bình có hiểu câu này không? Nó giống như tấm gương vậy phản chiếu tất cả mà không có vật nào được phản chiếu.
Độ tất cả chúng sinh mà không có chúng sinh nào được độ. (đó mới là chân chính bất nhị, hay gọi là tùy thuận tánh viên giác)Ngoại đạo khác ở chỗ này. Ngoại đạo cũng tiến được vào chỗ không có năng sở những lại không ngộ đạo(cứng chết ở chỗ này)năng - sở không còn làm sao độ sanh.
CHo lên việc ngộ đạo là việc rất quan trọng không ai ngộ cho bạn được mà bạn phải tự ngộ.
cung cầu quyết định giá cả. Câu này hay đó Anhshipga
Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, giá như lâm vào lửa lớn, lửa chẳng đốt đặng vì nhờ oai thần Bồ tát này che chở vậy; hoặc bị dòng nước cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài liền gặp chỗ cạn."

"Nếu có trăm ngàn muôn ức chúng sanh ra khơi tìm các vật báu: trân châu, vàng bạc, lưu ly,xa cừ, san hô, hổ phách, chơi vơi ngoài biển cả; giả sử gió dữ thổi bạt ghe thuyền, lênh đênh trôi dạt, tấp vào nước quỷ La sát; trong đoàn lâm nạn, nếu được một người biết xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, trọn đoàn thảy đều giải thoát nạn quỷ La sát. Vì nhân duyên kia nên gọi là Quán thế âm."

2. Nếu lại có người, sắp phải bị hại vì nạn gậy đao, xưng danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, dao gậy người cầm liền gãy từng đoạn mà đặng giải thoát.

Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, quỷ Dạ xoa cùng quỷ La sát, đoàn lũ kéo về, muốn gây não hại, nghe xưng danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, các quỷ kia không còn dùng được mắt dữ ngó người huống là gieo hại.

Lại giả sử có người, hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc vào thân, niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm gông xiềng thảy đều hư rã, liền đặng giải thoát.

Nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, giặc cướp hoành hành, đầy đồng chật lộ, có người thương chủ dẫn đoàn con buôn mang nhiều của báu vượt qua đường hiểm, bị cướp chận đường; trong đoàn lâm nạn nếu được một người cất tiếng hô to: "Này các thiện nam tử, chớ nên kinh hãi, xin hãy nhứt tâm xưng danh Quán thế âm, Bồ tát này hay đem pháp lực vô úy ban cho chúng sanh, ai mà kêu cầu sẽ đặng thoát nạn"., đoàn buôn nghe lời đồng loạt xưng danh "Nam mô Quán thế âm Bồ tát", nhờ xưng danh hiệu ấy, đều đặng giải thoát...
Ý nghĩa câu xưng danh hiệu ngài chính là cầu vậy. Phật và các vị bồ tát đối với chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng con thì không nhớ mẹ không chịu chạy tới tấm gương mà thấy bản tâm minh


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Bác binh cũng chưa rõ được, rãnh sẽ bàn tiếp.

Diệu Ngộ nói tầm bậy hết trơn hết trọi, sửa không siết, để khi rãnh tôi sẽ sửa.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Thánh_Tri đã viết:Bác binh cũng chưa rõ được, rãnh sẽ bàn tiếp.

Diệu Ngộ nói tầm bậy hết trơn hết trọi, sửa không siết, để khi rãnh tôi sẽ sửa.
Đoạn trước DN có hỏi Thanhtri có còn chạy chốn trời nắng nữa không sao không thấy trả lời?
Thanhtri cũng lên nói ra dù DN hay ĐH Bình có sai thì cũng có thể sửa mà đúng không ĐH Bình?


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tôi nói cảm ơn để chấm dứt tranh luận về vấn đề này chứ Thực ra thì ai nói đúng hay sai tôi đều biết hết.
Tất cả mọi người ở đây chưa có ai đạt đến trạng thái Thánh đâu, đừng nói nhảm, mà mang tội.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

binh đã viết:Tôi nói cảm ơn để chấm dứt tranh luận về vấn đề này chứ Thực ra thì ai nói đúng hay sai tôi đều biết hết.
Tất cả mọi người ở đây chưa có ai đạt đến trạng thái Thánh đâu, đừng nói nhảm, mà mang tội.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người.
Tranh luận là điều kiện để hiểu đạo rồi đến ngộ đạo. Ngay nơi tranh luận chính là quán chiếu, tuệ nhãn phát sinh. Nhưng với câu trên ĐH Bình đã cắt đứt tuệ nhãn của mình rồi.
anhshipga chỉ chả lời
cung cầu quyết định giá cả.
đã đầy đủ nghĩa tổ sư thiền rồi.


Hình đại diện của người dùng
Hoa Sen Cõi Tịnh
Bài viết: 388
Ngày: 23/07/12 19:33
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam - HCM

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Hoa Sen Cõi Tịnh »

- '' Căn Bản Trí'' và '' Hậu Đắc Trí'' hai câu này chỉ một trí là Trí Bát Nhã, vì chúng sinh hay có tâm phân biệt thấp cao, trước sau... nên các kinh đều có thứ lớp sâu, cạn. Cho nên muốn hiểu rõ phải xem kinh liễu nghĩa như: Viên Giác, Thủ Lăng Nghiêm, Bát Nhã Tâm kinh.
Viên Giác: Viên là tròn đầy, Giác chỉ Tánh giác tức chân tâm. Chân tâm Phật tánh vốn tròn đầy chẳng thiếu trong đó bao hàm tất cả kinh điển, trí tuệ cứu cánh, chân lý tuyệt đối, thần thông vô lượng, diệu dụng vô ngại...
- Tánh giác này là Tự tánh vô ngã, tánh không tuyệt đối, an lạc Niết Bàn. Không còn đối đãi phân biệt.
- Các hàng Bồ Tát Đẳng Giác và Phật đạt cảnh giới này, nói cảnh giới thực sự không có cảnh giới, vì tất cả đều do tâm biến hiện.
'' Tâm như họa sĩ khéo
Vẽ thế giới muôn màu
Cảnh ngũ ấm thế gian
Không pháp nào không tạo''
- Bồ Tát thị hiện năng sở vào độ sinh. Căn bản vốn chẳng có Năng - Sở, có Năng có Sở đều là huyễn hóa chẳng phải thật. Phật nói: '' Ta chẳng nói Pháp''.
Bởi ''Ta'' là ngã còn ngã thì chẳng phải chân thật, chân thật vốn không có ngã.
- Thị hiện Năng Sở, như thần thông phân thân để hóa độ, hóa thân là huyễn hóa chẳng phải thật. Chúng sinh lầm tưởng đó là chân thật mà chạy theo vì người này chưa giác ngộ '' Tức tâm tức Phật''. Khi nhận ra tâm này là Phật thì chỉ quay về Tự Tâm '' soi lại tâm mình''.


Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
(Kinh Kim Cang)
Hình đại diện của người dùng
Hoa Sen Cõi Tịnh
Bài viết: 388
Ngày: 23/07/12 19:33
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet Nam - HCM

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Hoa Sen Cõi Tịnh »

'' Tức tâm tức Phật''. Nhiều người chấp Lý bỏ Sự chấp câu này mà tu lệch đường, Lý là lý thuyết, Sự là Sự thực hành. Người chỉ nói lý thuyết mà không thực hành thì như người: kể món ăn mà không được ăn, đếm tiền của người khác chẳng phải tiền mình.
- Cho nên biết tâm này là Phật, thì tu sao cho giống ông Phật, làm hạnh nào giống ông Phật là Tu hành.


Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng
(Kinh Kim Cang)
dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Bỏ lý hành sự thì mắc bệnh tác
Bỏ sự nói lý thì mắc bệnh nhậm
Lý sự viên dung thì mới giống ông Phật


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách