Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

dieungo
Bài viết: 769
Ngày: 11/04/12 22:47
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi dieungo »

Vậy Thanhtri làm cách nào để chốn khỏi không khí trên quả đất này?


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

="dieungo"]Ngoại đạo cũng tiến được vào chỗ không có năng sở những lại không ngộ đạo(cứng chết ở chỗ này)năng - sở không còn làm sao độ sanh.
Ngoại đạo nói không năng sở là vì họ chấp không, rơi vào không đoạn diệt. Tức nghĩa là phủ nhận cái thân nầy, phủ nhận cảnh vật là hiện hữu. Khi thân nầy còn và cảnh vật còn thì cho là có. Khi thân nầy mất cảnh mất vì vô thường dời đổi thì cho là không. Đó là không đối có, có đối không. Do vậy khi họ chấp "không năng sở" thì liền rơi vào không đoạn diệt bởi vì dùng đó để đối với có năng sở.

Còn Phật Pháp nói Không Năng Sở là vượt ngoài mọi phàm trụ đối đãi hiểu biết của bộ não phàm thức. Do vậy phàm thức không thể tính toán suy lường được. Gọi là "bất khả tư nghì". Tạm gọi là vượt ngoài cải hai đầu "năng sở", và "không năng sở."

Do vậy khi bác binh nói "có năng sở", tôi bèn nói "không năng sở". Người không hiểu thì cho tôi chấp không, rơi vào không như ngoại đạo. Chỉ có tôi tự biết mình mà thôi.

Giả như bây giờ bác bình nói "không năng sở" thì tôi sẽ trả lời chính cái chỗ "không năng sở" đã là năng sở rồi. Bởi phàm tình không vượt thoát khỏi được.

Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, giá như lâm vào lửa lớn, lửa chẳng đốt đặng vì nhờ oai thần Bồ tát này che chở vậy; hoặc bị dòng nước cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài liền gặp chỗ cạn."
Ý nghĩa câu xưng danh hiệu ngài chính là cầu vậy. Phật và các vị bồ tát đối với chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng con thì không nhớ mẹ không chịu chạy tới tấm gương mà thấy bản tâm minh
Hiểu sai lầm pháp tu Quán Thế Âm cho nên mới cho rang xưng danh hiệu là cầu xin.

Quán nghĩa là dùng tâm để xoi rọi.

Thế âm nghĩa là âm thanh của phàm tình vọng thức nơi.

Do vậy pháp tu Quán Thế Âm không phải là dùng bộ óc tình thức mà xưng danh hiệu khởi niệm danh hiệu.

Mà là đem hết năng lực xoay về nghe lại tự ngôn tự ngữ bên trong mình, soi xem chúng từ đâu sanh khởi, tu Quán Thế Âm là Phản văn văn tự tánh, chứ không phải là dùng thức để niệm danh hiệu.

Dùng thức để niệm thì luôn khởi thức thì biết bao giờ mới thoát khỏi.

Kinh Pháp Hoa là dạy người thành Phật, ngộ nhập Tri Kiến Phật nơi mình, mà nếu cho rằng dùng thức để khởi niệm danh hiệu thì biết bao giờ mới thành Phật, bao giờ mới ngộ nhập Tri Kiến Phật. Hóa ra không hiểu pháp hoa bèn nói bậy hạ thấp pháp hoa là pháp tầm thường.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

dieungo đã viết:Vậy Thanhtri làm cách nào để chốn khỏi không khí trên quả đất này?
Tại sao phải chốn khỏi? Tôi không hề đòi phải chốn khỏi quả đất nầy, cũng không hề đòi ở lại quả đất nầy.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Họ đã được Vô Sanh Pháp Nhẫn, cũng tức là đạt được Pháp Môn Bất Nhị như Kinh Duy Ma nói.
Dưới gậy vô sinh nhẫn, gặp cơ không nhường thầy - Nam Viện Huệ Ngung


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Ai mà không biết thế, nhưng vẫn là người phàm thì vẫn còn sống nói năng học hỏi.
Câu trước nói là biết, câu sau vẫn phạm. Chỉ uổng công tất cả mọi người.


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Kinh nói "Như Lai nghĩa là chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu". Nếu thoát vòng năng sở mà trở lại thành ra có năng sở thì đâu phải là Như Lai, bởi còn đến đi qua lại (thuộc năng sở). Bởi Như Lai là nghĩa Như của các pháp.
Như Lai thì há có thoát ra lọt vào hay sao? há có việc lấy bỏ sao?
Dẫu là nuốc đàm đãi của Tổ Sư, xong nhờ tạm dùng đó mà giải thích phân trần hầu mang lợi ích để người hiểu mà sanh tín tâm nơi Thiền Tông.
Vừa dẫn Tuyệt Quán Luận, đến đây lại phạm.

Ở riêng trong tông này, nếu mình vẫn còn ở bên này thì chỉ có 1 việc duy nhất là bóp chặt lấy yết hầu. Còn muốn phổ thuyết thì vẫn cần phải đạt lý sự vô ngại.

Vậy phải làm sao? Riêng tôi thấy trong topic này, cần phải buông bỏ cái chấp ghét phàm mến thánh móc ở trên đầu tâm, dành thời gian ra quán chiếu việc này thì tự nhiên sẽ thấu suốt. Còn không, dù có nói gì thì ngay trên lời nói vẫn kẹt.

há không nghe chuyện

Thượng tọa Thái Nguyên Phù (nối pháp Tuyết Phong Nghĩa Tồn), lúc đầu ở chùa Quang Hiếu Dương Châu. Sư giảng kinh Niết Bàn, hôm ấy có Thiền giả bị tuyết cản trở phải ở lại vùng này, nhân vậy đến nghe Sư giảng, đến chỗ "Tam nhân Phật tánh, tam đức Pháp thân". Sư bàn rộng về diệu lý Pháp thân. Vị thiền giả phá ra cười. Sư giảng xong, mời Thiền giả uống trà và thưa:

- Tôi vốn chí hẹp hòi, cứ y văn mà giải nghĩa. May nhờ Ngài thấy được mà cười. Mong Ngài chỉ dạy.
Thiền giả nói:
- Sự thật tôi cười vì tọa chủ không biết Pháp thân.
Sư thưa:
- Tôi hiểu như thế có chỗ nào không đúng?
Thiền giả nói:
- Mời Tọa chủ nói lại một lượt đi!
Sư bảo:
- Lý Pháp thân như bầu thái hư, dọc suốt ba đời, ngang trùm mười phương, cuốn gọn tám cực, bao quát âm dương, tùy duyên cơ cảm, không đâu chẳng khắp.
Thiền chủ nói:
- Không phải tôi bảo Thầy nói không đúng. Nhưng đó chỉ nói được bên cạnh Pháp thân, chứ thực chưa hề biết Pháp thân.
Sư nói:
- Ðã thế, xin Thiền đức cho tôi được nghe.
- Nhưng liệu Tọa chủ có chịu tin chăng?
- Tôi đâu dám chẳng tin.
Thiền giả nói:
- Tọa chủ thử ngưng giảng một tuần, đóng cửa ngồi yên, thu nhiếp tâm niệm, các duyên thiện ác một lúc buông hết.
Sư theo lời khuyên, từ đầu hôm đến canh năm, nghe tiếng đánh trống, hốt nhiên khế ngộ. Sư liền đến gõ cửa Thiền giả. Thiền giả hỏi:
- Ai đó?
Sư thưa:
- Tôi đây!
Thiền giả quát:
- Tôi bảo ông chuyên trì đại giáo, thay Phật thuyết pháp, sao giờ giữa đêm lại nằm say sưa giữa đường vậy?
Sư thưa:
- Thiền đức ! Từ trước đến giờ, tôi giảng kinh đều lấy lỗ mũi của cha mẹ sanh ra. Từ nay về sau, tôi trọn không dám thế nữa.
Sửa lần cuối bởi anhshipga vào ngày 12/12/12 19:35 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]
Như Lai thì há có thoát ra lọt vào hay sao? há có việc lấy bỏ sao?
Tại sao không? :)

Vừa dẫn Tuyệt Quán Luận, đến đây lại phạm.
Đúng rồi. nhưng nếu không nói cũng đâu thoát được! Bởi nói và không nói là hai đầu móc câu. Tôi thấy người ta viết không đúng vì hiểu sai, bèn chịu không nỏi nên mới viết bài trả lời theo sự hiểu biết và sự trãi nghiệm tu hành, mặt dầu không được là bao. Do vậy biết sai mà vẫn phạm, vậy quý vị được ý quên lời, đừng chấp từng câu chữ tôi viết mà hiểu được điều tôi muốn nói là quý rồi. Mong sanh tín tâm nơi thiền tông nói riêng, phật pháp nói chung.
Ở riêng trong tông này, nếu mình vẫn còn ở bên này thì chỉ có 1 việc duy nhất là bóp chặt lấy yết hầu. Còn muốn phổ thuyết thì vẫn cần phải đạt lý sự vô ngại.
Tất nhiên là phải vậy.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Như Lai thì há có thoát ra lọt vào hay sao? há có việc lấy bỏ sao?

Tại sao không? :)
Tại sao?

Vừa dẫn Tuyệt Quán Luận, đến đây lại phạm.

Đúng rồi. nhưng nếu không nói cũng đâu thoát được! Bởi nói và không nói là hai đầu móc câu. Tôi thấy người ta viết không đúng vì hiểu sai, bèn chịu không nỏi nên mới viết bài trả lời theo sự hiểu biết và sự trãi nghiệm tu hành, mặt dầu không được là bao. Do vậy biết sai mà vẫn phạm, vậy quý vị được ý quên lời, đừng chấp từng câu chữ tôi viết mà hiểu được điều tôi muốn nói là quý rồi. Mong sanh tín tâm nới thiền tông nói riêng, phật pháp nói chung.
Mong sanh tính tâm nhưng chỉ gặt được toàn những nghi ngại. Bởi vì "nhưng nếu không nói cũng đâu thoát được!" là câu lui sụt của chính mình.


anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, giá như lâm vào lửa lớn, lửa chẳng đốt đặng vì nhờ oai thần Bồ tát này che chở vậy; hoặc bị dòng nước cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài liền gặp chỗ cạn."
Ý nghĩa câu xưng danh hiệu ngài chính là cầu vậy. Phật và các vị bồ tát đối với chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng con thì không nhớ mẹ không chịu chạy tới tấm gương mà thấy bản tâm minh
Hiểu sai lầm pháp tu Quán Thế Âm cho nên mới cho rang xưng danh hiệu là cầu xin.

Quán nghĩa là dùng tâm để xoi rọi.

Thế âm nghĩa là âm thanh của phàm tình vọng thức nơi.

Do vậy pháp tu Quán Thế Âm không phải là dùng bộ óc tình thức mà xưng danh hiệu khởi niệm danh hiệu.

Mà là đem hết năng lực xoay về nghe lại tự ngôn tự ngữ bên trong mình, soi xem chúng từ đâu sanh khởi, tu Quán Thế Âm là Phản văn văn tự tánh, chứ không phải là dùng thức để niệm danh hiệu.

Dùng thức để niệm thì luôn khởi thức thì biết bao giờ mới thoát khỏi.

Kinh Pháp Hoa là dạy người thành Phật, ngộ nhập Tri Kiến Phật nơi mình, mà nếu cho rằng dùng thức để khởi niệm danh hiệu thì biết bao giờ mới thành Phật, bao giờ mới ngộ nhập Tri Kiến Phật. Hóa ra không hiểu pháp hoa bèn nói bậy hạ thấp pháp hoa là pháp tầm thường.
Bác nên đọc kỹ lại câu của DN. Tôi thấy không cần phải giải thích thêm.
Sửa lần cuối bởi anhshipga vào ngày 12/12/12 19:51 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

"anhshipga"]
Như Lai thì há có thoát ra lọt vào hay sao? há có việc lấy bỏ sao?

Tại sao không? :)
Tại sao?
Tổ Quy Sơn đáp lời ngài Hương Nghiêm rằng: “Nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chưỡi ta; ta nói là việc của ta đâu can hệ gì đến ngươi?”


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
anhshipga
Bài viết: 554
Ngày: 05/08/12 06:07
Giới tính: Nam

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi anhshipga »

Thánh_Tri đã viết:
"anhshipga"]
Như Lai thì há có thoát ra lọt vào hay sao? há có việc lấy bỏ sao?

Tại sao không? :)
Tại sao?
Tổ Quy Sơn đáp lời ngài Hương Nghiêm rằng: “Nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chưỡi ta; ta nói là việc của ta đâu can hệ gì đến ngươi?”
30 năm nữa.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Khẩu quyết tu thiền ( TT. Thích Chân Quang )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

anhshipga đã viết:
Trích kinh Diệu Pháp Liên Hoa: "Nếu có người trì niệm danh hiệu Bồ tát Quán thế âm, giá như lâm vào lửa lớn, lửa chẳng đốt đặng vì nhờ oai thần Bồ tát này che chở vậy; hoặc bị dòng nước cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài liền gặp chỗ cạn."
Ý nghĩa câu xưng danh hiệu ngài chính là cầu vậy. Phật và các vị bồ tát đối với chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng con thì không nhớ mẹ không chịu chạy tới tấm gương mà thấy bản tâm minh
Hiểu sai lầm pháp tu Quán Thế Âm cho nên mới cho rang xưng danh hiệu là cầu xin.

Quán nghĩa là dùng tâm để xoi rọi.

Thế âm nghĩa là âm thanh của phàm tình vọng thức nơi.

Do vậy pháp tu Quán Thế Âm không phải là dùng bộ óc tình thức mà xưng danh hiệu khởi niệm danh hiệu.

Mà là đem hết năng lực xoay về nghe lại tự ngôn tự ngữ bên trong mình, soi xem chúng từ đâu sanh khởi, tu Quán Thế Âm là Phản văn văn tự tánh, chứ không phải là dùng thức để niệm danh hiệu.

Dùng thức để niệm thì luôn khởi thức thì biết bao giờ mới thoát khỏi.

Kinh Pháp Hoa là dạy người thành Phật, ngộ nhập Tri Kiến Phật nơi mình, mà nếu cho rằng dùng thức để khởi niệm danh hiệu thì biết bao giờ mới thành Phật, bao giờ mới ngộ nhập Tri Kiến Phật. Hóa ra không hiểu pháp hoa bèn nói bậy hạ thấp pháp hoa là pháp tầm thường.
Bác nên đọc kỹ lại câu của DN. Tôi thấy không cần phải giải thích thêm.
Xưng danh hiệu bằng vọng thức thì bao giờ mới thấy được chính mình.

Niệm danh trong kinh dạy nghĩa là nhớ xoay về với tự tánh. Còn niệm danh theo kiểu vọng thức khởi niệm thì không phải.

Tự Tánh ví dụ như bà mẹ luôn ở bên chúng sanh, nhưng chúng sanh mê muội sống bằng vọng tâm vọng thức nên quên đi bà mẹ chơn tánh.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách