TIN SỐT CỨNG

Nơi mọi người gặp gỡ làm quen, chào hỏi, nhắn tin, gửi cho nhau thiệp chúc mừng, và hình ảnh vui. không cần đăng nhập. Kính mời các bạn tham gia.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Kính chào chư vị Thiện Hữu!

Vô Tri cũng thấy chuyện không có gì, cần gì phải bỏ vở nửa chừng? Tôi thấy mọi người trong ban Hộ Niệm căn cơ bất đồng, nên bất đồng ý kiến và hiểu lầm lẫn nhau. Người thì học cao hiểu rộng, người thì mới vào đạo, mới biết chút chút, người thì lững lưng nữa chừng. Thôi thì người học cao hiểu rộng phải hoan hỷ cho người mới biết phật pháp, phải thương sót họ, có lòng kiên nhẫn, dùng phương tiện từ từ hướng dẫn, nâng cao sự hiểu biết và định lực của họ.

Lập ban Hộ Niệm trước hết phải có những điều sau đây:

1. Mục Tiêu thành lập ban Hộ Niệm là gì?
2. Làm thế nào để thực hiện và đạt được mục tiêu đó?
3. Người trong ban Hộ Niệm phải cùng chí hướng.
4. Người trong ban Hộ Niệm phải biết nhu hòa nhẫn nhục
5. Người trong ban Hộ Niệm Phải học hành Lục Hòa
6. Người trong ban Hộ Niệm Phải có lòng Từ Bi Hỷ Xã
7. Người trong ban Hộ Niệm Phải dùng cái hiểu biết của mình để giúp đở mọi người hơn là nói xuông hoặc show off, nghĩa là còn có cái Ta ở trong đó.
7. Người trong ban Hộ Niệm phải huân tập chính mình trước (phải tập sự, tức cùng nhau hợp lại niệm Phật hằng ngày hoặc tuần). Khi đã tự mình huân tập niệm phật theo đúng cách thức, có nề niếp đàng hoàn rồi mới đi Hộ Niệm cho người khác.

Khoang có ý kiến gì khác! Chỉ nên cùng hợp lại niệm phật hàng tuần. Ai sẽ là hướng dẫn khóa niệm phật. Ai là người gỏ mỏ, gỏ khách khi đi kinh hành? Gỏ mỏ như thế nào? Gỏ khánh như thế nào? bước đi điều đặng ra làm sau? Giọng điệu niệm phật như thế nào?

Đó là Kinh Hành. Còn khi không kinh hành thì phải làm sao? chọn Kinh gì tụng? Kinh A Di Đà hay Kinh Vô Lượng Thọ? Cách thức tụng Kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ như thế nào? Thành lập một quyển sách nghi thức Khóa Tụng Niệm dành riêng cho ban hộ niệm!

Ai cũng phải biết đánh mỏ, chuông, khánh! Ai cũng phải biết đọc tụng nghi thức Kinh A Di Đà hoặc Vô Lượng Thọ. Ai cũng phải biết hướng dẫn người khác niệm phật.

PHẢI TẬP! PHẢI TẬP! PHẢI TẬP!

Thời gian đầu sẽ gian nang khó khăng. Nhưng khi tập rành rẻ rồi thì mọi việc sẽ trở thành thối quen. 6 tháng sau, 1 năm sau là ban hộ niệm có thể ra mắt mọi người. Ai bệnh, ai sắp lâm chung cần đến liền đi đến để hộ niệm. Lúc nầy thì mọi người đã quen thuộc với nghi thức rồi, với cách niệm rồi.

Nếu không tập sẽ trở nên lúng cúng! Cái nầy thì chính là hại người hơn là giúp người! vì sao? Vì khi chúng ta lúng cúng niệm không điều thì người lâm chung sẽ sanh phiền não, tán loạn!

Chúng ta chưa xong làm sao hộ niệm cho người khác xong?

Cho nên khoang hãy thành lập ban hộ niệm!

Nên thành lập Liên Xã! Mỗi ngày quy định niệm Phật 1 cây hương. 1 cây hương khoảng 1 tiếng 30 phút. Cứ 15 phút ngồi niệm phật theo tiếng mõ âm thanh đại chúng, 15 phút đứng niệm phật, 15 phút kinh hành niệm phật, rồi lại trở lại 15 phút ngồi niệm phật. Chừng nào hết 1 cây hương thì nghĩ.

Vài lời chia sẽ, mong đại chúng cố gắng lên!

Mong Liên Xã sớm ngày thành lập. Khi liên xã thành lập được 1 năm rồi thì mới lập ban Hộ Niệm!

Nếu tôi có thể, Tôi chỉ muốn gia nhập "LIÊN XÃ" để cùng đại chúng niệm phật vãng sanh. À tôi có ý kiến nếu đặt tên có thể dùng "Thanh Quang Liên Xã"? hihii :)

Nam Mô A Di Đà Phật :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
MinhDao
Bài viết: 65
Ngày: 11/01/08 16:16

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi MinhDao »

Ông Cụ Thanh Tri sao nói nhiều vậy? Dành nói hết hả?
Tôi viết có mấy câu còn Ông viết cả trang nhưng nói cũng lắm =D>
Sửa lần cuối bởi MinhDao vào ngày 28/10/08 21:37 với 1 lần sửa.


NA TIÊN
Bài viết: 24
Ngày: 25/03/08 02:22
Giới tính: Nam

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi NA TIÊN »

NT nghĩ Hội Niệm Phật, nên dành cho những người THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, nhựng người THÍCH NIỆM PHẬT, những ai không có chí hướng THÍCH NIỆM PHẬT, THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ thì cũng ... đừng nên tham gia, (điển hình như NT)
Theo NT đó là tiêu chuẩn đầu tiên mà người tham gia hội bắt buộc .... phải có.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

..A Di Đà Phật...

Tình cờ vào xem (vì thấy có liên quan đến Tịnh Độ), thấy viết đã tới 8 trang, đầu đuôi chẳng hiểu gì, thôi thì cũng đọc hết 8 trang ... coi đầu, đuôi, khúc giữa ra sao...? Xin lỗi cho con góp ý kiến chút (mặc dầu chẳng tường rõ 100% chuyện).

Dct cứ tưởng đi họp hôm ấy để giúp chúng sanh nào có duyên lâm chung được mọi người giúp về Cực Lạc, ai dè đi .... để tạo khẩu nghiệp và ý nghiệp.

Được biết thì... Trong nhóm đạo tràng họp đó nghe nói 9 đến 10 người đi... Vậy trong nhóm họp đó ai tu Tịnh Độ hoặc pháp môn khác mà CÓ kèm Tịnh Độ (có NGUYỆN VÃNG SANH) thì giơ tay lên nào ???

Cuối cùng mục đích của "Ban Hộ Niệm" trở thành "Ban tranh luận".

dct thấy Ban Hộ Niệm nếu thành lập thì phải như lời của Na Tiên nói:
NT nghĩ Hội Niệm Phật, nên dành cho những người THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, nhựng người THÍCH NIỆM PHẬT, những ai không có chí hướng THÍCH NIỆM PHẬT, THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ thì cũng ... đừng nên tham gia,...
Theo ý dct là những thành viên trong Ban Hộ Niệm nên:

1. Thích pháp môn Tịnh Độ.
2. Phải xưng danh niệm Phật.
3. Phải tự mình có nguyện vãng sanh.
4. Có lòng mong mỏi tha thiết niệm Phật giúp đỡ người lâm chung vãng sanh về Cực Lạc.

Muốn thành lập ban được tốt thì phải người có cùng chí hướng chuyên nhất Tịnh Độ và không nên nói chuyện Thiền hay Mật trong Ban Hộ Niệm.

dct đọc qua thấy trong "ban hộ niệm" này có người tu Thiền, tu pháp Nam Tông ... vậy thì sao gọi là người có cùng chí hướng...

dct xin nói thật... Ai không tu Tịnh Độ, không có Tịnh Độ thì xin đừng tham gia. Tham gia vào chỉ để tạo thêm tội ...

A Di Đà Phật...
"Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, cùng với năm mươi hai vị Bồ Tát ĐỒNG TU PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng......Nay ở cõi Ta Bà này, RỘNG ĐỘ NHỮNG NGƯỜI NIỆM PHẬT, vãng sanh về Tịnh Độ."... (Kinh Thủ Lăng Nghiêm)


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
Vô Thường
Bài viết: 4
Ngày: 29/10/08 12:17
Giới tính: Nam

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Vô Thường »

Kính lễ đạo tràng!

Con là người không - biết - một - chút - gì về Phật pháp! Nhưng con thật lòng muốn tham gia, cái gì cũng cần có nền móng cho nó nên con có đi offline đứa bạn của con rủ. Âu đó là cũng cái duyên nhỉ!

Những gì con định nói thì rua_chen_di cũng đã nói rồi. Con cũng không muốn nói thêm nữa. Những lời góp ý có thẳng - ruột - ngựa của rua_chen_di thì mọi người hãy nhìn qua lăng kính tích cực hơn 1 chút. Vậy thôi! Đừng đọc những lời góp ý bằng một cái đầu nóng, hãy đọc bằng một con tim nóng, thật tĩnh nhé! (P.S: Con thấy khi trong người bực bội thì tắm bằng nước ấm sẽ rất hiệu quả, mọi người đi tắm đi rồi nói chuyện tiếp - chứ uống trà như anh Khang nói chắc không hiệu quả đâu)

Mong Sư cô Tân Phú cũng đừng "lẫy" mà không trợ duyên nữa, ít nhất là đạo hữu mới như con. Con chỉ mong cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút. Nhiều khi chỉ vì một ánh mắt mà gây mất thiện cảm từ ngừoi đối diện, Sư hén!

Bửa họp Offline thì con "ấn tượng" mỗi cô Diệu Nguyên thôi, hihi! Còn cô Chân Hiền Tâm thì may mắn gặp mặt trước đó rồi.

Con thì chưa dám gọi là "tu" nhưng giờ con cần đặt nền móng cho con, bởi con chưa biết gì hết. Nên con cũng mong ban hộ niêm ra đời để ngoài đó con nghe giảng thêm về Phật pháp. Có nhiệt huyết, tâm huyết thôi chưa đủ mà con phải trang bị cho mình Phật Lý nữa.

3 h sáng, con chúc mọi người An Lạc! Đêm nay con over night để học bài mai thi môn cuối. Con hy vọng lần họp tới mong mọi người "vĩ hòa di quý", lời nói thẳng lúc nào cũng đau. Nói ra là chấp nhận... vài thứ. Nghiệp khẩu là cái nghiệp nặng nhất. Nên hy vọng đừng chấp những người nói ra lời thật!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

A-Di-Đà Phật
Mong gặp lại đạo hữu Vô Thường và đạo hữu Rửa Chén Đi sáng thứ bảy, nhớ đi nhé.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Một ngày ở núi quá thong dong
Hương rừng gió núi thoảng như không
Ta cùng đệ tử trên đỉnh núi
Thoáng cuộc buồn vui thế là không

Xuống núi hương rừng vẫn quyện lòng
Đệ tử thì say giấc ngủ nồng
Ta say rồi tỉnh, say rồi tỉnh
Cuộc đời dâu bể, khác chi không

=D> Lâu lâu thấy mình làm thơ cũng hay thiệt! Hi hi ...


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Hi Hi thôi trao giải an ủi cho bà chị zuii!.... thơ hay thiệt!!! =D> =D> =D>


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

Bình đã viết:Tôi đề nghị sáng thứ bảy này họp lúc 9 giờ ở chùa Báo Ân bàn tiếp.
Thế mọi người có đồng ý không ? Nếu đồng ý thì đưa mục này thành thông báo, kẻo không lại không ai biết mà đi. Hôm nay đã là thứ Tư rồi không thể là đề nghị mà phải quyết định có hoặc không.
Minhdao đã viết:nếu có duyên con cũng xin được gập Thầy học hỏi chỉ giáo để con có thể cùng Thầy giúp người. kinhle
Con là người chuyên Tu Tịnh Độ muốn đem Bảo Ngọc Màu Nhiệm cùng kết duyên đến mọi người.
Mình cũng rất mong được gặp ai đó mà mình quen biết trên diễn đàn, chắc vui và thú vị lắm! Chỉ xin được làm bạn hữu không mong làm thầy ai, thật ra mình cũng đâu có kinh nghiệm gì, cứ đến đó rồi tùy duyên mà làm cho nó thích hợp với hoàn cảnh thôi. Trước giờ có bao giờ làm như vậy đâu, tại thấy mọi người yêu cầu thì mình bạo gan "làm đại" thôi.

Qua việc này mình có một điều rất vui, đó là thấy mọi người dù lớn dù trẻ và bằng cách này hoặc cách khác đều rất quan tâm đến sự thịnh suy của Phật pháp, do đó có thể nói còn nhiều hi vọng lắm!


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
NA TIÊN
Bài viết: 24
Ngày: 25/03/08 02:22
Giới tính: Nam

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi NA TIÊN »

Quý vị quyết định HỌP nữa à ? Thật đáng tán dương công đức vượt khó. Thế nhưng cho phép NT "nhiều chuyện" một chút nhé, NT rất mong các thành viên tham dự thực sự là những người THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ, nhựng người THÍCH NIỆM PHẬT, những ai không có chí hướng THÍCH NIỆM PHẬT, THÍCH PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ thì cũng ... đừng nên tham gia,...sẽ làm mất thì giờ của những vị khác.

Quý vị tham gia nên hội đủ tiêu chuẩn như DCT đã phát biểu:

1. Thích pháp môn Tịnh Độ.
2. Phải xưng danh niệm Phật.
3. Phải tự mình có nguyện vãng sanh.
4. Có lòng mong mỏi tha thiết niệm Phật giúp đỡ người lâm chung vãng sanh về Cực Lạc.

mong Ban Điều Hành cho ý kiến "Chốt" lại vấn đề quy định thành viên tham dự để buổi họp mặt Hội Niêm Phật đi đến thành công .


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hiền Tâm nhất định là không thể có mặt lần hai nữa rồi. Bởi Ht còn đạo tràng của mình nữa. Vả lại ngay từ đầu Ht đã nói là HT không thể tham gia rồi. Chuc các bạn vui vẻ. tangbong


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: TIN SỐT DẺO

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Kìa cây sung!

Hôm qua sung quả trĩu cành.
Tưởng rằng tết đến được thêm sung.
Một đêm mưa gió bập bùng.
Nay sung sơ xát chỉ còn vài "em"!.
Thôi đành như thế cũng hay.
Vì em ở lại vẫn còn là sung.
Sung già sung chín đẹp sung.
Đến khi tết đến lại thêm đẹp nhà!
:)) :)) :))


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách