Tham thiền!

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Ma Ha Bát Nhã đã viết:Tham thiền để được định tâm! Ai tu mà chẳng biết. Thế mà vận dụng tham thiền trong khi làm việc, trong khi sinh hoạt, thật muôn phần gian nan.
Nhất là khi còn 2 tâm mà tham (nói ra thì người tu thiền ai chẳng biết), bao giờ cũng có giai đoạn 2 tâm để tham. Khổ sở nhất là khi vừa suy nghĩ mà giác lại bổn tâm để thấy "tự cái không động" này. Lúc đó nếu không suy nghĩ thì làm sao làm việc, còn khi trở về bổn tâm mà suy nghĩ liền sợ động niệm, chẳng qua chưa kiến giải được ngay cho suy nghĩ đâu lìa bổn tâm.
Có khi hôm quá tinh tấn tham thì công việc trể nãi, còn nếu để tâm viên cảnh thì mấy ngày tâm liền động này. Phải làm sao đây?
Đó là kiến lập "ngay chính chỗ không động" này dù có đọng hay tịnh thì vốn chẳng động, mà thật không hiểu phải kiến lập làm sao!? Và thật khó khi phải kiến lập như thế!
Đến hôm mệt mỏi về việc sống 2 tâm này mà buông đi tâm không động này sống hết với cái động, thì thấy dù động nhưng cái không động vẫn còn đó.
Thấy thế nhận ra thế thì sống ngay chỗ động đã vốn trọn chỗ không động rồi. Lúc đó bình thản dùng chẳng sợ 2 tâm, chẳng phải 2 tâm giác tỉnh nữa, mà lạ thay nó lại giúp mình suy nghĩ sâu hơn, độc đáo hơn.

Chính nhờ vậy mà chẳng bị 2 tâm như ngày xưa, đúng là thật khó cho người tu thiền khi phải sống 2 tâm. Nhưng nếu không trải qua giai đoạn này chẳng thể nào có kiến giải như vậy. Nhất là khi họ vừa tham thiền vừa sống với cuộc sống bên ngoài. Nếu để loạn tâm lên mà nổi sân, lúc đó quán sát lại tâm dao đọng mạnh, tìm lại sự an định khó khăn vô cùng, phải mấy ngày tham thiền giác tỉnh lại mới trở lại như xưa, quả như "khởi một niệm sân phá tan rừng công đức".

Sau này cứ như thế mà sống. Cứ như thế mà suy nghĩ, chẳng sợ 2 tâm và vọng tưởng, chủ yếu mở đường về kiến giải, mà cái này không phải là dễ kiến giải được.
Tham thiền mà va chạm với cuộc sông đúng là trui rèn tâm rất nhiều, nhưng lại vô cùng khó khăn khổ sở! Từ đó rất thông cảm người tu Thiền vừa phải làm việc.

Cái tâm không động đó là mặt trăng thứ hai, còn cái tâm động là mặt trăng thứ ba


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

binh đã viết:
Ma Ha Bát Nhã đã viết:Tham thiền để được định tâm! Ai tu mà chẳng biết. Thế mà vận dụng tham thiền trong khi làm việc, trong khi sinh hoạt, thật muôn phần gian nan.
Nhất là khi còn 2 tâm mà tham (nói ra thì người tu thiền ai chẳng biết), bao giờ cũng có giai đoạn 2 tâm để tham. Khổ sở nhất là khi vừa suy nghĩ mà giác lại bổn tâm để thấy "tự cái không động" này. Lúc đó nếu không suy nghĩ thì làm sao làm việc, còn khi trở về bổn tâm mà suy nghĩ liền sợ động niệm, chẳng qua chưa kiến giải được ngay cho suy nghĩ đâu lìa bổn tâm.
Có khi hôm quá tinh tấn tham thì công việc trể nãi, còn nếu để tâm viên cảnh thì mấy ngày tâm liền động này. Phải làm sao đây?
Đó là kiến lập "ngay chính chỗ không động" này dù có đọng hay tịnh thì vốn chẳng động, mà thật không hiểu phải kiến lập làm sao!? Và thật khó khi phải kiến lập như thế!
Đến hôm mệt mỏi về việc sống 2 tâm này mà buông đi tâm không động này sống hết với cái động, thì thấy dù động nhưng cái không động vẫn còn đó.
Thấy thế nhận ra thế thì sống ngay chỗ động đã vốn trọn chỗ không động rồi. Lúc đó bình thản dùng chẳng sợ 2 tâm, chẳng phải 2 tâm giác tỉnh nữa, mà lạ thay nó lại giúp mình suy nghĩ sâu hơn, độc đáo hơn.

Chính nhờ vậy mà chẳng bị 2 tâm như ngày xưa, đúng là thật khó cho người tu thiền khi phải sống 2 tâm. Nhưng nếu không trải qua giai đoạn này chẳng thể nào có kiến giải như vậy. Nhất là khi họ vừa tham thiền vừa sống với cuộc sống bên ngoài. Nếu để loạn tâm lên mà nổi sân, lúc đó quán sát lại tâm dao đọng mạnh, tìm lại sự an định khó khăn vô cùng, phải mấy ngày tham thiền giác tỉnh lại mới trở lại như xưa, quả như "khởi một niệm sân phá tan rừng công đức".

Sau này cứ như thế mà sống. Cứ như thế mà suy nghĩ, chẳng sợ 2 tâm và vọng tưởng, chủ yếu mở đường về kiến giải, mà cái này không phải là dễ kiến giải được.
Tham thiền mà va chạm với cuộc sông đúng là trui rèn tâm rất nhiều, nhưng lại vô cùng khó khăn khổ sở! Từ đó rất thông cảm người tu Thiền vừa phải làm việc.

Cái tâm không động đó là mặt trăng thứ hai, còn cái tâm động là mặt trăng thứ ba
Bác Bình nói đúng, bình thường những gì đang sống chẳng cần phải tìm nữa! Nhưng bình thường này thấy đồng chẳng khác nhau nhưng lại khác bình thường ban đầu một trời một vực! :D Nhưng tỏ rạng vô cùng. Những gì đã tu đã hiểu trước kia vẫn cứ dùng. Nhưng lại muôn trùng sai biệt!
Nhưng đến đây phải rõ biết thế nào là Bát Phong Suy Bất Động, hiểu các pháp là Nhất Như, chẳng có gì gọi là phương tiện, phương tiện là khởi đầu nhập đạo.
Khi đã rõ chân tường Đạo thì phương tiện cũng trở thành Chánh Giác. Phương tiện chỉ dành cho người khởi đầu, đến đây Phương Tiện chẳng có, phương tiện ví như Mặt Trăng vậy!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nhưng bình thường này thấy đồng chẳng khác nhau nhưng lại khác bình thường ban đầu một trời một vực! Nhưng tỏ rạng vô cùng. Những gì đã tu đã hiểu trước kia vẫn cứ dùng. Nhưng lại muôn trùng sai biệt!
Nhưng đến đây phải rõ biết thế nào là Bát Phong Suy Bất Động, hiểu các pháp là Nhất Như, chẳng có gì gọi là phương tiện, phương tiện là khởi đầu nhập đạo.
Cái gì mà " bình thường này chẳng giống bình thường trước"?
Cái gì là "pháp nhất như", cái gì là "phuơng tiện".
Dù cho có tỏ rạng đến mấy cũng chỉ là mặt trăng thứ hai mà thôi.

Nếu phải thì " dù cho mắt Phật tìm còn chẳng thấy "
làm gì mà có thể thấy, biết được ?

Xem kỹ kinh Kim Cang có lời giải đó.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Bác bình ơi Bác bình, đúng là bác bình, đã bảo mà thành cái gì dị biệt là chưa hiểu gì cả đó bác Bình!

Kinh Kim Cang giảng giải theo tri kiến còn có nhiều điều bị kẹt trong đó, người giải nói thẳng ra chưa thông tới đâu đâu (cái này xin lỗi chứ đó là sự thật), thậm chí Pháp Bảo Đàn Kinh diễn giải cũng dính mắc vào tứ cú rất nhiều!

Bác bình biết tại sao MHBN thích đọc kinh hiểu thẳng nghĩa không? Vì bên trong đó không bị chen tâm kiến thức diễn giải, dù có dịch sai ý cũng có thể đối chiếu lại biết dịch sai chỗ nào!

Nói thật Bác Bình đừng buồn chứ MHBN thấy có bài post bài diễn giải về công án "Cây Gậy" mà diễn giải như vậy bà chị CHT nói cũng đúng đó, chẳng dícnh dáng gì cả. Nếu Bác mà hiểu được như bà chị CHT chắc chắc bác xóa và viết lại bài đó rồi. :D

Nói thẳng mất lòng chứ những chỗ bác post diễn giải các công án các kinh (MHBN không biết của ai diễn giải) nhưng hiểu như vậy chẳng đến đâu cả! Nó lùng bùng là lờ mờ lắm.

MHBN không nói không hỏi lại, biết tại sao không? Chẳng có ích gì hết mà làm thối chí tu hành của người khác nữa! Chẳng thà để vậy còn có người tìm chút phước.

Kính! Nếu bác còn nghi bác xem lại các bài đó và hỏi lại bà chị CHT sẽ rõ!
=(( cafene


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hỏi tới hỏi lui cũng thế thôi
Thế thì thôi hỏi, hãy tham đi!
Đến khi tham bể thì nghi vỡ
Mọi thứ sờ sờ, hỏi nữa chi!


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Chanhientam đã viết:Hỏi tới hỏi lui cũng thế thôi
Thế thì thôi hỏi, hãy tham đi!
Đến khi tham bể thì nghi vỡ
Mọi thứ sờ sờ, hỏi nữa chi!
Bà chị nói thì dễ lắm sao? Chỗ này đến đây,kể từ khi nhận "cái đó" bà chị biết bao năm không ? Hơn 5 năm trời đó! Chua lắm! timeeeout Còn "cái đó" nhận ra kể từ khi chưa biết gì là 3 năm đó, kể ra cũng 8 năm rồi!

Trong thời gian đó, bao phiền não bao đau khổ cứ liên tiếp, chỉ biết hứng lấy & chịu đựng. Cố chí quyết tâm xem đến sau này như thế nào?! Và thấy rằng cõi này làm sao tránh được và cứ tiếp diễn nhân quả như vậy! Khó thay! :((


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nói thật Bác Bình đừng buồn chứ MHBN thấy có bài post bài diễn giải về công án "Cây Gậy" mà diễn giải như vậy bà chị CHT nói cũng đúng đó, chẳng dính dáng gì cả. Nếu Bác mà hiểu được như bà chị CHT chắc chắc bác xóa và viết lại bài đó rồi.
đúng là ý các tổ muốn người ta trực ngộ, ngay lúc ấy, nơi ấy. Nhưng trên diễn đàn thì chỉ có cách giải ý mà thôi chứ làm sao được?
Nói thẳng mất lòng chứ những chỗ bác post diễn giải các công án các kinh (MHBN không biết của ai diễn giải) nhưng hiểu như vậy chẳng đến đâu cả! Nó lùng bùng là lờ mờ lắm.
Hình như tôi chẳng post bài nào về giải công án cả.
Nhưng mà nếu ở trên diễn đàn, không dùng lời thì dùng gì bây giờ?
Tôi chẳng mất lòng gì cả.
Kiến giải của tôi là " Nó" ngoài nói năng, suy nghĩ, thấy biết. Nếu đ/h thấy thì chưa đúng, có thế thôi.
Nếu đ/h có kiến giải khác thì tôi không có ý kiến.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Bác không phiền thì Bác cho cháu nói ý của mình nhé!

Dạ kiến giả bác Bình chẳng sai! Nhưng Bác Bình phải kiến giải thêm chút nữa mới được, vì dừng lại ở đó chẳng dùng được các niệm , hay các trí hay hằng sanh pháp đâu. Cháu nói thật đó!

Vì khi niệm rất khó nhận ra "nó", nên Tổ Phật nới bảo dừng niệm, hay nhất niệm để nhận ra "nó". Khi nhận ra nó rồi, phải bước thêm bước nữa là thấy niệm vẫn chính là " nó" không khác, vì niệm vốn từ "nó" mà sanh, niệm là dụng của nó, nó là thể của niệm, thể dụng vốn không hai mà. Nếu bác dừng lại ngay nó cũng được, nhưng không "muốn", không "thấy" được, nói chung chỉ dừng lại ngay chỗ vô niệm cũng được không sai (nhưng mới chỗ lý vô ngại thôi) nhưng lại dừng lại ngay tại thực thể của nó thôi, mà phải tiến thêm nó là chính cũng chính là niệm, niệm tức vô niệm là nghĩa như thế.

Ở đây chính là chỗ "MUỐN" khi nói chuyện với bà chị CHT, vì niệm "muốn" hay "không muốn" cũng vốn từ "nó" mà ra (Tự tánh hằng sanh các trí, niệm). "Muốn" & "không muốn" là niệm vốn đồng nhất thể (đều từ đó mà sanh). thì đó MUỐN đồng như "không muốn" (chẳng phải 2 bên - vốn duy nhất thì làm sao phân 2 bên).

Khi thấy chẳng khác nhau chỗ này "là ngay cũng có cũng không của tứ cú đấy". Nếu bác đồng ý chỗ này con sẽ nói thêm chỗ "chẳng có chẳng không" mới được.

Xin bác hãy hiểu là ngay chỗ bác thấy tui cháu đối đáp nhau y như khởi vọng tưởng vậy, nên bác tưởng cháu "MUỐN" là khởi vọng (Bác mới bảo cháu kẹt).

Nhưng thật ra không phải là vọng mà là trí.

Cái này bác nhớ lại cho cháu bài Lục Tổ đối đáp với NGọa Luân Thiền Sư xem cháu nói đúng không!.

Xét bài kệ của Tổ:

Ngộ Năng không kỹ lưỡng. (Lục Tổ không chuyên chú để không khởi niệm)
Chẳng đoạn trăm tư tưởng (Chẳng đoạn các niệm khởi )
Đối cảnh tâm vẫn khởi, (Đối cảnh tâm cứ khởi - vì lúc đó trí tuệ sanh)
Bồ đề làm sao trưởng. (Bồ đề - Thật thể vốn vô niệm rồi!)
Sửa lần cuối bởi Ma Ha Bát Nhã vào ngày 03/11/08 19:23 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

binh đã viết:
Nói thật Bác Bình đừng buồn chứ MHBN thấy có bài post bài diễn giải về công án "Cây Gậy" mà diễn giải như vậy bà chị CHT nói cũng đúng đó, chẳng dính dáng gì cả. Nếu Bác mà hiểu được như bà chị CHT chắc chắc bác xóa và viết lại bài đó rồi.
đúng là ý các tổ muốn người ta trực ngộ, ngay lúc ấy, nơi ấy. Nhưng trên diễn đàn thì chỉ có cách giải ý mà thôi chứ làm sao được?
Dạ không chỗ này hành giả có thể đã trực ngộ "nó" rồi bác Bình, nhưng có thể vẫn ở lý vô ngại (cũng có thể chưa nhận đc "nó" nữa), chỗ "cây gậy" hay Nam Tuyền trãm mèo cũng vậy, chưa thấy được nó vốn không hai, thấy & không thấy là hai, "trãm" hay "không trãm" vẫn còn là hai bên.
Phải chỉ cho thấy chỗ dụng tâm vẫn không hai bên (vốn đồng thể mà sanh). :D

Như cây gậy & chẳng phải cây gậy, thì "cây gậy" có khác (đồng thể) "chẳng phải cây gậy" hay không? Nếu không khác (đồng thể) thì bảo "cây gậy" nào có sai!

Trãm mèo cũng vậy, trãm hay không trãm cũng chẳng khác nhau thì "không trãm" vẫn được mà tại sao phải "trãm"? Nên vẫn nói được "không trãm" mà tùy thuận nhân quả chúng sanh, tại sao gieo nghiệp sát làm chi? :D


Tễu
Bài viết: 278
Ngày: 25/01/08 23:09

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Tễu »

tangbong cafene
-A Nan!?
Đến Phật cũng...Pó tay!?
Tới: Ngài...Ca Diếp cũng còn gay!?
Ở Phật!?...Ở Pháp !?...
./..,., !? :-w !?...
[-( ...Ở đâu nhỉ!?
- timeeeout ...Ở ở cái con Khỉ!
-Dạ...Con đang ...Ba trong một đấy chứ ạ.

Tễu:Kính


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

CÓ MUỐN NÓ THÀNH ĐẶC DỊ KHÔNG! MHBN CHỈ MUỐN QUỊT TẸT RA LUÔN CHO RỒI, ÚP ÚP MỞ MỞ NHƯ TỔ SƯ TƯỞNG NGON LĂM. HIỂU RA RỒI CHẲNG CÓ CÁI GÌ TRONG ĐÓ.
NẾU KHÔNG NÓI KHÓ AI ĐỐI CHIẾU LẠI CÔNG ÁN ĐỂ BIẾT MÌNH ĐI ĐẾN ĐÂU.
KHÔNG KHÉO CÓ NGƯỜI LÝ GIẢI CÔNG ÁN THÀNH MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐẶC BIỆT THÌ MỆT CHO NGƯỜI SAU (TỔ ĐÃ CHẾT PHẬT KHÔNG CÒN, LẤY AI ĐỐI CHIẾU)

HE HE :D


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Tham thiền!

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Phật Tổ nói trước rồi, một bộ Lăng Già Ấn Tâm còn thành chữ nghĩa danh tự, huống là các thứ khác. Thôi kệ, CÓ GIẢI hay KHÔNG GIẢI thì NGỘ vẫn cách rào.

Thôi thì gắng giữ giới cho kỹ nghe bà con!

Thân, khẩu, ý nhớ coi chừng!

Tính chuyện chắc ăn đi! Bởi nhỡ cái NGỘ của mình chỉ mới trên danh từ chữ nghĩa, chưa PHÁ nổi cái nghiệp thức mênh mang khó lường thì cũng không đến nỗi làm con chồn dưới chân núi.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách