BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết: Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !!! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
DH thấy thế nào mà lại mong cầu như vậy?


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết: Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !!! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
DH thấy thế nào mà lại mong cầu như vậy?
tangbong tangbong tangbong

Dạ, con thấy thương, thấy kính Sư Thầy, Sư Cô... lắm ạ. :D kinhle kinhle

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Sửa lần cuối bởi Không biết vào ngày 30/01/11 00:59 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết: Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !!! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
DH thấy thế nào mà lại mong cầu như vậy?
tangbong tangbong tangbong

Dạ, nghĩa là sao ạ. Con chưa hiểu ý Thầy. :D kinhle kinhle

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Nên đổi chữ "Mong" thành chữ "Chúc".


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết:
VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết: Mong các Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời !!! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
DH thấy thế nào mà lại mong cầu như vậy?
tangbong tangbong tangbong

Dạ, nghĩa là sao ạ. Con chưa hiểu ý Thầy. :D kinhle kinhle

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle
Nên đổi chữ "Mong" thành chữ "Chúc".
tangbong tangbong tangbong
Dạ. Cảm ơn Thầy VHBK đã có lời chỉ dạy. :D kinhle kinhle
Con chúc các Sư Thầy, Sư Cô... thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời. :D kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết:
Vậy, nguyên nhân là do tâm mình động. Sao lại bảo "nó hãy để cho thế giới hiện tượng yên".
Hãy chỉ ra thế nào là tâm động?


Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
Không biết đã viết:
Vậy, nguyên nhân là do tâm mình động. Sao lại bảo "nó hãy để cho thế giới hiện tượng yên".
Thế nào là tâm động?
tangbong tangbong tangbong :D
Có 2 vị tu sĩ đang trò truyện với nhau. 1 vị nhìn lên nóc chùa thấy lá cờ đang tung bay, bèn bảo rằng :"Cờ đang động". Vị kia nghe vậy không chịu, nên nói lại : "Không phải Cờ động mà là Gió động". Vị này nghe vậy bèn phản biện : "Gió động Cờ động". Lúc đó Lục Tổ đang đi ngang, thấy vậy bèn hỏi :
- Tôi có ý này, 2 Thầy có nghe không ?
2 vị đáp : Thầy cứ nói, chúng tôi xin nghe.
Tổ : Không phải Gió động, không phải Cờ động. Tâm của 2 vị đang động.
Đó là câu trả lời của Tổ. Còn con thì :

1. Thấy Cảnh là động.
2. Thấy Không Cảnh cũng động
3. Thấy "Không Cảnh Không không Cảnh" cũng còn động.
4. Còn thấy, còn Tâm là còn động
5. Hết thấy, hết Tâm là... => . ~x( timeeeout :D

Vài thiển ý non cạn của con. Mong các Sư Thầy, Sư Cô...hoan hỷ mà chỉ dạy !! kinhle kinhle
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Không biết đã viết:]
Đó là câu trả lời của Tổ. Còn con thì :
Thế này hay thế kia đều là động.


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thấy Không Phải Động, Động Là Do Dấy Niệm.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Không biết
Bài viết: 429
Ngày: 23/11/10 22:04
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam
Được cảm ơn: 1 time

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi Không biết »

kimcang đã viết:Thấy Không Phải Động, Động Là Do Dấy Niệm.
tangbong tangbong tangbong
Cảm ơn Thầy kimcang. :D Nhưng con chưa hiểu ý Thầy lắm :

1. "Thấy" và "dấy niệm" khác nhau chỗ nào ? Trong cái "thấy" là "có niệm" hay "không có niệm" ?
2. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (Không kẹt Không không kẹt :D ) là có "niệm" hay "không có niệm" ? Nếu có niệm thì không thể vào mức định này. Còn như không Dấy Niệm tới mức này vẫn chưa phải chỗ "xả niệm Thanh Tịnh" giống như Phật (nghĩa là còn động)

Thầy có cao kiến xin giảng bày cho mọi người cùng hiểu. Con cảm ơn Thầy nhiều lắm !!! kinhle kinhle

Chúc Sư Thầy, Sư Cô...thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!! kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thấy (bằng mắt) là đã có hoạt động của nhãn thức, ví dụ thấy một đường .
Nhận ra đó là một sợi dây, hay con rắn là có sự can thiệp của ý thức. (bằng cách so sánh với hình tướng những sợi dây đã thấy trước đó, còn lưu trong Alaya thức)
Tất cả đều là niệm.
Muốn biết khi chưa dấy niệm thì thế nào, xin xem lại kinh Lăng Già.

Phi tưởng, phi phi tưởng là chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng
nghĩa là chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, đều trong đối đãi, đều chẳng phải


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
vũ ngọc anh
Bài viết: 221
Ngày: 20/12/10 17:39
Giới tính: Nữ
Đến từ: Hà Nội

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi vũ ngọc anh »

Thế nào là "tự hoàn mỹ như chính nó" ?
---> Ko áp đặt quy tắc lên mọi thứ thì tự nó hoàn mỹ.Cứ yêu cái này ..ghét cái kia...nhưng chính những cái mình YÊU lại khiến mình khổ sở.Và những cái mình GHÉT lại giúp ích cho mình.Hiểu mặt lợi hại,ưu khuyết trong mọi thứ thì không " Lựa chọn" thôi !.Nghiên cứu kỹ truyện TÁI ÔNG THẤT MÃ
"Chấp nhận CẢNH" ==> Tâm cảnh thống nhất = Bất Nhị...??? :-? :D
---> Đừng đem tư duy tìm hiểu chữ "Bất Nhị"...Tâm cảnh thống nhất thì TÁI ÔNG THẤT MÃ đó, có tinh thần "Đối cảnh vô tâm chớ hỏi THIỀN".
Như có 1 người chửi con. Con chấp nhận Cảnh : "Ừ, anh chửi tui. Tui chấp nhận. Cảm ơn Anh !" Như vậy là Bất Nhị ?
---> SUy diễn xa xôi quá !.Đấy vẫn là sự đối kháng của tâm với cảnh.Tâm trí chơi trò "luồn lách".Bạn cứ thử NHẪN thế với người chửi mình thậm tệ xem,NHẪN với sự căng thẳng và đè nén.Quà sức chịu đựng thì bạn "bùng nổ" thôi !.

Chấp nhận là sự đón nhận tự nhiên,tự nguyện.Như bạn yêu ai đó mê mệt.Hy sinh vì người mình yêu,ko những bạn ko khổ sở mà còn hạnh phúc là đằng khác.Và cảm giác này thì chỉ mình bạn hiểu.Người ngoài nhìn vào ai biết "sự hy sinh vì tình yêu nó là thế nào cơ chứ".Chấp nhận với tinh thần thế đó !
Rồi có 2 người chửi nhau, đánh nhau u đầu chảy máu. Con thấy Cảnh đó, con chấp nhận nó : "Ừ, 2 anh đánh nhau. Tui chấp nhận." Thế là Bất Nhị. :D
---> Thì bạn đang áp đặt tình huống lên sự kiện.Tâm bạn can thiệp vào hoàn cảnh chứ sao ?.

Bạn chỉ xem TÂM bạn đối kháng cảnh thế nào thôi !.NHìn vào sự "Ngu ngốc của việc đối kháng hiện thực".Thấy được rằng "thực tại luôn phũ phàng,tranh đấu với thực tại thì thất bại thảm hại".
Nói chung cứ sống được với thực tại,mãn nguyện được với mọi hoàn cảnh của thực tại thì là "chấp nhận cảnh".Tâm ko huyên thuyên ,bắt cảnh phải thế này,thế kia !.Nói chung cứ có Ham Muốn xen vào là bất mãn với hiện thực !.

Nhưng đừng Chấp Nhận theo kiểu máy móc.CHỉ cần hiểu rõ những khổ sở trong TÂM mình là rõ hết ý mà !.Nhận diện được cái KHỔ một cách sâu sắc thì sẽ tự có cách giải quyết triệt để.Lúc đó bạn sẽ hình thành GIỚI LUẬT 1 cách tự nhiên mà ko phải là hình thức cưỡng ép !.Bạn hiểu rõ sự vận hành của tự nhiên ,quy luật của tồn tại và hành động hợp với tự nhiên ( ĐẠO)...NGÃ sẽ giảm dần mà ko do hành vi sắp đặt !.

Cái BẤT NHỊ thì sau sẽ hiểu,nếu bạn HÀNH theo bài bản !.Cứ hiểu rõ sự vận hành của nội tâm đi Từ THÔ tới TẾ.Tới mức VI TẾ thì sẽ hiểu Kinh Luật Luận !...Mình thì ko ĐỐN NGỘ !.Bùng cái mà hiểu hết,Mình thấm dần dần...theo từng lớp ....TIỆM TU trước ĐỐN NGỘ !....

Bạn nghiên cứu truyện Tái Ông Thất Mã xem !..Có nhiêu cái hay !


nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: BẤT NHỊ PHÁP MÔN

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

Không biết đã viết:Cảm ơn Thầy kimcang. Nhưng con chưa hiểu ý Thầy lắm : 1. "Thấy" và "dấy niệm" khác nhau chỗ nào ? Trong cái "thấy" là "có niệm" hay "không có niệm" ?
Thấy mà không thấy, không thấy mà thấy.
Động mà không động, không động mà động.

Con nói vậy có được không Thầy binh và thầy KC ạ? :D


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách