KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
NamMoADiDaPhat.Org
Bài viết: 21
Ngày: 19/03/10 15:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Atlanta - USA

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi NamMoADiDaPhat.Org »

Hiểu giáo lý mới làm được. Cho nên bắt buộc thì khó mà thực hiện được.

Tu hành nào luận mặn chay ,
Miễn tâm thanh tịnh có ngày an cư.
Chữ Nam ô trì giái giữ chay,
Chay được tánh chay tâm mới quí.

Câu thề nguyện của các Phật tử thường đọc chỉ cho có lệ thôi sao? Các vị phải hiểu mình đọc cái gì chớ. Các vị đọc kinh bài thề nguyện như sau:

"Chúng sanh vô biên thề nguyện độ
Phiền não vô tận thề nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thề nguyện học
Phật đạo vô thượng thề nguyện thành"

Khi đọc "Chúng sanh vô biên thề nguyện độ", muốn độ chúng sanh thì tâm ta cũng là tâm chúng sanh, ta trước tiên phải độ tâm ta trước cái đã. Tâm muốn độ muôn loài chúng sanh mà ăn thịt chúng sanh thì ôi quả là vô minh. Thề như vậy là dối lòng mình, dối Phật, nên sửa ngay từ bây giờ.

"Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý,
Coi tại sao ta phải tu hành."


[size=110][color=#0000BF][b]B[/b]iết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,[/color]
[color=#800000][b]Đ[/b]ưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.[/color][/size]
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xin đươc. góp ý như vầy....

Mong quý vi. chấm dứt tranh cãi vô ích về ăn chay và ăn măn....mình hoc. Phât. mà mình không mỡ lòng mình ra khác gì hang. tăng thương. man. người cầu pháp nhõ trong kinh Pháp Hoa có nói. :D

Ăn chay rất tốt phát triễn lòng từ nên khuyến khích và đáng đươc. tán thán nhưng quý vi. đừng vì mình ăn chay mà bài người ăn măn. khác gì quên đi phần Xã trong Tứ Vô Lương. Tâm....

Nếu tôi nhớ không lầm viêc. ăn chay chĩ mới phát triễn cỡ môt. ngàn năm sau khi Phât. Giáo gia nhâp. Trung Quốc.

Nói có sách mách có chứng...Luc. Tỗ Huê. Năng sống vào cỡ thế kỹ thứ sáu sau Công Nguyên vẫn dùng ké nồi luôc. thit. cũa những người thơ. săn đễ luôc. rau và chứng đao. đó thôi.

Quý vi. đoc. Pháp Bão Đàn Kinh lai. đi...... sẽ thấy mà. Trừ khi quý vi. nói quý vi. đã chứng đao. rồi còn tỗ Huê. Năng thì chưa chứng đắc thì tôi hết lời. :D

Kinh Phât. là dùng đễ tu tâm dưỡng tánh chứ không phãi đễ chĩ trích người khác. Nếu vây. thì khác gì hàng tôm hàng cá cãi nhau.

Nhât. Bãn cũng Phât. Giáo phát triễn đó nhưng ho. đâu có ăn chay. Sri Lanka và Tích Lan tuy ho. có dùng chút măn. như (lòng trắng trứng...etc) nhưng ho. vẫn đào tao. đươc. những vi. thánh tăng như thường (HT Narada Maha Thera, HT Walpola Rahula). Nói vây. thì chĩ có người Phât. tữ Trung Quốc hay Viêt. Nam mới có tu thôi sao??? Quý ĐH thiêt. biết nói chơi... :D

Lai. quên kinh Kim Cang nữa rồi: Bồ Tát nào còn tướng nhân (mình ăn chay là đúng) tướng ngã (người ăn măn. nhất đinh. khó đô. chúng sanh) tướng chúng sanh (trong. đông. vât. coi thường thưc. vât. chấp vào nhi. nguyên) tướng tho. giã (cho rằng mình có đô. chúng sanh thât. và có công đức thât. vì nhờ ăn chay)

Hay là quên kinh Đai. Bát Niết Bàn....Y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân, y trí bất y thức, y kinh liễu nghĩa bất y kinh bất liễu nghĩa...

Hễ ai có đoc. kinh Phât. và sống lơi. mình lơi. người lơi. toàn thễ xã hôi. thì theo tôi đó là người tu. Chẵng phãi tốt hơn là bắt buôc. người ta phãi thế này thế kia....Nếu tôi nhớ không lầm thì Phât. pháp là bất đinh. pháp đó mà....đâu phãi như các tôn giáo khác mà có vu. dogma đâu.

Vài lời chia xẽ....Mong quý ĐH. suy nghĩ...
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 26/03/10 21:36 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Theo tôi biết thì mấy vi. người Ấn Đô. không theo đao. Phât. (Luc. Sư Ngoai. Đao. Bà La Môn) chuyên môn ăn chay đó nha...chẵng lẽ người chưa đoan. đươc. kiến hoăc. mà goi. là có quy y Phât., quy y Pháp, quy y Tăng sao???? :D :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

hồi đó mới tới diễn đàn thích tranh cãi lắm.
Bây giờ đọc lại thấy mắc cỡ quá...
Con xin sám hối

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát kinhle
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát kinhle
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha Tát kinhle


_()_
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Kiến thức được hiểu rộng thì cái nhìn rộng hơn và thấy hồi đó sao mình dính vào những chuyện nhỏ nhặc không vào đâu cả.

Mỗi ngày Học Phật thì trí tuệ phát sanh. Cho nên nhìn lại lúc xưa dĩ nhiên khác xa! mắc cở sấu hổ. Chuyện thường thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
NamMoADiDaPhat.Org
Bài viết: 21
Ngày: 19/03/10 15:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Atlanta - USA

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi NamMoADiDaPhat.Org »

Ác thứ nhì Ỷ-Ngôn chất-chứa,
Ðợi cho người lầm-lỗi xéo vày.
Của tiền nhiều tự phụ rằng hay,
Chủ ỷ thế nhiếc xài kẻ dưới.
Lắt-léo chi có ba tấc lưỡi,
Quan ỷ khôn mạt-sát dân ngu.
Nghèo ỷ lanh láo-xược lu-bù,
Ôi ! Thấy thế lòng đau tợ cắt.
Khuyên bá-tánh giữ-gìn cho chặt,
Ðừng để cho quỉ dắt đường cong.
Dùng từ-ngôn nói tận đáy lòng,
Dầu trên dưới cũng không mấy khác.
Chúng vô phước đời nầy dốt-nát,
Người khôn-ngoan chỉ-dẫn mới là.
Lời trang-nghiêm êm-ái thốt ra,
Ðừng bao-biếm mới là nhơn-thiện.


[size=110][color=#0000BF][b]B[/b]iết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,[/color]
[color=#800000][b]Đ[/b]ưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.[/color][/size]
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Em đồng ý với bác Thánh Tri.

Kinh Phât. có nói: Trước, sau, chăng. giữa đều lành, không có hâu. ý cũng chính là ý này.

Lành thay lời ĐH Quang Tâm 3 (Sadhu, sadhu) tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Người Ăn Chay Được Thì Rất Tốt Nhưng Đừng Quá Chấp Vào Đó.

Người Tu Tiên Cũng Ăn Chay Mà Vẫn Tà Kiến Bị Đọa Luân Hồi.

Các Trời Trong Dục Giới Thì Sự Ăn Uống Cực Kỳ Thanh Tịnh Nhân Gian Không Thể Hiểu Biết Được Mà Vẫn Chấp Nơi 5 Dục, Trời Trong Sắc Giới Không Còn Sự Ăn Uống Chỉ Dùng Thiền Duyệt Thực (Vui Nơi Thiền Định) Mà Vẫn Tà Kiến Bị Đọa Luân Hồi.
Sửa lần cuối bởi kimcang vào ngày 02/04/10 06:15 với 1 lần sửa.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
autumnbabyc
Bài viết: 21
Ngày: 29/03/09 23:39
Giới tính: Nữ

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi autumnbabyc »

Không chấp có cũng chẳng chấp không....

Tùy duyên niệm Phật ...tùy duyên mà ..ăn

Càng chấp càng khó ....nuôi caunguyen


minhthanhjp
Bài viết: 3
Ngày: 07/04/10 22:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Japan

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi minhthanhjp »

Tui nghĩ người Phật tử mình ăn chay hay ăn mặn gì cũng tốt cả. Các vị sư ở Nhật bản có ai ăn chay đâu, chỗ cái chùa tui ở hồi trước có dình líu uyên nguyên với Viện Hóa Đạo của VN, các vị sư Nhật, sư Bhutan, sư Tích lan ở đó cũng ăn mặn thôi, các vị sư Bhutan còn ngạc nhiên khi nghe tui nói phật tử cũng như các vị sư VN đều phải ăn chay. Tui hỏi các vị giữa một ông sư Nhật bản ăn mặn, ngày thường vô hãng làm việc cật lực 12 tiếng một ngày lấy tiền gửi giúp cho các hội đoàn thiện nguyện nuôi các em cô nhi và trẻ em đường phố ở Huế dù ông ta chưa đến VN lần nào, và một ông sư VN ăn chay, đi máy bay đón xá lợi phật tốn hàng trăm ngàn đô la thì giữa 2 ông này ông nào là bậc chân tu đáng kính trọng. Với tui thì tui lựa cái ông sư ăn mặn làm việc thiện của Nhật để theo ổng làm người thiện chứ tui không lựa mấy ông sư ăn chay đi xe đời mới xài điện thoại di động mắc tiền của VN.


NamMoADiDaPhat.Org
Bài viết: 21
Ngày: 19/03/10 15:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Atlanta - USA

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi NamMoADiDaPhat.Org »

minhthanhjp đã viết:Tui nghĩ người Phật tử mình ăn chay hay ăn mặn gì cũng tốt cả. Các vị sư ở Nhật bản có ai ăn chay đâu, chỗ cái chùa tui ở hồi trước có dình líu uyên nguyên với Viện Hóa Đạo của VN, các vị sư Nhật, sư Bhutan, sư Tích lan ở đó cũng ăn mặn thôi, các vị sư Bhutan còn ngạc nhiên khi nghe tui nói phật tử cũng như các vị sư VN đều phải ăn chay. Tui hỏi các vị giữa một ông sư Nhật bản ăn mặn, ngày thường vô hãng làm việc cật lực 12 tiếng một ngày lấy tiền gửi giúp cho các hội đoàn thiện nguyện nuôi các em cô nhi và trẻ em đường phố ở Huế dù ông ta chưa đến VN lần nào, và một ông sư VN ăn chay, đi máy bay đón xá lợi phật tốn hàng trăm ngàn đô la thì giữa 2 ông này ông nào là bậc chân tu đáng kính trọng. Với tui thì tui lựa cái ông sư ăn mặn làm việc thiện của Nhật để theo ổng làm người thiện chứ tui không lựa mấy ông sư ăn chay đi xe đời mới xài điện thoại di động mắc tiền của VN.
Tu hành nào luận mặn chay ,
Miễn tâm thanh tịnh có ngày an cư.
Chữ Nam ô trì giái giữ chay ,
Chay được tánh chay tâm mới quí .
Sửa lần cuối bởi NamMoADiDaPhat.Org vào ngày 10/04/10 09:50 với 1 lần sửa.


[size=110][color=#0000BF][b]B[/b]iết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,[/color]
[color=#800000][b]Đ[/b]ưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.[/color][/size]
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: KHUYÊN ĐỪNG ĂN MẠNG

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Cho đến khi tâm từ chưa phát triển tới mức không muốn nuôi sống sinh mạng mình bằng sinh mạng khác, sân hận vẫn đang chiếm một vị trí nhất định.

Cho đến khi không cảm thấy hổ thẹn vì vẫn còn tham đắm và nuôi dưỡng thân bằng vật thực, sự ràng buộc của chúng có sức cản khá lớn trên con đường giải thoát.

Có và không, có ý nghĩa và giá trị quyết định trên con đường chuyển hóa tâm thức. Chớ nên mượn lời thiền rồi diễn đạt sai lầm, sa vào tà kiến ngụy biện luận.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách