Tập2_AlBum_mytutru

Kính mời các bạn cùng tham gia sáng tác và sưu tầm kệ thi ca Phật giáo.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Tăng

Con đường trước mắt chẳng đâu xa
Dứt bỏ buồn đau rỏ chánh tà
Ý thức nghiệp duyên trần cõi giã
Nằm lòng giới đức hiểu sâu xa
Tự mình thoát khỏi vui buồn khổ
Trí tỉnh không mê cởi trói ra
Tránh hết u phiền vây bốn ngã
Tuệ tâm sáng tỏ khắp gần xa
Mytutru_17.7.2009
-----------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Đạo

Đạo tròn tỏa sáng khắp đông tây
Bốn biển năm châu thoắt thấy ngay
Chiếu sáng như trăng soi dưới đất
Muôn loài chữ khổ nắm trong tay
Vung cao bút trí bày vun ý
Tưới thấm vào lòng thoát khổ vây
Thấy rỏ vô thường trong cõi thế
Tâm từ phát triển khắp đó đây
Mytutru_17.7.2009
----------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Sướng Thấy Mồ

Có đủ lục căn sướng thấy mồ
Mà sao chẳng biết khoái giang hồ
Một mai đánh mất lục căn ấy
Hối tiếc thân người lướt sóng xô
Sắc thể lục căn nay có đủ
Rèn tâm tánh ý chớ hồ đồ
Ôn hòa thứ lỗi người sai trái
Giưp đở cho người khỏi nhiễm ô
Mytutru_22.7.2009
----------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nhớ Ơn

Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
Nào ai diển hết ý trong đời
Thân người cõi thế là vậy đó
Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
Quý lắm me cha công giáo dưỡng
Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

Mytutru_22.7.2009
----------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Cội Nguồn Của "Tâm"

Trí Mất

Ý tưởng cội nguồn điểm của Tâm
Suy ra bất chấp dẫu thăng trầm
Mang thân tứ khổ trong trời đất
Mắt thấy tai nghe nhiếp khổ tầm
Sắc thể thời gian ươm dối giả
Tham lam phú quý vướng lạc lầm
Sân, Si, ước muốn không toại ý
Rước khổ âm thầm trí mất tăm
Mytutru_21.7.2009


Trí Sáng

Ý tưởng cội nguồn điểm của tâm
Người khôn biết khổ tránh sai lầm
Si mê gốc khổ không màng đến
Trút bỏ tham sân dứt chướng ngầm
Giúp đở cho người bòn chút phước
Tâm từ quyết chí trải xa gần
An nhiên thoát hết buồn đau khổ
Trí sáng như trăng "Đức lớn dần"
Mytutru_21.7.2009

---------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

KỸ NỮ

Đau lắm không tôi:Kỹ nữ ơi?!!
Thế gian nguyền rủa phải câm lời!
Bần cùng bán phấn nhơ ngàn kiếp!
Nghịch cảnh buôn hương nhục trọn đời!
Bồ liễu lụy tiền cam đỗ lệ!
Má hồng cần bạc mặc hoa rơi!
Xác thân đau đớn vì ong bướm
"Huyết lệ khi tàn mỗi cuộc chơi!!!"
Lê Sơn VũNhư Dạo Chơi

Cuộc đời thế đó các bạn ơi
Lý lẽ nhận ra cảm khích lời
Hiểu cảnh bần cùng không chê trách
Tìm lời giúp sức hết chơi vơi
Người thương kẻ mến vơi đau khổ
Má phấn truân chuyên đở rối bời
Cõi thế xem như tuồng thử thách
Ngộ ra giải thoát ví trò chơi
Mytutru_23.7.2009

============


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Vô Tư

Vô tư trước cánh cửa cuộc đời
Chớ có nao lòng gió thổi rơi
Thử thách dập dồn cho trí lớn
Làm người phước báo lắm bạn ơi
Hồn nhiên ngẵm nghĩ đời là thế
Lướt khỏi đau thương dứt khổ nhồi
Giải thoát ngay lòng không vướng ải
Muôn điều vất bỏ hết chơi vơi
Mytutru_23.7.2009
===========


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Thoát Gian Nan

Qua bao khổ ải với gian nan
Thấy rỏ vô thường cõi thế gian
Bước dẩm chong gai qua ải khổ
Giờ đây đã dứt hết mọi đàng
Thương ai khốn khó còn vây vướng
Bút thép thay lời gở trái ngang
Trí thấm chân tình vui giải thoát
Rèn tâm dứt khổ khỏi kêu van
Mytutru_26.7.2009

----------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Mừng

Mừng ai khổ ải bước qua rồi
Thử thách không còn đẩy tới lui
Cõi thế an nhiên tâm tỉnh thức
Hoà cùng sắc thể giúp người thôi
Dăm câu đối đáp hàm bao ý
Nét chữ suy ra thấm trí người
Ý sáng hồn nhiên vui giải thoát
Đôm hoa quả chín giúp cho đời
Mytutru_26.7.2009
--------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Dứt Nghiệp

Ngộ ra giải thoát chốn trần hồng
Xử thế ôn hoà chẳng khổ công
Ý thức đường thương tay thẳng vút
Vạch ra ngỏ tối, hướng vào trong
Định lòng thấy rỏ bao oan trái
Thức trí nhìn xa khỏi khổ lòng
Lẽ phải đường ngay chung bước tới
Nghịch duyên dứt bỏ chớ xoay vòng
Mytutru_27.7.2009
--------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Đồng tiền hai mặt

Cuộc sống trên đời giống quạt nan
Khi xòe lúc xếp tựa tham quan
Người hiền cực khổ lòng câm nín
Kẻ độc sang giàu miệng cố than
Thực tế đồng tiền liền khúc ruột
Đời nay tư cách vứt gầm bàn
Lời khuyên đạo đức vào quên lãng
Xế hộp nhà lầu ...khúm núm van
Vancali 7.26.09


Đồng Tiền Đạo Đức

Đồng Tiền vén khéo khỏi gian nan
Trải giống từ bi thoát khổ nàn
Phước báo đời đời sanh giống tốt
Người người nhớ mãi khắc tâm cang
Đồng tiền dấu ấn lành sinh quý
Quả ác tiêu trừ cõi thế gian
Mái ấm cơm no thêm kiến thức
Nhà nhà cảm khích hết than van
Mytutru_28.7.2009

--------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Tập2_AlBum_mytutru

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Quán Tâm

Từ Bi bác ái vốn nơi tâm
Thử thách thời gian ở chốn trần
Lốc xoáy, quên dần mong thoát khổ
Quen dần ái nhiễm vướng vào tâm
Phật thầy chỉ lối quên không biết
Hỉ, Aí, Nộ, trần đã đắm say
Kiếp kiếp luân hồi vào biển khổ
Đời đời nước mắt thấm trần ai
&
Quá khổ hồng trần tỉnh giấc say
Bồi hồi khiếp hải cõi trần ai
Định tâm quán tưởng người đi trước
“Đức Thế Tôn ngài bỏ cả ngai”
Khoát chiếc y vàng xa cõi thế
Tham thiền quán chiếu thoát u hoài
Trần gian sắc thể rèn tuệ trí
Cõi thế năng thiền dứt khổ ngay
Mytutru_29.7.2009
---------------


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách