Quan điểm cá nhân của HT Quảng Khâm về Niệm Phật

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

>Phật dùng tướng tiếp dẫn

tướng Phật là như thế nào?

thấy Phật là như thế nào?

cực lạc cảnh muốn nhập muốn đến thì phải có lòng thành, chân nguyện giải thoát, tinh tấn, xả bỏ ngay cả đến thân này; tại sao không nhấn mạnh những cần thiết này hoặc những chướng ngại có thể xảy ra, thay vì nói đến những "quả" mà người nghe vẫn còn mơ hồ?

tangbong


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nam mô A-Di-Đà Phật

Đã nói là dct rành thiền lý lắm mà.
Nay lại phát giác ra là dct thông thuộc nhiều kinh sách nữa.

Nam mô A-Di-Đà Phật


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Kính chào Dct và Đại Chúng!

Vô Tri thấy Cố Hòa Thượng Quảng Khâm thật tự tại với những lời nói của mình. Thấy ngài nói chẳng có gì sai cả. Phá mọi chấp trước. Người nói có thấy phật thì ngài nói không có, người nói không thì ngài nói có.

Ta không nên đem sự hiểu biết cạn cợt để đo lòng Thánh Nhân!

Nhiều khi quá chấp về Tịnh Độ mà hễ ai nói hơi hơi Thiền Vị một chút là phản đối kịch liệt. Đâm ra mình có vẻ bất kính với các bậc Thánh Nhân đi trước, vì mình hiểu sai lời họ nói, vì mình hiểu chưa đến mức như các vị ấy nên hiểu sai rồi sanh bất kính.

Dct có vẽ hơi chấp vào Tịnh Độ đó! Vài năm trước Vô Tri cũng rất chấp vào Tịnh Độ! Nhưng học Phật Pháp từ từ thì càng hiểu ra mới biết mình làm vậy là sai! Là mất lợi ích chân thật! Nếu chấp quá vào một môn thì trở thành cá trong biển, không thể thấy cây cỏ hoa lá bầu trời trên đất liền. Và rồi hể ai nói bầu trời xanh biết, cây cỏ xanh tươi, đầy hoa đẹp thì mình cho rằng họ nói sai. Ai ngờ họ nói thiệt.

Do nhờ học hiểu thêm về Thiền Tông và về Giáo Tông mà lòng tin với pháp Tịnh Độ lại càng tăng trưởng. Do vậy học phật pháp thêm ắc sẽ có nhiều lợi lạc! Mở mang kiến thức của mình chẳng những về các giáo pháp khác mà còn pháp Tịnh Độ nữa!

Dct còn trẻ phải cố gắng nghiên cứu học hỏi phật pháp thêm để thấy rỏ hơn và hiểu rỏ hơn về Tịnh Độ. Trong thời gian học hỏi phật pháp, ta vẫn có thể hằng ngày theo thời khóa niệm phật cầu sanh tịnh độ không bỏ sót vậy!

Đây là những lời chia sẽ chân thành của Vô Tri đến Dct và đại chúng. Mong đừng buồn mà phải hoan hỉ nhé!

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thực Tướng Niệm Phật Là Cảnh Giới Của Bồ Tát Chứng Chứ Không Phải Là Phàm Phu Chứng Biết Được.

Thật Báo Trang Nghiêm Độ Là Cõi Của Báo Thân Phật.

Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thì Dù Là Bồ Tát Đẳng Giác Cũng Không Thể Thấy Được Mà Chỉ Có Chư Phật Tự Chứng Biết.


Các Vị Bồ Tát Phá Phần Vô Minh Chứng Phần Pháp Thân Thì Ở Cõi Phương Tiện Thánh Cư Độ.

Bồ Tát Tu Hành Dù Chứng Đến Thập Địa Mà Nếu Nói Trên Lý Tánh Thì Đã Thâm Nhập Bát Nhã Nhưng Khi Nói Đến Sự Tướng Thì Còn Cách Phật Rất Là Xa.

Như Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải Nói Bạch Hào Tướng Quang Của Phật Thì Bậc Thập Địa Bồ Tát Vẫn Chưa Thể Thấy Biết Hoàn Toàn.

Cho Nên Bồ Tát Từ Sơ Phát Tâm Cho Đến Phật Thì Đều Là Đồng Thể Nhưng Mà Trên Sự Tướng Thì Sai Cách Vô Cùng.

Nói Đến Giảng Lý Không Bát Nhã Thì Có Tổ Nào Giảng Rõ Ràng Cho Bằng Ngài Long Thọ Vậy Mà Ngài Long Thọ Vẫn Cầu Vãng Sanh Cõi Tịnh Độ.

Như Trong Hội Hoa Nghiêm Có Bao Nhiêu Bậc Đại Bồ Tát Đều Vào Hàng Thập Địa Mà Không Thể Thấy Thân Tướng Ngài Phổ Hiền.

Sau Chư Bồ Tát Phải Nhất Tâm Quy Y Thì Mới Thấy Được Thân Của Ngài Phổ Hiền.

Nói Về Sự TướngThì Bậc A La Hán Duyên Giác Thần Thông Tự Tại Chỉ Ở Trong 1 Đại Thiên Thế Giới Mà Thôi.

Còn Trí Biết Của Bậc A La Hán Thì Chỉ Ở Trong 84,000 Đại Kiếp Mà Thôi Quá Nữa Thì Không Biết.

Như Trong Kinh Đại Bảo Tích Nói Chư Bồ Tát Nhệp Ẩn Thân Tam Muội Thì Tất Cả Chư A La Hán Không Thể Thấy Được Thân Tướng Của Chư Bồ Tát.

Nói Về Lý Tánh Thì Chúng Sanh Cùng Chư Phật Bình Đẳng Không Sai Khác.

Nói Về Sự Tướng Thì Bậc Đẳng Giác Bồ Tát Đối Với Cảnh Giới Phật Vẫn Chưa Thể Biết Hết Được.


Chứng Lý Là Cạn Chứng Sự Là Sâu.

Trong Kinh Đại Bảo Tích Nói Đức Phật Vì Phá Sự Khinh Mạn Của Các Tỳ Kheo Trẻ Đối Với Ngài Ca Diếp Cho Nên Đức Phật Chia Nửa Tòa Ngồi Cho Ngài Ca Diếp Mà Ngài Ca Diếp Chẳng Dám Ngồi.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Ấn Quang Đại Sư, thân là một vị Đại Bồ Tát Thế Chí viết ra cuốn Tịnh Độ Quyết Nghi Luận này dựa trên khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa sơn.

dct sẽ trích ra những đoạn quan trọng trong bài Tứ Liệu Giản của Vĩnh Minh thiền sư (Hóa thân Phật A Di Đà, người thị hiện làm Tổ thứ 6 của Tịnh Tông) được viết trong Tịnh Độ Quyết Nghi Luận (hay Thiền Tịnh Quyết Nghi) để mọi người đều thấy. Vì tự mình nói không mấy ai tin.... vả lại còn bị chê nữa hic hic... Nếu lấy Tổ Ấn Quang ra thì mọi người sẽ dễ tin hơn...
Bài thơ được chia làm 4 đoạn....

dct dịch sát nghĩa (dựa trên bản dịch chữ đã có) từng chữ luôn chứ không có ... dịch theo ý như bài của HT Quảng Khâm.

Hữu Thiền, hữu Tịnh Độ, (有禅有净土)
Do như đới giác hổ, (犹如戴角虎)
Hiện thế vi nhân sư, (现世为人师)
Lai sanh tác Phật, Tổ. (来生作佛祖)


"Có Thiền, có Tịnh Độ
Cũng như cọp đội (mọc) sừng (戴: đới: đội)
Hiện đời làm thầy người
Đời sau làm Phật, Tổ"

Cái gì là Có Thiền??? Có Tịnh???

Nhà hành đạo này triệt ngộ Thiền Tông, minh tâm kiến tánh, đó là CÓ THIỀN. Lại suốt thấu kinh tạng hiểu rành cả các pháp môn quyền thật, rồi chọn lấy môn Tín Nguyện Niệm Phật để mình thật hành cùng khuyến hóa người, đó là CÓ TỊNH [/b]

Vô Thiền, hữu Tịnh Độ, (无禅有净土)
Vạn tu, vạn nhân khứ, (万修万人去)
Nhược đắc kiến Di Đà, (若得见弥陀)
Hà sầu bất khai ngộ? (何愁不开悟)


"Không thiền, có Tịnh Độ
Muôn tu, muôn người đi (万: vạn: muôn = 10 000) (去: khứ : đi)
Nếu được thấy Di Đà
Lo gì không khai ngộ"
Cái gì là có Tịnh???

Người chưa minh tâm kiến tánh nhưng lại quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ chắc được vãng sanh đã đành, nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết, xưng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, dầu chỉ được trong mười tiếng liền tắt hơi, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sanh Tịnh Độ.

Hữu Thiền, vô Tịnh Độ, (有禅无净土)
Thập nhân cửu tha lộ, (十人九蹉路)
Ấm cảnh nhược hiện tiền, (阴境若现前)
Miết nhĩ tùy tha khứ. (瞥尔随他去)


Có Thiền, không Tịnh Độ
Mười người chín lạc đường (蹉: tha: sai lầm)
Ấm cảnh nếu hiện tiền
Liếc mắt theo nó đi vậy (瞥: miết: liếc mắt) (尔: nhĩ: vậy) (quăng chữ "nhĩ" ra cuối câu đọc nó mới ra nghĩa của...Việt Nam)

Hạng này triệt ngộ Thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền não chưa dễ đoạn trừ...còn Ấm Cảnh, là TRUNG ẤM THÂN CẢNH, chính là lúc lâm chung, những cảnh thiện ác đã gây tạo torng đời này hay đời trướ đều tuần tự hiện ra, trong chớp mắt liền theo cảnh nào mạnh nhất mà đi thọ sanh không thể tự chủ được..."


Vô Thiền, vô Tịnh Độ, (无禅无净土)
Thiết sàng tinh đồng trụ, (铁床并铜柱)
Vạn kiếp dữ thiên sanh, (万劫与千生)
Một cá nhân y hỗ (没个人依怙)


Không Thiền, không Tịnh Độ
Giường sắt cùng cột đồng
Muôn kiếp đến ngàn đời
Không có ai nương cậy (没个人: không có người: không có ai)

Cái này tạm thời dct khỏi viết ai cũng hiểu dòi...

vậy thì so sánh lại bài thơ của HT Quảng Khâm...Thấy một đều đáng chú ý là... HT nói:

"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"1. Ngài dịch lệch nghĩa....
2. Cố ý đảo ngược lời của Tổ Vĩnh Minh...


Tổ nói là

"Có Thiền, Có Tịnh Độ
Như cọp mọc thêm sừng"


Nào có nói "Vừa thiền, vừa Tịnh Độ, Mười người tu, chín kẻ lạc đường"

Chữ "Có" ...chứ chẳng phải chữ "vừa"...
Bởi như Tổ Ấn Quang có dạy ở trên ... Người MINH TÂM KIẾN TÁNH, TRIỆT NGỘ THIỀN TÔNG gọi là CÓ THIỀN,
Nếu dịch là chữ vừa thì chỉ nói là người tu thiền.... chẳng nói là người CÓ THIỀN. Vì người tu Thiền chưa chắc triệt ngộ thiền. (Cái gì là triệt ngộ??? 1700 công án thông hết là triệt ngộ). Triệt ngộ như vậy mới được dự vào hàng " 10 người tu lạc đường hết 9". Chẳng phải tu Thiền lơ tơ mơ ngộ được vài công án tự cho là có Thiền...

Chữ "khứ" (đi) trong câu "Vạn tu vạn nhân khứ"... Là Ngài Vĩnh Minh nói "đi" đến thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà.... Chẳng nói là thành tựu bên Thiền.... sao HT lại dịch là "thành" ???

Để dct trích đoạn này cho Thánh Tri coi...trong cuốn "Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ" (Lời pháp của đại sư Ngẫu Ích) (Hóa thân Phật A Di Đà thị hiện làm tổ thứ 9 của Tịnh Tông)

Mọi người hãy xem khẩu khí của Đại Sư Ngẫu Ích....

Trả lời lá thư thứ 7 (Dạy Ưu Bà Di Tịnh Kiên)....

..... Thường thấy những kẻ dốt nát, dối trá, đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp kẻ tiều phu, nông phụ ngu độn, chất phác cũng dạy tham Thiền, đẩy qua kéo lại, rồi tự vỗ tay. Những người chất phác ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn. Rốt cục, tham Thiền chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm tình bàng hoàng. Ôi! Chẳng đáng thảm sao!

Tôi khuyên bà: Nhằn dinh, nhai sắt, tin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết, trì giới tu phước để hỗ trợ. "Không Thiền, có Tịnh Độ, vạn người tu vạn người đi, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ". ĐÂY LÀ LỜI PHÁN ĐỊNH NGÀN ĐỜI, bà chớ nên nghi. HÀNG TÀ SƯ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ KIA, DÁM VU BÁNG THÁNH HIỀN ĐỜI TRƯỚC, DÁM TỰ TIỆN THAY ĐỔI, CHỈ CÀNG LỘ RÕ ÁC KIẾN CỦA HỌ MÀ THÔI. SAO LẠI DÁM THAY ĐỔI LỜI PHÁN ĐỊNH CỦA CỔ NHÂN.


Thánh Tri nghĩ sao???
Sao HT Quảng Khâm lại thay đổi LỜI PHÁN ĐỊNH của cổ nhân (Vĩnh Minh: Hóa Thân Phật A Di Đà) ???
Phần trên HT Quảng Khâm dịch chữ "Có Thiền Có Tịnh Độ" thành "Vừa Thiền Vừa Tịnh Độ" để đem ý diễn giải sai.
Câu thứ hai đáng lẽ là " Như cọp mọc thêm sừng". Thì HT Quảng Khâm lựa câu khác thế vào thành "Mười người tu, mười người thành" <--- câu này ở đâu ra ???? Ngài Vĩnh Minh nói ... "10 người tu lạc hết 9" hoặc " Muôn (10 000) tu , muôn người đi" .... Chứ có phải câu trên ???

Vả lại phần Tịnh Độ của HT Quãng Khâm... có phần có nhắc đến tính nguyện... NHƯNG NGƯỜI POST BÀI NÀY CỐ Ý BỎ NHỮNG PHẦN TÍN NGUYỆN TRONG BÀI CỦA HT QUẢNG KHÂM, MÀ CHỌN NHỮNG PHẦN CHỐNG TRÁI CỦA HT QUẢNG KHÂM VỂ TỊNH ĐỘ ĐỂ LẬP RA MỘT TOPIC "NIỆM PHẬT TAM MUỘI" ...Tam Muội đâu ??? dct không thấy Tam Muội gì hết ...chỉ thấy ... Không có hình tướng Phật, cầu mà không muốn thấy ... Nào có thấy Tam Muội gì đâu??? NGƯỜI POST BÀI NÀY CỐ Ý BỎ NHỮNG PHẦN CỦA HT QUẢNG KHÂM PHÂN TÍCH VỀ CÁC CÁCH NIỆM PHẬT...Mà chỉ cắt một phần cuối gắng vào là ....

Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.


Cuối cùng chẳng thấy thế nào là Niệm Phật Tam Muội, cảnh giới như thế nào? Các nào đạt được niệm Phật Tam Muội...

VẬY NGƯỜI POST BÀI NÀY CÓ PHẢI CỐ TỊNH ĐEM "PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT TÂM MUỘI" THÀNH PHẾ BỎ CÁC TƯỚNG NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH KHÔNG ???

Cái này các vị trong room cần phải coi rõ lại ...
Có những người phỉ báng Tịnh Độ đem những lời của những vị Tăng có danh tiếng, lượt ra, lựa ra, chọn những cái chống trái mà phỉ báng một cách danh chánh ngôn thuận...
Các Mod Tịnh Tông không nhận ra vấn đề này ư ???


Thánh Tri hiền quá cho nên đôi khi có kẻ mượn lời Tổ sư (ở đây ngoại trừ HT Quảng Khâm) của danh Tăng mà trích ra từng khúc, từng đoạn mà phá Phật Pháp mà Thánh Tri khó phát giác ra ... Họ dùng mọi thủ đoạn... Họ phá pháp môn Tịnh Độ không được thì họ đổi phương cách hành trì để làm người tu Tịnh lạc đường....
Tịnh Độ: Tín, Nguyện, Hạnh <---- 3 cái này nhất định không thiếu ..... Điều kiện cần và phải phải phải phải phải có !!!!

dct phát hiện thêm một bài của Thichtambinh (Ngài Hám Sơn Khai Thị) mới post lên trong box Tịnh Độ nữa...
Thôi nói nhiêu đây đủ dòi...mệt dòi...đi ăn cơm cái.

Nam Mô A Di Đà Phật
Mọi người an lạc trong Chánh Pháp, dùng gươm trí huệ phá Ma quân...
Xiển dương Chánh Lý Phật Đà....
Nam Mô A Di Đà Phật....


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

kimcang: ...Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thì Dù Là Bồ Tát Đẳng Giác Cũng Không Thể Thấy Được Mà Chỉ Có Chư Phật Tự Chứng Biết.

Các Vị Bồ Tát Phá Phần Vô Minh Chứng Phần Pháp Thân Thì Ở Cõi Phương Tiện Thánh Cư Độ...
A Di Đà Phật...
Cái này hình như... hơi không đúng thì phải...


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Những bài kệ của Tổ Vĩnh Minh- Thiện Đạo - Thiền sư mà DCT mới tải lên , ý nghĩa như đã nói trong bài là hoàn toàn chính xác.
Nói khác đi là hiểu sai.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Hic hic...

Bị Vô Tri quở....
dct có phỉ báng Thiền hay Mật bao giờ...??? Trong bài viết của dct không hề có lời lẽ nào chê pháp môn khác...hic hic.. không có đâu. Nhưng khi có người nói "lệch" Tịnh Độ là phải nói để cẩn tỉnh người sau... Chứ ...rồng rắn hỗn tạp chúng sanh thời Mạt Pháp sơ học biết nương đâu mà hành...
Nhiều khi quá chấp về Tịnh Độ mà hễ ai nói hơi hơi Thiền Vị một chút là phản đối kịch liệt. Đâm ra mình có vẻ bất kính với các bậc Thánh Nhân đi trước, vì mình hiểu sai lời họ nói, vì mình hiểu chưa đến mức như các vị ấy nên hiểu sai rồi sanh bất kính.
Dct không có chấp Tịnh Độ.... dct chỉ chấp trì danh hiệu, vì chính danh hiệu là "vô thượng thâm diệu thiền"... Nếu phỉ báng thiền nghĩa là dct bỉ báng Tịnh Độ đúng không ???
dct không nghĩ rằng HT Quảng Khâm là thánh nhân đâu... Thánh Nhân tự tại giữa các pháp nên khi nói không hề chống trái với "thánh nhân" khác. dct nói từ đâu tới cuối toàn dựa trên sự dẫn chứng từ lời của Tổ và Kinh... nào có đem ý mình mà so sánh với "thánh nhân". Vả lại trong bài đầu dct có viết là dct không có khinh khi HT Quảng Khâm....

dct rất cám ơn Vô Tri đã chiếu cố, nhưng... đối với dct... Chánh Pháp là hàng đầu. Nếu Chánh Pháp bị bẻ cong thì con đường thoát của chúng sanh sẽ bít chặt không còn lối ra, luân hồi triền miên khổ ải biết khi nào thoát??? con đường về Tây Phương Cực Lạc bị người không đủ chánh kiến và hạng ác kiến với tà kiến bít lối, chúng sanh còn đường nào mà về với Phật nữa, vĩnh viễn sanh tử biết khi nào có cơ hội được cứu. Vậy nên khi có "triệu chứng" là phải "khám" ngay để phòng trừ "bệnh lây lang" về sau cho hậu thế.

Nam Mô A Di Đà Phật...
Mong Vô Tri hiểu cho...dct.


Hình ảnh
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

bạn dct87,

những chữ dịch "có" và "vừa" hoặc "đi" và "thành" với mình coi như tương đương; tuy nhiên nếu bạn thấy không ổn thì cũng có thể là lỗi người dịch đó, bạn đã coi nguyên văn bản hán về những lời của HT Quảng Khâm chưa? :)

mình đơn giản hiểu "thiền" và "tịnh độ" trong các bài thơ trên như thế này

thiền: cách an định tâm thức
tịnh độ: giải thoát khỏi sanh tử

nhiều đạo khác cũng có thiền; tuy nhiên cảnh giới thiền của họ đối với phật giáo chỉ là cõi sắc hoặc vô sắc, vẫn là ta bà, vẫn là sanh tử

phật giáo cứu cánh đi xa hơn nữa và đó là thoát khỏi sanh tử; nếu không thiết đến cứu cánh đó thì chẳng thể tịnh độ

cho nên theo tinh thần phật giáo thì thiền giỏi vẫn không bằng chân nguyện giải thoát

tangbong


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

kimcang: ...Thật Báo Trang Nghiêm Độ Thì Dù Là Bồ Tát Đẳng Giác Cũng Không Thể Thấy Được Mà Chỉ Có Chư Phật Tự Chứng Biết.

Các Vị Bồ Tát Phá Phần Vô Minh Chứng Phần Pháp Thân Thì Ở Cõi Phương Tiện Thánh Cư Độ...
A Di Đà Phật...
Cái này hình như... hơi không đúng thì phải...
Đây Là Từ Trong Kinh Tâm Địa Quán Đức Phật Dạy Không Phải KC Tự Mình Suy Diễn Ra Nói Càn.

Về Sự Sai Biệt Các Cõi Tịnh Độ Thì Như Trong Kinh Mật Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật Đức Phật Có Dạy Rõ.

Về Sự Khác Biệt Giữ Bồ Tát Đẳng Giác Và Phật Thì Trong Kinh Quán Phật Tam Muội Hải, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp, Kinh Chư Phật Cảnh Giới Nhiếp Chân Thật, Kinh Phóng Bát.

Trong Kinh Vị Phóng BátNói Đức Phật Ném Bình Bát Đi Thì Các Vị A La Hán Lần Lượt Nhập Tam Muội Mà Chẳng Biết Là Ở Đâu, Rồi Đến Các Vị Bồ Tát Cũng Lần Lượt Nhập Tam Muội Cuối Cùng Thì Đến Ngài Di Lặc Nhập Tam Muội Cũng Không Biết Là Ở Đâu.

Ngài Di Lặc Nói Cảnh Giới Chứng Của Phật Thì Ngài Chẳng Thể Biết Được.

Trong Kinh Đại Bạch Tán Cái Quang Tụ Đà La Ni Thì Đức Phật Hiện Tướng Bạch Tán Cái Phật Đảnh Thì Các Bồ Tát Như Ngài Di Lặc Cũng Không Thể Biết Được Ngằn Mé Của Tướng Đó.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

dct87 đã viết:
"Không thiền, có Tịnh Độ
Muôn tu, muôn người đi (万: vạn: muôn = 10 000) (去: khứ : đi)
Nếu được thấy Di Đà
Lo gì không khai ngộ"
Cái gì là có Tịnh???

Người chưa minh tâm kiến tánh nhưng lại quyết chí cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hạng tinh tấn tu định huệ chắc được vãng sanh đã đành, nhẫn đến kẻ cả đời tạo ác, lúc sắp chết mà có tâm rất ăn năn hổ thẹn, chí thành khẩn thiết, xưng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, dầu chỉ được trong mười tiếng liền tắt hơi, đều nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ vãng sanh Tịnh Độ.
A Di Đà Phật.

Bài giảng rỏ của Ấn Quang Đại Sư thì tức nhiên là chính xác và phù hợp cho người hiện đời.

Bài giảng của HT Quảng Khẩm cũng chẳng có chướng ngại gì:
"Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Có Thiền, không có Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, chín kẻ lạc đường!"
Ta nên hiểu HT Quảng Khâm chữ nghĩa rất ích vì từ nhỏ ngài đã sống cuộc đời nghèo và kham khổ, đến già vẫn vậy. Cho nên có lẽ chỉ nhớ bài nầy qua các vị pháp sư đọc tụng giảng nói. Và rồi theo cái hiểu của ngài mà nói bài kệ trên cho ngài dễ hiểu. Đó là một điều. Thức hai cũng có thể ngài nói bài đó cho một đối tượng nào đó và phải lựa lời nói cho họ dễ hiểu cho nên mới nói bài đó.

Vả lại ngài chẳng nói là Vĩnh Minh Đại Sư dạy như thế, cho nên bài đó cũng không thể cho là của Vĩnh Minh Đại Sư nói vì bài đó hơn khác một chút. Bài đó mình có thể nói là bài của HT Quảng Khâm nói, còn bài mà DCT post về Ấn Quang Đại Sư giảng thì mới đúng là bài của Vĩnh Minh Đại Sư.

Trong văn học thì chừng nào 100 phần trăm giống thì mới gọi là copy. Còn nếu sửa chửa đi sai khác thì nghĩa là dựa theo vần thơ tương tợ mà tự mình lập ra một bài thơ mới.

Nay xin giải thích cách mình hiểu qua bài của HT Quảng Khâm. Ấn Quang Đại Sư là giảng cao về chữ "Có thiền" còn mình chỉ nói với cái hiểu thấp kém của mình.

Vừa Thiền, Vừa Tịnh Độ nghĩa là tuy niệm phật mà không chấp trước, tuy cầu sanh mà cũng không dính mắt. Niệm Phật đến khi mọi thứ đều tự tại không dính mắt chấp trước phân biệt.

Niệm Phật rồi phải biết buông xã. Nếu chấp trước thì chẳng tốt cũng như cho tôi niệm giỏi lắm đây, một ngày tôi niệm được bao nhiêu ngàn câu phật hiệu đây. Như vậy là không tốt, càng sanh ngã mạn. Cho nên phải hiểu Thiền lý để buông xã ngã chấp.

Vì sao mỗi khi tụng Kinh nào rồi lại tụng bát nhã tâm kinh? Đó là vì giúp ta chúng ta nhớ buông xã vậy.

Cũng thế Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ một lòng tha thiết thì nghĩa là vừa có Tịnh Độ, mà mọi việc tự tại không vướn mắt tức là vừa có thiền. Tịnh Độ là Sự, Thiền là lý. Lý Sự viên dung vô ngại mới đạt được cái sâu xa của pháp môn Tịnh Độ. Cho nên Vừa thiền vừa Tịnh Độ thì dĩ nhiên là ai tu cũng sẽ thành tựu giác ngộ giải thoát vãng sanh về Cực Lạc.

Ngược lại, "có Thiền mà không có Tịnh Độ, thì trong mười người tu thì chín kẻ không thành tựu, bị lạc đường".

Bởi vì Thiền là Tự Lực Pháp Môn nên khó thể thành tựu. Còn Tịnh Độ là Nhị Lực Pháp Môn nghĩa là có Tha Lực của Phật và có cả Tự Lực của chính mình nên dễ thành tựu việc giải thoát, vì thế gọi đây là "dị hành đạo".

Để dct trích đoạn này cho Thánh Tri coi...trong cuốn "Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ" (Lời pháp của đại sư Ngẫu Ích) (Hóa thân Phật A Di Đà thị hiện làm tổ thứ 9 của Tịnh Tông)

Mọi người hãy xem khẩu khí của Đại Sư Ngẫu Ích....

Trả lời lá thư thứ 7 (Dạy Ưu Bà Di Tịnh Kiên)....

..... Thường thấy những kẻ dốt nát, dối trá, đại ngôn, dối đời giả danh thiện tri thức, gặp kẻ tiều phu, nông phụ ngu độn, chất phác cũng dạy tham Thiền, đẩy qua kéo lại, rồi tự vỗ tay. Những người chất phác ấy lầm tưởng là thật, phá hoại thiện căn. Rốt cục, tham Thiền chẳng tới, niệm cũng niệm chẳng thuần, chỗ đặt chân chẳng ổn, tâm tình bàng hoàng. Ôi! Chẳng đáng thảm sao!

Tôi khuyên bà: Nhằn dinh, nhai sắt, tin chắc vào Tây Phương, phát nguyện khẩn thiết, trì giới tu phước để hỗ trợ. "Không Thiền, có Tịnh Độ, vạn người tu vạn người đi, chỉ cần thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ". ĐÂY LÀ LỜI PHÁN ĐỊNH NGÀN ĐỜI, bà chớ nên nghi. HÀNG TÀ SƯ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ KIA, DÁM VU BÁNG THÁNH HIỀN ĐỜI TRƯỚC, DÁM TỰ TIỆN THAY ĐỔI, CHỈ CÀNG LỘ RÕ ÁC KIẾN CỦA HỌ MÀ THÔI. SAO LẠI DÁM THAY ĐỔI LỜI PHÁN ĐỊNH CỦA CỔ NHÂN.
Có thể nói trong các Tổ Tịnh Độ, Ngẫu Ích Đại Sư là người mà mình học hỏi nhiều thứ nhì sau Ấn Quang Đại Sư, mà mình lại khâm phục ngài Ngẫu Ích sát đất.

Như khi đọc ta phải hiểu là ngài viết thế cho hạng người nào. Đọc lá thư ấy mình có thể hiểu là cư sĩ Ưu Bà Di Tịnh Kiên có lẽ nhờ ngài Ngẫu Ích giải quyết thắc mắt của mình là có bà ta có nghe người thầy nào dạy thiền là hay, khuyên bà tu thiền chăng? Cho nên bà viết thư hỏi ngài Ngẫu Ích có nên chăng?

Ngẫu Ích đại sư biết bà căn cơ không cao nên khuyên bà cố gắng tin chắc, nguyện thiết, một lòng niệm phật cầu sanh Tịnh Độ đừng nghe lời ai nói để chao động tâm mình. Ấy là vì ngài Ngẫu Ích nghĩ tốt cho Ưu Bà Di Tịnh Kiên đấy vậy!

Sao lại vố lý gáng ép cho đó là lời chỉ trích của Tố đến ngài Quảng Khâm!

Ngài Quảng Khâm luôn khuyên người thường niệm phật, không tu pháp nào khác cầu sanh Tịnh Độ. Chính ngài cũng chỉ dùng một câu Niệm Phật trọn đời đến khi vãng sanh mà thôi!

Ngài Quảng Khâm khuyên:
Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam-Muội - một thứ Ðịnh không phải tầm thường.


Dĩ nhiên các tổ đều khuyên niệm phật luôn luôn trong lòng, đi đứng nằm ngồi đều niệm thì mới mong thành phiến và cuối cùng nhất tâm.

dct: Mọi người an lạc trong Chánh Pháp, dùng gươm trí huệ phá Ma quân...
Xiển dương Chánh Lý Phật Đà....
Nam Mô A Di Đà Phật....
Lòng đẹp muốn phá tà hiển chánh tức nhiên là tốt. Nhưng không thể dễ dàng vì việc đó mình làm không nỏi! Người phải có học thức sâu rộng về Phật Pháp thì mới kham nỏi việc làm nầy. Nếu không e rằng chỉ làm việc điên đảo hại người hại mình mà không hay biết đó thôi. Có khi người ta nói đúng mà mình nghĩ đó là sai rồi phá cái đúng tức là mình giúp bọn tà ác thêm một tay vậy! và ngược lại.

Nên cẩn thận.

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Kính hlich...

Chữ CÓ THIỀN và CÓ TỊNH ĐỘ bài trên không phải do dct nói mà do tổ Ấn Quang (Hóa thân Đại Thế Chí)...
dct sẽ trích ra những đoạn quan trọng trong bài Tứ Liệu Giản của Vĩnh Minh thiền sư (Hóa thân Phật A Di Đà, người thị hiện làm Tổ thứ 6 của Tịnh Tông) được viết trong Tịnh Độ Quyết Nghi Luận (hay Thiền Tịnh Quyết Nghi) để mọi người đều thấy. Vì tự mình nói không mấy ai tin.... vả lại còn bị chê nữa hic hic... Nếu lấy Tổ Ấn Quang ra thì mọi người sẽ dễ tin hơn...
Còn nữa... cho dù không dịch đúng nghĩa cũng không thể đổi câu của Tổ Vĩnh Minh chứ ...
Tổ nói là

"Có Thiền, Có Tịnh Độ
Như cọp mọc thêm sừng"

HT Quảng Khâm nói là:

Vừa Thiền, vừa Tịnh-Ðộ,
Mười người tu, mười người thành.
Ngài Ấn Quang nói rất rõ về chữ CÓ THIỀN và chữ CÓ TỊNH ĐỘ.
Tổ nhấn mạnh chữ CÓ TỊNH ĐỘ nghĩa là có tín nguyện vãng sanh.

Đầu đuôi gốc ngọn là do Tổ Ấn Quang dạy... Dct có hó hé lời nào đâu...


Hình ảnh
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách