YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Không biê't phai? di.ch sao.

Nirvana is here and now.

Không biê't ta.m di.ch la` "Hiê.n pha'p la.c tru'" co' đu'ng không????
Hiện pháp lạc trụ.
Câu này hay...

Sẵn đây cho dct hỏi ...hi hi :)
Được biết HieuLe có đọc qua kinh Kim Cang....
Nên nghiên cưu' kinh Kim Cang đi.
Vậy cho dct này ngu muội hỏi ...
Phật dạy trong kinh Kim Cang là "3 tâm không thể được".
....
* Tâm quá khứ
* Tâm hiện tại
* Tâm vị lai

Vậy có phải "hiện pháp an lạc trụ" có phải là "tâm hiện tại" không ???
(here hay now ...gì gì đó, không rành )

Mong HieuLe chỉ dạy thêm
A Di Đà Phật :)
Mong hồi âm
A Di Đà Phật. :)


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trong Kinh Kim Cang Khi Nói

Tâm Quá Khứ
Tâm Hiện Tại
Tâm Vị Lai


Là Để Nói Những Niệm Vọng Tưởng Sanh Diệt Duyên Theo 3 Thời Chứ Không Phải Là Nói Vô Tâm Trơ Trơ Như Là Cây Đá.

Nói Đến Nguyện Thì Tứ Hoằng Thệ Nguyện Của Bồ Tát và 10 Hạnh Phổ Hiền Thì Không Có Vị Phật Nào Mà Không Do Tu Tập Những Điều Đó Khi Còn Là Bồ Tát Mà Được Thành Phật.

Chấp Không Niệm, Không Mong Cầu Cũng Là Chấp.
Sửa lần cuối bởi kimcang vào ngày 05/05/09 16:54 với 1 lần sửa.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

Nirvana is here and now.
Nirvana là niết bàn; niết bàn thì an lạc nhưng còn hơn thế nữa nên mới có danh xưng "thường lạc ngã tịnh"

is here and now, "là đây và bây giờ", ý nói niết bàn không đâu xa xôi phải tốn thời gian đi đến; niết bàn là tâm đây, hồi đầu thị ngạn!

;)


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Ki'nh thưa đa.o hư~u kinhle

Ngoa.i đa.o đâu vô đây. Phâ.t Giao' thê' giơi' ho.p lân` đâu` tiên vao` thâ.p niên 1950 ta.i Sri Lanka, trong đo' co' Phâ.t Giao' Viê.t Nam tham dư. (do HT Thi'ch Tô' Liên hươ'ng dân?) đa? nhâ't tri' vê` viê.c du`ng tư` "PG Nguyên Thi?" đê? chi? PG Nam Tông va` tư` Phâ.t Giao' Pha't Triê?n đê? chi? PG Bă'c Tông. PG không co' Đa.i Thưa` va` Tiêu? Thưa`. HL chi? noi' sơ sơ, xin ĐH tra cưu' thêm. tangbong

Kinh Phâ.t la` chiê'c be` đưa ngươi` sang sông. Qua sông thi` la`m ơn đây? chiê'c be` vê` bên kia sông cho nhiê`u ngươi` kha'c sư? du.ng, đư`ng co' i'ch ki? hoă.c tham lam va'c chiê'c be` lên vai ma` đi tiê'p. timeeeout :D :D

Hoa`n toa`n đô`ng y' vơi' ĐH vê` luâ.t Nhân Qua?, không sai, vi` đo' la` quy luâ.t cu?a vu? tru. Nhưng ĐH đư`ng quên ră`ng, kinh điê?n Phâ.t Giao' (Nguyên Thi? lâ?n Pha't Triê?n) du`ng râ't nhiêu` â?n du. đê? noi' lên như~ng triê't ly' thâm sâu thi` không phai? "Văn di? tai? đa.o" thi` la` gi`? :D :D

"Nghe ta, hiê?u ta, rôi` hay~ tin ta. Co`n như nghe ta, tin ta, ma` không hiêu? ta, ây' la` phi? ba'ng ta vâ.y." Câu na`y không Như Lai noi' thi` ai noi' vô đây. :)) =)) :)) =)) Xin ĐH coi thêm kinh Kalama.

Kinh Phâ.t la` chân li' trong vu~ tru, trươ'c, sau, chă.ng giưa~ đêu` la`nh thi` lam` gi` co' mê tin', râ't đu'ng. kinhle kinhle kinhle tangbong

Nhưng ĐH đư`ng quên ră`ng, ho.c Phâ.t cu?ng phai? hiêu? cai' li' trong kinh Ngươi` Bă't Ră'n chư' không thi` bi. ră'n că'n thi` "dơ? điên dơ? khu`ng như "Vô Thươ.ng Sư" a`..... :D :D :)) =)) :)) =)) Bu.i va`ng tuy quy' nhưng rơ't vô măt' thi` cu?ng đau lăm'!!! ;) ;) ;)

Nê'u vi` la.y Phâ.t vi`quy' ki'nh giao' li' Như Lai, hiêu? ro? y' nghia~ cua? viê.c "Tru' Như Lai xư'; Tri` Như Lai sư.", đê? pha' nga~, la.y Phâ.t la` di? huyê?n đô. chân, vi` phai? "Vao` nha` Như Lai; mă.c ao' Như Lai; ngôi` toa` Như Lai" thi` la.y Phâ.t râ't nên. kinhle kinhle kinhle

Con` la.y Phâ.t đê? đươ.c công đư'c; khi chê't đươ.c Phâ.t Di Đa` tơi' rươ'c vê` coi? Ti.nh Đô. thi` đư`ng la.y mât' công..... :D :D :D

Tuy` ki` tâm ti.nh tă'c Phâ.t Đô. ti.nh.
Du.c ti.nh Phâ.t Đô. tiên ti.nh ki` tâm.

Tam giơi' chi trung di? tâm vi chu?
Năng qua'n tâm gia? cư'u ca'nh giai? thoa't
Bâ't năng qua'n gia?, cưu' ca'nh trâ`m luân
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 05/05/09 18:26 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Ca'm ơn ĐH Kim Cang va HLICH..... kinhle kinhle kinhle tangbong tangbong tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Nê'u la.y Phâ.t vi` hiêu? ho.c Phâ.t la` đê? môi`ngo.n đuô'c cha'nh pha'p, dân~ đươ`ng cho ngươi` đi sau, bao' ân đư'c Như Lai thi` la.y Phâ.t râ't nên.... kinhle kinhle kinhle tangbong tangbong tangbong

Co`n xây chua` dư.ng tươ.ng, in kinh, la.y lu.c, câu` nguyê.n cho đươ.c công đư'c, cho đươ.c phương danh in đây` trong trang cuôi' cua? kinh thi` không nên đâu. 8-> 8-> 8->


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

kinhle Ki'nh thưa ĐH Kim Cang kinhle

Xin ĐH gia?ng câu "Na`y Tu Bô` Đê`, y' ông nghi? sao? Như Lai co' chư'ng đă'c đươ.c qu?a vi. Vô Thươ.ng Cha'nh Đă?ng Cha'nh Gia'c chăng? Như Lai co' noi' pha'p chăng?"

Nê'u ta.m khai triê?n câu nay` la` Như Lai không co' chư'ng đă'c vi` Như Lai đa~ la` Như Lai rôi` thi` câ`n gi` chư'ng không biê't co' đu'ng không? Hay noi' ca'ch kha'c la` "Tư. ta'nh Di Đa`; duy tâm Ti.nh Đô".

Pha'p cu?a Như Lai chi? la` thuô'c gia? cho ngươi` bê.nh gia? cho nên mê thi` la` ma, không mê thi` la` bô` ta't, la` Phâ.t co' đu'ng không?

Không biê't co' phai? y' Như Lai trong đoa.n nâ`y la`chi? cho "La` mô.t ke? sô'ng đô.ng linh hoa.t, không vươ'ng dây mơ rê? ma' nao` hê't. Lua` thi` không vao`. Đuôi? cu?ng không đi. Câu` ti`m thi` no' cha.y ca`ng lu'c ca`ng xa. Không ti`m thi` no' hiê.n ngay trươ'c mă.t. Tiê'ng noi' cua? no' vo.ng vao` tai quy' vi. Không đu? niê`m tin nơi đây thi` uô?ng trăm năm kiê'p ngươi`-Lâm Tê' Ngư~ Lu.c."

Chân tha`nh ca'm ơn ĐH. kinhle kinhle kinhle

Chân tha`nh ca'm ơn quy' vi. đa~ tham gia đo'ng go'p y' kiê'n đê? HL co' đươ.c cơ hôi. ho.c thêm. kinhle kinhle kinhle


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Ngoa.i đa.o đâu vô đây. Phâ.t Giao' thê' giơi' ho.p lân` đâu` tiên vao` thâ.p niên 1950 ta.i Sri Lanka, trong đo' co' Phâ.t Giao' Viê.t Nam tham dư. (do HT Thi'ch Tô' Liên hươ'ng dân?) đa? nhâ't tri' vê` viê.c du`ng tư` "PG Nguyên Thi?" đê? chi? PG Nam Tông va` tư` Phâ.t Giao' Pha't Triê?n đê? chi? PG Bă'c Tông. PG không co' Đa.i Thưa` va` Tiêu? Thưa`. HL chi? noi' sơ sơ, xin ĐH tra cưu' thêm. tangbong
Để dct định nghĩa cho dễ hiểu...

Phật Giáo Nguyên Thuỷ = Không chấp nhận giáo lý Đại Thừa, không phải do Phật nói.
Phật Giáo Phát Triển = Ý nói các loại kinh điển này do người đời sau sáng tác, không phải của Phật.

Còn việc không có chữ Tiểu Thừa và Đại Thừa thì xin mời lật kinh Pháp Hoa ra xem...

(dct căn cứ kinh do chính Phật nói cách đây hơn 3000 năm, không căn cứ vào HT Tố Liên hội ở Sri Lanka gì đó năm 1950).
(Cũng may trong daitangkinh không có danh từ "Mục Nguyên Thuỷ".... cố tình viết danh từ này chính là phỉ báng Đại Thừa như dct đã nói trên)

À quên.... lạc đề rồi!, thôi không bàn Tiểu Đại nữa...

....
Các phần trên đạo hữu HieuLe nói rất có lý
dct xin tiếp nhận..
Nhưng phần còn lại từ
Con` la.y Phâ.t đê? đươ.c công đư'c; khi chê't đươ.c Phâ.t Di Đa` tơi' rươ'c vê` coi? Ti.nh Đô. thi` đư`ng la.y mât' công....
thì... dct hơi bị không đồng ý ..

Đạo hữu có nói

"Trú Như Lai Xứ, Trì Như Lại Sự"
(1. Ở chỗ của Như Lai ở, 2. Gìn Giữ các sự của Như Lai)

*1. Cho nên chỗ của Như Lai chính là tận hư không biến pháp giới, không lìa pháp giới mà có.
*2. Tất cả các pháp thiện hạnh của Như Lai không pháp nào mà không hành.

*Vậy thì lạy Phật người ngu nghĩ mình lạy để được công đức, họ cũng có công đức chứ chẳng phải không, nhưng vì dụng tâm khác cho nên công đức không to lớn mà thôi, chẳng thể nói là không có công đức.
*Ngày đêm lạy Phật, tha thiết cầu vãng sanh thì làm gì không có đạo lý "cảm ứng đạo giao nan tư nghì".
Tuy` ki` tâm ti.nh tă'c Phâ.t Đô. ti.nh.
Du.c ti.nh Phâ.t Đô. tiên ti.nh ki` tâm.
dct xin dịch câu đó ra...

"Tùy tâm mình Tịnh nên Phật Độ tịnh
Muốn tịnh Phật độ, trước tiên phải tịnh cái tâm"

Câu trên là nói về sự xây dựng Phật Độ của một vị Bồ Tát, chẳng liên quan đến vãng sanh Cực Lạc.
Đọc tiếng Hán không hiểu hoặc hiểu sai thì hãy nên đọc tiếng Việt cho dễ hiểu, để tránh hiểu lầm ý nghĩa câu văn.

Đoạn kinh đó là nói về một vị Bồ Tát muốn kiến tạo một Phật Quốc Thanh Tịnh thì trước tiên phải tu hành cho tâm mình thanh tịnh, thì cõi Phật quốc đó mới được thanh tịnh...
Còn chuyện vãng sanh Cực Lạc, thì cõi Cực Lạc vốn dĩ đã thanh tịnh sẵn rồi cần gì phải "dục tịnh Phật Độ"...(Muốn làm cho cõi Phật Thanh Tịnh)... Có phải là lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia không????

Ví như cõi Ta Bà này cũng có 4 loại độ không khác Cực Lạc...NHƯNG, để muốn chứng được, thọ dụng được thì gian nan lắm, chẳng như 4 loại độ của cõi Cực Lạc...
Bâ't năng qua'n gia?, cưu' ca'nh trâ`m luân
Câu này rất hay...

"Không thể quán như vậy, ruốt ráo trầm luân".

Người không thể thấy được chân tâm và không có duyên thì sẽ chẳng thể thấy được Cực Lạc, người đến được Cực Lạc thì "Hà sầu bất khai ngộ"...
Sửa lần cuối bởi dct87 vào ngày 06/05/09 04:42 với 1 lần sửa.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

is here and now, "là đây và bây giờ", ý nói niết bàn không đâu xa xôi phải tốn thời gian đi đến; niết bàn là tâm đây, hồi đầu thị ngạn!
hlich nói rất phải...
Niết Bàn chình là Tâm đây, tâm và cảnh không khác, nên nói "tâm tức cảnh", hoặc nói Tâm, Phật, Chúng sanh là một, hoặc nói Cực Lạc chính là Tâm, Tâm chính là Cực Lạc "Duy Tâm Tịnh Độ". Hay nói Cực Lạc nào có ngoài Tâm, tâm nào có ngại vãng sanh Cực Lạc. :)

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: YÊU QUÁI XUẤT THẾ

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

:) :) :) :) :) :) :)


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách