Cho mình hỏi chút

Góp ý kiến, đề nghị để phát triển Phật giáo và hoàn thiện trang nhà. Không tìm thấy bài viết kinh sách bạn cần? Hãy gửi yêu cầu ở đây. Các thành viên sẽ cố gắng tìm giúp bạn.

Điều hành viên: sen tim

Huonghuynh
Bài viết: 5
Ngày: 06/05/09 08:48
Giới tính: Nam
Đến từ: thegioihoabinh

Re: Cho mình hỏi chút

Bài viết chưa xem gửi bởi Huonghuynh »

Kính !

ĐH liền ngay khi đọc về "biến" trong trì tụng phản ứng ngay theo lối suy nghĩ "cái thấy được " của bản thân mà chưa rành rẻ căn cơ cội nguồn. (chử chưa có nghĩa là hoặc chưa thông đạt, hoặc chưa giải thích rỏ ràng).

Tôi được biết, nghi thức trì tụng (có biến_số lần) ảnh hưởng từ tông phái Mật Tông truyền sang. Số lần lại là ảnh hưởng nhất, thí dụ như trong trì chú. Về chú thì ít được giải nghĩa, vì chú là mật chú của Phật và Bồ Tát tuyên đọc nhằm gia hộ cho hành giả.

Bước sang lảnh vực, Văn tư tu, nghĩa là nghe, quán xét, và hành, thì trì tụng được giải thích khác hơn. Đó là cơ sở từ Giới Định Huệ. Thí dụ, mình muốn con học bài mau hiểu thì dạy nó, con trước khi vào bàn học phải tắm tửa sạch sẻ, vào bàn ngồi ngay ngắn , dẹp mọi chuyện bên ngoài làm chi phối, và đọc to, rỏ từng chử. Như vậy học bài vừa mau thuộc vừa mau hiễu. Cũng vậy, nghi thức trì tụng là "giới", giữ nghiêm giới sẻ đạt "định" tức là tâm trí không tán loạn hoặc từ từ bớt tán loạn, khi "định" rồi thì sẻ phát huệ, tức là trí tuệ sẻ phát sanh hiễu được mật nghĩa. Đó là nghĩa của trì tụng.

Ví dụ nữa, có hai người bạn học, một thông minh đọc qua một lượt liền hiễu bài, một hơi chậm lụt, người bạn này đến nhà bạn kia chơi, thấy bạn học bài "ê, a" to rỏ, mà ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, thì nói : "Mầy đọc cho vách tường nghe hả !?!" Theo ĐH có nên nói như vậy không ? Hay đó là lời đáng nói hay không đáng nói ???

Những lời ĐH thầm trách người tụng kinh làm khổ "lổ tai" Phật, thì đáng ra nên thầm trách mình khi nghĩ "Phật đang bị nghe!!!", như vậy có khác gì lươn chê lịch nhớt.

Sách xưa ghi có TS không cho đệ tử xem kinh sách là có dụng ý, chứ chẳng phải kinh sách sai. Lại có TS xem kinh sách lật tới lật lui riết mà gáy sách tơi tả, nhưng lại bảo mỗi lần xem là một lần thấy có "mới".


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Cho mình hỏi chút

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính gữi ĐH HH... :D

Theo sư. hiễu biết nông can. cũa tui, thì hoc. Phât. cũng giống như hoc. làm bánh. Phãi mua bôt. về nhồi, mua nước dừa, vanilla, đường, butter, cream, sữa về làm thì mới biết làm bánh chứ đoc. sách nữ công gia chánh cã ngàn lần đễ cho cái bánh tư. có thì có vẽ không thưc. tế. Tui hoc. Phât. theo kiễu "substance over form" Nghi thức nếu là phương tiên. thì chĩ nên sữ dung. lúc đầu.

Xin hiễu tui không bác tung. kinh. Tung. kinh rất tốt vì đoc. đi đoc. lai. cuốn kinh tức là nghiên cứu ý kinh. Theo ý tui hiễu tung. kinh có thễ không cần phãi gõ mõ đễ có thễ đươc. tâp. trung hơn (đây là đinh. theo ĐH đã nói) Xin ĐH nên hiễu ý tui chĩ nói rằng nếu tung. kinh râp. theo nghi thức và cho hết thời kinh mà sau đó gấp kinh lai. và không suy nghĩ ý kinh nói gì lúc tung. kinh thì không nên. Viêc. tung. kinh gõ mõ như trã bài cho Như Lai thì không nên vì đó chĩ là phương tiên. tu phước chứ chưa phãi cứu cánh tu tuê. kinhle

Như Lai cũng dùng phép phương tiên. nói giáo lí tứ đế, thâp. nhi. nhân duyên cho Phât. Tữ chứng quã A La Hán. Nhưng lúc Như Lai nói thẵng đó chĩ là phương tiên. thì có nhiều vi. tỳ kheo cư sĩ không hài lòng Như Lai, bõ ra ngoài hôi. trường (kinh Pháp Hoa) Như Lai là bâc. vô thương. nên nói pháp vô thương. Khi các vi. tỳ kheo cư sĩ bõ đi vì nghĩ pháp phương tiên. mình hoc. là đã chứng (tu phước) mà không hoc. pháp cứu cánh ( tu tâp.) thì lỗi ỡ Như Lai vì đã nói chân lí hay lỗi ỡ người thích pháp phương tiên. Ỡ đây tui nói là lỗi không do ai, nhưng nếu không góp ý cho vi. ĐH này tu tâp. đươc. tiến bô. thì chúng ta cũng có lỗi với Như Lai.

Theo ĐH thì tung. kinh phãi bắt buôc. gõ mõ, đánh chuông mới đúng??? Xin hõi như giờ ăn trưa rãnh mà dỡ kinh ra xem thêm thì không đươc. goi. là trì tung. hay phát triễn trí tuê. sao??? Nếu nói vây., ngồi thiền biết đươc. tê chân cũng hông đươc. đỗi chân đỡ tê hay sao??? Tui chĩ nói người hoc. Phât. nên hiễu tinh thần kinh Kim Cang bõ pháp phương tiên. nghi thức mà chú ý phần phân tích, triến khai đễ sau đó thưc. hành. Cái đó có lơi. hơn kiễu hoc. trã bài. Đây là ý cũa tui chứ tui không bác viêc. tung. kinh.

Tắm rữa cho thằng nhõ cho nó thoãi mái rồi nó dễ hoc. bài. Đúng, nhưng ĐH có thấy mấy cô câu. thi ĐH có làm vây. hông??? Có lẽ tui không hiễu ý ĐH, xin tam. nói kinh nghiêm. bãn thân lúc tui có dư. kỳ thi lấy license lúc mới ra trường. Tui hoc. ỡ sân bay, tui hoc. trên xe lữa, tui hoc. ỡ office giờ ăn trưa, tui hoc. sau khi ăn cơm tối...ròng rã môt. năm như vây...May mắn đươc. chư Phât. gia hô...nên tui lấy đươc. cái license. Lúc tui hoc. ỡ hãng, đó là tranh thũ đễ rồi còn làm viêc. chứ đâu có thì giờ dư giã đâu mà tắm cho thoãi mái rồi mới hoc.

Nếu tui hiễu ý ĐH HH thì bắt buôc. phãi tung. kinh theo đũ nghi thức gõ mõ đánh chuông thì mới sanh trí tuê. ư??? Tiền thân Đức Phât. Thích Ca, Bồ Tát Thường Bất Khinh chĩ nhờ tho. trì câu "Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài rồi sẽ thành Phât." mà sau này ngô. đao. Như Lai nhờ tư duy thiền đinh. mà sanh trí tuê. Tui nói có kinh Phât. chứng minh: Lúc Bồ Tát Hoàng Tữ Siddhartha mới đi tu, Bồ Tát cũng có hoc. theo phép Tu Khỗ Hanh. Ép Xác vì theo nghi thức phong tuc. cũa giới đao. sĩ Ấn thời đó nếu không tu ép xác thì không có đươc. giãi thoát. Kết quã ngài kiêt. sức mà không có tiến bô. trong viêc. tìm kiếm chân lí. Sau ngài bõ nghi thức, ăn uống điều tiết theo phép trung đao. và ngô. đao. ít lâu sau đó.

Theo chỗ biết han. hep. cũa tui thì mỗi lần tui nghe lai. kinh giãng, đoc. lai. kinh Phât. tui lai. hiễu thêm đươc. môt. chút. Tui có đem hõi thầy tui và HT thì cã hai cùng nói đươc. vây. thì nên. Tui không biết ĐH có đo.c qua môt. đoan. trong kinh điễn PG Nguyên Thũy khi Trưỡng Lão Ananda (môt. người cưc. kì thông minh) nói với Phât. rằng "Kính thưa Thế Tôn, pháp mười hai nhân duyên con nghĩ con hiễu đươc. rất dễ dàng". Như Lai bèn trã lời "Này Ông Ananda, ông chớ nói lời đó. Phép này thâm. thâm vi diêu. Không nên hoc. sơ qua. Đễ ta giãng thêm cho ông hiễu" Sau khi đươc. Như Lai giãng nói, Trưỡng Lão Ananda hoan hĩ và nói "Nhờ Phât. nói lai. cho con, nay con hiễu sâu hơn trước".

Xin ĐH hiễu cho, tui căn cơ châm. lut. phãi liên tuc. đi hoc. kinh rồi về nhà đoc. thêm mới tam. goi. là hiễu đươc. ý kinh thì làm sao tui dám không đoc. đi đoc. lai. cuốn kinh cho tới khi nó rách rồi mà vẫn thấy mới chớ.

Tui không hiễu ý ĐH nhưng theo tui biết thì nếu chĩ hoc. kinh theo kiễu mấy ông Evangelist ỡ Mỹ Chũ Nhât. nào cũng lên đoc. cuốn kinh thánh cho giáo dân Tin Lành thì không nên đâu.

Chúc quý ĐH thân tâm thường an lac. :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Huonghuynh
Bài viết: 5
Ngày: 06/05/09 08:48
Giới tính: Nam
Đến từ: thegioihoabinh

Re: Cho mình hỏi chút

Bài viết chưa xem gửi bởi Huonghuynh »

Hieule đã viết:Nghi thức nếu là phương tiên. thì chĩ nên sữ dung. lúc đầu.
Ý của ĐH là dùng cho người sơ cơ, mới,...

Như vậy, chưa hẳn đúng, Đấy là dụng "phương tiện làm phương tiện", từ người sơ cơ cho đến bậc thượng thừa.Bởi vì, cái hiểu của người cho là "Tu Huệ" chỉ là cái thức hiễu thôi, nó còn nằm trong sự suy lường và phân biệt. Nếu ĐH có từng tụng kinh cho đến đầy đủ Giới Định Huệ thì không còn là tụng làm "khỗ lổ tai Phật" mà là "Phật đang thuyết Pháp". Điều này không dùng thức đễ giải nghĩa hay tiếp thu mà là thực hành và thực chứng.
Trong mỗi con người có Phật tánh "thường hằng", nhưng thường chạy theo sắc trần sanh thức nên gọi là chúng sanh, bỏ cái tánh chúng sanh tức là Phật. Tụng kinh mà "không chúng sanh tánh" thì tức là Phật thuyết.
Suy kường phân biệt là chúng sanh tánh, vô trụ vô tướng vô niệm là "Phật tánh thường hằng " hiễn lộ. Đây là chỗ mà Chư Tôn Hòa Thượng tay gỏ mõ niệm tụng kinh. ĐH chớ vội lấy tánh phàm phu mà luận viên giác, nếu không, chẳng những không khế hội Viên Giác mà còn lầm tưởng Viên Giác ấy là Phàm phu !

Đừng vội cười những người tụng kinh xong, gấp lại, không suy nghĩ. Đấy là Phật tánh. còn chúng sinh tánh thấy liền suy, nghe liền nghỉ đó chính là tập khí sanh tử luân hồi.

Tôi chưa từng đạt đạo, chỉ là thêm một hướng cho ĐH thử quán xét. Ngoài điều nầy ra, còn lại không có gì đễ nói.

Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Cho mình hỏi chút

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính gữi ĐH HH... :D

Tui chĩ thấy đoc. kinh đi nghe giãng kinh về suy nghĩ lai. ý kinh hiễu đươc. Như Lai thì tui cãm thấy rất vui vây. thôi. :D

Tui thấy ý Như Lai hay nếu hiễu đươc. nên chia xẽ với những người khác cái gì là cứu cánh cái gì là phương tiên. Tui chĩ nghĩ hoc. Phât. là đễ đươc. tăng thêm trí tuê. thì nếu mình hoc. đao. thì phãi nên hiễu rõ ý nghĩa cũa viêc. hoc. theo đấng Đao. Sư.

Chúc ĐH thân tâm thường an lac.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách