Kinh Đại Bát Niết Bàn (Thơ)

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Thơ)

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật!

Nhân Tụng Kinh Niết Bàn đến Phẩm Trường Thọ và Kim Cang Thân, Vô Tri làm ra bài thơ tóm lược ý nghĩa của hai phẩm theo cách hiểu của mình, mong gửi tặng quý vị đọc cho vui:

Thân Trường Thọ Kim Cang
Là Đại Bát Niết Bàn
Thân Như Lai Thường Trụ
Bất Hoại Như Kim Cang
Chẳng Phải Thân Tạp Thực
Mà chính là Pháp Thân
Thọ Mạng Chẳng Thể Lường
Vì Sao Được Trường Thọ?
Do Lợi Ích Chúng Sanh
Vì Sao Được Kim Cang?
Do Hộ Trì Chánh Pháp
Vì Sao Phật Thường Trụ?
Nếu chẳng là Thường Trụ
Phật, Pháp, Tăng đâu còn?
Lấy gì làm chổ nương,
Cho tất cả chúng sanh?
Do Tam Bảo Thường Trụ
Nên gọi là Niết Bàn
Muốn được Thân Như Lai
Kim Cang và Trường Thọ
Cũng như được Niết Bàn
Phải nên hiểu như thế
Và gì người giảng nói
Thân Như Lai Thường Trụ
Là Pháp Thân Không Lường

A Di Đà Phật
Vô Tri


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách