Vãng Sanh Và Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Vãng Sanh Và Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vãng Sanh Và Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn

Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn Có 3 Bậc:

Vô Sanh Pháp Nhẫn Có 3 Bậc Đó Là Thượng Trung Hạ:

Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Nói:

Bồ Tát Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn Bậc Thượng Là Bồ Tát Cửu Địa.

Bồ Tát Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn Bậc Trung Là Bồ Tát Bát Địa.

Bồ Tát Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn Bậc Hạ Là Bồ Tát Thất Địa.

Cho Nên Khi Nói Vãng Sanh Cõi Cực Lạc Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn Thì Không Có Nghĩa Là Ai Cũng Chứng Như Nhau.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách