Quay về bản lai

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Kính các Đạo Hữu: caunguyen

Minh Thiện Xin trình Làng kiến giải của mình:
Có gì mà quay lại!???
Đến bây giờ: Vẫn dại!
Thấy: Rồi lại thế sao!???
Bản Lai ở chỗ nào !!!???
-Ta đã từng...
-Hay : Có !???
Nếu biết! Lo gì nữa !
Chỉ còn tinh tấn thôi :
-Sao: Bỏ được gói Xôi !
Minh Châu: Đồng như vậy .
:-P
Minh Thiện: Kính Chào và.... tangbong cafene


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

vô minh không là có tội, nói vậy thì ai dám niệm phật nữa?
Có thể là dct nói hơi quá, nhưng suy nghĩ đến cũng vậy thấy là vẫn có tội ...

Bởi vì câu Phật hiệu A Di Đà chẳng phải khơi khơi mà có ....
Pháp Tạng phải tu với số kiếp lâu xa hơn các chư Phật khác thay vì 3 đại A Tăng Kì, đằng này phải tu đến 5 đại A Tăng Kì để có được danh hiệu A DI ĐÀ. Mục đích của danh hiệu ấy để chi ???


Không tin hlich lật lại 48 lời nguyện của Phật A Di Đà thử xem...

" ...Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả...."
Nguyện nào cũng xưng tán Cõi Cực Lạc, nguyện nguyện thảy đều khuyên chúng sanh nên sanh về cõi Cực Lạc...

Phát nguyện xong Ngài đọc bài kệ ngay...:

"...Ngã nhược thành Chánh Giác
Lập danh Vô Lượng Thọ
Chúng sanh văn thử diệu
Câu lai ngã sát trung..."


Vậy thì từ đầu chí cuối cả thảy đều hướng chúng sanh về cỏi Cực Lạc... Do đây có thể biết danh hiệu A Di Đà chẳng phải "mượn" để tịnh tâm lại không muốn vãng sanh. Cho nên dct nói là " lấy hạt Minh Châu đổi gói xôi" là vậy.

Minh Châu không biết xài thì đổi xôi ăn cũng được...no ấm được hôm nay, ngày mai chẳng biết ra sao... Lỗ ráng chịu à nha !!! :)

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

Binh đã viết:
Kevodanh đã viết:Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn.


Dựa vào đoạn này mà nói ông phỉ báng Tịnh Độ.
Đúng là khi đã kiến tánh thì cõi nào cũng là Tây Phuơng. Nhưng Phật thuyết Kinh Di Đà là nhắm vào những chúng sinh chưa kiến tánh, hoặc không có khả năng kiến tánh. Chư Phật phải tạo ra một cõi Cực Lạc đẹp đẽ như vậy để khuyến kích người ta cầu sanh về đó đặng gần gũi chư Phật, để dẽ bề tiến tu, mới nói đến chuyện kiến tánh. Chư Phật nói cõi đó dựa vào hình tướng đẹp đẽ , theo sự mong muốn của chúng sinh đó. Chư Phật dạy chúng sinh cầu Tịnh , bỏ động đó. Vì đó là phuơng tiện, đó là tùy thuận chúng sinh.
Phật, tổ nói dùng lục tự hồng danh để thay thế mọi tạp niệm khác đó, bảo rằng niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn đó. Mà như thế tức là dùng 6 chữ để chế ngự vọng tâm. Thế mà ông bảo rằng "Ngu Xuẩn" có khác gì ông chửi Phật, chửi tổ ?
Vì vậy tôi mới nói rằng ông phỉ báng Tịnh Độ.
Ông ghi lại mà chẳng ghi hết rõ lời Tôi

Phật nói là Ta là Phật đã thành,các ông là phật sẽ thành.Làm gì không có khả năng kiến tánh.
Ông cũng rõ Phật vì chúng sanh mà có phương tiện,vậy Lục Tự Hồng Danh củng thế.
Tôi nói "ngu xuẩn" như vậy sai sau.Đã biết phương tiện mà còn giữ.
Ông chẳng hiểu ý phật,ý Tổ.Ghép cho tôi phỉ báng Tịnh Độ,chửi Phật,chửi Tổ.

Adida Phật


kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

dct87 đã viết:Tất cả các pháp môn khi kiến tánh đều từ thiền cả.

Từ các kinh liễu nghĩa mà hành giả tu tập... chẳng riêng nói về Thiền.
Kinh Mật cũng kiến tánh, kinh Tịnh Độ cũng kiến tánh, giáo cũng kiến tánh...

Này! kevodanh là người tu thiền vậy kevodanh biết Lục Tổ lần đầu tiên khai ngộ (khi chưa xuất gia) là từ Thiền hay từ Giáo ???

"...ưng vô sở trụ
Nhi sanh kì tâm..."

(Trước đó Ngài đã ngồi thiền bao giờ ???) Vậy mà người ta ngộ mới biết rằng ngộ đạo chẳng phải riêng gì Thiền...
Bên Thiền Tông trong sách các vị danh tăng thường giác ngộ bởi 1 lời nói .... chẳng riêng gì ngồi xuống an tọa mắt nhắm mới giác ngộ.
Thiền mà Tôi nói là như vậy.Chớ hiểu lầm

Chánh Pháp nhãn Tạng
Niết bàn diệu Tâm
Thực Tướng vô tướng
Vi diệu pháp môn
Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ chân Tâm
Kiến tánh thành phật.
dct87 đã viết:Còn về người kiến tánh thì chẳng phải khiêm tốn hay tự đại.Vốn là không,tùy duyên mà dụng.Chớ phỉ báng người ta mà gạt mình.

Nếu là tùy duyên sao lại 1 mực xiển dương Thiền mà chê các pháp còn lại, đức Phật Thích Ca nói vô vàng pháp môn cũng tùy duyên chứ nào có nói riêng về Thiền... Còn chữ "vốn là không" ở trên không biết ý nghĩa gì ...
Nói là kiến tánh chẳng phải cầu mà có.Nên tạm dùng chữ Thiền.
Vậy còn nói ta xiển dương Thiền(lại ghép thêm chữ Tông)
Vốn là không,mà hỏi ở trên không ý nghĩa gì."là có"
dct87 đã viết:Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn.

Phỉ báng 1 lượt thế mà còn tự mình không hay không biết, có phải là đáng thương ...

Câu Phật hiệu A Di Đà ... thành thật mà nói, nếu dụng tâm để niệm cho mục đích tịnh tâm thì cũng có tội rồi...
Ví như: lấy hạt Minh Châu đổi gói xôi ăn cho no qua ngày qua bữa mà chẳng biết chức năng và công dụng thực sự của nó ... phải chăng Hạt Minh đáng giá chỉ bằng gói xôi ???

Khi kiến Tánh thì cõi Ta Bà vẫn là Ta Bà, Cực Lạc vẫn là Cực Lạc ... Kiến Tánh chỉ là "mở màng" cho cuộc tu hành thôi kevodanh à!...
Chư Tổ vẫn kiến Tánh nhưng vẫn tu hành không ngơi nghỉ, chư Bồ Tát kiến Tánh trãi qua vô lượng kiếp tu hành... nào có phải Kiến Tánh thì Ta Bà là Cực Lạc. Kiến Tánh rồi thì vào Địa Ngục vẫn khổ như chúng sanh Địa Ngục thôi chẳng khác. Cái thấy đó là cái thấy cho ta biết được "à! cái này sẵn có" ... Còn cái dụng của nó thì kevodanh có thể làm gì được nè ??? Dụng của nó là: (xin kể đại khái)
- Đi mười phương
- Thấy mười phương

kevodanh làm được chưa...??? Người Hạ Phẩm Cực Lạc làm được việc ấy đấy !!!
Cho nên Kiến Tánh rồi thì vẫn là chuyện trẻ còn trong Thiền môn, còn bảo nhậm 24/25 nữa ... còn phải phá phiền não nữa, còn phải khởi tác dụng của Tánh nữa. Phần đoạn mà chưa giải quyết xong thì kiếp sau làm lại ... cứ thế làm vô lượng kiếp... để xem tinh tấn hay thối chuyển ... (tam giới như nhà lửa)... cứ ở trong ấy nô đùa!

Còn chuyện "người phương Đông người phương Tây nữa" ...
Thời nay có hạng người đem lời dạy "trực chỉ chân tâm, kiến Tánh thành Phật" đem ra phân tích nghĩa lý trên bề nổi mặt chữ để phỉ báng pháp môn khác nữa...

Tổ Huệ Năng dạy vậy kevodanh có nhận được Chân Tâm chưa ... tổ chỉ thẳng Chân Tâm rồi đó. kvd nhận được chưa ??? hay ở đó lấy lời tổ nghênh ngang đem "tranh" với pháp môn khác ...(đừng nói Tổ dạy sao tui hiểu vậy)... Tổ dạy vậy mà không thấy Chân Tâm thì đã là lỗi rồi huống chi đem ra chia chẻ hiểu sai...

À, hình như bên Thiền Tông có dạy "Phật là gì, người kia không nói gì ráo, cầm cây que nhỏ quẹt miếng phân giơ lên..."
1. ...À !!! (Kiến Tánh ngay)
2....À !!! mai mốt ta gặp phân thì ta phải lạy giống như Phật vậy ...

(nực cười)...

Chê động tìm tịnh là chỗ dĩ nhiên trên con đường tu hành...


- Người xuất gia thường ở chỗ yên tịnh như trong chùa nào có ra ngoại chợ búa tu
- Người chân tu thường vào tít trong rừng sâu nào dám ra phan duyên với đời

Năng lực có thể ở trong Động mà giữ vững cái Tịnh thì ... Cỡ Bát Địa mới có Phật...
Xá Lợi Phất đến 6 trụ mà bị rơi rụng ... chỉ vì vụ xin con mắt...

Người chán sinh tử mới chịu lìa sanh tử
Người chán thân phàm mới chuyển thành thánh
Người chán Ta Bà nên nguyện sanh Cực Lạc...

Phật thường dạy trong kinh điển phải nên chán bỏ ngũ dục lục trần, chán bỏ phiền não....
Vì cõi này là ngũ trược ác thế, cõi dục ngoi đầu lên phạm thiên Sắc Giới còn không nổi hà huống, chỗ động minh tâm kiến tánh thành Phật.


Phần trên có nói người niệm 6 chữ hồng danh là ...ngu xuẩn ...
Câu nói đó là vô lượng kiếp nằm trong Thiết Vi A Tỳ đó kevodanh đừng nói là :
"Tôi thì chẳng muốn vào địa ngục rồi đó"...

Đăng kí tên vào Địa Ngục mà còn chưa hiểu tại sao...(đây dct không đe dọa, mà là sự thật).

Kẻ 5 nghịch thập ác có cơ hội cứu, kẻ phỉ báng Chánh Phật thì ...thua.
Vậy ông niệm phật mục đích gì?
Ông chê chổ động,tìm tịnh à
Phật sợ mấy con mình lấy 6 căn mà vui đùa với 6 trần rồi sanh ra 6 thức....(đều do ta cả)
Còn nói như ông thì ở cõi này chẳng ai minh Tâm kiến tánh rồi.

Tôi đả trả lời màu này ở Binh.Ông tự hiểu
dct87 đã viết:Phật Adida nói các ông hằng ngày(đi,đứng ,nằm,ngồi) niệm danh hiệu người.
Công phu đến lúc nhất tâm bất loạn thì không cần đến lúc lâm chung.Ngay lúc đó sẽ hiện rõ cõi Tây phương như như rõ ràng.
Như vậy,ở cõi Ta Bà này có cõi Tây Phương.Ông đã thấy Tây phương rồi ông có cầu nữa không.


Phần trên là kevodanh tự chế biến ra...
Thật chẳng có đạo lý...

Người niệm đến nhất tâm bất loạn thì năng lực như minh Tâm bên thiền, nhưng khác 1 điểm duy nhất là trạng thái bên Thiền người tu sáng suốt nhưng tâm vắng lặng. Còn Tịnh Tông thì người tu sáng suốt nhưng tâm vẫn không ngưng câu lục tự Di Đà. Còn chuyện thấy cõi Tây Phương hay không là chuyện khác. Cái đó phải xem nhân duyên.

Tổ Huệ Viễn, thân làm Tổ Tịnh Tông, tu nguyên cả đời Tịnh Nghiệp trí huệ siêu xuất, từng dịch và chú sớ rất nhiều tác phẩm mà nguyên cả cuộc đời Ngài thấy cảnh Cực Lạc chỉ có 3 lần. Duy nhất 3 lần...

Thân Tổ Sư mà còn vậy thì làm gì có chuyện nhất tâm bất loạn là có tư cách thấy Tây Phương...
Thấy được cảnh Tây Phương hay không còn phụ thuộc vào duyên nữa...

Người thấy cảnh Tây Phương chẳng ai mà không muốn sanh về ... vì đó là nơi "chư Thượng Thiện Nhân câu hội nhất xứ" mà...Ai mà không muốn gần chư Đại Bồ Tát tu hành chứ.

Ông này chắc có vấn đề.Qua sông mượn bè mà qua.Đến bờ vác bè đi theo luôn.Còn dám so sánh của Tự Tánh đón mò nữa.
Adida phật rướt ông điều hành viên này đi mau nha.

dct87 đã viết:Phàm có Tâm cầu,Tâm trụ,là xa lìa với chánh pháp.
Vì có chúng sanh điên đảo,chấp trước.Nên chư Phật,chư Tổ dùng phương tiện mà nói Ta Bà-Tây Phương.Chổ động-chổ tịnh,có trụ-không trụ


Không đúng...
Người tu hành trước tiên phải phát tâm, sau phát phải lập nguyện. Đó là những điều hành giả tu Đại Thừa thường phải nên biết...

Ví như:
"Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương (phát tâm)
Hường độ như thị hằng sa chúng" (lập nguyện).
(Kinh Lăng Nghiêm). ... Kinh Hoa Nghiêm còn dạy nhiều việc về vụ Phát Tâm này lắm...

Cho nên có tâm mong cầu ... chẳng phải xấu mà xem chúng ta cầu cái gì mới gọi là "xa lìa Chánh Pháp".
Ví dụ: tôi cầu thành Phật, thành Bồ Tát để tôi nguyện độ chúng sanh, thì tâm ấy chẳng xấu...chẳng phải xa lìa Chánh Pháp...

Tâm mong cầu vi tế vẫn không thôi cho đến quả vị Phật mới ngưng thôi, vì không cầu thì không thể tiến ...
Chánh pháp mà ông đều cập trên là pháp hữu vi.
Còn chánh pháp của tự tánh thì vốn không.Chánh,tà sao thấy tới được.
dct87 đã viết:Giống như câu nói màu đỏ trên.Vốn các pháp không tướng há có chổ để đoạn diệt

Các pháp không tướng là tự nó không có "thật tướng" chứ không phải tướng trên sự .... kevodanh hiểu lầm tai hại chết..
Đã là thật tướng thì làm gì có đoạn diệt....
Nhưng sự tướng thì sanh diệt triền miên(sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không ...v.v... trùng trùng ....)
Đó là ông chấp thật mà có
dct87 đã viết:Như tôi nói trên.Tôi chẳng muốn vào địa ngục.
Lấy lời nào mà bỏ vào cho tôi vậy.Vốn được chăng?


Dct đã nói rồi đó... Địa Ngục đã mở chỉ cần hết thọ mạng là vào ... >:D<
Ừ,nếu ông thấy có sanh


Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

kevodanh đã viết:
tinhthai đã viết:“…Chúng ta chưa đoạn được Hoặc thì chẳng thể giải thoát. Vì thế đức Thích Ca Mâu Ni đại từ, đại bi nói ra
pháp môn Tịnh Độ, dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật, chẳng cần phải đoạn Hoặc, chỉ cần chế ngự Hoặc liền có thể giải thoát…Luôn luôn dùng sáu chữ hồng danh đè nén chúng, lâu ngày thuần thục, đến lúc mạng chung, nếu khởi tâm niệm Phật thì các tạp niệm bị chế phục chẳng khởi lên nên có thể mang theo nghiệp đi vãng sanh (đới nghiệp vãng sanh)…Chỉ cần chế phục Hoặc sẽ chẳng tạo nghiệp nữa, nên cảm ứng đạo giao cùng Phật…”

Trích lời Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam.
Ai dạy ông Niệm phật để chế ngự,đè nén tạp niệm vậy?
Vậy tạp niệm là cái gì?
Nó ở đâu?
Khởi tâm niệm là chẳng phải tạp niệm hả?

Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn.
Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
A Di Đà Phật ! Câu Niệm Phật và Câu Thoại ầu hay công án đều giống như nhau cốt đễ ngăn trừ vọng niệm . vọng niệm còn thì tâm phân biệt còn ,phân biệt còn thì đối đãi còn ,đối đãi còn thì ...làm sao có thể Kiến Tánh được đây !
Thuốc không luận là mắc hay rẽ ,Pháp không luận là ưu hay liệt ,hợp thời hợp cơ là Diệu Pháp !
kevodanh tu theo Thiền Tông vậy có biết Thế Tôn Vì nhân duyên gì mà sanh ra nơi đời không ?
Đức Như Lai sanh ra nơi đời là muốn làm cho chúng sanh Khai Thị Ngộ NHập Tri Kiến Phật để thành phật mà thôi !
đó là mục đích duy nhất
Ngặt vì chúng sanh căn tánh không đồng vì thế Đức Phật mới tùy theo bậnh mà cho thuốc ,vì Thật mà khai Quyền ,rồi khai Quyền mà hiển cái Thật .
Lại nữa tất cả các Pháp Môn đều nương tựa lực ,dù là hàng người triệt ngộ tự tâm nhưng nếu kiến hoặc và tư hoặc vẫn chưa gột sạch thì cũng là chúng sanh trong vòng luân hồi mà thôi !
Thế kẻ vô danh có biết giải thoát là gì chăng ?
Huống nữa khi kiếp sau làm người thọ thân ngũ ấm tất nhiên là xúc cảnh ống tình !khi đó không biết kevodanh có tỏ ngộ để đi tiếp tục con đường của mình hay không ? hay là kẻ từ tối vào nơi tối !
Bực Thượng căn dầu triệt ngộ tự tâm chưa gột sạch kiến hặc và tư hoặc như thế còn trôi lăn trong 6 nẽo nếu sanh làm người còn chưa biết chắc được có phải từ ngộ mà đến nộ hay không hay chỉ là từ nơi mê cứ tiếp tục mê !
Bực thượng căn còn nguy nan như thế hà huống là chúng ta ,là những kẽ chưa có tới đâu ,chưa biết đợc gì , chỉ có cái kến giải của hữu tình đem so sánh lời chư phật chư tổ há chẳng phải là hoang đường hay sao ?
Giải thoát sanh tữ đâu phải là vấn đề dễ dàng !
Đức Thích Ca thị hiệnở ở nơi cỏi uế để thúc đẩy chúng sanh tiến tu ! còn Đức A Di Đà thì dùng Tịnh để giúp cho chúng sanh chứng lên thánh quả !


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn
.
qua những bài viết của kevodanh ,Nhuận trượng nghĩ rằng huynh chẳng biết gì về Thiền hay Tịnh cả !nay nhuận trượng xin mạo mội phân tích từng câu ừng chữ của kevodanh để chỉ rõ cái sai lầm đó
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.

câu nói nà chỉ đứng trên mặt Lý Tánh thôi chớ chẳng nói đến sự tu !
trong Kinh Hoa Nghiêm trong phẫm Nhập Pháp Giới sau khi Ngài Thện Tài chứng bực Đẳng Giác ,đức Phổ Hiền liền nói kệ tán thánh công đức của Như Lai xong Ngài Phổ Hiền mới thuyết Mười Điều Nguyện Vương Khuyên Thiện Tài cùng chư đại bồ tát đều phát nguyện hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ ,Lúc Ngài Pổ Hiền dứt lời Đức Phật liền hai lần khen ngợi .Toàn thể đại chúng đều Tín Sự Phụng Hành .
Chư Tổ cũng nói : Pháp Môn Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương chỉ có Phật cùng Chư Phật mười phương mới có thể thấu đáo, Bực Đại Bồ Tát vẫn còn chưa hểu trọn được hết !
Kinh Đại Tập nói : Thời mạt pháp ức ức người tu hành khó có một người được Giải Thoát, Chỉ nương PHÁP MÔN NIỆM PHẬT MÀ THOÁT KHỎI LUÂN HỒI !
Ngài Mộ Liên Pháp Sư có nói :
Thền : chính là chơn Như phật tánh thiền tông gọi là bản lai diện mục .là : TÂM THỂ THUẦN CHƠN LINH TRI LY NIỆM KHÔNG NĂNG KHÔNG SỞ TỨC TỊNH TỨC CHIẾU .
Tịnh độ : là TIN SÂU NGUYỆN THIẾT CHUYÊN TÂM TRÌ DANH CẦU SANH CỰC LẠC .chẳng phải thiên chỉ DUy Tâm Tịnh Độ Tự Tánh Di Đà .
huynh chẳng thông thiền chẳng hiểu Tịnh mà đi nói càn nói gở


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

kevodanh đã viết:
Binh đã viết:Có thêm một kẻ cuồng thiền.Ếch ngồi đáy giếng, không cần biết đến pháp môn nào khác. Cái gì cũng qui về thiền.Phật thuyết ra 84.000 pháp môn, trong đó thiền là một.Những kẻ mới đạt được tý chút về thiền thường tự nghĩ rằng mình mới là chân truyền, mới là giác ngộ chân chính. Chẳng biết rằng người giác ngộ rất khiêm tốn, không bao giờ dám chê bai các pháp môn khác.
Tất cả các pháp môn khi kiến tánh đều từ thiền cả.
Còn về người kiến tánh thì chẳng phải khiêm tốn hay tự đại.Vốn là không,tùy duyên mà dụng.Chớ phỉ báng người ta mà gạt mình.
Còn chê bai các pháp môn khác thì ông dựa vào lời nói nào mà nói như vậy?(Tôi thì chẳng muốn vào địa ngục rồi đó)

Aidida phật
tinhthai đã viết:"Nay trích thêm lời dạy của HT Thích Thiền Tâm - trong cuốn Niệm Phật thập yếu cho mọi người cùng tham khảo và suy nghiệm:...nếu cho rằng cầu về Tịnh Độ là bỏ đây tìm kia, không hợp với lý Chân Như bình đẳng. Thế thì trụ Ta Bà không cầu sanh Cực Lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo: "Tôi không cầu kia cũng không chấp đây", lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói: "Tu Bồ Đề! Ông đừng nghĩ rằng: Nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề, đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt..."
Phật Adida nói các ông hằng ngày(đi,đứng ,nằm,ngồi) niệm danh hiệu người.
Công phu đến lúc nhất tâm bất loạn thì không cần đến lúc lâm chung.Ngay lúc đó sẽ hiện rõ cõi Tây phương như như rõ ràng.
Như vậy,ở cõi Ta Bà này có cõi Tây Phương.Ông đã thấy Tây phương rồi ông có cầu nữa không.
Phàm có Tâm cầu,Tâm trụ,là xa lìa với chánh pháp.
Vì có chúng sanh điên đảo,chấp trước.Nên chư Phật,chư Tổ dùng phương tiện mà nói Ta Bà-Tây Phương.Chổ động-chổ tịnh,có trụ-không trụ.

Giống như câu nói màu đỏ trên.Vốn các pháp không tướng há có chổ để đoạn diệt
tinhthai đã viết:"...Lệ như có người theo Thiền Tông, mới tu học Thiền chưa bao lâu, đã phản đối Niệm Phật. Họ đâu biết rằng nhiều bậc đại đức cao tăng khi xưa như các Ngài: Vĩnh Minh Thiền sư, Tử Tâm Tân Thiền sư, Thiên Y Hoài thiền sư, Viên Chiếu Bản thiền sư, Từ Thọ Thâm thiền sư, Nam Nhạc Tư thiền sư, Pháp Chiếu thiền sư, Tịnh Yếu thiền sư, Tịnh Từ Đại Thông thiền sư, Thiên Thai Hoài Ngọc thiền sư, Đạo Trân thiền sư, Đạo Xước thiền sư, Tỳ Lăng Pháp Chân thiền sư, Cô Tô Thủ Nạp thiền sư, Bắc Nhàn Giản thiền sư, Thiên Mục Lễ thiền sư v.v... là những vị siêu xuất bên Thiền Tông, sau khi tham ngộ được minh tâm kiến tánh, đều qui hướng về Tịnh Độ. Những vị này đối với Thiền, họ là bậc đại tri thức hoằng hóa về Tông môn, đối với Tịnh, họ là bậc danh đức khuyên dạy niệm Phật. Điều này có thể chứng minh Tịnh Độ và Thiền đều không chướng ngại nhau, hà tất phải đem lòng hủy báng? Lại như một vị cao tăng mới thị tịch gần đây là Hư Vân thiền sư, ai cũng nhận là bậc siêu ngộ; nhưng khi ở Thiền Đường thì Ngài giảng về đạo lý tham thiền, ở Niệm Phật Đường Ngài lại khuyên dạy về niệm Phật. Với môn Tịnh Độ chẳng những Ngài không phản đối mà lại còn tán dương. Vậy thử hỏi những người vừa mới tu Thiền đã vội bác niệm Phật, sự học hiểu và công phu hành trì có bằng các bậc cao đức trên đây chăng?..."
Như tôi nói trên.Tôi chẳng muốn vào địa ngục.
Lấy lời nào mà bỏ vào cho tôi vậy.Vốn được chăng?

Adida phật
Tất cả các pháp môn khi kiến tánh đều từ thiền cả.
Còn về người kiến tánh thì chẳng phải khiêm tốn hay tự đại.Vốn là không,tùy duyên mà dụng.Chớ phỉ báng người ta mà gạt mình.
Còn chê bai các pháp môn khác thì ông dựa vào lời nói nào mà nói như vậy?(Tôi thì chẳng muốn vào địa ngục rồi đó)
Hay cho câu tất cả các pháp môn khi kiến tánh đều là thền <====biết nói câu này sao không nói câu thứ 2 nhĩ :“Tất cả các pháp môn tu hành đều chảy về thiền định; tất cả kết quả tu hành đều chảy về tịnh độ.”

người tu theo đạo phật thì thường có nhiều tông phái người tu tịnh độ ,kẻ tu mật tông có người tu thiền và thường thì người tu thiền thì nói thiền hay tịnh giở kẻ tu mật tông thì nói tịnh độ giở mật hay đó là sự phân biết do kém hành trì kém sự tu vì sao ?

chẳng có pháp nào hay không có pháp nào giở tất cả các pháp đều là phương tiện
nói tới đạo phật phải nói tơi chữ duyên chứ không thể cưỡng cầu giáo pháp thì 8 van 4 ngàn pháp môn pháp nào cũng là chánh đăng chánh giác ,pháp nào cũng đưa tới miền giải thoat miễn viễn mỗi pháp phù hợp căn cơ và duyên của từng người nên chúng ta chẳng thể theo thiền mà nói " không anh phải thiền ,thiền là trực chỉ chân tâm kiên tánh thành phật vv..." hoặc mật hoạc tịnh vv.. vì như đã nói pháp nào phật nói cũng đi tới giải thoát chứ đừng nói pháp tôi hay thành phật lẹ pháp anh giở thành phật lâu .

pháp anh giở pháp tôi hay là không có chánh kiến chẳng có hành trì nên không có trí tuệ ba la mật (tương đối)bởi mỗi pháp môn phật đều tùy căn duyên để thuyết giả sử như mật tông trong câu chú án lam (om ram ) phật nói sau này kinh điển diệt tật chỉ con câu chú này ,trong tinh độ phật nói tương tự nhưng là luc tự a di vậy thi sao ?mỗi tông có tôn chỉ tu riêng phù hợp với tông đó pháp môn là phương tiện giải thoát mà tùy theo căn theo duyên mà phật liền từ đó mà nói pháp và khẳng định pháp đó là tối thượng còn chúng ta sống trong sự phận biệt nên khăng khăng cho rằng pháp ta đang hành mới là pháp tối thượng còn tất cả các pháp khác đều không phù hợp

chúng ta nên dừng lại không phân biệt pháp thấp cao hay giở mới được và lại thường thì người phân biệt và ly luận nhiều thường ko tu hoặc kém tu chỉ là đọc sách nói lại nghe giảng giải nói lại như con vet ,còn người có hành trì thì họ ít phân biệt hơn,không hơn thua chẳng chấp trước ,tùy duyên họ nói pháp, anh theo mật họ nói mật anh theo thiền họ nói thiền anh theo tịnh họ nói tịnh vv..đó là duyên và căn cơ đó là trí tuệ người tu chứ chẳng phải thiền là nhất hoặc tịnh là tối thượng vv..

Và phải tu để nhìn nhận thấy rằng các pháp đều đồng nhau không khác có chăng chúng ta khác ,căn cơ ,nhận thức chúng ta khác ,duyên chúng ta khác ,nếu đạo hữu chúng ta đang tu pháp nào đó hãy sách tấn họ đi lên và nói rằng pháp đó là tối thượng và đúng là tối thượng ,tối thượng với họ với căn duyên của họ
Sửa lần cuối bởi thichnhuantruong vào ngày 25/04/09 21:35 với 1 lần sửa.


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

" kevodanh đã viết :
Phật Adida nói các ông hằng ngày(đi,đứng ,nằm,ngồi) niệm danh hiệu người.
Công phu đến lúc nhất tâm bất loạn thì không cần đến lúc lâm chung.Ngay lúc đó sẽ hiện rõ cõi Tây phương như như rõ ràng.
Như vậy,ở cõi Ta Bà này có cõi Tây Phương.Ông đã thấy Tây phương rồi ông có cầu nữa không.
Phàm có Tâm cầu,Tâm trụ,là xa lìa với chánh pháp.
Vì có chúng sanh điên đảo,chấp trước.Nên chư Phật,chư Tổ dùng phương tiện mà nói Ta Bà-Tây Phương.Chổ động-chổ tịnh,có trụ-không trụ.

Giống như câu nói màu đỏ trên.Vốn các pháp không tướng há có chổ để đoạn diệt
Tới đây mới nói huynh phỉ báng Tịnh Độ , Pháp Môn mà Đức Thích Ca Mâu Ni cùng Chư Phật trong mười phương đồng khen ngợi .
Nếu Pháp Môn Tịnh Độ là xa lìa Chánh Pháp thì không cần đến thời của kevodanh lên Tiếng đâu ! mà Chư Tổ ngày xưa lên tiếng mới đúng , nhưng thật ra Chư Tổ chẳng bao giờ Bác bỏ pháp môn đó .
Ngài Ấn Quang Ngài Vĩnh Minh.v.v Những Ngời đã triệt ngộ tự tâm lìa khỏi sanh tữ đoạn kiến tư hoặc nhưng ngài còn chẳng dám khinh thị hà huống là huynh !
chỉ có cái kiến giải ngu xuẩn há đem so sánh với Chư Phật Chư Tổ ?
còn huynh nói :
Vì có chúng sanh điên đảo,chấp trước.Nên chư Phật,chư Tổ dùng phương tiện mà nói Ta Bà-Tây Phương.Chổ động-chổ tịnh,có trụ-không trụ.
chẳng biết kevodanh nói vậy là đang trụ hay chẳng trụ nữa :D
" kevodanh đã viết :
Ông hỏi thì tôi chỉ dùm.
- Tôi có quen 1 vị cao tăng đắc đạo hướng dẫn tôi hằng ngày không nên nghĩ chuyện người ta,không nên nghĩ chuyện của mình cho dù quá khứ,hiện tại hay vị lai đi chăng nữa.Nói chung là Ổng nói có suy nghĩ là chẳng dùng được.Thì lâu ngày chắc rằng sẽ thấy tánh mà thành phật.
- Đó,luyện hằng ngày 24/24 giờ.Đơn giản mà thành phật nữa kìa.
- Đừng hỏi thêm gì nữa nha,nếu nói tới nói lui chẳng qua là hí luận.Rồi tốn thời gian vô ích
viewtopic.php?f=43&t=1700
cái bài viết trên đây không biết rằng là cầu tịnh bỏ động hay là cầu động bỏ tịnh đây
:D :D


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

kevodanh đã viết:
dct87 đã viết:Tất cả các pháp môn khi kiến tánh đều từ thiền cả.

Từ các kinh liễu nghĩa mà hành giả tu tập... chẳng riêng nói về Thiền.
Kinh Mật cũng kiến tánh, kinh Tịnh Độ cũng kiến tánh, giáo cũng kiến tánh...

Này! kevodanh là người tu thiền vậy kevodanh biết Lục Tổ lần đầu tiên khai ngộ (khi chưa xuất gia) là từ Thiền hay từ Giáo ???

"...ưng vô sở trụ
Nhi sanh kì tâm..."

(Trước đó Ngài đã ngồi thiền bao giờ ???) Vậy mà người ta ngộ mới biết rằng ngộ đạo chẳng phải riêng gì Thiền...
Bên Thiền Tông trong sách các vị danh tăng thường giác ngộ bởi 1 lời nói .... chẳng riêng gì ngồi xuống an tọa mắt nhắm mới giác ngộ.
Thiền mà Tôi nói là như vậy.Chớ hiểu lầm

Chánh Pháp nhãn Tạng
Niết bàn diệu Tâm
Thực Tướng vô tướng
Vi diệu pháp môn
Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ chân Tâm
Kiến tánh thành phật.
dct87 đã viết:Còn về người kiến tánh thì chẳng phải khiêm tốn hay tự đại.Vốn là không,tùy duyên mà dụng.Chớ phỉ báng người ta mà gạt mình.

Nếu là tùy duyên sao lại 1 mực xiển dương Thiền mà chê các pháp còn lại, đức Phật Thích Ca nói vô vàng pháp môn cũng tùy duyên chứ nào có nói riêng về Thiền... Còn chữ "vốn là không" ở trên không biết ý nghĩa gì ...
Nói là kiến tánh chẳng phải cầu mà có.Nên tạm dùng chữ Thiền.
Vậy còn nói ta xiển dương Thiền(lại ghép thêm chữ Tông)
Vốn là không,mà hỏi ở trên không ý nghĩa gì."là có"
dct87 đã viết:Các ông chỉ biết niệm mà chẳng biết tại sao.
Sống hằng ngày đều là hư ảo mà không biết.Nên Phật Adida phương tiện kêu niệm danh hiệu của ngày chủ yếu mượn âm thanh để cho nhất tâm bất loạn.Tránh tạo thêm nghiệp,nếu đời này không kiến tánh thì cũng được quả tốt mà sanh về cõi người.
Khi đã kiến tánh thì ở cõi ta bà này thì có khác gì cõi tây phương.
Nếu không hiểu rõ như thế là phỉ báng Phật.Chẳng khác nào người phương đông mà câu về phương tây.Chê chổ động mà đi tìm chổ Tịnh.Còn có 6 chữ hồng danh đó dùng để đè nén,chế ngự....đúng là thật là ngu suẩn.

Phỉ báng 1 lượt thế mà còn tự mình không hay không biết, có phải là đáng thương ...

Câu Phật hiệu A Di Đà ... thành thật mà nói, nếu dụng tâm để niệm cho mục đích tịnh tâm thì cũng có tội rồi...
Ví như: lấy hạt Minh Châu đổi gói xôi ăn cho no qua ngày qua bữa mà chẳng biết chức năng và công dụng thực sự của nó ... phải chăng Hạt Minh đáng giá chỉ bằng gói xôi ???

Khi kiến Tánh thì cõi Ta Bà vẫn là Ta Bà, Cực Lạc vẫn là Cực Lạc ... Kiến Tánh chỉ là "mở màng" cho cuộc tu hành thôi kevodanh à!...
Chư Tổ vẫn kiến Tánh nhưng vẫn tu hành không ngơi nghỉ, chư Bồ Tát kiến Tánh trãi qua vô lượng kiếp tu hành... nào có phải Kiến Tánh thì Ta Bà là Cực Lạc. Kiến Tánh rồi thì vào Địa Ngục vẫn khổ như chúng sanh Địa Ngục thôi chẳng khác. Cái thấy đó là cái thấy cho ta biết được "à! cái này sẵn có" ... Còn cái dụng của nó thì kevodanh có thể làm gì được nè ??? Dụng của nó là: (xin kể đại khái)
- Đi mười phương
- Thấy mười phương

kevodanh làm được chưa...??? Người Hạ Phẩm Cực Lạc làm được việc ấy đấy !!!
Cho nên Kiến Tánh rồi thì vẫn là chuyện trẻ còn trong Thiền môn, còn bảo nhậm 24/25 nữa ... còn phải phá phiền não nữa, còn phải khởi tác dụng của Tánh nữa. Phần đoạn mà chưa giải quyết xong thì kiếp sau làm lại ... cứ thế làm vô lượng kiếp... để xem tinh tấn hay thối chuyển ... (tam giới như nhà lửa)... cứ ở trong ấy nô đùa!

Còn chuyện "người phương Đông người phương Tây nữa" ...
Thời nay có hạng người đem lời dạy "trực chỉ chân tâm, kiến Tánh thành Phật" đem ra phân tích nghĩa lý trên bề nổi mặt chữ để phỉ báng pháp môn khác nữa...

Tổ Huệ Năng dạy vậy kevodanh có nhận được Chân Tâm chưa ... tổ chỉ thẳng Chân Tâm rồi đó. kvd nhận được chưa ??? hay ở đó lấy lời tổ nghênh ngang đem "tranh" với pháp môn khác ...(đừng nói Tổ dạy sao tui hiểu vậy)... Tổ dạy vậy mà không thấy Chân Tâm thì đã là lỗi rồi huống chi đem ra chia chẻ hiểu sai...

À, hình như bên Thiền Tông có dạy "Phật là gì, người kia không nói gì ráo, cầm cây que nhỏ quẹt miếng phân giơ lên..."
1. ...À !!! (Kiến Tánh ngay)
2....À !!! mai mốt ta gặp phân thì ta phải lạy giống như Phật vậy ...

(nực cười)...

Chê động tìm tịnh là chỗ dĩ nhiên trên con đường tu hành...


- Người xuất gia thường ở chỗ yên tịnh như trong chùa nào có ra ngoại chợ búa tu
- Người chân tu thường vào tít trong rừng sâu nào dám ra phan duyên với đời

Năng lực có thể ở trong Động mà giữ vững cái Tịnh thì ... Cỡ Bát Địa mới có Phật...
Xá Lợi Phất đến 6 trụ mà bị rơi rụng ... chỉ vì vụ xin con mắt...

Người chán sinh tử mới chịu lìa sanh tử
Người chán thân phàm mới chuyển thành thánh
Người chán Ta Bà nên nguyện sanh Cực Lạc...

Phật thường dạy trong kinh điển phải nên chán bỏ ngũ dục lục trần, chán bỏ phiền não....
Vì cõi này là ngũ trược ác thế, cõi dục ngoi đầu lên phạm thiên Sắc Giới còn không nổi hà huống, chỗ động minh tâm kiến tánh thành Phật.


Phần trên có nói người niệm 6 chữ hồng danh là ...ngu xuẩn ...
Câu nói đó là vô lượng kiếp nằm trong Thiết Vi A Tỳ đó kevodanh đừng nói là :
"Tôi thì chẳng muốn vào địa ngục rồi đó"...

Đăng kí tên vào Địa Ngục mà còn chưa hiểu tại sao...(đây dct không đe dọa, mà là sự thật).

Kẻ 5 nghịch thập ác có cơ hội cứu, kẻ phỉ báng Chánh Phật thì ...thua.
Vậy ông niệm phật mục đích gì?
Ông chê chổ động,tìm tịnh à
Phật sợ mấy con mình lấy 6 căn mà vui đùa với 6 trần rồi sanh ra 6 thức....(đều do ta cả)
Còn nói như ông thì ở cõi này chẳng ai minh Tâm kiến tánh rồi.

Tôi đả trả lời màu này ở Binh.Ông tự hiểu
dct87 đã viết:Phật Adida nói các ông hằng ngày(đi,đứng ,nằm,ngồi) niệm danh hiệu người.
Công phu đến lúc nhất tâm bất loạn thì không cần đến lúc lâm chung.Ngay lúc đó sẽ hiện rõ cõi Tây phương như như rõ ràng.
Như vậy,ở cõi Ta Bà này có cõi Tây Phương.Ông đã thấy Tây phương rồi ông có cầu nữa không.


Phần trên là kevodanh tự chế biến ra...
Thật chẳng có đạo lý...

Người niệm đến nhất tâm bất loạn thì năng lực như minh Tâm bên thiền, nhưng khác 1 điểm duy nhất là trạng thái bên Thiền người tu sáng suốt nhưng tâm vắng lặng. Còn Tịnh Tông thì người tu sáng suốt nhưng tâm vẫn không ngưng câu lục tự Di Đà. Còn chuyện thấy cõi Tây Phương hay không là chuyện khác. Cái đó phải xem nhân duyên.

Tổ Huệ Viễn, thân làm Tổ Tịnh Tông, tu nguyên cả đời Tịnh Nghiệp trí huệ siêu xuất, từng dịch và chú sớ rất nhiều tác phẩm mà nguyên cả cuộc đời Ngài thấy cảnh Cực Lạc chỉ có 3 lần. Duy nhất 3 lần...

Thân Tổ Sư mà còn vậy thì làm gì có chuyện nhất tâm bất loạn là có tư cách thấy Tây Phương...
Thấy được cảnh Tây Phương hay không còn phụ thuộc vào duyên nữa...

Người thấy cảnh Tây Phương chẳng ai mà không muốn sanh về ... vì đó là nơi "chư Thượng Thiện Nhân câu hội nhất xứ" mà...Ai mà không muốn gần chư Đại Bồ Tát tu hành chứ.

Ông này chắc có vấn đề.Qua sông mượn bè mà qua.Đến bờ vác bè đi theo luôn.Còn dám so sánh của Tự Tánh đón mò nữa.
Adida phật rướt ông điều hành viên này đi mau nha.

dct87 đã viết:Phàm có Tâm cầu,Tâm trụ,là xa lìa với chánh pháp.
Vì có chúng sanh điên đảo,chấp trước.Nên chư Phật,chư Tổ dùng phương tiện mà nói Ta Bà-Tây Phương.Chổ động-chổ tịnh,có trụ-không trụ


Không đúng...
Người tu hành trước tiên phải phát tâm, sau phát phải lập nguyện. Đó là những điều hành giả tu Đại Thừa thường phải nên biết...

Ví như:
"Nguyện kim đắc quả thành Bảo Vương (phát tâm)
Hường độ như thị hằng sa chúng" (lập nguyện).
(Kinh Lăng Nghiêm). ... Kinh Hoa Nghiêm còn dạy nhiều việc về vụ Phát Tâm này lắm...

Cho nên có tâm mong cầu ... chẳng phải xấu mà xem chúng ta cầu cái gì mới gọi là "xa lìa Chánh Pháp".
Ví dụ: tôi cầu thành Phật, thành Bồ Tát để tôi nguyện độ chúng sanh, thì tâm ấy chẳng xấu...chẳng phải xa lìa Chánh Pháp...

Tâm mong cầu vi tế vẫn không thôi cho đến quả vị Phật mới ngưng thôi, vì không cầu thì không thể tiến ...
Chánh pháp mà ông đều cập trên là pháp hữu vi.
Còn chánh pháp của tự tánh thì vốn không.Chánh,tà sao thấy tới được.
dct87 đã viết:Giống như câu nói màu đỏ trên.Vốn các pháp không tướng há có chổ để đoạn diệt

Các pháp không tướng là tự nó không có "thật tướng" chứ không phải tướng trên sự .... kevodanh hiểu lầm tai hại chết..
Đã là thật tướng thì làm gì có đoạn diệt....
Nhưng sự tướng thì sanh diệt triền miên(sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không ...v.v... trùng trùng ....)
Đó là ông chấp thật mà có
dct87 đã viết:Như tôi nói trên.Tôi chẳng muốn vào địa ngục.
Lấy lời nào mà bỏ vào cho tôi vậy.Vốn được chăng?


Dct đã nói rồi đó... Địa Ngục đã mở chỉ cần hết thọ mạng là vào ... >:D<
Ừ,nếu ông thấy có sanh
Nhuận Trượng không ngờ huynh cũng bết nói đến câu này :
Thiền mà Tôi nói là như vậy.Chớ hiểu lầm

Chánh Pháp nhãn Tạng
Niết bàn diệu Tâm
Thực Tướng vô tướng
Vi diệu pháp môn
Giáo ngoại biệt truyền
Bất lập văn tự
Trực chỉ chân Tâm
Kiến tánh thành phật.
:D :D


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

Minh Thiện đã viết:Kính các Đạo Hữu: caunguyen

Minh Thiện Xin trình Làng kiến giải của mình:
Có gì mà quay lại!???
Đến bây giờ: Vẫn dại!
Thấy: Rồi lại thế sao!???
Bản Lai ở chỗ nào !!!???
-Ta đã từng...
-Hay : Có !???
Nếu biết! Lo gì nữa !
Chỉ còn tinh tấn thôi :
-Sao: Bỏ được gói Xôi !
Minh Châu: Đồng như vậy .
:-P
Minh Thiện: Kính Chào và.... tangbong cafene
tangbong tangbong tangbong !


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Do đây có thể biết danh hiệu A Di Đà chẳng phải "mượn" để tịnh tâm lại không muốn vãng sanh.
với vô lượng từ bi thì niệm phật luôn là một cơ duyên tốt

pháp môn tịnh độ với mình là sự giản dị; thượng thừa vi diệu là ở chỗ giản dị; nếu mình vẽ sự phức tạp vào tịnh độ thì làm mất đi giản dị?

:)


kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Quay về bản lai

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

thichnhuantruong đã viết:A Di Đà Phật ! Câu Niệm Phật và Câu Thoại đầu hay công án đều giống như nhau cốt đễ ngăn trừ vọng niệm . vọng niệm còn thì tâm phân biệt còn ,phân biệt còn thì đối đãi còn ,đối đãi còn thì ...làm sao có thể Kiến Tánh được đây !
Ai dạy ông như vậy đó.Đã không cho ông biết.Không có,mà cứ đòi ngăn trừ vọng niệm.
Vọng niệm từ đâu có?
Trước khi có nó ở chỗ nào?
Vì ngăn trừ vọng niệm là còn Tâm phân biệt.
thichnhuantruong đã viết:chẳng biết kevodanh nói vậy là đang trụ hay chẳng trụ nữa
Tôi còn không biết,ông biết sao
thichnhuantruong đã viết:viewtopic.php?f=43&t=1700
cái bài viết trên đây không biết rằng là cầu tịnh bỏ động hay là cầu động bỏ tịnh đây
Ông đọc cho kỉ coi.Có ai cầu,ai hướng ra ngoài mà Tu không.
hlich đã viết:với vô lượng từ bi thì niệm phật luôn là một cơ duyên tốt

pháp môn tịnh độ với mình là sự giản dị; thượng thừa vi diệu là ở chỗ giản dị; nếu mình vẽ sự phức tạp vào tịnh độ thì làm mất đi giản dị?
Tất cả cũng thế.Nhất thiết duy Tâm tạo.
Mong tin tấn hơn

Đạo hữu Binh với dct87 đâu rồi.Tôi trao đổi vài bài nữa là tạm biệt quí vị.


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách