Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
2khong2
Bài viết: 18
Ngày: 15/05/09 18:59
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi 2khong2 »

Nam Mô A Di Đà Phật
tangbong tangbong tangbong
@Thánh_Tri: Đa tạ đạo hữu.
@Chanhientam: Còn đạo hữu thì sao?
@All: Ai có ý kiến thì cứ góp ý nha.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính thưa ĐH Thánh Tri & các ĐH khác kinhle

Tui bữa nay tình cờ luc. lai. đươc. cái dĩa Duy Ma Cât. do HT Từ Thông giãng nên xin đươc. giãi thích cái câu All things are co-existent, corresponding to one another-Hoa Nghiêm Tông TQ goi. môn này là Đồng Thời Cu. Túc Tương Ứng Môn-theo tui hiễu cách nói cũa HT thì đai. khái như vầy "Trong môt. có tất cã"

Trong ta có thất đai. nhưng ngoài ra cũng có kim loai. (từ thức ăn) vitamin D (từ ánh sáng măt. trời)..rõ ràng trong hữu tình có vô tình thì không phãi trong môt. có tất cã là gì. Lai. nữa, khoa hoc. thời nay có thễ từ môt. sơi. lông cừu mà tao. thành môt. con cừu mới nhờ cloning. Rõ ràng trong môt. có tất cã.

Theo cuốn sám hối ỡ chùa tui thì "Chí tâm đãnh lễ: Thường Tich. Quang Tinh. Đô.; A di Đà Như Lai, Pháp Thân Mầu Thanh Tinh., Khắp pháp giới chư Phât." Theo ý kiến han. hep. cũa tui thì Phât. A di Đà đã có pháp thân ỡ khắp pháp giới chư Phât. thì chĩ cần ta tư duy thiền đinh. tu mười hanh. lành lâp. tức "Tùy kỳ tâm tinh. tắc Phât. đô. tinh." Cõi tinh. đô. cũa Phât. A di Đà lâp. tức hiên. tiền. Lai. nữa trong tâm con người ta có mười pháp giới nhưng chĩ có Phât. mới tư. tai. ra vào mười pháp giới theo pháp sư HT Diễn Bồi (người TQ ỡ Hong Kong) Theo Hoa Nghiêm Tông nói môt. là tất cã thì cõi Ta Bà sẽ biến thành cõi Tinh. Đô. cũa Phât. A di Đà nếu người Phât. Tữ tìm đươc. cái tâm Phât. có sẵn cũa mình (Phât. Đa Bão trong kinh Pháp Hoa) Cõi ta bà nếu ta dời trời người đễ rước Phât. A di Đà về thuyết pháp = Cõi an lac. phương Tây cũa Phât. A di Đà (dẫn chứng kinh Duy Ma Cât.-trưỡng giã Duy Ma Cât. có cái thất tí teo nhưng ngài Duy Ma Cât. vẫn dùng phương tiên. bất khã tư nghì đễ 8 van. 4 ngàn tòa sư tữ ngay trong thất cũa mình.

Lai. nữa kinh Phât. là day. trí tuê. vô thương. siêu viêt. nên Phât. Thích Ca tam. mươn. ngôn ngữ đễ nói lên cái triết lí "bất khã tư nghì" về cõi Tinh. Đô. cũa Phât. A di Đà. Cõi Tinh. Đô. chính là cõi Ta Bà nhưng Đức Phât. Thích Ca (cũng là Phât. A di Đà) đã làm đươc. điều bất khã tư nghì, thuyết pháp tai. nơi không thễ thuyết pháp, xứng đáng đễ Phât. sẽ thành (Phât. Tữ Xuất Gia và Tai. Gia như chúng mình đây-kinh Pháp Hoa) hoc. hõi và theo gương Phât. Thích Ca.

Đây là bài kê. chứng minh do thầy tui (cư sĩ) sưu tầm đươc. HT Từ Thông cũng có giãng tương tư. Xin cúng dương quý ĐH đễ tư duy thiền đinh.

Di Lăc. chơn Di Lăc.
Hóa thân thiên bách ức
Thời thời thi. thời nhân
Thời nhân tư. bất thức

Bài kê. này là dùng đễ nói lên ý nghĩa cũa lễ Vía Phât. Di Lăc. đầu năm.

Theo thầy tui và HT thì chúng ta, những người con cũa Pháp Vương Tữ Như Lai, nếu vãng sanh đươc. ngay lúc sống thì rất tốt "Nirvana is here and now." "We should live in the now with our awareness."-Nên sống với chánh niêm. ngay trong hiên. tai. đễ đươc. sanh từ hoa sen (Phât. Tánh có sẵn cũa mình như Đức Phât. Thích Ca đã nói lúc ngài mới thành đao. dưới côi. bồ đề "Kỳ diêu. thay, trong chúng sanh tất cã đều có Phât. tánh!!!" Nhân bãn như vây., vô thương. như vây., cao quý như vây...chĩ có Như Lai, bâc. toàn giác mới nói như vây.. kinhle kinhle kinhle

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.
Nam Mô A di Đà Phât.

Kính kinhle
Xin quý vi. hiễu ý tui theo tinh thần kinh Kim Cang và pháp bất khã tư nghì trong kinh Duy Ma Cât. Ỡ đây tui nói theo tiếng Anh là đừng hiễu kinh "literally but figuratively".


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

theo thuyết bùng nổ (big bang) thì hơn 13 tỉ năm trước vũ trụ là một điểm cực nhỏ, bung giãn ra thành vũ trụ

rồi vũ trụ sẽ co lại thành điểm cực nhỏ; rồi bung, rồi co...

tất cả là một, một là tất cả đó

:D


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Theo ý kiến han. hep. cũa tui thì Phât. A di Đà đã có pháp thân ỡ khắp pháp giới chư Phât. thì chĩ cần ta tư duy thiền đinh. tu mười hanh. lành lâp. tức "Tùy kỳ tâm tinh. tắc Phât. đô. tinh." Cõi tinh. đô. cũa Phât. A di Đà lâp. tức hiên. tiền.
dct xin mạo muội phân tích phần trên nếu có gì sai mong đạo hữu giải đáp dùm.
A Di Đà Phật.

dct có 2 câu hỏi màu đỏ:

1. Người tu thiền định + tu mười hạnh lành công phu phải đến đâu trong 52 đẳng cấp Bồ Tát mới thấy được Tịnh Độ của Phật A Di Đà ???
(Người chứng quả A La Hán đại để có năng lực chỉ thấy 1 Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, xa hơn nữa không thấy được)


2. "Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật Độ tịnh" là một câu trong kinh Duy Ma Cật nói về sự XÂY DỰNG CÕI CHO RIÊNG MÌNH MỘT CÕI TỊNH ĐỘ CỦA 1 BỒ TÁT PHÁT TÂM TU, nhưng cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà xây dựng đến 5 đại A Tăng Kì Kiếp. Vậy có phải ta thanh tịnh một chút xíu là có năng lực có được cõi Tịnh Độ mà Phật A Di Đà đã tu 5 Đại A Tăng Kì Kiếp không???


dct xin post trích lại đoạn văn kinh Duy Ma, Phật dạy Bồ Tát tu hành để TỰ KIẾN LẬP MỘT CÕI TỊNH ĐỘ CHO RIÊNG MÌNH :

"Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng 10 Nghiệp Thiện thì khi thành Phật, nơi cõi ấy chúng sanh được sống lâu, sung túc, không ghét giận nhau, không ganh tị nhau và không đối xử thành thật với nhau...

...Này Bảo Tích! Nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh thì phải tu sửa cho tâm mình thanh tịnh. Hễ tâm thanh tịnh thì có được cõi Phật thanh tịnh"


Ấn Quang Đại Sư (Hóa thân của Đại Thế Chí) dạy :

"Nên biết cõi Cực Lạc sức phàm phu không thể đến, mà chính bậc Thánh Tiểu Thừa cũng không thể đến được"

Lại có câu chuyện Ngại Mục Kiền Liên nghe Phật nói hướng Tây có cõi Cực Lạc liền dùng thần thông để đi đến đó, cuối cùng không đến được mà lại lọt vào thế giới của một vị Phật khác".
Theo Hoa Nghiêm Tông nói môt. là tất cã thì cõi Ta Bà sẽ biến thành cõi Tinh. Đô. cũa Phât. A di Đà nếu người Phât. Tữ tìm đươc. cái tâm Phât. có sẵn cũa mình (Phât. Đa Bão trong kinh Pháp Hoa) Cõi ta bà nếu ta dời trời người đễ rước Phât. A di Đà về thuyết pháp = Cõi an lac. phương Tây cũa Phât. A di Đà (dẫn chứng kinh Duy Ma Cât.-trưỡng giã Duy Ma Cât. có cái thất tí teo nhưng ngài Duy Ma Cât. vẫn dùng phương tiên. bất khã tư nghì đễ 8 van. 4 ngàn tòa sư tữ ngay trong thất cũa mình.
Phần này dct cũng có 2 câu hỏi màu đỏ:

1. Như đã nói trên cõi Ta Ba biến thành cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà nếu người Phật Tử tìm được cái tâm Phật sẵn có của mình. Như vậy thì để có khả năng biến cõi Ta Ba thành Cực Lạc để thọ dụng thì hành giả công phu thế nào mới có năng lực xoay chuển Ta bà thành Cực Lạc ...


2. Để có năng lực "dời trời người để rước Phật A Di Đà về thuyết pháp"...thì hành giả tu hành công phu đến thế nào...??? Trãi qua bao nhiêu kiếp? và địa vị gì ???

(Nhất định phải hơn hoặc ngang hàng với Bồ Tát Duy Ma Cật)

Duy Ma Cật:
"...Ta sẽ không rời khỏi chỗ ngồi mà đem thế giới Diệu Hỉ về đây cùng với chư vị Bồ Tát, Thanh Văn, thành ấp, dân chúng nam nữ lớn nhỏ, và tiếp thỉnh đức Vô Động Như Lai để giới thiệu cho toàn thể hội trường đều thấy...".

Ngài Văn Thù trình bày với Phật:

"...Bạch Thế Tôn, con biết thật là khó đối đáp với người cư sĩ trí thức này, vì ông ấy thông hiểu rất sâu sắc về Thật Tướng, giảng nói rành mạch những điểm trọng yếu của các pháp môn. Ông ta trí huệ siêu phàm lại có tài hùng biện, hiểu tận tường các phương pháp tu của Bồ Tát và các thuyết thâm diệu của chư Phật, lại hàng phục được các Ma, thần thông tự tại và phương tiện đầy đủ. Tuy vậy, xin vâng lời Phật bảo, con sẽ đến thăm ông ấy..."

Kính mong HieuLe có thể giải thích thêm những câu hỏi bôi đỏ của dct.
Xin cám ơn .

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

:D Kính gữi ĐH... :)

Tui nói nghe chơi, xin quý vi. nghe xong bõ qua. :D

Tu đến đâu trong 52 đẵng cấp Bồ Tát mới thấy đươc. Tinh. Đô. cũa Phât. A di Đà???
Y kinh giãi nghĩa Tam Thế Phât. Oan nên tui xin đươc. ngắn gon. trã lời theo ý kinh:

Kinh Kim Cang có nói: Như Lai có day. Hễ Bồ Tát còn thấy 1) Tướng Nhân 2) Tướng Ngã 3) Tướng Chúng Sanh 4) Tướng Tho. Giã thì chẵng phãi là Bồ Tát. kinhle

Thấy mình có tu hành thì còn chấp Ngã (đi ngươc. với tam pháp ấn cũa PG, Vô Thường, Khỗ, Vô Ngã) Thấy còn có quã vi. đễ đat. tới thì còn chấp Pháp (van. pháp duyên sanh thì làm gì có pháp thât.-Bồ Đề Bỗn Vô Tho., Minh Cãnh Diêc. Phi Đài, Bỗn Lai Vô Nhất Vât., Hà Xứ Nhá Trần Ai...kê. cũa Tỗ Huê. Năng)

Lai. nữa, "Như Lai hõi ông Tu Bồ Đề: Thời xa xưa ỡ chỗ Đức Phât. Nhiên Đăng, Như Lai có chứng đắc đao. quã gì không? Ông Tu Bồ Đề đáp: Kính thưa Như Lai, theo chỗ con hiễu ý Như Lai thì Như Lai không có chứng đắc đao. quã gì ỡ chỗ Phât. Nhiên Đăng hết....vì không có chỗ chứng đắc nên tam. goi. là chứng đắc vây. thôi." Như Lai có nói Như Lai không chứng đắc đao. quã vây. mà có quý vi. tho. Bồ Tát Giới hy vong. chứng đao theo ý tui thì đi xa ý kinh quá... :D Chẵng lẽ quý vi. tho. Bồ Tát Giới hơn Như Lai à.... :D :D

Phât. Pháp tai. thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích bồ đề
Kháp như cầu thố giác. Dẫn chứng từ Tỗ Huê. Năng

Trong cuốn kinh Sám Hối chùa tui có chép-đây là chánh tông Tinh. Đô. thưa ĐH... :)

Chí Tâm Đãnh Lễ:
Thường Tich. Quang Tinh. Đô.
A di Đà Như Lai
Pháp thân màu thanh tinh.
Khắp pháp giới chư Phât.

Chí Tâm Đãnh Lễ:
Cõi an lac. phương Tây
A di Đà Như Lai
Thân hóa đến mười phương (A di Đà Như Lai là trú xứ ỡ mười phương chứ không phãi môt. mình phương Tây thôi)
Khắp pháp giới chư Phât.


Tui có nghe dĩa HT Từ Thông, HT Thanh Từ, HT Nhất Hanh., và có hõi thầy tui cùng môt. số cư sĩ Nguyên Thĩ lẫn Phát Triễn thì tất cã đều xác nhân. môt. điều từ kinh nghiêm. tu tâp. cũa quý vi. ấy thì hoc. kinh điễn Phát Triến (kinh điễn tương. trưng) nên hiễu vì ngôn ngữ có nhiều cái không có thễ convey cái triết lí sâu thẵm bất khã tư nghì nên phãi thường dùng metaphor (ẫn du.????) hay phương tiên. đễ nói lên cái bất khã tư nghì trong triết lí PG.

Thêm nữa-đây cũng là Tinh. Đô. chánh tông:

Chí Tâm Đãnh Lễ:
Phương Tiên. Thánh Cư Đô.
A di Đà Như Lai

Thân trang nghiêm giãi thoát
Khắp pháp giới chư Phât.

Xin đươc. giãi thích thêm sau.... :D

Nếu quý vi. thấy tui nói sai, xin tư. nhiên hiêu. đính hoăc. chĩnh lí.

Tui thì hông thấy có Tinh. Đô. hoăc. Thiền hoăc. Mât. Tông gì đó, cũng hông thấy cái gì là Nguyên Thĩ, cái gì là Phát Triễn, càng không có Zen như mấy ông sư Nhât. Bãn hay nói. Chĩ có môt. thứ Phât. Giáo thôi, chẵng vì các vi. tỗ sư vì tâm đắc môt. pháp môn nào đó nên mong quý ĐH theo đó mà tu tâp. Cái nào hơp. mình thì tu môt. cái thôi là từ ý này.

Tui không nghĩ Ấn Quang Đai. Sư nói mình là hiên. thân cũa Đai. Thế Chí Bồ Tát vì người hiễu đao. như Đai. Sư sẽ không nói như vây. Kinh Kim Cang có bài kê.:

Nhươc. dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thi. nhân hành tà đao.
Bất năng kiến Như Lai.

Ly kinh nhất tư. tất đồng ma thuyết là nó đó. Xin quý ĐH thân. trong.....chẵng phãi Thanh Hãi Vô Thương. Sư tư. cho mình là Vô Thương. Sư sao??? Nếu không phãi Như Lai nói thì là ma nói thôi.

Như Lai còn chưa nói mình là Vô Thương. Sư nữa là... :D

Thank you, thank you tangbong :D
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 18/05/09 14:45 với 6 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính thưa quý vi...cùng ĐH DCT kinhle :D

Như ĐH Thánh Tri đã nói: Ai hiễu sao cũng đươc. Người hiễu đao. thường nói rông. nghĩa như vây. Tui hoc. đao. chưa thông, tu hành chưa tới nên...

Tui nói xong xin quý vi. nghe chơi xong bõ qua. kinhle

Chứng minh cho viêc. cõi Tinh. Đô. cũa A di Đà Như Lai hiên. ra ỡ khắp mười phương chứ không phãi phương Tây không thôi.

Chánh tông Tinh. Đô. liễu nghĩa đây kinhle :D

Phât. hiêu. Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiên.
Quốc danh Cưc. Lac. tinh. quang chân cãnh cá trung huyền.


Đừng đơi. tới chết mới đi về cõi Tinh. Đô. cũa Đức A di Đà. Vì sao nói vây? Quý vi. đoc. kinh thì sẽ thấy Như Lai luôn nói "vãng sanh" chứ Như Lai đâu có bao giờ nói "Vãng Tữ" đâu..... :D :D :D ;)

Kinh A di Đà chép: Cõi Tinh. Đô. cũa Phât. A di Đà đươc. trang nghiêm bằng bãy tầng bao lơn, mành lưới, bãy tầng hàng cây, bốn chất báu bao boc. giáp vòng (tương. trưng cho bao lơn (giới) lưới (đinh.) cây cao (tuê.) bốn chất báu (thường, lac., ngã, tinh.)....Tai. sao nói là bãy tầng (37 phẫm trơ. đao.)...đây là tha lưc. do Phât. A di Đà giúp Phât. Tữ dùng đễ tu tâp. và đươc. "Vãng sanh" :D :D Đây kêu bằng 1 trong 12 bô. kinh do Như Lai nói: Vi. Tằng Hữu.

Tui là con người thưc. tế tui thích kinh Phât. vì cao siêu nhưng lai. rất thưc. tế, ứng dung. vô cuôc. sống và xã hôi. con người...kinhle :D

Kiễu HT Tuyên Hóa, Tinh. Không nói cũng hay...nhưng triết lí sâu mà hông thưc. tế thì không thích hơp. trình đô. mấy người thích thưc. tiễn như tui...vây. thôi :D

:D kinhle kinhle :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

2khong2 đã viết: :
Vậy theo Thánh_Tri thì có tha lực không, và có tồn tại thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà không? Nếu có thì nó có phải là Ta Bà này không ? Vì "Nhứt thiết duy tâm tạo" nên Ta Bà trở thành Cực Lạc. Đó có phải là phương tiện của Đức Phật Thích Ca muốn nói với chúng ta là mỗi người đều có Phật tánh?


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

ĐH CHT... kinhle :D

ĐH CHT đúng là cỡ Cư Sĩ Duy Ma Cât. rồi....answer a question by his thundering silence.... :D Sư. im lăng. sấm sét cũa cư sĩ Duy Ma Cât....(tui copy ông DT Suzuki).... :D :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

:)) Mô Phật! Xin lỗi quí đồng bào :))
2khong2 đã viết: :
Vậy theo Thánh_Tri thì có tha lực không, và có tồn tại thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà không? Nếu có thì nó có phải là Ta Bà này không ? Vì "Nhứt thiết duy tâm tạo" nên Ta Bà trở thành Cực Lạc. Đó có phải là phương tiện của Đức Phật Thích Ca muốn nói với chúng ta là mỗi người đều có Phật tánh?


Nam Mô A Di Đà Phật
@Thánh_Tri: Đa tạ đạo hữu.
@Chanhientam: Còn đạo hữu thì sao?
@All: Ai có ý kiến thì cứ góp ý nha
Đây chỉ là cái nhìn của CHt bắt nguồn từ sự cảm nhận từ kinh luận và chính mình. Đúng sai tùy chư vị nha ... :D

CÓ THA LỰC KHÔNG?

Trước hết HT nói về ý nghĩa của hai từ THA LỰC và TỰ LỰC mà Ht hiểu.

TỰ LỰC là lực của chính mình. THA LỰC là lực không từ mình mà từ nơi khác - Nói mình, nói người ... vì tâm thức hiện nay của mình chưa thoát khỏi trí phân biệt Nhị biên, hoặc nếu thoát thì chỉ mới từng phần rât nhỏ, nên cảnh giới nhị biên vẫn là "chủ lực" ...

Với Ht, dù tu cái gì cũng đều có tự lực và tha lực.

1. THA LỰC là sự hộ trì của chư Phật: Được thể hiện bằng nhiều cách. Trong đó hóa thân của chư vị Bồ tát (có thể là thuận có thể là nghịch) là một điển hình. Không có sự hộ trì này thì chúng sanh khó mà thành Phật. Sự hộ trì này được thể hiện rất rõ qua các bộ kinh, dù là đang dạy về giáo Nhất thừa : Trong kinh Thắng Man Phu Nhân Hội, mỗi lần nói pháp, Phu nhân vẫn bắt đầu bằng câu "Con nương uy thần của Phật ...".

2. TỰ LỰC là lực của chính mình. Như tịnh độ thì phải có niệm Phật, thiền thì phải có hành thiền v.v... Phải có phần này thì mới cảm ứng đạo giao được với chư Phật, mới nhận được sự hộ trì của chư Phật. Hok có ít nhiều phần tự lực này thì khó mà nhận được phần tha lực. Tùy phần tự lực mà sự cảm ứng sâu hay cạn nhiều hay ít v.v... Chính vì thế, dù là "Nương uy thần của Phật" nhưng chỉ có phu nhân Thắng Man mới có thể nương đó nói pháp thậm thâm, còn các hạnh vị khác, nghe thì nghe mà có khi vẫn không hiểu, huống là giảng nói (Đây là dựa vào kinh Thắng Man mà giải thích ...).

CÓ TỒN TẠI THẾ GIỚI A DI ĐÀ KHÔNG?
Với người niệm Phật được nhất tâm và cầu vãng sanh về thế giới ấy thì thế giới ấy CÓ. Nhưng với người không niệm Phật cầu vàng sanh thì thế giới ấy KHÔNG CÓ. Như với địa ngục, Người nào tạo cái NHÂN ĐỊA NGỤC thì khi ĐỦ DUYÊN sẽ nhận cái quả ĐỊA NGỤC. Tức địa ngục có với người có chủng nhân ấy, không với người không chủng nhân ấy.
Như cảnh giới Hoa nghiêm, chỉ có những vị dứt bặt phiền não và sở tri chướng mới thấy được. Còn như chúng ta hiện nay không thấy gì hết ...

"Nhất thiết duy tâm tạo" là như thế

NẾU A DI ĐÀ LÀ CÓ THÌ CÓ PHẢI LÀ THẾ GIỚI TA BÀ NÀY KHÔNG?
Nói Ta bà là muốn nói đến thế giới lẫn lộn giữa khổ nạn và hạnh phúc. Vì thế, thế giới Tà bà hok phải là thế giới Di Đà. Chỗ này dùng Trung Luận biện về nó rất hay. Ta bà và Di Đà không một cũng không khác. Không một vì TƯỚNG và DỤNG của hai không đồng, tùy mê ngộ mà có khác nhau. Không khác vì THỂ thì đồng.

Chư Phật và chúng sanh đồng là đồng cái THỂ KHÔNG, nhưng DỤNG thì thấy có khác nhau. Vì thế, khi nói về THỂ thì hok có cảnh giới để nói. Còn có cảnh giới để nói như cảnh giới của ADiđà v.v... thì chính là đang nói về TƯỚNG và DỤNG của Chư Phật. Chúng sinh cũng có TƯỚNG và DỤNG. Chinh là lục đạo luân hồi v.v...

THỂ thì không hai, nhưng do TƯỚNG và DỤNG "bất khả thuyết, bất khả thuyết" nên mới lấy lưới châu của trời Đế Thích mà dụ cho cảnh giới Hoa Nghiêm...


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Kinh Kim Cang có nói: Như Lai có day. Hễ Bồ Tát còn thấy 1) Tướng Nhân 2) Tướng Ngã 3) Tướng Chúng Sanh 4) Tướng Tho. Giã thì chẵng phãi là Bồ Tát. kinhle

Thấy mình có tu hành thì còn chấp Ngã (đi ngươc. với tam pháp ấn cũa PG, Vô Thường, Khỗ, Vô Ngã) Thấy còn có quã vi. đễ đat. tới thì còn chấp Pháp (van. pháp duyên sanh thì làm gì có pháp thât.-Bồ Đề Bỗn Vô Tho., Minh Cãnh Diêc. Phi Đài, Bỗn Lai Vô Nhất Vât., Hà Xứ Nhá Trần Ai...kê. cũa Tỗ Huê. Năng)
dct muốn nhắn nhủ đạo hữu điều này. Nếu mình nói pháp rốt ráo của Bồ Tát Đại Thừa thì chỉ nên nói pháp Đại Thừa.... Nếu có chen chỗ "cứu cánh" pháp Nhị Thừa thì không hợp lắm (Chỉ làm rối thêm vấn đề, thậm chí hiểu sai nữa).

Vì ngoài các pháp căn bản như 5 giới, thập thiện hoặc v.v.. thì có điểm hơi tương đồng thì 2 con đường đi (Đại Thừa, Tiểu Thừa) ấy hoàn toàn khác nhau. Chỗ cứu cánh cũng khác nhau.

Phần trên Kinh Kim Cang Phật dạy chính là nói Bồ Tát tu CHỨNG THẬT TƯỚNG CỦA CÁC PHÁP NÊN KHÔNG THẤY CÓ TƯỜNG RIÊNG BIỆT.
Phần dưới câu:
"Thấy mình có tu hành thì còn chấp Ngã (đi ngươc. với tam pháp ấn cũa PG, Vô Thường, Khỗ, Vô Ngã) Thấy còn có quã vi. đễ đat. tới thì còn chấp Pháp"
Sai...

Nếu nói Bồ Tát chứng thật tướng của các pháp thì pháp Nhị Thừa (Vô Thường, Khổ, Vô Ngã) không thể xen vô trong này được. Nhị Thừa không có tư cách chứng Thực Tướng các pháp.
Lai. nữa, "Như Lai hõi ông Tu Bồ Đề: Thời xa xưa ỡ chỗ Đức Phât. Nhiên Đăng, Như Lai có chứng đắc đao. quã gì không? Ông Tu Bồ Đề đáp: Kính thưa Như Lai, theo chỗ con hiễu ý Như Lai thì Như Lai không có chứng đắc đao. quã gì ỡ chỗ Phât. Nhiên Đăng hết....vì không có chỗ chứng đắc nên tam. goi. là chứng đắc vây. thôi." Như Lai có nói Như Lai không chứng đắc đao. quã vây. mà có quý vi. tho. Bồ Tát Giới hy vong. chứng đao theo ý tui thì đi xa ý kinh quá... :D Chẵng lẽ quý vi. tho. Bồ Tát Giới hơn Như Lai à.... :D
Phần nói rất ư là sai trái...

Như Lai không chứng đắc, chính vì Tự Tánh Như Như thì làm gì có chứng đắc, làm gì có có phiền não???
Người thọ Bồ Tát giới chính là họ gột rửa cái phiền não để hiển ra cái Như Như đó. Phật cũng dạy người tu hành LẤY GIỚI LÀM THẦY, giờ có người xưng là đệ tử Phật sao lại chê người trì giới luật???

Ví dụ:
Viên ngọc bị bùn bám dơ, thì ta nên gột rửa bùn ĐỂ NGỌC HIỂN LỘ, chẳng phải RỬA BÙN THÌ BÙN BIẾN THÀNH NGỌC. Nay người y theo lời Phật HÀNH CÁC THIỆN HẠNH để mong có ngày thấy được Chân Tâm Phật Tánh...

Người hiểu ý kinh Phật chính là tu trên Tướng để hiển Tánh. CHẲNG PHẢI CHẤP TÁNH RỒI PHÁ TƯỚNG TU..
(Cho thế giới Cực Lạc là không có, chỉ có Chân Tâm...v.v....)
Phât. Pháp tai. thế gian
Bất ly thế gian giác
Ly thế mích bồ đề
Kháp như cầu thố giác. Dẫn chứng từ Tỗ Huê. Năng
Thế gian: nói nhỏ là cõi Ta Bà, nói rộng là Hoa Tạng Thế Giới, thập pháp giới... Người học Phật thời nay hiểu chữ "thế gian" trên chỉ trong phạm vi Ta Bà mà không biết PHẬT PHÁP LÀ TẬN HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI. Chấp cõi này là có Phật Pháp còn các cõi khác không có Phật Pháp. Vì hiểu cạn cợt lời Tổ như thế nên mới chấp Ta Bà mà không biết rằng các cõi Tịnh Độ của chư Phật khác ngày đêm thuyết pháp không ngừng nghỉ.

Kinh Phật lại nói "Nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp" thì ngoài thế gian hoặc tại thế gian (người cạn cợt cho là Ta Bà) có ngoài CHÂN TÂM PHẬT TÁNH chăng mà không là Phật Pháp? Nếu Phật Pháp được cho là chỉ có thể giác ngộ tại Ta Bà này thì 10 phương Bồ Tát ồ ạt về Ta Bà tu rồi. Và giáo lý của Phật Thích Ca phải là hơn hẳn chư Phật 10 phương rồi.
Chí Tâm Đãnh Lễ:
Thường Tich. Quang Tinh. Đô.
A di Đà Như Lai
Pháp thân màu thanh tinh.
Khắp pháp giới chư Phât.
Cảnh giới đó "Duy Phật Dữ Phật, Phương Năng Cứu Cánh".
Vì Pháp Thân không tướng cho nên lấy khắp pháp giới làm Pháp Thân.
Còn chúng sanh lấy 4 đại làm NGHIỆP BÁO THÂN. Đừng so sánh như vậy. Đẳng Giác Bồ Tát còn không biết cảnh giới đó là gì nữa huống chi phàm phu.
Cõi an lac. phương Tây
A di Đà Như Lai
Thân hóa đến mười phương (A di Đà Như Lai là trú xứ ỡ mười phương chứ không phãi môt. mình phương Tây thôi)
Khắp pháp giới chư Phât.
Như dct đã nói ở trên, chư Phật, chẳng riêng Phật A Di Đà lấy Pháp Giới Làm Pháp Thân cho nên chư Phật chẳng nơi nào mà chẳng thể hiện thân vì chúng sanh nói pháp, nhưng quốc độ thì có khác, quốc độ chư Phật tùy không ngoài Pháp Thân, nhưng sự thọ dụng của mỗi quốc độ hoàn toàn khác nhau...Như cõi Phật dùng Âm Thanh làm Phật sự, cõi Phật dùng Y Phục làm Phật sự, cõi Phật dùng Mùi Hương làm Phật sự, lại nói có quốc độ thuần Bồ Tát, có quốc độ đầy đủ 5 trược (Ta Bà). Mỗi mỗi cõi có sự thọ dụng khác nhau. Như cõi Cực Lạc được chư Phật khen ngợi và Phật A Di Đà được chư Phật khen ngợi chính vì cõi đó THÙ THẮNG HƠN TẤT CẢ CÁC CÕI CHƯ PHẬT, thù thắng hơn khác chư Phật chính là chỗ PHÀM PHU NGHIỆP CHƯỚNG PHIỀN NÃO ĐỀU THOÁT LUÂN HỒI, CHỨNG BẤT THỐI, VẬN DỤNG THẦN THÔNG ĐI KHẮP 10 PHƯƠNG.. Quốc độ chư Phật khác không có những điều như thế.
Phật A Di Đà được xưng "Phật Trung Chi Vương" chính là sự độ sanh của Ngài hơn hẳn chư Phật khác. Đức Thích Ca Phật Tổ còn phải công nhận điều ấy há chi phàm phu khinh khi phỉ báng sao???

Cho nên nói trên Lý Tánh thì mỗi mỗi như nhau không khác, nếu nói trên sự thọ dụng của quốc độ thì 1 trời 1 vực. Cõi Ta Bà này chính là cõi để cho Đại Bồ Tát Chứng Vô Sanh Nhẫn vào độ những kẻ cang cường khó giáo hóa, chẳng phải nơi phàm phu nghiệp chướng nặng nề nguyện sanh vào để tự lực thành tựu.
Tui có nghe dĩa HT Từ Thông, HT Thanh Từ, HT Nhất Hanh., và có hõi thầy tui cùng môt. số cư sĩ Nguyên Thĩ lẫn Phát Triễn thì tất cã đều xác nhân. môt. điều từ kinh nghiêm. tu tâp. cũa quý vi. ấy thì hoc. kinh điễn Phát Triến (kinh điễn tương. trưng) nên hiễu vì ngôn ngữ có nhiều cái không có thễ convey cái triết lí sâu thẵm bất khã tư nghì nên phãi thường dùng metaphor (ẫn du.????) hay phương tiên. đễ nói lên cái bất khã tư nghì trong triết lí PG.
Xin lỗi! dct không có duyên với HT Từ Thông, người phỉ báng Tịnh Độ khỏi chê...!
Nếu đạo hữu HieuLe có thể nghe mấy bài giảng của HT Từ Thông hình như giảng kinh Đại Bát Niết Bàn sẽ biết HT Từ Thông CHO RẮNG ĐOẠN PHẨM PHỒ HIỀN BỒ TÁT TRONG KINH HOA NGHIÊM LÀ NGỤY TẠO, VÌ SAU CÙNG CHÍNH NGÀI PHỔ HIỀN DỤNG 10 NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC,ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN, NÊN TỰ TAY LẤY VIẾT GẠCH BỎ.. Đạo hữu có thể hỏi Đệ Tử của thầy hoặc chính thể để kiểm nghiệm lại.

Đạo hữu HieuLe tu thiền có thể theo thầy Thanh Từ, dct thấy thầy giảng rất hay và KHÔNG CÓ CHẤP KHÔNG.
Thêm một điêu nữa, mình tu bên nào thì nên tu bên đó không nên tu bên Tiểu Thừa, rùi Tu bên Đại Thừa, chánh kiến không vẫn dễ sanh Tà Kiến phỉ báng Phật Pháp.
(Hàng Nhị Thừa tuy tu Tiểu Thừa nhưng không dại gì phỉ báng Đại Thừa, người thời nay thì khỏi nói...)
Chí Tâm Đãnh Lễ:
Phương Tiên. Thánh Cư Đô.
A di Đà Như Lai
Thân trang nghiêm giãi thoát
Khắp pháp giới chư Phât.
Phương Tiện Độ là dành cho hạng NHỊ THỪA HỒI TIỂU HƯỚNG ĐẠI, quyền giáo Bồ Tát.
Tui thì hông thấy có Tinh. Đô. hoăc. Thiền hoăc. Mât. Tông gì đó, cũng hông thấy cái gì là Nguyên Thĩ, cái gì là Phát Triễn, càng không có Zen như mấy ông sư Nhât. Bãn hay nói. Chĩ có môt. thứ Phât. Giáo thôi, chẵng vì các vi. tỗ sư vì tâm đắc môt. pháp môn nào đó nên mong quý ĐH theo đó mà tu tâp. Cái nào hơp. mình thì tu môt. cái thôi là từ ý này.
Nếu thấy không có Tịnh, Thiền, Mật thì cả thảy đều dung thông nhau, cho nên không nên quy kết Tịnh Độ là không có Cực Lạc. Vì Cực Lạc chẳng ngoài Tịnh, Thiền, Mật. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đều đầy đủ có Tịnh, Thiền, Mật

Tịnh: Đại Thế Chí Bồ Tát dạy niệm Phật vãng sanh.
Thiền: Sa Ma Tha, Tam Ma Thiền.
Mật: 5 đệ chú Lăng Nghiêm.

Cùng 1 kinh nhưng lại có cả ba phương pháp tu ấy. Cả thảy mục đích đến là đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, thì sao phàm phu không hiểu lại có thể dùng Lý Thiền Bẻ Sự Tướng Tịnh Độ. Bất cứ ai dùng Lý Thiền bẻ Tướng Tu Tịnh Độ chính là kẻ không hề hiểu Lý Thiền đừng nói chi chứng Thìên, dù cho chứng cũng chỉ là chứng TÀ ĐỊNH TỤ.
Tui không nghĩ Ấn Quang Đai. Sư nói mình là hiên. thân cũa Đai. Thế Chí Bồ Tát vì người hiễu đao. như Đai. Sư sẽ không nói như vây.

Đại Sự không hề nói mình là Đại Thế Chí, nhưng có một Tín Nữ biết được thân phận Ngài là Bồ Tát nên liền lúc ấy Ngài "quạt" cho một trận nên cô ta mới thôi và cấm không được đề cập chuyện đó, sau nay khi Ngài vãng sanh, cô Tín Nữ đó mới trình bày lại. Tuyệt đối không hề tiếc lộ thân phận.

Còn người thời nay tự cho mình chứng cõi Tứ Thiền, chỉ mới bị mất mác vật chất ngoài thân thôi mà sanh tâm sân hận không nguôi. Vậy mà tự cho mình chứng Tứ Thiền mới đáng nói.
Nhươc. dĩ sắc kiến ngã
Dĩ âm thanh cầu ngã
Thi. nhân hành tà đao.
Bất năng kiến Như Lai.
Như Lai là nói trên Tánh
Phật là nói trên tướng.

Như Lai là nói cái chung của tất cả chư Phật và chúng sanh sẵn có.
Phật là nói 1 chúng sanh đã đoạn tất cả phiền não.

Câu trên hay nói cách khác, cả kinh Kim Cang là dạy cho phàm phu tu chứng cái Thể Như Lai mình, chứ không có nói sự tu trên hình tướng.
Câu:
"Nhược dĩ sắc kiến Ngã" (Ngã chính là Như Lai).

* Như dct đã nói ở trên Như Lai là nói về Pháp Thân, bản thể Chân Như Thanh Tịnh của mình (Mình = Phật), mà Pháp Thân, Thật Tướng thì không có tướng, cho nên thấy tướng (kinh nói là 32 tướng) mà cho là Như Lai thì đó chẳng phải là Như Lai. Cũng như ở trên dct cũng có nói Pháp Thân Phật (nói về Lý Tánh Phật, Như Lai) không có tướng nên lấy THẬP PHÁP GIỚI LÀM THÂN. Cho nên tất cả chỗ, tất cả nơi cả thảy chẳng đâu là Thân Phật, chẳng đâu là Phật Pháp.
* Lại nói 4 đức của Phật là THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH. Kiến Ngã chính là kiến Tánh, vậy do đâu mà kiến Tánh ??? Do tướng mà kiến tánh! (Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác).

Vậy thì hỏi phàm phu cầu về Cực Lạc là thấy gì ??? (Ở đây dct chỉ nói hạng phàm phu thôi, còn Bồ Tát thì không cần phải nói nữa).???
Chính là thấy Phật A Di Đà, chứ chẳng thể "Kiến Ngã" như kinh Kim Cang dạy đó. Ai có tư cách "Kiến Ngã"? Người chứng thực tướng các pháp (không thấy 4 tướng hay nói cách khác là "ưng vô sở trụ" = không trụ 6 trần) mới có tư cách "Kiến Ngã". Kinh Kim Cang lại nói " Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai" là chỗ này (Thực Tướng).

* Hạng phàm phu không thông hiểu 4 câu trên trong kinh Kim Cang nói về Bồ Tát tu chứng Thực Tướng "gượng ép" vào pháp môn niệm Phật để phá tướng tu của người Trì Danh Niệm Phật. Thật không hiểu lời chư Phật, sanh tâm Tà Kiến, phỉ báng pháp môn Niệm Phật. Tội biết bao!

Lại nói trong các kinh Quán Thực Tướng, Quán Tưởng (tướng) cả thảy đều là lời dạy của Như Lai làm sao sai được.
Như dct đã nói Thực Tướng các pháp không ngoài các Giả Tướng mà có, cho nên GIẢ TƯỚNG ẤY CHÍNH LÀ THỰC TƯỚNG KHÔNG HAI . Tùy theo phàm phu hay Bồ Tát mà nhận ra Thực Tướng hay không. Cũng như vậy, quỳ lạy tượng Phật gỗ đá đó chính là quỳ lạy Pháp Thân của Phật chẳng khác. Dù cho kẻ ngu muội tuy lạy nhưng không biết Phật Gỗ Đá đó củng với Pháp Thân Phật không hai, nhưng đã gieo chủng tử giác ngộ. Tuy thế còn hơn những kẻ, cho đó là gỗ đá không chịu cúi đầu lạy sanh tâm ngã mạng khinh khi tượng Phật, Bồ Tát.

* Vì Nhất Chân Pháp Giới không có tướng Ta và Người, cho nên không có phân biệt, chỉ có phàm phu ngu muội phân biệt các tướng mà sanh tâm phỉ báng tướng tu hành của người khác. Phật A Di Đà như lời xưa (Tổ Ngẫu Ích) có nói "Tự tánh Di Đà", chính là cái pháp thân Di Đà của Ta, cho nên ta không thể không niệm A Di Đà, "Duy Tâm Tịnh Độ", cảnh Tịnh Độ ấy là cảnh Tịnh của Tâm mình nào có khác cho nên không thể không cầu vãng sanh Tịnh Độ. Tất cả nào có trái lý bao giờ, Tánh Tướng thảy đều viên dung tròn đầy. Ngay nơi Tâm này mà hiện ra Tướng Thuận để tu học, ngay Tâm này mà hiện ra Tướng Nghịch để thối đọa. Vậy sao ta không dùng tâm này mà niệm Phật, dùng tâm này mà mượn thắng duyên của Phật A Di Đà vãng sanh để nương Tướng Thuận mà tu học. Há chẳng phải thuận buồm xuôi gió sao?.

...dct phải đi công chuyện gấp!
3 câu sau của đoạn trong kinh Kim Cang khi nào rảnh dct sẽ mạo muội chia sẻ thêm. A Di Đà Phật!

Bài trả lời của đạo hữu HieuLe chưa "ăn nhập" với câu hỏi của dct. Đạo hữu không cần trả lời những câu đó.
Dct sẽ nương theo bài viết trên của đạo hữu mà phân tích thêm để đạo hữu thấy cái thù thắng của Tịnh Độ.

Nam Mô A Di Đà Phật


Hình ảnh
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
tam pháp ấn cũa PG, Vô Thường, Khỗ, Vô Ngã
ba pháp ấn của kinh nguyên thủy (kinh bộ, kinh a hàm) là "vô thường, vô ngã, niết bàn"; kinh đại thừa thì hiển dương "nhất thực"
pháp Nhị Thừa (Vô Thường, Khổ, Vô Ngã)
làm gì có pháp nhị thừa như thế; Phật dạy cho tất cả phật tử rằng các hành thì vô thường và khổ; các pháp thì vô ngã

cứu cánh đạo Phật là thoát ta bà, thoát khổ; nếu không nghiệm được khổ đế thì làm sao theo đạo Phật được?

các pháp thì vô ngã, do đó kinh đại thừa nói không tánh

lối tu tập của nhị thừa thanh văn và duyên giác: thanh văn thì chỉ có nghe, duyên giác thì ngộ thập nhị nhân duyên

:)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

tiến trình theo đạo Phật rồi tu tập là:

tín, tấn, niệm, định, tuệ

do tha lực mà có tín
do tự lực mà có tấn
từ đó theo các pháp niệm và định mà sinh tuệ

:)


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách