Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

:D Hồi xưa người nào theo Mục Kiền Liên, Đức Phật nói họ có cái đồng nghiệp là thần thông, theo Xá Lợi Phất đức Phật nói người đó có cái đồng nghiệp là trí tuệ .... Giờ ... :D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Theo tôi thì tuy là kinh lăng nghiêm được dịch từ phạn văn ra hán vắn bởi người Hán, nhưng cái ý chính của kinh vẫn không bị phai mờ.

Người dịch thì cốt yếu làm sao dịch cho người nước mình, tiếng mình dễ hiểu. Cho nên dĩ nhiên trong bản dịch phải có chút ảnh hưởng văn hóa của người Hán. Tuy nhiên ý chính không vì đó mà mất đi. Và ta không vì đó mà cho là ngụy tạo bởi người hán.

Theo tôi thì ngài Phòng Dung nhuận bút rất khéo léo. Dùng ngôn từ rất lịch sự làm nỏi bậc kinh lăng nghiêm và dễ hiểu:

"Tôi nghe như vầy: Lúc bấy giờ tại tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, Đức Phật và chúng Đại Tỳ Kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, đều là Đại A La Hán, đã ra khỏi luân hồi, đầy đủ oai nghi, giúp Phật hoằng pháp nơi các quốc độ, trì giới thanh tịnh, làm mô phạm cho tam giới, ứng hiện vô số thân, hóa độ chúng sanh đến cùng tột vị lai ra khỏi trần lao." - HT Duy Lực dịch Hán sang việt

những từ ngữ: oai nghi, hoằng pháp, mô phạm, ứng hiện, trần lao v.v....rất là khéo léo, mềm mại, tao nhã, có lý, thâm sâu, làm cho người đọc thấy thấm thía, hay, nhè nhàn, vui vẻ. Đó tức là làm nỏi bậc và hiển bài rỏ ý kinh hơn là làm cho kinh trở nên vô nghĩa, cứng cáp, cằng cỗi.

Đó là thiển ý của tôi.

Nam Mô A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

@ ĐH Binh :D

Thái độ học tập Phật pháp của tôi là chỉ tin tưởng vào đức Phật, không tin tưởng ở bất cứ ai, cũng không nhất định phải tin tưởng vào các bậc Tổ sư, dù là ai đi chăng nữa. Đây là lời cũa HT Ấn Thuân. người Đài Loan và cũng là quan điễm cũa tôi về viêc. hoc. Phât.
Trong môt. bài viết cũ cũa tôi, tôi có nói tôi rất thích bãn dich. và giãi kinh Lăng Nghiêm cũa cố HT Thích Thiên. Hoa thì tai. sao ĐH nghĩ là tôi có ý đồ muốn moi. người vứt bõ kinh Lăng Nghiêm chứ :-/

@ Thầy Kim Cang :D

Đức Phât. có nói: Kinh điễn cũa Như Lai là ngón tay chĩ măt. trăng (phương tiên.) chứ không phãi măt. trăng.

Tôi viết bài này chĩ đễ chĩ ra cho ĐH DCT87 đươc. biết là kinh dich. và chép thời xưa không hoàn hão trãi qua 2500 năm thì sư. sai biêt., tam sao thất bãn. sẽ không tránh khõi.

Còn quý vi. muốn tôi nói láo là kinh Lăng Nghiêm bãn cũa Thừa Tướng Phòng Dung dich. là đươc. mang từ Ấn qua thì xin lỗi tôi không nói. Tôi không nói lời thêu dêt. đễ phá giới cho dù điều đó có làm hài lòng quý vi. ĐH đây khi mà giới nghiên cứu kinh điễn Trung Quốc, Đài Loan, và Nhât. Bãn cũng có công nhân. điều này. Rất tiếc, nguyên bãn bằng tiếng Nhât. và tôi không biết tiếng Nhât. nên không xin ĐH Buswell copy cũa công trình nghiên cứu này.

Cái nào râu ria ngũ vi. tân phương tiên. do các tỗ TQ thêm vào nếu không còn hơp. thời vì van. vât. là vô thường thì ta không cần đễ ý vì hoc. kinh là hoc. ý chứ không hoc. văn tư. Kinh Pháp Hoa có nói: Xã phương tiên. đễ nói cứu cánh. Đây cũng là ý cũa tôi khi đề câp. vấn đề ngũ vi. tân.

Đức Phât. có nói tư. mình phãi biết suy nghĩ, tư duy, tìm tòi vì Đức Phât. chĩ dùng phương tiên. nói kinh nên tôi biết hoc. Phât. phãi chú trong. ý kinh chứ không dùng văn tư.

Từ "nguy. kinh" là do các tỗ TQ đăt. ra đễ chĩ các bô. kinh "không xuất phát từ Ấn hoăc. Trung Á". Chính các tỗ TQ như Trí Giã, Đao. Xước, Pháp Hiễn cũng có đăt. vấn đề kinh Lăng Nghiêm là xuất xứ từ Trung Quốc chứ không phãi từ Ấn. Nếu nói vây. thì chẵng lẽ các tỗ khi đăt. vấn đề có nghi vấn về xuất xứ kinh đễ phân loai. hê. thống hóa cho người đi sau như tôi đươc. biết, đươc. hoc. thì các tỗ cũng phĩ báng kinh sao???? :-/

Lý do: kinh Lăng Nghiêm không đươc. phỗ biến truyền bá rông. rãi như kinh Pháp Hoa hay Kim Cương. Mãi tới đời nhà Minh mới đươc. giới tăng sĩ Trung Quốc đễ ý nghiên cứu rầm rô. và bõ vào catalog cũa kinh điễn Phât. Giáo. (gần 700-800 năm sau khi đươc. TT Phòng Dung dich.)

Văn phong trong kinh Lăng Nghiêm trau chuốt nhiều hơn văn phong trong những bô. kinh khác do Tam Tang. Pháp Sư Cưu Ma La Thâp. người cũng rất giõi tiếng Hán và đươc. nhiều vi. tăng TQ giúp đỡ trong viêc. phiên dich. (chén lưu ly, ngũ vi. tân)...những từ này không có trong những bô. kinh do Pháp Sư La Thâp. dich. (Người Trung Quốc rất chú trong. văn tư.) Thêm nữa TT Phòng Dung tuy bi. giáng chức Tỗng Đốc nhưng chẵng lẽ Tỗng Đốc ăn lương Võ Hâu. mà không cần làm viêc. sao (thì giờ han. hep. thì lấy gì giúp đỡ PS Ba La Mât. Đế dich. thuât. Hơn nữa ngài Ba La Mât. Đế chĩ mới đến TQ không lâu mà giõi tiếng Hán vây. sao? Chính Pháp Sư La Thâp. phãi cư ngu. TQ gần 20 năm (trong lúc bi. bắt làm tù binh) đễ hoc. tiếng Hán thì trình đô. Hán Ngữ cũa Pháp Sư La Thâp. phãi hơn hẵn PS Ba La Mât. Đế người chĩ mới đến TQ thì đã đươc. TT Phòng Dung mời tham gia dich. thuât. Cắc cớ hõi chơi chẵng lẽ PS Mât. Đế người Ấn mà biết tiếng Hán giõi như vây. măc. dù chưa bao giờ tới TQ.????

Xin quý vi. lưu ý, có tất cã hai bô. kinh Lăng Nghiêm. Bô. kinh Lăng Nghiêm do Pháp Sư La Thâp. mang từ Ấn qua chĩ có 2 quyễn (bãn tiếng Phan. vẫn còn lưu giữ nhưng không đầy đũ) trong khi bô. kinh do Thừa Tướng Phòng Dung dich. lai. có tới 10 quyễn mà lai. không có nguyên bãn tiếng Phan.

Bãn kinh Lăng Nghiêm hiên. hành do Thừa Tương Phòng Dung dich. lai. có sữ dung. rất nhiều những lí thuyết và vũ tru. quan cũa Lão Giáo như thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, vv...không có trong giáo lí Phât. Giáo. Do đó, các tỗ TQ và các nhà nghiên cứu kinh điễn TQ, Nhât., và Đài Loan (không phãi sữ gia) đồng ý cho rằng kinh Lăng Nghiêm bãn cũa Thừa Tướng Phòng Dung dich. là do giới tăng sĩ TQ chép ra. Những ai đã đoc. kinh Lăng Nghiêm nhiều lần chắc phãi rõ hơn tôi về mấy điễm này. Thêm vào đó, thường thì người TQ rất chú trong. đến xuất xứ kinh đễ hê. thống hóa nhưng catalog kinh bằng Hán Tư. có chỗ lai. cho kinh Lăng Nghiêm (bãn cũa TT Phòng Dung) là do môt. vi. sư người Ấn vô danh dich. chung với TT Phòng Dung???? Đúng ra chĩ ngài Ba La Mât. Đế dich. mà thôi chứ tai. sao lai. nói là do môt. vi. sư Ấn vô danh dich. chung với TT Phòng Dung????

Còn về viêc. hoc. kinh thì tôi đã có nói với quý vi. rằng tôi có dĩa giãng kinh Lăng Nghiêm cũa HT Từ Thông. Nếu tôi phĩ báng kinh Lăng Nghiêm thì Thầy Kim Cang nghĩ sao khi tôi thĩnh kinh Lăng Nghiêm về nhà đễ nghe chớ. :DNgày xưa lúc Phât. còn tai. thế, Đức Phât. tuy dưng. tăng, sáng đao. nhưng Đức Phât. vẫn đi khất thưc., day. đao. như các tỳ kheo, tỳ kheo ni khác, điều này cho thấy Đức Phât. không phãi là người giáo điều và đao. Phât. không phãi là đao. giáo điều mà dưa. trên bình đẵng, từ bi, và trí tuê đễ phát triễn.

Thêm nữa lúc Phât. còn tai. thế, Đức Phât. có day. các vi. tu sĩ phãi mang theo môt. tấm vãi thưa đễ loc. nước (đỡ vi trùng gây binh. kiết li.) trước khi múc nước uống. Đức Phât. đã khám phá trước y hoc. hiên. đai. về viêc. trong nước có vi trùng gần 2000 năm thì tai. sao Đức Phât. lai. không biết tõi có lơi. cho người bi. đau bao tữ và giãm nguy cơ bi. nhồi máu cơ tim chứ??? Đức Phât. biết đươc. ngoài dãy Ngân Hà chúng ta đang ỡ ra, có rất nhiều dãy Ngân Hà khác, thì tôi nghĩ không có lí do gì Đức Phât. lai. không cho đê. tữ ăn tõi???? kinhle :-/ Xin Thầy Kim Cang giãi thích điễm này giùm.
Tôi vì tư. nghiên cứu đươc., mấy điễm trên, muốn chia xẽ với quý vi. ĐH ỡ đây.

Nếu Thầy Kim Cang nghĩ bài viết cũa tôi không thích hơp. chĩ cần thầy lên tiếng, tôi sẽ tư. xóa bài rút lui. Tôi hy vong. quý ĐH và Thầy Kim Cang hiễu đươc. ý tôi.

Kính

Tôi xin sám hối với Đức Phât, bâc. Thiên Nhân Sư, Chánh Biến Tri.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.
Nam Mô A di Đà Phât.

Đây là tôn chĩ cho tôi hoc. Phât. Ý nói là tôi vẫn còn phãi hoc. tâp. rất nhiều đễ hy vong. hiễu đươc. giáo lí thâm sâu cũa Phât. Giáo. Hoc. hoài mà cũng thấy mình ngu hoài. :D

Kẽ hoc. ít, nghe ít
Lớn lên như trâu bò
Da thit. tuy nỡ nang
Trí tuê. lai. teo tóp.

Câu 152

Phấm Già

Kinh Pháp Cú :D
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 22/05/09 00:10 với 9 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Chí tâm sám hối Đức Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni kinhle kinhle
Chí tâm sám hối A di Đà Như Lai kinhle kinhle


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
khẳng định là kinh ngụy tạo rồi
lại chụp mũ nữa, mình nói kinh nào là ngụy kinh đâu? :D

mình chỉ nói (theo tự điển phật giáo) từ "ngụy kinh" có nghĩa là "kinh không xuất phát từ Ấn Độ"

còn kinh đại thừa, hình thành ít nhất cũng khoảng 300 năm sau khi Đức Phật Cồ Đàm (của lịch sử) tịch diệt; mình đã giải thích là do các đệ tử thấy Đấng Như Lai trong sự thiền định của họ và ghi lại, đáng được sùng bái

đó là một lối giải thích của mình cho hợp thời bây giờ thôi; chẳng có gì quan trọng trong những chuyện xuất xứ này để mà khẳng định; cái quan trọng là mình có lãnh hội được Phật Pháp trong kinh hay không thôi

nói mình "khẳng định" thì quả là "cả vú lấp miệng em", thấy cái xấu của dct87 chưa? :D

dct87 có vẻ nghĩ mình muốn phá tịnh độ? chính sự mù quáng của dct87 cho rằng dct87 hiểu tịnh độ hơn ai hết có thể làm người khác không ưa tịnh độ thì có?

mình đã đọc Quán Vô Lượng Thọ và không có chỗ nào là không đồng ý, sẵn sàng phản đối ai tìm chỗ cho là sai, thì mình làm sao phá tịnh độ được; hơn nữa, có đủ loại pháp môn cho đủ loại chúng sinh, mình rất tôn trọng tùy nghiệp tùy duyên của mỗi người, làm sao dám chỉ trích pháp môn này pháp môn kia

:)


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Tôi rất thích bốn câu này cũa Vĩnh Giác Thiền Sư :D

Chứng đao. ca

Quân bất kiến, tuyêt. hoc. vô vi nhàn đao. nhân
Bất trừ vong. tưỡng bất cầu chân
Vô minh thât. tánh tức Phât. tánh
Huyễn hóa không thân tức Pháp thân

Vĩnh Giác Thiền Sư kinhle


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
LaughingHaHa
Bài viết: 84
Ngày: 06/04/09 01:57
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: Kinh Lăng Nghiêm

Bài viết chưa xem gửi bởi LaughingHaHa »

Hieule đã viết:
Xin quý vi. lưu ý, có tất cã hai bô. kinh Lăng Nghiêm. Bô. kinh Lăng Nghiêm do Pháp Sư La Thâp. mang từ Ấn qua chĩ có 2 quyễn (bãn tiếng Phan. vẫn còn lưu giữ ỡ Ấn nhưng không đầy đũ) trong khi bô. kinh do Thừa Tướng Phòng Dung dich. lai. có tới 10 quyễn mà lai. không có nguyên bãn tiếng Phan.

Bãn kinh Lăng Nghiêm hiên. hành do Thừa Tương Phòng Dung dich. lai. có sữ dung. rất nhiều những lí thuyết và vũ tru. quan cũa Lão Giáo như thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, vv...không có trong giáo lí Phât. Giáo. Do đó, các tỗ TQ và các nhà nghiên cứu kinh điễn TQ, Nhât., và Đài Loan (không phãi sữ gia) đồng ý cho rằng kinh Lăng Nghiêm bãn cũa Thừa Tướng Phòng Dung dich. là do giới tăng sĩ TQ chép ra. Những ai đã đoc. kinh Lăng Nghiêm nhiều lần chắc phãi rõ hơn tôi về mấy điễm này.

Chào bạn Hieule,
Có 2 Kinh cùng mang tên Lăng Nghiêm nhưng hoàn toàn khác nhau:

1. Một Kinh do Cưu Ma La Thập dịch (khoảng năm 402-409) là Kinh Lăng Nghiêm Tam Muội (Śūraṃgama-samādhi-sūtra). Kinh này thì chắc chắn là có nguồn gốc ở Ấn Độ. Không biết đến hôm nay thì Kinh này đã được dịch sang tiếng Việt chưa (?) chứ trước đây thì chưa được dịch và có lẽ rất ít Phật tử Việt được biết đến hay nghe nói đến Kinh này. Trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho) thì Kinh này nằm trong quyển 15, số hiệu 642. Nguyên bản Hán văn có ở đây 佛說首楞嚴三昧經 (Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh) gồm 2 quyển: http://w3.cbeta.org/result/T15/T15n0642.htm

Kinh này đã được dịch sang tiếng Pháp bởi Etienne Lamotte "La Concentration de la Marche Heroique (Suramgamasamadhisutra)" và bản dịch tiếng Pháp này lại được dịch sang Anh văn bởi Sara Boin-Webb "Suramgamasamadhi Sutra: The Concentration of Heroic Progress; An Early Mahayana Buddhist Scripture".

2. Kinh Lăng Nghiêm nổi tiếng mà có lẽ nhiều Phật tử Hoa, Việt, Nhật, Hàn đều biết. Kinh này được dịch vào năm 705 bởi Bát Lạt Mật Đế và Phòng Dung. Nguyên tên của Kinh là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh (大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經) thường được gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm Kinh hay Kinh Lăng Nghiêm. Kinh này mới có xuất xứ không rõ ràng và nhiều học giả Phật học nghĩ rằng Kinh được sáng tác ở Trung Hoa. Thiền sư Thần Tú (Thần Tú/Huệ Năng) vừa đọc được Kinh này xong thì ông mất (706) và ông rất tán thán Kinh Lăng Nghiêm này.

Trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thì Kinh này nằm trong quyển 19, số hiệu 945. Nguyên bản Hán văn có ở đây: http://w3.cbeta.org/result/T19/T19n0945.htm


Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân này chẳng thẳng đời này độ
Lại đợi đời nào độ thân này ?
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Trung-Dung đã viết:
Rất cảm ơn ý kiến của bạn. Thực ra tôi biết nếu nói có chuyện "chấp vào Luật Nhân Quả" thì bạn và nhiều bạn khác sẽ không đồng tình, nhưng tôi không biết gọi là gì một hiện tượng xảy ra khá phổ biến xung quanh ta: đó là những suy nghĩ và hành vi lạnh lùng, vô cảm, v.v. của một số người dựa trên Luật Nhân Quả.

Nhiều người thấy người khác bị đau khổ bất hạnh thì chặc lưỡi "Thấy cũng tội nghiệp đó, nhưng chẳng qua là bị quả báo đó mà!" Đối với họ, những người đau khổ bất hạnh chỉ là những kẻ tội phạm đang phải chịu án mà thôi.

Nặng hơn nữa, không biết các bạn có để ý không, nhưng hình như có những người dựa vào Luật Nhân Quả để thanh thản hơn mà làm ác! Tôi nói điều này có lẽ các bạn sẽ cho là hàm hồ, lộng ngôn, v.v. Tôi tạm đưa ví dụ này mà mọi người đều biết: Trong điện ảnh của Trung Quốc và Đài Loan (nơi người dân không xa lạ gì với khái niệm Luật Nhân Quả, và điện ảnh dù sao cũng mô phỏng và phản ánh thực tế) ta thường hay thấy cảnh một nhân vật - trước khi thủ ác hay làm chuyện bất công - nói: "Coi như kiếp này ta nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả!". Họ làm chuyện ác mà không cắn rứt áy náy gì lắm vì cho rằng đã có Luật Nhân Quả lo hết, không ai "trốn nợ" của ai được, cái ác của họ chỉ là chuyện "tạm mượn" và trả sau mà thôi! Thậm chí có những kẻ trước khi ra tay còn nói: "Đừng trách ta ác, mà hãy trách số ngươi sao gặp quả báo!" Nghĩa là có khi kẻ ác còn tự cho mình là "thay Trời hành đạo" trên lý luận của Luật Nhân Quả là nếu không có nghiệp chướng thì đâu có bị hại được!

Tôi xin phép được nêu một ví dụ nữa hơi tế nhị, khó nói nhưng xin mọi người thông cảm cho tôi được nói hết ý của mình. Có một bạn rất tích cực trên diễn đàn này (mong bạn này thông cảm tha lỗi cho tôi) và tỏ ra nghiên cứu nhiều về giáo lý khiến tôi rất nể phục. Tuy nhiên, có một bài viết của bạn này làm tôi thật sự bị sốc. Đại ý bạn đó nói là nếu trong đêm tối mà vô tình đạp chết một em bé mới sinh thì người hiểu đạo chỉ bình thản nói "Vậy à?" và vẫn điềm nhiên an lạc được như thường! Sao lại có thể thản nhiên lạnh lùng như thế được? Có lẽ bạn đó nghĩ rằng theo Luật Nhân Quả nếu đứa trẻ không có nghiệp chướng thì đâu có bị đạp chêt?!

Oái oăm thay, những suy nghĩ như vậy nếu xét kỹ thì lại rất khớp với nội dung Luật Nhân Quả. Những điều này dẫn tôi đến chỗ phỏng đoán rằng Luật Nhân Quả chỉ là một quy luật trong số nhiều quy luật chi phối vũ trụ này mà thôi, và thực tế cuộc sống là tổng hòa của các quy luật này chứ không phải một mình nó quyết định hết, nên không nên chấp vào nó. Vì như tôi có đọc ở đâu đó không nhớ rõ, đại ý là cái gì làm ta xa rời tâm từ bi, tâm Bồ Đề thì cái đó có vấn đề, và ta phải xem lại. Cái có vấn đề ở đây không phải là Luật Nhân quả mà là sự quá chấp vào nó, như tôi mô tả ở trên.

Và rồi càng tìm hiểu, tôi càng thấy hình như Luật Nhân Quả không phải là tất cả, và vấn đề [cộng nghiệp] Thời Mạt Pháp là một ví dụ. Tôi xin được trình bày rõ nghi vấn của tôi về điểm này và những ý khác ở phần sau.

=====

Gửi các bạn khác đã góp ý kiến cho mục này: Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vì thời gian không cho phép, tôi xin hẹn được thảo luận trao đổi với các bạn sau.
những kẻ ác mà ĐH trungdung nói trên thật ra chưa hiểu gì về Nhân Quả, nên mới hành xử như vậy. Phải chú ý rằng Nhân Quả có 3 đời : quá khứ, hiện tại ,vị lai.
do đó, Nhân ---> Quả (cũng là Nhân ) ----> Quả.......

luật Nhân Quả cũng phá bỏ cái gọi là SỐ MỆNH. Chỉ có chính ta quyết định cho tương lai của ta .

Đối với các học thuyết khác , chỉ cần đọc hiểu là xong . Họ được gọi là học giả
Nhưng đối với Phật giáo, người ta phải là hành giả . Tức phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật.

Luật Nhân Quả thấy thì đơn giản vậy nhưng để hiểu rõ tường tận thì không đơn giản. Phải tu hành rất nhiều .

thân mến


_()_
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

A Di Đà Phật.

Theo mình biết thì ngài Di Dà Thích Ca Pháp Sư cùng những vị khác dịch Kinh Lăng Nghiêm. Còn ngài Phòng Dung thì chỉ giảo chính lại, sữa lại làm cho văn được lưu loát hơn, chứ không có dịch. Di Dà Thích Ca Pháp Sư là người đã biết tiếng Phàn và Hán Văn. Có lẽ đây là đáp án tại sao ngài Bát Lật Mật Đế không biết tiếng Hán mà dịch?

Tôi muốn chia sẽ thế nầy. Chúng mình cũng không nên vội vàng Tin vào Nghiên Cứu Khoa Học quá! mà cho là kinh Ngụy Tạo. Bởi vì nhiều khi nghiên cứu cũng không đúng với sự thật. Mình không tìm được xuất xứ của Kinh từ Ấn Độ, không có nghĩa là kinh đó ngụy tạo. Cũng giống như chúng mình không thấy được, không tìm được cõi Cực Lạc thì cho cõi Cực Lạc không có. Hay như con cá trong nước hồi nào chỉ biết những gì trong nước, nhưng khi nghe con rùa nói có cây cỏ, bầu trời, trái cây, đất liền, con người v.v... thì cá nó không chịu tin, vì chưa hề thấy. Chưa hề thấy không có nghĩa là không có.

Cũng thế, chưa tìm được xuất xứ Kinh lăng Nghiêm bằng tiếng phạn, không có nghĩa là không có. Cũng có lẽ bị mất? Cũng có nhiều Kinh Điển nỏi tiếng mà không có phạn văn vì bị thất lạc.

Sao ta không nghĩ rằng, có nhiều khi kinh xuất xứ từ Ấn Độ cũng là ngụy tạo do người hồi, người ấn?

Và mình cũng đừng vội tin nghiên cứu cho kinh nào là ngụy tạo thì khong nên đọc. Trước hết "don't judge a bôk by its cover". Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm thật sự có nhiều lợi ích, mở thông trí tuệ của mình. Nhứt là khúc đầu "bảy chổ tìm Tâm". Tôi đọc Kinh Lăng Nghiêm tâm đắc nhứt là mấy khúc đầu.

Ấn Quang Đại Sư cả đời ở tàn kinh các nghiên cứu, đọc cả đại tạng, ngài cho Kinh Lăng nghiêm, chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông vào Tịnh Độ Ngũ Kinh, thì biết kinh lăng nghiêm không phải tầm thường.

Hơn nữa có nhiều người tu hành Kinh Lăng Nghiêm từ xưa cũng được lợi ích. Kinh lăng nghiêm cũng là một cái thước để đo người tu đặc biệt là người tu thiền. Cho nên các tổ thời xưa lấy kinh lăng nghiêm để ấn chứng theo dỗi việc tu hành của mình.

A Di Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
LaughingHaHa
Bài viết: 84
Ngày: 06/04/09 01:57
Giới tính: Nam
Đến từ: USA

Re: Kinh Lăng Nghiêm

Bài viết chưa xem gửi bởi LaughingHaHa »

Kinh Lăng Nghiêm được dịch vào năm 705 và việc tranh cãi về tính cách chân ngụy của Kinh không phải chỉ mới có đây mà là đã xảy ra rất sớm ở Nhật vào năm 754 ngay sau khi Kinh được mang sang Nhật.

Muốn tìm hiểu thêm về đề tài này thì nên đọc bài viết này "THE SHURANGAMA-SUTRA (T. 945): A REAPPRAISAL OF ITS AUTHENTICITY" (Thẩm Định Lại Tính Cách Xác Thật Của Kinh Lăng Nghiêm) của Ronald Epstein có ở đây: http://online.sfsu.edu/~rone/Buddhism/authenticity.htm Không biết bài viết này đã được dịch sang tiếng Việt chưa (?). Giáo sư Ronald Epstein là đệ tử của Hòa thượng Tuyên Hóa (Vạn Phật Thánh Thành).

Cũng trong website này có vài bài của HT Tuyên Hóa khẳng định tính cách xác thật của Kinh Lăng Nghiêm: http://online.sfsu.edu/~rone/Buddhism/S ... d%20Essays


Thử thân bất hướng kim sinh độ
Cánh hướng hà sinh độ thử thân ?


Thân này chẳng thẳng đời này độ
Lại đợi đời nào độ thân này ?
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong

thật ra sự hiện hữu của các bộ kinh xuất xứ từ Đông Á là điều đáng mừng vì đó chứng tỏ sự thành tựu Phật Pháp tại Đông Á khi các đệ tử TQ (các vị Tổ) đã có thể ghi chép ra những bộ kinh rất quí báu và giá trị cho việc hoằng dương Phật Pháp?

:)


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Một bí ẩn lớn: Luật Nhân Quả và Thời Mạt Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính thưa ĐH LaughingHaha kinhle :D

Chân thành cám ơn ĐH đã giãi thích giùm.

Man. phép hõi ĐH hai câu hõi hơi lac. đề

Câu hõi 1

ĐH nghĩ sao về cách giãng hơi thiên về siêu hình (thần thông) cũa HT Tuyên Hóa? Theo quan điễm cũa tôi thì đây là hơi cường điêu. phần tu chứng, không phãi là phương pháp giáo duc. về Phât. pháp đúng nghĩa.

Dẫn chứng:

1 Kinh Kim Cang: Phẫm tưa. Đức Phât. sinh hoat. bình thường (đúng ngo. khất thưc., rữa chân, rữa bát, trãi toa. cu. ngồi thiền đinh.) và tăng đoàn cũng sinh hoat. bình thường. Phẫm hai Tu Bồ Đề tán thán Như Lai và hõi cách tru. tâm & hàng phuc. tâm môt. cách bình thường. Tất cã cách sinh hoat. rất bình thường. Xin lưu ý: Tôi nhấn manh. chữ bình thường ỡ đây.

2 Kinh Pháp Hoa: Phẫm Nhà Lữa: Như Lai-ông cha triêu. phú bất đắc dĩ phãi dung. phép phương tiên., nói phép chứng đắc, thần thông, niết bàn đễ đưa con ra khõi tam giới (duc., sắc, vô sắc) Vô sắc giới = siêu hình cũng còn trong tam giới...đi xa ngôn giáo cũa Như Lai.

3 Pháp Bão Đàn Kinh: Phẫm Giãi Quyết Nghi Hoăc. Thứ sử lại hỏi Hòa Thương.

- Đệ tử thường thấy tại gia, xuất gia niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương, bạch Hòa thượng họ có vãng sanh không? Xin Ngài phá trừ nghi hoặc này cho.

- Sứ quân hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì Sứ Quân giãi nói. Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ nói Kinh Tây Phương Dẫn Hóa, có nói rõ ràng cách đây không xa, nếu xét về tướng thì số dặm có tới mười vạn, chỉ cho mười ác tà trong thân, nên nói là xa. Nói xa là vì những người hạ căn mà nói. Nói gần là vì bậc thượng trí. Người có hai hạng, chứ pháp thì không hai. Do mê ngộ có khác mà thấy có chậm mau. Người mê niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, người ngộ tự tịnh tâm m, nên Phật dạy: “Do tâm tịnh mà độ tịnh”.

Kẻ phàm phu liễu đạt tự tánh, không biết Tịnh độ trong tâm, nên nguyện Đông nguyện Tây. Còn người ngộ thì ở đâu cũng thế. Cho nên, Phật dạy: “Tùy sở trú xứ thường an lạc”. (Ở chỗ nào cũng hằng an vui). Nếu Sứ quân được cái tâm địa không có chỗ nào bất thiện, thì Tây phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng bất thiện mà niệm Phật cầu vãng sanh thì khó đến. Nay tôi khuyến cáo Thiện tri thức hãy từ bỏ mười điều ác, tức là đi được mười vạn dặm. Mỗi niệm thường thấy tánh, thường thực hành bình đẳng và chánh trực, thì đến Tây phương như trong một khảy móng tay, bèn thấy Di Đà. Sứ quân chỉ cần thực hành mười thiện nghiệp, thì cần chi phải nguyện vãng sanh. Còn cái tâm không chịu đoạn mười điều ác thì Phật nào mà tới rước. Nếu ngộ được Đốn pháp vô sanh thì thấy Tây phương tức khắc, không ngộ thì niệm Phật cầu vãng sanh, đường xa làm sao tới được. Huệ Năng nay dời cõi Tây phương đến cho chư vị thấy ngay trước mắt, quý vị có muốn không?......

4 Old Path White Clouds-Đức Phât. đô. 3 anh em ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp-bõ siêu hình, thần quyền (thờ thần lữa) đễ trỡ về sinh hoat. bình thường, tu hoc. bình thường với Đức Phât qua đoan. "Người muốn sang sông thì phãi lôi. hoăc. ngồi thuyền. Còn ngồi cầu nguyên. thì có vẽ hơi thiếu thưc. tế."

Theo 4 tang. kinh sách trên thì xin hõi quý ĐH thì viêc. tu hoc. có phãi nên lấy tâm bình thường, nghiêm túc mà tu hoc. Không biết ý tôi hiễu theo 3 bô. kinh và cuốn Đường Xưa Mây Trắng trên có đúng không. Mong đươc. quý ĐH chia xẽ kinh nghiêm. tu hoc. kinhle :D

Câu hõi 2: ĐH dùng tư. điễn Phât. hoc. cũa tác giã nào, nhà xuất bãn nào, in năm nào, và có thễ thĩnh ỡ đâu.

Kính... kinhle :D
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 22/05/09 13:47 với 5 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách