Trang Web Hình Phật Rất Đẹp

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Trang Web Hình Phật Rất Đẹp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnhPhổ Hiền Bồ Tát
Samantabhadra Bodhisattva - Universal Worthy Bodhisattva


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

Hình ảnh


Hình ảnhHình ảnh

Hình ảnh


http://dharmasound.net/?type=photo&paths=Photos

Trang Web nhìu hình Phật đẹp


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Trang Web Hình Phật Rất Đẹp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Quán Thế Âm Bồ Tát tam thập nhị ứng hóa thân
Thirty-two response bodies of Bodhisattva Who Comtemplates the Sounds of the World


Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
Wondrous Dharma Lotus Flower Sutra, “The Universal Door of the Bodhisattva Who listens to the Voices of the World”


Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Trang Web Hình Phật Rất Đẹp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Thiện Tài Đồng Tử ngũ thập tam tham
The Youth Good Wealth (Sudhana) visited fifty-three (teachers)


Hình ảnh

Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

Hình ảnh

Vi Đà Bồ Tát
Vajrapani Bodhisattva


Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh

Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Trang Web Hình Phật Rất Đẹp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni: Tứ Thập Nhị Thủ Nhãn đồ

Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

http://dharmasound.net/?type=photo&path ... ode=folder

Hình ảnh

Hình ảnh


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách