CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

1
Hình ảnh
2
Hình ảnh
3
Hình ảnh
4
Hình ảnh
5
Hình ảnh
6
Hình ảnh
7
Hình ảnh
8
Hình ảnh
9
Hình ảnh
10

Hình ảnh
11
Hình ảnh
12
Hình ảnh
13
Hình ảnh
14
Hình ảnh


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

1
Hình ảnh
2
Hình ảnh
3
Hình ảnh
4
Hình ảnh
5
Hình ảnh
6
Hình ảnh
7
Hình ảnh
8
Hình ảnh
9
Hình ảnh


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
karakifun
Bài viết: 91
Ngày: 18/08/09 08:01
Giới tính: Nam
Đến từ: vungtau

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi karakifun »

nói chung, cứ phật Thích Ca mà nguyện, mấy vị khác không quan tâm, quan tâm nhiều thì sẽ gặp phức tạp, rôi bị lạc lối, với lại các vị chứng phật quả rồi thì gọi danh hiệu vị nào thì các vị khác cũng nghe, chư phật vô ngã tuyệt đối, nên quý phật tử đứng chấp cái danh hiệu
lưu ý các hình đức phật nhé, nếu hình ảnh nào gợi dục, thì nên xem lại, vì khi lòng từ bi vô hạn thì thân tướng của vị đó nhìn vào là lòng mình cảm thấy thanh tịnh, lưu ý cái đó


duocsuphat
Bài viết: 8
Ngày: 21/12/10 07:50
Giới tính: Nam
Đến từ: tphcm

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi duocsuphat »

duoc su phat! dao huu kảakifiun noi nhu zay hok dung dau. các vi tren la phật duoc su, phat ty lo giá na, kim kang tat doa, chuan de, then thu, van thu dsu loi....... dc ve theo kiu mat tong. con ve hình tuong ve theo mau sac cua than cách ngoi, cách ban y hau la do xuat tuong nhu zay chu hok co nhu cau noi cua ban dau
"lưu ý các hình đức phật nhé, nếu hình ảnh nào gợi dục, thì nên xem lại, vì khi lòng từ bi vô hạn thì thân tướng của vị đó nhìn vào là lòng mình cảm thấy thanh tịnh, lưu ý cái đó" vi diu nhu hinh tuog cua phat thoi qua khu pho hien hien tuong ..... nhug do la hih tuog that, hih tuog dung theo cua mat tong thui chu hok co phai nhu dao huu noi. duoc su phat co dieu ji hok dug hay mao pham den dao huu xin dao huu tu bi luong tih bo wa duoc su phat!!! tangbong


thichthophap@yahoo.com
Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 830
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

Từ trên xuống dưới!

Bài thứ nhất của quý đạo hữu ThichTamBinh1985 !
1) Tây Phương Cực lạc tiếp dẫn.
2) Tượng Đức Phật Di lặc.
3) Đức Phật Thích Ca Mâu ni
4) Hình thứ 4 không rõ. TTLL nghĩ là Phổ Hiền Bồ Tát
5) Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
6) Bồ Tát Quan Thế Âm (hình Mật Tông - có tham khảo thủ ấn bức số 5 bài hai - xem bên dưới đây)
7) Tôn Tượng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
8) Tôn Tượng Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang
9) Bồ Tát Hư Không Tạng
10) Kim Cang Tát Đỏa
11) Lục Sắc Cứu độ mẫu (hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm-mật tông)
12) Đức Phật Dược Sư
13) Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm
14) Thiên thủ thiên nhãn Quan Thế Âm

Bài thứ hai:
1) Đức Phật Dược Sư cõi Tịnh Lưu Ly, hai vị Bồ Tát Nguyệt Quang và Nhật Quang, 12 Đại tướng Dược Xoa
2) Lục Sắc cứu độ mẫu (hiện thân của Bồ Tát Quan Thế ÂM - theo kinh điển Mật Tông)
3) Không biết.
4) Thiên thủ thiên Nhãn Quan Thế ÂM
5) Quan Thế Âm Bồ Tát (dịch theo chữ avalokitesvara là Quan Thế Âm)
6) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
7) Đức Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
8) Không biết chính xác.
9) Lục Sắc cứu độ mẫu


Mạn phép quý đạo hữu ThichTamBinh1985, Thanh Tịnh Lưu Ly đã đính kèm thêm số thứ tự của bức ảnh trong bài viết của quý đạo hữu.


https://BudSas.top
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 830
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

duocsuphat đã viết:duoc su phat! dao huu kảakifiun noi nhu zay hok dung dau. các vi tren la phật duoc su, phat ty lo giá na, kim kang tat doa, chuan de, then thu, van thu dsu loi....... dc ve theo kiu mat tong. con ve hình tuong ve theo mau sac cua than cách ngoi, cách ban y hau la do xuat tuong nhu zay chu hok co nhu cau noi cua ban dau
"lưu ý các hình đức phật nhé, nếu hình ảnh nào gợi dục, thì nên xem lại, vì khi lòng từ bi vô hạn thì thân tướng của vị đó nhìn vào là lòng mình cảm thấy thanh tịnh, lưu ý cái đó" vi diu nhu hinh tuog cua phat thoi qua khu pho hien hien tuong ..... nhug do la hih tuog that, hih tuog dung theo cua mat tong thui chu hok co phai nhu dao huu noi. duoc su phat co dieu ji hok dug hay mao pham den dao huu xin dao huu tu bi luong tih bo wa duoc su phat!!! tangbong
Đề nghị DuocsuPhat hoan hỷ sử lại bài bằng tiếng Việt, lần sau nhớ viết tiếng Việt
Trân trọng


https://BudSas.top
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
trungtamtutam
Bài viết: 525
Ngày: 05/08/10 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Tâm
Nghề nghiệp: “Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi trungtamtutam »

tangbong tangbong tangbong

Cám ơn thanhtinhluuly nhiều lắm nha !


[color=#0000FF][b]“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
http://trungtamtutam.com/diendantuthien/[/b][/color]
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Hình Số 8 Là Hình Ngài Di Lặc Bồ Tát Theo Truyền Thống Mật Tông Tây Tạng Y Theo Diễn Tả Trong Kinh.

Tượng Ngài Di Lặc Trung Hoa Là Theo Hình Của Ngài Bố Đại Hòa Thượng.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
SuperMinh
Bài viết: 64
Ngày: 21/10/10 03:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Biên Hòa - Đồng Nai

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi SuperMinh »

Thanh Tịnh Lưu Ly đã viết:Từ trên xuống dưới!

Bài thứ hai:
1) Đức Phật Dược Sư cõi Tịnh Lưu Ly, hai vị Bồ Tát Nguyệt Quang và Nhật Quang, 12 Đại tướng Dược Xoa
2) Lục Sắc cứu độ mẫu (hiện thân của Bồ Tát Quan Thế ÂM - theo kinh điển Mật Tông)
3) Không biết.
4) Thiên thủ thiên Nhãn Quan Thế ÂM
5) Quan Thế Âm Bồ Tát (dịch theo chữ avalokitesvara là Quan Thế Âm)
6) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
7) Đức Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật
8) Không biết chính xác.
9) Lục Sắc cứu độ mẫu.
Theo cháu nghĩ 2 hình trên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì tay cầm hoa sen rực lửa, nhưng mà cháu cũng không chắc vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được vẽ tay kia cầm thêm thanh kiếm nữa


[b][color=#0040FF]Đã biết đời là [i]giả tạo[/i], sao lại còn [i]phiền não[/i] ?
Đã biết là [i]phiền não[/i], sao lại còn [i]trói buộc[/i] vào ?
Đã biết là [i]trói buộc[/i], sao chưa chịu [i]xả bỏ[/i] ?[/color]

[color=#0080FF]Đường đời chật hẹp người chen lấn
Nẻo đạo thêng thang chẳng ai cần ![/color]

[color=#0040FF]Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo[/color]

[color=#0000BF]NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT[/color][/b]
Hình đại diện của người dùng
Thanh Tịnh Lưu Ly
Điều Hành Viên
Bài viết: 830
Ngày: 06/05/10 13:45
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội - Việt Nam
Nghề nghiệp: Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi Thanh Tịnh Lưu Ly »

SuperMinh đã viết:Theo cháu nghĩ 2 hình trên là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vì tay cầm hoa sen rực lửa, nhưng mà cháu cũng không chắc vì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được vẽ tay kia cầm thêm thanh kiếm nữa
Bạn hãy đọc lại bài của thầy Kimcang nhé
Kimcang đã viết:Hình Số 8 Là Hình Ngài Di Lặc Bồ Tát Theo Truyền Thống Mật Tông Tây Tạng Y Theo Diễn Tả Trong Kinh.

Tượng Ngài Di Lặc Trung Hoa Là Theo Hình Của Ngài Bố Đại Hòa Thượng.


https://BudSas.top
Bài kinh đầu tiên của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, bài kinh cuối cùng cũng là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là cốt lõi, là nền tảng, là khung xương của hệ thống giáo lý Phật Pháp. Tứ Diệu Đế là sự thật tuyệt đối về nguyên nhân gốc rễ của khổ và là sự thật tuyệt đối về con đường để giải thoát khổ
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CÁC VỊ PHẬT ( KHÔNG RÕ DANH HIỆU )

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Ngài Di Lặc Trong Kinh Diễn Tả Thì Ngồi Trên Ngai Vì Là Thị Hiện Làm Vua Cõi Trời Đâu Suất Thiên. Ngài Hiện Tướng Ngồi 2 Bàn Chân Để Trên Hoa Sen Là Tướng Sẽ Hạ Sanh Thành Phật Nơi Cõi Ta Bà.

Tay Phải Ngài Hiện Tướng Vô Úy Thí Ấn, Tay Trái Hiện Tướng Chuyển Pháp Luân Ấn.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách