Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Tâm Huệ
Bài viết: 32
Ngày: 21/05/09 19:06
Giới tính: Nam
Đến từ: Hanoi

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi Tâm Huệ »

Mến chào bạn Hieule!
Theo Tâm Huệ biết thì các tổ này chứng tánh thấy, tánh không hoặc chứng điều chi chứ không chứng như đức Phật đâu.
Đức Phật chứng là chứng đắc 4 thiền hữu sắc: từ sơ thiền tới tứ thiền
chứng đắc Tam Minh:Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh
làm chủ Sinh, Lão, Bệnh, Tử.
Bạn Hieule và các bạn vào trang web ở chữ ký của Tâm Huệ nghiên cứu tìm hiểu thêm về Đạo Phật Nguyên Thủy nhé! Đức Phật chỉ dạy rất rõ ràng về đường đi nước bước của người tu chứng theo lộ trình

Muốn có Tam Minh thì phải đầy đủ Thất Giác Chi
Muốn đầy đủ Thất giác chi thì viên mãn Tứ Niệm Xứ
Muốn tu Tứ Niệm Xứ thì tu 3 thiện hạnh ( Thân, Khẩu, Ý đều thiện)
Muốn tu 3 Thiện Hạnh thì phải Chế Ngự Các Căn
Muốn chế ngự các căn thì phải Độc Cư
Muốn Độc cư thì cần tu Chánh Niệm Tỉnh Giác
Muốn Tu Chánh niệm Tỉnh Giác thì có pháp Như Lý Tác Ý
Muốn đạt như lý tác ý thì phải có Niềm Tin
Muốn có niềm tin thì cần nghe Chân diệu pháp ( tứ Thánh đế)
Muốn nghe chân diệu pháp thì cần thân cận các bậc Chân Nhân ( người tu chứng đạo)

Cho nên muốn tu tập ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì việc chọn một bậc thấy tu chứng là một điều quan trọng và cần thiết nhất cho cuộc đời tu tập của mình.

Chúc bạn Thân Tâm an lạc.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính ĐH :D

Đó là lẽ dĩ nhiên. Các tỗ Thiền Tông có thễ bằng dãy Himalaya nhưng các tỗ thì làm sao mà bằng Như Lai đươc. Núi có cao thât. nhưng làm sao cao hơn bầu trời đươc. :D

Chúc an lac.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< chào Qúi đ/h trước hết tôi xin nói về chữ Thiền : Thiền là Tánh thể trong sáng thanh tịnh bản nhiên ,không có một vật gì tìm được trong đó. Còn các từ ghép theo chữ Thiền là có những nghĩa khác thí dụ như Thiền định, Thiền quán, Thiền luận , Thiền công án v.v


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< Theo ý chỉ của Tổ Đạt Ma : Trực chỉ Chân Tâm Kiến Tánh Thành Phật, bất lập văn tự, thì từ Nhị Tổ cho đến các Tổ về sau điều lấy Kiến Tánh làm cứu cách cho mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời Học Đạo của chính mình và cho đến bây giờ , cho đến sau nầy vẫn thế , và thưa với Quí đ/h Ý Chỉ của Tổ Đạt Ma là của Tổ Thích Ca Mâu Ni vậy , do đó ai muốn thêm hay bớt đi thì chỉ là mộng mị


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

thưa Qúi đ/h nói về văn tự thì rất nhiễu khê như chữ Tu Thiền chúng ta cũng quen miệng mà gọi , Tu là gì? Là sửa lỗi nơi Tâm chúng sanh trở lại Tâm Phật , còn Tu Thiền là sai rồi vì Thiền là Tánh Thể Trong Sạch Sáng Soi ... Cho nên tôi đề nghi nên đổi từ Tu thành từ Học tức Học Thiền
, Quí đ/h thấy hợp lý không , nếu không được xin cho biết ý kiến.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< trở lại chủ đề Thắc mắc về Hòa Thượng TTT xét về Phước Đức thì Ông có nhiều Phước Đức vì ông đã vận động xây dựng được nhiều Thiền Viện để có chỗ cho nhiều Thiền sinh Tu Học đó là điều đáng cho người đời trân trọng , còn về Công Đức vẫn chưa bằng Vua Lương Võ Đế.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< thưa Qúi đ/h : nói về Thiền ai cũng cho rằng Thiền dùng Lý đạt Sự, nhưng ít ai biết cái Lý của Thiền ! Thật sự cái Lý của Thiền là côị Nguồn là Căn Nguyên chứ không phải là Lý luận ,lý do. Cái Căn Nguyên Cội Nguồn đó là : THANH TỊNH VẮNG LẶNG THƯỜNG CHIẾU SOI cũng còn gọi: SỰ, ỏ nơi Thiền thì Lý và Sự là Viên Dung Thanh Tịnh còn gọi Lý Sự không hai mà chẳng khác.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< về việc HT TTT lập pháp môn Thiền ViệtNam hay theo Tổ nào cũng tốt miễn sao có ich cho đời nói chung là Tốt đời đẹp Đạo, nói riêng thì với Đạo Tâm còn rất xa... Không thành Phật cũng thành người hay đoạ Tam đồ cũng chính mỗi con người chứ không phải do giáo lý đúng hay sai.
LỤC TỔ nói:


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: Thắc Mắc Về ''THIỀN TÔNG VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 20 ''

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D< LỤC TỔ nói: Đạo Tâm mình chẳng có
làm quấy thì Đạo lìa xa...
người thật lòng Hành Đạo
lỗi đời khá bỏ qua
thấy người lầm lỗi
Ấy lỗi mình chẳng sai
Người lỗi ta không lỗi
Ta lỗi vì che bai


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách