Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

thaohieu
Bài viết: 6
Ngày: 11/05/09 18:40
Giới tính: Nữ
Đến từ: Hanoi

Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi thaohieu »

A di đà Phật!

Xin hỏi nếu người tại gia tu theo pháp môn niệm Phật, sau khi được đới nghiệp vãng sanh thì sẽ trả nghiệp như thế nào ạ? có kinh nào đức Phật dạy về vấn đề này không ạ? (tu tập để trở thành Bồ Tát "trở lại cõi Ta bà chia thân vô số khắp cả mười phương độ khắp chúng sanh" rồi ....?

Kính mong quý thầy và quý phật tử chỉ bảo! A di đà Phật!


thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

cafene mình có nghe vị nào đó giảng như vậy : sau khi đới nghiệp vãng sanh , ở bên Cực Lạc tu hành cho đến khi đến Thượng Phẩm mới xin Phật A Di Đà trở về Ta bà độ chúng sanh , lúc đó tùy duyên mà trả nghiệp cũ . A Mi Đà Phật


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nghiệp Có Nghiệp Nhân, Nghiệp Quả.

Phàm Phu Thì Bị Nhận Quả Báo, Bồ Tát Thì Độ Sanh Để Trả Nghiệp.

Dạy Cho Một Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề Thì Đã Tiêu Được Vô Lượng Nghiệp.

Như Trong Kinh Có Dạy Tiền Thân Của Đức Phật Vì Tạo Ác Nghiệp Bị Đọa Vào Địa Ngục. Khi Đọa Vào Địa Ngục Thấy Vô Lượng Chúng Sanh Bị Khổ Thì Ngài Liền Phát Tâm Bồ Đề Nguyện Cứu Độ Các Chúng Sanh Đó.

Khi Vừa Phát Tâm Bồ Đề Thì Ngài Liền Trả Sạch Nghiệp Địa Ngục Mà Sanh Lên Cõi Trời.
Sửa lần cuối bởi kimcang vào ngày 11/06/09 14:57 với 1 lần sửa.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

...sau khi được đới nghiệp vãng sanh thì sẽ trả nghiệp như thế nào ạ?
Nghiệp theo dct biết thì có 2 loại nghiệp:

* Nghiệp Chướng của phàm phu
* Nghiệp quả của bậc thánh.


Đới nghiệp = mang nghiệp chướng.

Mang nghiệp chướng về Cực Lạc mà tiêu dần (tiêu trừ nghiệp chướng) cho đến "Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh".
Chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn thì có năng lực nhẫn được các pháp mà tâm không bị lay chuyển...

Sau khi chứng tới địa Bất Động có thể phân thân đi 10 phương hóa độ chúng sanh hữu duyên.
Phân thân thì dùng hóa thân mà đi, cũng chính dùng hóa thân đó mà trả nghiệp quả .
có kinh nào đức Phật dạy về vấn đề này không ạ?
Kinh Tịnh Độ thì không thấy nghe nói đến, nhưng đạo lý nhất định là vậy...
* Chính Phật Thích Ca thị hiện vào cõi Ta Bà vẫn phải chịu thọ nghiệp báo (ăn lúa ngựa, bệnh...bị...tai nạn...). Đó là do nghiệp nhân mà thành.
* Ngài Ấn Quang Đại Sư, Tổ liên tông là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc...thị hiện vào cõi Ta Bà giáo hóa chúng sanh... Ngài bị đau mắt...
* Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng ở Tây Phương Cực Lạc thị hiện vào cõi này hóa độ chúng sanh nhưng hóa thân đó vẫn phải chịu nhiều khổ nạn : Quán Âm Thị Kính....

(tu tập để trở thành Bồ Tát "trở lại cõi Ta bà chia thân vô số khắp cả mười phương độ khắp chúng sanh" rồi ....?
Không biết câu trên là câu hỏi ...hay là câu khẳng định điều gì ... dct đọc hoài vẫn không hiểu nghĩa...

Để trở thành Bồ Tát ...như đã nói trên ...tiêu chuẩn của Bồ Tát đi độ sanh là phải "Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh".

Chúng sanh chưa Hoa Khai Kiến Phật vẫn có thể dùng thần thông của mình mà đi 10 phương cúng dường chư Phật. Nhưng chưa thể có năng lực đi độ sanh.

Đại khái là vậy...

A Di Đà Phật....

Cho nên chúng ta phải quyết định nguyện vãng sanh về Cực Lạc để mau chóng thành tựu Vô Sanh Pháp Nhẫn....
Từ Sơ Phát Tâm đến Bát Địa phải trả qua 2 đại A Tăng Kì Kiếp
Về Cực Lạc dù kẻ ngũ nghịch thập ác nhiều nhất cũng chỉ trãi qua 12 đại kiếp....
(Ngày ngày đều phân thân đi 10 phương cúng dường chư Phật, nghe pháp của 10 chư Phật thì sao không thể mau chóng chứng Vô Sanh chứ)

Nam Mô A Di Đà Phật....


Hình ảnh
andy_micael
Bài viết: 10
Ngày: 29/01/09 01:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Nha Trang
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi andy_micael »

Theo mình hiểu là như vậy nè :

Nghĩa là mang theo nghiệp vãng sanh, khi mà đới nghiệp vãng sanh thì vẫn phải trả nghiệp. Và bạn nên nhớ là ở đó là Tịnh Độ --> không có lăng xăng như Ta Bà.
Và khi tịnh rồi, thì nghiệp cũ của bạn vẫn còn --> vọng tưởng sẽ phát sinh --> bạn không chú tâm niệm phật được --> hoa sen của bạn sẽ héo úa --> và vọng tưởng càng nhiều thì khó mà sanh lên những bậc cao hơn ( cái đó như là thi lên cấp ở trần gian vậy ).
Đến khi bạn tinh tấn rồi thì những phẩm sen khác đang chờ bạn --> tu cho đến Thượng Phẩm --> lúc này bạn nằm ở trong bậc Bất thối chuyển. Sau đó sẽ có 2 phương án bạn lựa chọn :

- Thứ 1 : dựa vào nguyện lực của bạn, bạn sẽ tái sanh vào thế giới mà bạn nguyện. Sau đó bạn sẽ sanh ra, và các món nợ vẫn phải trả sòng phẳng ( luật nhân quả ). Nhưng lúc này, tâm bạn không lay động, cho dù thế nào bạn vẫn tĩnh tâm ( khác với người thế gian - cứ than trời trách đất ), và bạn vui vẻ trả món nợ đó.
- Thứ 2 : ở cực lạc, bạn sẽ tu đến bậc Nhất Sanh Bổ Xứ làm Phật ( 1 kiếp nữa bạn sẽ làm phật ), và khi bạn làm Phật bạn vẫn phải trả nợ cả vốn lẫn lời.

Bạn hỏi nhiêu đó thì mình trả lời nhiêu đó, nếu bạn muốn hỏi rộng mình sẽ trả lời thêm. Hy vọng mình cùng với tất cả các bạn gặp nhau trên Cực Lạc tịnh thổ.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ BỔN SƯ A DI ĐÀ PHẬT.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính quý ĐH tangbong

Tôi có đoc. qua "Lá Thư Tinh. Đô." cũa Đai. Sư Ấn Quang-tỗ thứ 13 cũa Tinh. Đô. Tông Trung Quốc lúc tôi thĩnh mấy cuốn cho đao. tràng chùa tôi.

Theo cách tôi hiễu văn phong cũa Đai. Sư Ấn Quang thì Đai. Sư là môt. người rất thích nghiên cứu kinh điễn và dùng đao. đức khuyến khích hàng cư sĩ tu tâp. theo pháp môn Tinh. Đô. Theo như tôi thấy cách Đai. Sư Ấn Quang viết thư trã lời hàng cư sĩ thì Đai. Sư là người hoàn toàn không có cường điêu. viêc. tu chứng và không thấy Đai. Sư nói gì về viêc. mình là hóa thân cũa Đai. Thế Chí Bồ Tát trong cuốn "Lá Thư Tinh. Đô."

Tuy dùng phương tiên. đễ dẫn dắt hàng cư sĩ nhưng đó chĩ đễ dùng "hoang đường" tri. "hoang đường" mà thôi.

Kinh Đai. Bát Niết Bàn có đai. ý như sau:

Nếu có người nói : Đức Phật nói trung đạo : Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết. Vì thế nên phải siêng năng tu tập để dứt trừ phiền não.

Ai nói được những lời trên đây thời chẳng phạm bốn tội trọng. Nếu không nói được như đây thời gọi là phạm tội ba-la-di.

Nếu có người nói : “ Tôi đã thành Phật, vì tôi có Phật tánh”. Người nói lời nầy phạm tội ba-la-di. Vì dầu có Phật tánh. Nhưng chưa tu tập các pháp lành nên chưa được thấy, vì chưa thấy Phật tánh nên chẳng được thành Phật.Trên bề măt. thì có vẽ mình quý kính tỗ và hiễu biết pháp môn Tinh. Đô. nhưng xét cho kỹ thì nếu nói Đai. Sư là Đai. Thế Chí Bồ Tát trừ phi ĐH có chứng đao. rồi mới biết đươc. Đai. Sư là Đai. Thế Chí Bồ Tát. Theo kinh Đai. Bát Niết Bàn nói thì phát tâm bồ đề thì không sao; nói mình biết vi. này là Bồ Tát; vi. kia là Phât. vì chĩ có người chứng đao. mới biết rõ như vây. thì tôi nghe hơi giống cách nói cũa Vô Thương. Sư Thanh Hãi.

Mong quý ĐH cẫn thân. lời nói...

Chúc an lac...


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kinh Đai. Bát Niết Bàn có nói như sau:

"Như lời Phật dạy : Các Tỳ-kheo phải y theo bốn điều : Y theo pháp không y theo người, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh chẳng liễu nghĩa. Bốn pháp như vậy, nên phải chứng biết không phải bốn hạng người”.

Y nghĩa không y lời.

Kinh A Di Đà có nói: Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.

Thế Giới Cưc. Lac. ỡ phía Tây. Không sai.

Kinh Đai. Bát Niết Bàn có nói:

Bấy giờ phương đông cách đây vô lượng vô số a-tăng-kỳ hằng hà sa vi trần thế giới, nơi cõi Ý- Lạc-Mỹ-Âm, có Phật hiệu Hư-Không-Đẳng Như-Lai Ứng-Cúng Chánh-Biến-Tri Minh-Hạnh- Túc Thiện-Thế Thế gian-giải Vô-thượng-sĩ Điều ngự trượng-phu Thiên-nhơn-sư Phật Thế-Tôn, bảo vị đệ tử lớn nhứt là Vô-Biên-Thân Bồ-Tát rằng : “ Thiện- nam- tử nên qua Tây phương Ta-Bà thế giới. Cõi ấy có Phật Thích-Ca-Mâu-Ni đủ mười đức hiệu sắp nhập niết bàn. Ông đem cơm thơm ăn vào an ổn nơi cõi nầy qua dưng lên Phật Thích-Ca-Mâu-Ni, Phật thọ rồi sẽ nhập niết bàn. Nhơn đó ông có thể lễ kính Phật cầu giải quyết những điều nghi”.

Thế giới Ta Bà là thế giới ỡ Phương Tây. Không sai.

Y nghĩa không y lời.

Quốc danh cưc. lac. tinh. quang chân cãnh cá trung huyền.

Pháp môn Tinh. Đô. là pháp môn thù thắng nhưng mong quý ĐH đoc. thêm kinh điễn đừng bao giờ cho rằng pháp môn Tinh. Đô. chĩ cần Tinh. Đô. Tam Kinh là đũ vì sư. hoc. và sư. tu cũng giống như đi thuyền ngươc. nước; không tiến tất lùi.

Mong quý ĐH đoc. thêm kinh Đai. Bát Niết Bàn, kinh Duy Ma Cât., hay kinh Kim Cang. đễ hiễu rõ nghĩa kinh A Di Đà.

Chúc an lac. tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

không thấy Đai. Sư nói gì về viêc. mình là hóa thân cũa Đai. Thế Chí Bồ Tát trong cuốn "Lá Thư Tinh. Đô."
Sau thời Phật mà có người tu hành tự cho mình chứng này nọ thì làm sao đáng tin cậy... ???...
à há...

Đại Sư Ấn Quang đâu có tự mình nói mình là Đại Thế Chí Bồ Tát đâu ???
À...nhưng người khác biết được tông tích của Ngài ...

(đọc không ra sao dám khẳng định Ngài không phải là Đại Bồ Tát)
(Muốn biết nguyên nhân thế nào Ngài là Bồ Tát thì xin nghiên cứu thêm).
Tuy dùng phương tiên. đễ dẫn dắt hàng cư sĩ nhưng đó chĩ đễ dùng "hoang đường" tri. "hoang đường" mà thôi.
Hoang đườnh trị hoang đường ???? kakaka

Hoa Nghiêm dạy từ Sơ Địa cho đến Thập Địa chẳng có 1 Bồ Tát nào chẳng dám lìa khỏi pháp môn niệm Phật. Nay có người cho là hoang đường ... Ka Ka ... Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm chứng đến Pháp Thân mà còn tu hoang đường ???? :D


XOng !!! 1 bài..

Còn việc tin hay không tin Ngài Ấn Quang có phải hóa thân của Bồ Tát không ....cái đó tùy người có niềm tin hay không ??? Và ĐẶC BIỆT người đó có duyên lành hay duyên ác với pháp môn Tịnh Độ.
:)


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Thế Giới Cưc. Lac. ỡ phía Tây. Không sai.
Không sai !!! :D

(Chúng mình đồng cảm nhỉ ???!!! :D )

Thế giới Ta Bà là thế giới ỡ Phương Tây. Không sai.

Không sai !!! :D ...à.... cũng không đúng !!! (không đúng là cách rút ra ý nghĩa trong trường hợp này)

Nếu cho Ta Bà là Phương Tây cũng chưa đúng...nếu cho Cực Lạc là Phương Tây cũng chưa đúng ...

Nó đúng khi nào ???

kaka..

KHi vị trí của Hieule đang đứngo ở một điểm nào thui..!!!
Bấy giờ phương đông cách đây vô lượng vô số a-tăng-kỳ hằng hà sa vi trần thế giới,
Người khờ khạo nhất đọc cũng hiểu rõ và có thể xác định phương hướng ...mà rút ra bài học.... Chứ Hieule thì dct biết là người nghiên cứu kinh điển sâu vậy mà trên sự tướng không phân biệt được phương hướng của quốc độ chư Phật giữa quốc độ chư Phật khác thì dct không thể tin được !!!
Mong quý ĐH đoc. thêm kinh Đai. Bát Niết Bàn, kinh Duy Ma Cât., hay kinh Kim Cang. đễ hiễu rõ nghĩa kinh A Di Đà.
Hihi..

Kinh A Di Đà ...đọc thì hiểu nghĩa trên văn tự á ...

Chứ thật sự muốn hiểu rõ kinh A Di Đà ...thì cần phải học Vô Lượng Pháp Môn để mới có thể hiễu rõ hơn đấy...

Chứ đọc chừng ấy kinh sao hiển rõ được cái áo diệu của kinh A Di Đà ...

À có phương pháp này ha lắm.... có thể hiểu tuyệt để kinh A Di Đà....lại dễ thực hành nữa ....

Ngài Đại Thế Chí nơi kinh Lăng Nghiêm dạy rất rõ ràng ....

Ngài tu hành từ nhân địa (nghĩa là căn bản bước vào Phật môn)... Ngài dùng chỉ một câu Phật hiệu...

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Niệm cho đến thành Đẳng Giác Bồ Tát luôn ....

Có 1 câu mà tu phàm phu cho đến thành Thánh.... Thật không thể lường được .... Vậy phải chăng 1 câu Phật hiệu ấy bằng Vô Lương Pháp Môn rồi sao ????

.... Trong sự tu chứng của Ngài lại là NIỆM PHẬT TAM MUỘI, trong các Tam Muội.... Niệm Phật Tam Muội là thù thắng nhất, cho nên gọi là BẢO VƯƠNG TAM MUỘI,

Trong các pháp môn dễ thành tựu, Niệm Phật vãng sanh là thù thắng nhất đối với hành giả đã đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên.

Trong các phương tiện thù thắng nhất của chư Phật, thì Tây Phương Cực Lạc là nơi thù thắng nhất vì có thể đới Nghiệp mà vãng sanh.

Trong các chư Phật hạnh nguyện của đức Phật A Di Đà là thù thắng nhất vì Ngài có thế tiếp dẫn chúng sanh còn nghiệp chướng mà vãng sanh về nước Ngài cho nên chư Phật xưng Ngài là "Vua trong các Phật" (Phật trung chi vương (Vô Lượng Thọ Kinh)).

Kể ra thì làm sao xiết được pháp môn niệm Phật này ....
Pháp môn Tinh. Đô. là pháp môn thù thắng nhưng mong quý ĐH đoc. thêm kinh điễn đừng bao giờ cho rằng pháp môn Tinh. Đô. chĩ cần Tinh. Đô. Tam Kinh là đũ vì sư. hoc. và sư. tu cũng giống như đi thuyền ngươc. nước; không tiến tất lùi.
Phật chưa hề dạy "Mi phải học và tu nhiều kinh điển thì mới có thể thành tựu"...

HieuLe học Phật xưa giờ có nghe Phật dạy đại khái vậy không ???

Phật thường dạy trong kinh ...đôi khi không cần phải học cả bộ kinh mà chỉ thọ trì 4 câu kinh kệ thôi cũng đủ dùng cả đời dòi !!!

VD: Chư Ác Mạc tác, chúng Thiện Phụng Hành... <---- nhiêu đây làm không xong nữa thì nói gì thì giờ nghiên cứu kinh điển...

Vua Diêm La không có căn cứ vào sự học Phật cho nhiều là miễn sanh tử đâu...
Căn cứ vào sự hành trì chuyên nhất của một Pháp Môn đó !!!
kakaka...

Ngài Đại Thế Chí dạy " Không cần dùng phương tiện khác, tự nhiên tâm được khai mở" ....
Rõ ràng chỉ dạy chuyên tu ....ai đời nào đi tạp tu... tạp thì sao tinh được...không tinh thì làm sao tiến ???

Tu học là Tinh Tiến chứ có tu để tạp tiến bao giờ ???
Vả lại.... Càng học thì càng rối .... Hết chuyên...đi dạy người ta học nhiều kinh điển ??? Càng học thì càng rối làm sao có thể giải được Như Lai Chân Thật nghĩa là đi học cho nhiều được...

Kinh điển là do Phật dạy... Pháp ấy có phải Phật ngồi ở đó tưởng tượng ra đâu mà đi nghiên cứu ... Phật dạy là từ tự tánh Bát Nhã mà ứng ra...

Người phàm phu ngu muội (điển hình như dct) thì ...đọc kinh, nghiên cứu v.v.v. ....thì có lìa ngoài tâm ý thức đâu...
Sau có thể đọc kinh này để giải kinh kia được kakakaka .... Vui !!!!

Một kinh thông thì 84 kinh kia thông
1 công án mở đến tột cùng thể 1 triệu 700 ngàn công án cũng mở luôn :D
Một môn thâm nhập thì tất cả pháp môn đều thâm nhập
Một căn thông thì 5 căn còn lại thông....


Nay người tu niệm Phật duy trì danh hiệu Phật, tụng niệm inh A Di Đà vẫn chưa đủ hay sao ...mà kêu họ đi nghiên cứu cho rối lên vậy ???

1. Không chịu tinh tấn tu hành, muốn tự mình cho mình hiểu biết nhiều, có kiến giải (kiến chấp).... cũng không ngọai trừ Tà Kiến trong này.
2. Không tin lời của Phật dạy (cho nên mới đem đi đối chiếu kinh này kinh nọ) (khó vãng sanh)
3. Phá !!! <---- chắc cái này ...(nói chung cho những ai có ý đồ này...kka...không nói riêng ai)

Nói tóm lại.... Bịnh gì ??? dùng thuốc đó !!! Không lo chú tâm 1 chỗ tu mà cứ ... nghiên cứu nghiên cứu ....(nghiên cứu không hại...mà nghiên cứu sao mà thấy lời dạy của Phật trõi nhau thì .....nguy hiểm nha... Sinh tâm phỉ báng là ghi danh "dạo chơi" Địa Ngục )...

:D :D
Nói nhiêu đây đủ rồi ....
Hiểu hay không tùy ...
Hành hay không tùy...
Chịu chứng hay chịu đọa tùy....


Mình không đi để người khác đi...!!!

Người thượng thượng căn thì cứ ở đó giác ngộ mà hiển cái dụng chân tâm Phật tánh...
dct tui hạ hạ căn nên phải nhờ đến trì danh niệm Phật nguyện vãng sanh Cực Lạc để nhờ cái dụng của Tự Tánh mà giác ngộ...

A: Này !!! anh B anh tu gì vậy ????
B: Tui tu Tịnh ĐộA: Anh có chắc anh vãng sanh không ???
B: Phật dạy có tín nguyện chắc vãng sanh... tui có tín nguyện, tui chắc tui sẽ vãng sanh! Tui sẽ thoát luân hồi ...mau chóng thành Phật...kakaka

B: Còn anh ??? Anh tu gì ???
A: Tui tu pháp môn khác !!!
B: Anh diệt phiền não được chưa??? Anh có thể xuất ly lục đạo kiếp này được không??? Sau khi chết anh tái sanh tới đâu??? nơi đó có Phật pháp không??? anh chia sẻ cho tui được không....????????????????????????????????????????????????????

Viết truyện chơi !!! :)


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Cám ơn ĐH đã nhắc nhỡ tangbong

Vua Diêm La là ai??? Đia. nguc. chỗ nào??? ĐH nói chơi làm tôi cười quá... :D =))

Quy y Phât. rồi không quy y thiên thần quỹ vât. ngoai. đao. tà giáo...tôi không quy y ông nào hết trừ Như Lai. Nếu vua Diêm La có hõi tôi thì tôi sẽ nói kinh Pháp Hoa hay Kim Cang cho ỗng nghe.... :D :D Theo tôi hiễu thì lúc sống mà không cầu vãng sanh thì lúc chết làm sao mà vãng sanh đươc.

Theo chỗ tôi hiễu đai. đễ chữ "Niêm. Phât." có hai nghĩa:

1 Niêm. hồng danh Đức Phât. ra thành tiếng hoăc. niêm. thầm

2 Niêm. Phât. cũng còn có nghĩa là thường xuyên lấy giới luât. và giáo pháp Như Lai day. làm thầy sau khi Đức Phât. nhâp. Đai. Tich. Diêt. (Kinh Đai. Bát Niết Bàn)

Tôi có đoc. bô. kinh Pháp Hoa, A Di Đà, Pháp Cú. Hiên. đang hoc. Kim Cang và Đai. Bát Niết Bàn. Theo tôi thấy thì hoàn toàn không có xung đôt. hoăc. chõi nhau. Đường đi tuy khác nhau nhưng điễm đến chĩ có môt.

Kinh Pháp Hoa nói:

Dược-Vương nên biết! Người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác, rộng nói kinh này. Nếu người thiện-nam, người thiện-nữ đó, sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp-Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như-Lai, đức Như-Lai sai làm việc của Như-Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói.

..........Dược-Vương! Có người đọc tụng kinh Pháp-Hoa, phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như-Lai dùng vai mang vác.

Kinh Quán Vô Lương. Tho. nói:

Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hi : “Người sanh Cực Lạc thế giới, bực thượng phẩm thượng sanh ấy. Nếu có chúng sanh nguyện sanh Cực Lạc thế giới phát ba thứ tâm liền được vãng sanh.

Những gì là ba tâm ?

Một là chí thành tâm. Hai là thâm tâm và ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Người đủ ba tâm này ắt sanh Cực Lạc thế giới.

Còn có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh.

Những gì là ba hạng ?

Một là từ tâm bất sát đủ các giới hạnh. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng Đại thừa. Ba là tu hành lực niệm hồi hướng phát nguyện nguyện sanh Cực Lạc.

Người đủ các công đức nầy từ một ngày đến bảy ngày liền được vãng sanh.

Theo ý tôi hiễu kinh thì Đức Phât. ngơi. khen công đức cũa cã hai-người tu hành lưc. niêm. hồi hướng nguyên. sanh Tây Phương Tinh. Đô. và người thường xuyên tho. trì kinh điễn. A Di Đà Như Lai bình đẵng đô. sanh tất cã chúng sanh có tâm lành không nhất thiết phãi đô. người chĩ tung. Tinh. Đô. Ngũ Kinh thôi.

Tôi thấy pháp môn Tinh. Đô. rất hay. Hay ỡ chỗ dễ hành.

Nhưng người hoc. Phât. cũng nên hoc. tâm từ cũa Như Lai, không chấp nhi. nguyên (ánh sáng từ tướng lông trắng giữa chăng. mày cũa Như Lai) mỡ rông. lòng ra thì mới đúng là sống và hành theo chánh pháp.

ĐH tán thán pháp môn Tinh. Đô. rất tốt. Tôi xin tán thán công đức cũa ĐH.

Nhưng có cần vì tán thán Tinh. Đô. cho pháp môn mình tu là đúng mà nghĩ tất cã người hoc. kinh Phât. khác đều khó vãng sanh không???

Kinh Quán Vô Lương. Tho. cũng có nói ngay cã người thiếu hiễu biết làm ác mà còn đươc. A Di Đà Như Lai đô. sanh nói gì tới người nghiên cứu kinh điễn Phât.

Khác nhau đường đi; chung môt. điễm đến. Mình đừng nên đễ chấp vào tinh thần bô. phái cuc. bô. vết xe đỗ đã làm Phât. Giáo Trung Hoa đi đến chỗ gần như suy tàn sau đời Đường (Tu Thiền thì chê Tinh. Đô. là pháp môn cho người ha. căn. Gần đây, tu Tinh. thì chê Thiền là đa văn tu khó chứng hay chết khó đươc. vãng sanh)

Theo tôi hiễu ý kinh Pháp Hoa thì:

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: "Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện-nam, người thiện-nữ nghe kinh Diệu-Pháp Liên-hoa phẩm Đề-Bà-Đạt-Đa, sanh lòng trong sạch kính tin chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa-ngục, ngã-quỷ, súc-sinh, được sinh ở trước các đức Phật trong mười phương, chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này. Nếu sanh vào cõi nhân thiên thời hưởng sự vui thắng diệu, nếu sanh ở trước Phật thờì từ hoa sen hóa sanh".

Kinh Quán Vô Lương. Tho. cũng có nói người tho. trì kinh điễn Đai. Thừa thì sẽ đươc. vãng sanh.

Rõ ràng hai kinh nói giống nhau....không gì khác hay chõi hết.

ĐH nói đúng tôi thấy nghiên cứu kinh nhiều không lơi. về phần tu chứng (chắc chắn vì trong. tâm khác nhau) nhưng không có hai. gì.

Tôi thấy ĐH hoc. thêm kinh điễn thì ĐH giúp pháp luân thường chuyễn thì góp ý vây. thôi.

Chúc an lac.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Chúc an lac. tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Đới nghiệp vãng sanh rồi sẽ trả nghiệp theo cách nào?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

1
Vua Diêm La là ai??? Đia. nguc. chỗ nào??? ĐH nói chơi làm tôi cười quá...
Đúng là đệ tử HT _ _ ....

HT đã từng nói ...." không có Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh" ....
Giờ đây đệ tử của HT nói vậy thì dct này cũng chẳng xem là lạ.... :)


Mà cũng phải trả lời câu hỏi ...trên (câu hỏi mà ĐH cho là ....mắc cười !!! :) )


* Vua Diêm La: là một loại Đại Quỉ Thần trong cõi Địa Ngục, là người cai quản 1 hoặc nhiều Địa Ngục, hầu hết đều là chư Phật và Đại Bồ Tát thị hiện vào để độ sanh...

* Địa Ngục chỗ nào ???: Kinh Địa Tạng dạy... chỉ có 2 hạng người mới có thể vào Địa Ngục ...

1. Tội nhân mần viêc ác khi duyên đến và chết thì họ nghiệp ác họ tự CHIÊU CẢM QUẢ BÁO CẢNH GIỚI Địa Ngục mà thọ tội.
2. Đại Bồ Tát vào cứu độ chúng sanh

- Người có thiên nhãn sâu và có nhân duyên vẫn có thể thấy (thấy... chứ không có tư cách vào) cảnh giới Địa Ngục.
(VD: Thánh nhân có vài người có thể thấy Địa Ngục nhưng không vào được)
- Người có nhân duyên vào Địa Ngục nhưng không thể thấy được cảnh giới thọ tội của tội nhân vì không có thiên nhãn (hoặc nhân duyên)
(VD: Người dương thế đi làm phán quan cho vua Diêm La, họ không thể thấy được cảnh giới thọ tội của tội nhân)

Còn địa điểm của Địa Ngục ....ở đâu ???
Như trên đã nói ... nó có vị trí riêng của cảnh giới của nó, người không chứng không thấy được, và người không có năng lực và nghiệp ác lực thì không đến được.


Vậy cuối cùng Địa Ngục có không ???
Mời xem kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm....

Lục đạo luân hồi.... trong đó có Địa Ngục... Nay có vị HT gì gì đó ..dạy đồ đệ của môn không không không không...cái gì cũng không.... Địa Ngục cũng không... Ngạ Quỉ.....súc sanh cả thảy đều không??? Không cho nên...ác cũng không...thiên cũng không.... tha hồ làm cái gì thì làm...vốn là không mà....

Người xưa dạy một câu mà làm cho tất cả đệ tử Phật phải thức tỉnh ...

VẠN PHÁP GIAI KHÔNG, NHÂN QUẢ BẤT KHÔNG

Cứ ở đó mà .... cười !!!! rồi nhân quả xem nó có không hết không...hay là ...bị đứt tay một chút là ...á !!! máu !!! (đừng nói bị chiên trong chảo dầu)


Quy y Phât. rồi không quy y thiên thần quỹ vât. ngoai. đao. tà giáo...tôi không quy y ông nào hết trừ Như Lai. Nếu vua Diêm La có hõi tôi thì tôi sẽ nói kinh Pháp Hoa hay Kim Cang cho ỗng nghe.... Theo tôi hiễu thì lúc sống mà không cầu vãng sanh thì lúc chết làm sao mà vãng sanh đươc.
Thực sự mà nói .... HieuLe không biết là tu bên nào...cho nên thảo luận với HieuLe dct cũng bù đầu ???? Nam Tông hay Bắc Tông nữa...???
Có thể nói rõ cho dct biết để có thể nhắm hướng mà đập cho nát được không ??? Chỉ ba hồi nói bên này, ba hồi leo qua bên kia ....


Quay lại câu "đóng khung" trên...

Dct có bảo là phải quy y Vua Diêm La đâu à....
Quy Y chỉ có Phật là người đáng được quy y nhất...

Quy y là một chuyện, còn bị dọa Địa Ngục là 1 chuyện .... Đừng bao giờ nghĩ ... "ta đã quy y rồi, ta có pháp danh rồi" là miễn cảnh Địa Ngục... không có đâu em...!!! :)

Người Phật tử không quy y loài quỉ thần nhưng phải có tâm cung kính họ... Nếu không khéo..khởi tâm khinh mạng...họ dập một cái là tiêu đời cô Lựu!

Trong kinh có nói rất nhiều, những loài quỉ thần cũng như chúng ta, cũng có ác có thiện....

Ví như kinh Địa Tạng có Diêm La Vương Tử hay Chủ Mạng Quỉ Vương hoặc Kiên Lao Địa Thần.... những loài này thuộc về Quỉ Đạo nhưng đều do chư Đại Bồ Tát hóa thân hoặc những vị đại Hộ Pháp vì Phật pháp mà phát tâm đi làm Quỉ Thần...

Cho nên đi chùa mà thấy những hình tượng này thì ...cúi xuống lạy họ vài lạy.... và ...khuyên họ niệm Phật...
Vậy thôi..!!! Không có quy y quy u gì với họ hết...

Theo chỗ tôi hiễu đai. đễ chữ "Niêm. Phât." có hai nghĩa:

1 Niêm. hồng danh Đức Phât. ra thành tiếng hoăc. niêm. thầm

2 Niêm. Phât. cũng còn có nghĩa là thường xuyên lấy giới luât. và giáo pháp Như Lai day. làm thầy sau khi Đức Phât. nhâp. Đai. Tich. Diêt. (Kinh Đai. Bát Niết Bàn)
2 phần trên chỉ nói 1 trong những vô lượng ý nghĩa ...!!! của chữ Niệm Phật...

Nhưng để nói tóm gọn lại là...

* Niệm Phật là phương pháp chuyển hóa niệm mê thành niệm Giác.
* Niệm Phật là để NÊN đi làm Phật chứ không phải chỉ để tâm an lạc cho là đủ.

Niệm Tham Sân Si thì ứng với 3 đường Tam Ác Đạo
Niệm thiện nhiều hoặc ít thì ứng với nhân thiên đạo
Niệm Phật mà không vãng sanh đi thành Phật thì khác gì ... lấy viên minh châu đổi gói xôi ăn...

Phần trên... ĐH có nói sau khi Phật nhập diệt... lấy giới luật làm thầy !!! Rất đúng !!! Tán dương...
Nhưng có biết tại sao phải lấy giới luật làm thầy không ??????

Giới Luật là cái ăn bản giữ cho sự tu hành mình được thanh tịnh (tri túc thường lạc)...
Và thọ trì giới luật cũng không ngoài loại bỏ tham sân si....
Giới luật là giúp loại bỏ tham sân si...

Người niệm Phật tinh chuyên, chú tâm vào câu Di Đà....Ngày ngày đều niệm Di Đà...tâm tâm đều có Di Đà..., lại còn phát nguyện vãng sanh Cực Lạc.... Niệm không gián đoạn như vậy thì tham sân si nào khởi nổi ... Vậy thì câu Nam Mô A Di Đà Phật .... niệm lên một tiếng làm đem tham sân si phá tan.... Vậy nó có khác sự thọ trì giới luật...????

Tuy nói như thế nhưng trên sự tướng vẫn tuân thủ theo giáo giới của Phật ...dạy căn bản là 5 giới của Phật tử tại gia.....

...tiếp


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách