BÓNG CỦA TÂM

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

nhao minh
Bài viết: 54
Ngày: 30/06/08 17:39
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi nhao minh »

Tôi tin có số phận, nhưng tôi không tin chỉ với 4 đồng tiền kẽm đóng ở chân giường liền có thể bảo đảm được hạnh phúc hôn nhân, răng long đầu bạc.

Tôi tin có phong thủy, nhưng tôi không tin việc treo một chiếc phong linh, bày trí một hòn non bộ hay một chậu cá cảnh liền giúp cho việc làm ăn phát đạt, thăng quan tiến chức.

Tôi tin giữa con người và môi trường có một quan hệ tương quan tương tức thần bí, nhưng tôi không tin trước khi ra khỏi nhà, bước đi đầu tiên là chân phải hay chân trái sẽ quyết định thành bại của chuyến đi.

Tôi tin, ngoài bản thân con người ra, còn vô số vô lượng chúng sanh lục đạo đang cùng sống trên thế giới này, nhưng tôi không tin chỉ với nén nhang và bái lạy sẽ mang lại bình an và như ý.

Tôi tin giữa người với người có một tác động nhân duyên không thể nghĩ bàn, nhưng tôi không tin, nếu chưa thông qua bất kỳ sự nổ lực thì thiện duyên có thể chín mùi; hay không trải qua bất kỳ sự phấn đấu thì ác duyên có thể tiêu tan.

Tôi tin nhân quả, nghiệp báo, luân hồi có thể làm cho một người thăng hoa hay đọa đầy, nhưng tôi không tin lời bói toán của một người xa lạ lại có thể giúp cho mình thay đổi số phận, gặp may mắn hay bị xui xẻo.

Tôi tin Thượng Đế hay Thiền Thần có thể trợ giúp phần nào cho con người, nhưng tôi không tin, chỉ cần dựa vào niềm tin đó liền có thể đưa ta bước vào Thiền quốc vĩnh hằng; hoặc nếu không tin thì sẽ bị đọa vào địa ngục u tối.

Những điều tin và không tin này, bắt nguồn từ sự hiểu biết của tôi về số mạng, bói toán, phong thủy chỉ là cái bóng của tâm. Tất cả cảnh ngộ gặp phải trong cuộc đời của một người cũng là cái bóng như thế. Nếu tâm địa thanh tịnh, thì sông núi hoa cỏ hay bất kỳ sự vật gì phản ánh trên đó đều tốt đẹp; Nếu tâm địa ô nhiễm, thì cho dù là đóa hoa tươi đẹp nhất cũng trở thành nhơ bẩn.

Vì thế, nguyên lý cải tạo số phận của một con người phải bắt nguồn từ tâm, phương pháp không ngoài đi sâu vào Chánh Pháp, không rơi vào ngoại đạo.

"Chánh pháp là cầu pháp trong nội tâm của mình, cầu pháp ngoài tâm chính là ngoại đạo". Mê tín cũng như vậy, mong muốn dựa vào nhân duyên bên ngoài để thay đổi số phận của mình chính là mê tín, chỉ có quay về cải tạo nội tâm mới là chánh tín.

Mê tín không chỉ riêng gì những sự vật thần bí như số phận, phong thủy, quỷ thần, mà quan trọng là chỉ tâm bị ý niệm tìm cầu bên ngoài chê đậy hay mê hoặc.

Đức Phật nói :
"Phật năng không nhất thiết tướng, thành vạn pháp trí, nhi bất năng diệt định nghiệp."
(Phật có khả năng thấy biết tất cả không tướng, để thành trí của vạn pháp, nhưng không thể diệt "định nghiệp".)

Đức Phật không thể tiêu diệt "định nghiệp", thế thì ai có thể tiêu diệt "định nghiệp" ?

Phật dạy :

"Quay về nương tựa,
Hải đảo tự thân,
Chánh niệm là Bụt,
Soi sáng xa gần,
Hơi thở là Pháp,
Bảo hộ thân tâm,
Năm uẩn là Tăng,
Phối hợp tinh cần,
Thở vào, thở ra,
Là hoa tươi mát,
Là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu,
Không gian thênh thang."

Chỉ có mình mới chuyển hóa được "định nghiệp" cho chính bản thân mình mà thôi !

Kinh Kim Cang đã dạy :

"Nếu ai dựa vào thân tướng để mong thấy Phật, nếu ai nương theo âm thanh để cầu thấy Phật, đó là những người mang ý nghĩ lầm lạc, chẳng bao giờ thấy được Như Lai"
(Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai.)

Thế thì làm sao mới thấy được Như Lai ?
Tìm từ tâm và thấy từ tâm.

Kinh Kim Cương cũng dạy :
"Phàm những gì có hình tướng thảy đều hư vọng, chỉ khi nào siêu việt khỏi mọi tướng trạng mới thấy được Như Lai"
(Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai.)

Khi tâm thanh tịnh, nơi nào cũng đất lành, ngày nào cũng ngày tốt, đêm nào cũng ngon giấc, pháp nào cũng pháp thiện. Thế thì còn gì là mê hoặc, là ô nhiễm, là ràng buộc đối với chúng ta nữa !


CÙNG TỬ TẦM CHÂU
_____()_____
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

1. "Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo;
Nếu với tâm ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo ".

2. "Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình ".

Kinh Pháp Cú-Phẫm Song Yếu


Tùy kì tâm tinh. tắc Phât. đô. tinh.
Duc. tinh. Phât. đô. tiên tinh. kì tâm.

Kinh Duy Ma Cât.

Tam giới duy tâm; dĩ tâm vi chũ
Năng quán tâm giã cứu cánh giãi thoát
Bất năng quán giã cứu cánh trầm luân

Kinh Tâm Đia. Quán

My mission abroad was never to proselytize but merely to present the teachings of the Buddha to those who are interested. I found numerous such persons. To those who believed in God, I said, if you are convinced of God and if it is beneficial, by all means you may believe in him. But for my part, I told them that I could do better without depending on him.

Venerable Narada MahaThera

Tu là sữa. Phãi tu thôi. Nếu người Phât. Tữ giữ giới và sữa đỗi thân khẫu ý thì sơ. gì mà không có an lac. (Mươn. lời giãng trong kinh Thũ Lăng Nghiêm-Nhất Thiết Sư. Cứu Cánh Kiên Cố cũa HT. Thích Từ Thông)

Con xin đãnh lễ Đức Phât. Thích Ca Mâu Ni, chư Phât. mười phương, HT Narada, và HT Thích Từ Thông.

kinhle kinhle kinhle

Nam Mô Bỗn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât.
Nam Mô A Di Đà Phât.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

:-w :-w
mất hết rồi nè
khungbo khungbo


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
nhao minh
Bài viết: 54
Ngày: 30/06/08 17:39
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi nhao minh »

Cũng là cái bóng của tâm nè !

MỘT BỒ DAO GĂM ...
Miệng nam mô, trong bụng một bồ dao găm !!!
Mình đang nói về mình đây !
Câu này tiếng Hoa là “笑里藏刀” (Tiếu lý tàng đao), câu tiếng Việt tương đương còn có thể dịch là “Tiếng cười giấu dao găm”.
Dù dịch như thế nào thì chúng ta cũng đã quen với phiến nghĩa dùng để chỉ người khác !
Còn tôi thì hiểu như thế này :

Tiếng cười trong nam mô là cái hóm hỉnh trong nụ cười thiền.
Dao găm chưa đủ, phải là dao mổ dùng để giải phẩu mới sắc bén hơn kia ! Là cả bồ dao giải phẩu trong suy nghĩ của tôi, đều hướng về chính mình cả !
Khi đọc một câu thiền thoại, ngoài nụ cười hóm hỉnh, hài hước sẵn có trong câu thiền thoại, chúng ta cần phải mổ sẻ, phân tích tỉ mỉ, cặn kẽ để hiểu thấu đáo quý Ngài đã khổ tâm dạy chúng ta giác ngộ điều gì ? Đâu là thời – cơ – lý ? Và mình học được điều gì trong đó ? Phải sống với nó ra sao ? Đi từng bước tin – giải – hành – chứng, ứng dụng ngay vào đời sống.
Nếu trong tâm chúng ta không có bồ dao mổ đó thì thiền thoại vẫn hoàn thiền thoại, mỉm cười một tiếng rồi văng bỏ mất tâm lão bà của các vị Tổ, điều này thật bất nhẫn !
Đó ! Pháp môn “Tiếng cười giấu dao găm” đó !
Miệng tụng nam mô,
Trong tâm luôn mổ sẻ …

Mình cùng thiền quán nhé.


CÙNG TỬ TẦM CHÂU
_____()_____
Nguyenthixuanphuong
Bài viết: 8
Ngày: 17/08/09 01:43
Giới tính: Nữ
Đến từ: Dakhoagialam

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthixuanphuong »

Nam mo a di da phat.Cac tang ni phat tu noi deu dung ca.Nhung trong cuoc song thuc te co dung k?Toi la nguoi da chiu nhieu bao luc ve tinh than nhieu luc k con cam giac.Toi da mat long tin vao con nguoi vao cuoc song.Qua bao co that hay khong?


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

bạn Phượng không tin thì cứ thực hành thử đi. Rồi bạn thấy kết quả ngay liền !
thực hành 5 giới cấm của người Phật tử tại gia :

1- Không sát sinh : Không tàn hại sinh linh.

2/ Không trộm cắp : Không lấy, không cướp đoạt tài sản của người khác.

3- Không tà dâm : Là quan hệ vợ chồng chính đáng, không ngoại tình hoặc xúc phạm tiết hạnh người khác phái.

4- Không vọng ngữ : Nói lời chân thật, không hư dối, không nói láo.

5- Không uống rượu : Rượu có thể làm loạn tính, khiến cho người ta mất hết lý trí, do đó cần phải cấm tuyệt (chỉ khi có bệnh cần rượu pha thuốc thì mới tạm thời được uống).

thực hành 5 giới này rồi , thì những ân oán , thù hận sẽ bị dần dần tiêu tan.
Sự an lạc sẽ đến với bạn.

Nam mô A Di Đà Phật.
Cầu nguyện cho bạn sớm thoát khỏi tình trạng bạo lực về tinh thần . caunguyen


_()_
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

tangbong tangbong tangbong

Nói hay.

Quã báo có thât. hay không???? Đ/h cứ tư duy đi rồi sẽ thấy rất rõ: Năm nay trồng lúa nhưng khi lúa chưa chín thì vẫn phãi ăn khoai trồng từ năm ngoái.

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Nguyenthixuanphuong
Bài viết: 8
Ngày: 17/08/09 01:43
Giới tính: Nữ
Đến từ: Dakhoagialam

Re: BÓNG CỦA TÂM

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthixuanphuong »

Cam on ban quang-tam3.Mong rang su binh an se som den voi toi.Toi k hieu nhieu ve dao phat toi chi co tam long thanh huong ve dao phat ma thoi.Tu khi vao trang web nay toi thay minh duoc hieu biet nhieu hon,tam cung tinh hon.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách