Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Thường Thì Người Ta Phân Biệt Rằng Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp.

Đây Là Nói Theo Lý Thường Của Thế Gian Để Người Mới Tu Biết Chổ Mà Thực Hành.
Nhưng Khi Tu Tập Lâu Thì Mới Biết Rằng Không Có Gì Không Phải Là Phật Pháp Không Có Gì Là Phật Pháp

Trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Bảo Thiện Tài Đồng Tử Đi Tìm Các Cây Có Vị Thuốc.

Thiện Tài Đồng Tử Đi Rồi Sau Trở Lại Thưa Với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Rằng Cây Nào Cũng Là Cây Có Vị Thuốc.

Trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Bảo Thiện Tài Đồng Tử Đi Tìm Các Cây Có Chất Độc.

Thiện Tài Đồng Tử Đi Rồi Sau Trở Lại Thưa Với Ngài Văn Thù Sư Lợi Rằng Cây Nào Cũng Là Cây Có Chất Độc.

Cùng Một Sự Việc Một Hiện Tượng Mà Hành Giả Chấp Vào Rồi Phát Khởi Tham Sân Si Thì Đó Là Không Phải Phật Pháp Còn Như Mà Không Chấp Thì Đó Là Phật Pháp.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Thường thì người ta không phân biệt rõ Phật pháp và không phải Phật pháp. Rõ thì mới biết:Không Có Gì Không Phải Là Phật Pháp Không Có Gì Là Phật Pháp

Một số người tu tập lâu rồi mà vẫn chưa biết: Không Có Gì Không Phải Là Phật Pháp Không Có Gì Là Phật Pháp. Một số người mới tu tập cũng đã biết :Không Có Gì Không Phải Là Phật Pháp Không Có Gì Là Phật Pháp.
Vì sao?Đây là sự khác biệt.

Cùng Một Sự Việc Một Hiện Tượng Mà Hành Giả Chấp Vào Rồi Phát Khởi THAM SÂN SI Thì Đó Là Không Phải Phật Pháp. Còn Như Mà Không Chấp Thì Đó Là Phật Pháp.

Lại nữa, khi tu tập gặp một sự việc một hiện tượng mà chư vị thấy tham sân si khởi lên thì chấp rồi đó, hoặc không nhận ra tham sân si và làm theo lúc nào chẳng hay thì nên biết đã làm theo tà pháp rồi. Hãy nên khéo nhận biết tâm,thân, khẩu,ý.

Thường thì người tu tập phân biệt Chấp và Không Chấp. Người thật tâm tu hành dần biết rằng: Không có gì là Chấp, không có gì là Không Chấp. Nhiều người tu tập lâu mà vẫn chưa biết điều này,nhưng nhiều người mới tu tập sớm biết điều này. Vì sao? Đây là sự khác biệt: Cùng Một Sự Việc Một Hiện Tượng Mà Hành Giả KHÔNG Tu Tập Đúng Theo Lời Phật dạy Rồi Phát Khởi THAM SÂN SI Thì Đó Là Chấp . Còn Như Mà Tu Tập Theo Đúng Lời Phật Dạy, Tham Sân Si không nổi dậy Thì Đó Là Không Chấp.

Phật dạy:Thời mạt pháp, giải thoát bằng pháp môn Niệm Phật.
Chúc quý vị đúng pháp này.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Pháp là gì khi ta đã ngộ được đạo?

Rời pháp sẽ không ngộ đạo. Chấp pháp cũng vậy. Pháp có pháp hữu vi và pháp vô vi. Nói đến pháp hữu vi thì nên nói về các lý luận. Chưa dứt lý luận ắt pháp hữu vi chưa dứt. Dứt sạch pháp hữu vi thì vào pháp vô vi, dứt sạch pháp vô vi thì vào Phật pháp. Chưa dứt pháp hữu vi hay pháp vô vi thì nói gì đến Phật pháp.


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

tangbong


Con Ngu, đâu biết mình Ngu,
Con vừa thấy được cái Ngu của mình!!!
----------------------------------------------
Nguyện của con các Ngài có biết?-Tam Giới sẽ không còn ai khổ vì ai!!!

Hình ảnh
...............................................................................Con:Votutamkinh, xin đảnh lễ!!!
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Khởi tâm động niệm vì Người thì tất cả các Pháp là Phật Pháp
Khởi tâm động niệm vì mình thì tất cả các Pháp ko phải Phật Pháp

Đây là lời của Pháp Sư Tịnh Không dạy


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Khởi tâm động niệm vì lợi ích cho Người thì tất cả các Pháp là Phật Pháp
Khởi tâm động niệm vì lợi ích của mình thì tất cả các Pháp không phải Phật Pháp


Hình đại diện của người dùng
VoTuTamKinh
Bài viết: 99
Ngày: 30/09/09 13:53
Giới tính: Nam
Đến từ: TU BI HY XA, Moi la Dao Tu, Nam Mo A Di Da Phat!!!

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VoTuTamKinh »

Nếu đã có phân biệt thì còn Phân Biệt.
Khi đã không, Phân Biệt có còn nữa không!?
Xin Kính!!!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Phật Pháp Và Không Phải Phật Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phân biệt rõ ràng dể không còn phân biệt nữa. Chớ nói không có phân biệt, vì nếu không phân biệt thì giống như vô tình chúng sanh. Chớ nói có phân biệt, vì như vậy không có hồi kết thúc hay giải thoát. Vì chẳng phải không phân biệt nên hàng ngày ý nghĩ diễn ra, nhân duyên kết trái. Vì chẳng phải phân biệt nên xuất hiện người tu hành giải thoát khỏi vòng phân biệt, các khổ đau của trần thế và đạo Vô Thượng Bồ Đề mới có thể thành.

Vì chẳng phải không phân biệt nên không thể nói không có các hữu tướng, cảnh giới, lục đạo,...., sự khổ đau. Vì chẳng phải phân biệt nên các hữu tướng, lục đạo,..sự khổ đau không thể không tận diệt, không thể không có giải thoát.

NHư vậy, sự khổ đau mà mỗi người chịu phải không thể không có, nhưng không thể còn mãi mãi.

Thời mạt pháp có pháp môn niệm Phật chuyên trị những chứng bệnh luân hồi của chúng sanh.

Ai rồi cũng sẽ thành Phật, đó là điều chắc chắn. Có điều nhanh chậm có khác, siêng tu thành nhanh, chậm tu thì chậm, tu đúng thì nhanh, tu sai thì chậm. Nhanh là bao lâu? Có thể trong vài kiếp hay một kiếp. Chậm là bao lâu? Là thời gian chịu nhiều đau khổ mà tội lỗi vẫn còn chất chồng, có thể lâu đến nỗi không dùng con số mà tính được.

Hãy giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh. Thời mạt pháp này, giải thoát về Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách