Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

dct xin chia sẻ, nếu có sai sót mong quí vị tha tội cho :)

A Di Đà Phật.

Kimcang:
Bậc A La Hán Đi Đường Dẫm Chết Trùng, Kiến Cũng Không Tạo Nghiệp Sát Sanh Không Có Quả Báo Sát Sanh.

Tại Sao?

Vì Muốn Tạo Nghiệp Thọ Sanh Trong 3 Cõi Thì Phải Có Nhân Đó Là Vô Minh, Tham Sân, Si.

Các Bậc A La Hán, Duyên Giác Không Còn Vô Minh, Tham Sân, Si Nên Các Hành Động Của Các Ngài Không Thành Nghiệp.
...
UHm...

A Di Đà Phật...

Kimcang nói đúng phần sau lắm.
A Di Đà Phật...

Bị luân hồi trong 3 cõi nhất định là do nghiệp tạo nên... Nhưng ..

nhân + duyên = quả ....khác với.... nghiệp nhân + duyên = quả (nghiệp quả (quả báo do nghiệp))


Cho nên bài trên Nguyen Quan có nói:
...nhớ đọc kỹ dấu "...",và chỉ có khái niệm nghiệp,nhân, quả chứ chưa từng nghe nghiệp nhân.....
Hàng thánh (thoát khỏi luân hồi, cũng có nghĩa là sạch hết tất cả nghiệp).... vẫn phải chịu thọ quả báo vì cái nhân tiền kiếp của mình. Không thể sửa được...

Cho nên Kimcang nói hàng thánh không tạo nghiệp nghĩa là không thọ quả báo... Không phải !!!
Không tạo nghiệp là 1 chuyện. Thọ quả báo là 1 chuyện khác. Quả báo đó là do nhân, không phải do nghiệp nhân.
Các đệ tử của Phật rất nhiều người đã thoát luân hồi, không còn chút nghiệp, nhưng quả báo vẫn sờ ra đó. Ví dụ thì rất nhiều.

Ví dụ 1 vị A La Hán đi đường dậm chết 1 con kiến ... đó thì không phải tạo nghiệp (vì dĩ nhiên không tác ý). Nhưng trên thực tế con kiến đã bị vị A La Hán dẫm chết, con kiến can tâm đành chịu à ??? :) . Nhân vô tình ---> quả vô tình... Làm sao tránh được nhân quả (trừ khi hàng Nhị thừa đó an trú trong Niết Bàn (trốn)).

Nguyen Quan:
xin hỏi dct87 nghiệp không thiện không ác thì có gọi là nghiệp không?
Nghiệp không thiện không ác thì vẫn là nghiệp thôi...
làm thế nào để tạo loại nghiệp này?
ví dụ: ngủ mê chẳng hạn.

Hlich:
thoát sanh tử không có nghĩa là trả hết nghiệp mà là không tạo nghiệp nữa; cái thân thể con người chính là quả của tiền kiếp, rồi những sướng khổ bệnh tật của thân thể cũng là do những quả của tiền nghiệp đó
Hlich nói hơi đúng !!!
dct rất tán thán

Bổ sung: Thoát sanh tử nghĩa là đoạn sạch sẽ nghiệp (chứ không phải trả hết nghiệp, hay không trả hết nghiệp).
(có những người giảng rằng "các vị A La Hán trước khi vào Niết Bàn phải trả tất cả nghiệp" <--- nói vậy chẳng khác gì A La Hán = phàm phu, chỉ khác là không tạo nghiệp mới thôi, Nghiệp to lớn hơn hư không trả tới bao giờ mới hết)


A Di Đà Phật...

Thoát sanh tử không có nghĩa là hết nhân quả.... chỉ là hết nghiệp thôi... "nhân quả không lầm" (nếu không muốn đọa thân Hồ Ly Tinh)

Cho nên nói, hết sạch nghiệp mà vô tình sát sanh thì vẫn không có quả báo là Tà, cái này phải nhờ Tổ Bá Trượng khai thị lần nữa.
Vì Vậy A La Hán Hết Tham, Sân, Si Thì Hết Nghiệp Nhưng Mà Quả Báo Của Đời Trước Thì Không Mất.
Kimcang nói cái này đúng, nhưng sao bài trên lại nói trật lất vậy ???

Quả thực nếu là "quả báo đời trước còn" (nghĩa là nhân đời trước). Thì việc A La Hán vô tình giết chết con kiến cũng là nhân của đời này thôi, nếu thị hiện đời vị lai thị vị A La Hán đó vẫn bị con kiến đó sát hại lại...một cách vô tình.

Kimcang:
Chúng Sanh Tạo Nghiệp Không Thiện Không Ác Hằng Ngày Thí Dụ Như Là Thở, Ăn Cơm, Uống Nước, Ngủ.
Thực sự mà nói ....(như đã nói (mà Nguyen Quan là người không đồng ý)). Ngoài Phật ra thì 9 pháp giới còn lại là Mê, cấp độ mê nặng và nhẹ khác nhau...Nếu mà còn trong Mê mà gọi là Thiện thì có đúng nghĩa lắm không ??? Cho nên bài trước dct có nói ...
"Đại Bồ tát còn 1 phần vô minh không phá, trong mắt Phật vẫn thấy là Ác"...
À, trong kinh Địa Tạng có 1 câu mà Ngài Địa Tạng và Phật đều nói rất hay.

"Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh, Cử tâm động niệm, vô phi thị nghiệp, vô phi thị tội"
(Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù, khởi tâm động ý niệm, không đâu là không nghiệp, không đâu là không tội)

Vậy thì nghiệp của ăn cơm, mặc áo, không hại người khác... sao trong kinh lại nói đó là tội ???? ;)

Nghiệp là nguyên nhân của luân hồi, nghiệp cản trả giác ngộ, nghiệp = chướng.

Nghiệp = chướng đạo
Tự mình làm chướng đạo mà gọi là thiện à ??? :)

Vậy thì khởi tâm làm phước bố thí có phải tội không ??? ;)

Phải lấy kinh Hoa Nghiêm ra xem người đó làm việc thiện với mục đích gì, tâm thái gì ??? VÀ CÓ HỒI HƯỚNG QUẢ BỒ ĐỀ CHĂNG ??? :)

Nguyen Quan
Theo em khi đã tu luyện vượt qua sự chi phối của Quy luật nhân quả tức là không có sự kết hợp nghiệp với duyên để sinh quả
Nói năng gì mà....hổng biết nói sao nữa...


Trong câu đó mâu thuẫn + sai nhiều lắm

1. Không thể vượt qua sự chi phối của nhân quả. (trừ khi vào Niết Bàn Hóa Thành). Vào Niết Bàn đó thì nhân....cất vào A La Da Thức. không mất đâu.....đợi có duyên thì nó trổ nữa...tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, A La Hán cũng sẽ thành, nghĩa là vẫn phải ra độ sanh.

2. Muốn thoát ra khỏi nhân quả (vd: A La Hán vào Niết Bàn) thì cần gì phải nói " không có sự kết hợp nghiệp + duyên = quả. La Hán còn còn nghiệp để kết hợp sao ??? Dù không còn nghiệp, nếu nhân + duyên = quả... (VD: các vị A La Hán thời Phật còn tại thế chịu đủ thứ nạn).

3. Con đường Bồ Tát đạo không thể nói "không có sự kết hợp với duyên" được. Đoạn tất cả duyên thì lấy gì tu lục độ mà thành Phật ???

4. Nếu Phật đoạn tất cả duyên thì lấy gì Phật đi độ chúng sanh ???

Nghiệp, nhân, duyên, quả báo..... không khó hiếu lắm...Nhưng sâu cạn khác nhau...dĩ nhiên dct cũng không mắc sai lầm... :)

* Nhưng trong các luận sách có đề cập câu "tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm" (Lâm Tế).

Muốn tiêu nghiệp cũng tùy duyên, muốn tiêu nhân ác cũng tùy duyên, muốn độ sanh cũng tùy duyên...muốn giác ngộ cũng phải tùy duyên.... :)

Cho nên....các vị tu niệm Phật, gặp con vật nào trên đường, con kiến, con gì cũng được....nên niệm Phật cho nó nghe vài câu... đó là gieo Pháp Duyên với nó, để vị lai ta và nó sẽ nhắc nhỡ nhau trên đường giác ngộ...Đối với người tu Tịnh Độ, sau khi mình vãng sanh và trở lại Ta Bà độ sanh, nếu có duyên sẽ độ được nó rất dễ... :)

Nam Mô A Di Đà Phật.

(Gác kiếm 1 thời gian vì hơi "oải") :)

Nam Mô A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

ghi chú: oải cái diễn đàn, chứ không phải thảo luận oải. :)


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

dct87 đã viết:dct xin chia sẻ, nếu có sai sót mong quí vị tha tội cho :)

A Di Đà Phật.

Kimcang:
Bậc A La Hán Đi Đường Dẫm Chết Trùng, Kiến Cũng Không Tạo Nghiệp Sát Sanh Không Có Quả Báo Sát Sanh.

Tại Sao?

Vì Muốn Tạo Nghiệp Thọ Sanh Trong 3 Cõi Thì Phải Có Nhân Đó Là Vô Minh, Tham Sân, Si.

Các Bậc A La Hán, Duyên Giác Không Còn Vô Minh, Tham Sân, Si Nên Các Hành Động Của Các Ngài Không Thành Nghiệp.
...
UHm...

A Di Đà Phật...

Kimcang nói đúng phần sau lắm.
A Di Đà Phật...

Bị luân hồi trong 3 cõi nhất định là do nghiệp tạo nên... Nhưng ..

nhân + duyên = quả ....khác với.... nghiệp nhân + duyên = quả (nghiệp quả (quả báo do nghiệp))


Cho nên bài trên Nguyen Quan có nói:
...nhớ đọc kỹ dấu "...",và chỉ có khái niệm nghiệp,nhân, quả chứ chưa từng nghe nghiệp nhân.....
Hàng thánh (thoát khỏi luân hồi, cũng có nghĩa là sạch hết tất cả nghiệp).... vẫn phải chịu thọ quả báo vì cái nhân tiền kiếp của mình. Không thể sửa được...
Cho nên Kimcang nói hàng thánh không tạo nghiệp nghĩa là không thọ quả báo... Không phải !!!
Bạn DCT Đọc Bài Viết Của KC Đã Bỏ Xót Câu Này
A La Hán, Duyên Giác Dứt Hết Tham, Sân, Si Thì Hết Nghiệp Nhưng Mà Quả Báo Của Đời Trước Thì Không Mất.

KC Nói A La Hán, Duyên Giác Không Tạo Nghiệp Chứ Không Nói Các Ngài Không Thọ Quả Báo Của Đời Trước.
Ví dụ 1 vị A La Hán đi đường dậm chết 1 con kiến ... đó thì không phải tạo nghiệp (vì dĩ nhiên không tác ý). Nhưng trên thực tế con kiến đã bị vị A La Hán dẫm chết, con kiến can tâm đành chịu à ??? :) . Nhân vô tình ---> quả vô tình... Làm sao tránh được nhân quả (trừ khi hàng Nhị thừa đó an trú trong Niết Bàn (trốn)).
Trời Mưa Trùng Kiến Chết Thì Ai Tạo Nghiệp Ai Thọ Quả Báo?

Bậc A La Hán, Duyên Giác Không Có Tâm Sanh Diệt Trong 3 Cõi Cho Nên Không Tạo Nghiệp Trong 3 Cõi.

Nhân Quả Nghiệp Báo Cực Kỳ Vi Tế Nếu Nói Đến Cùng Chỉ Có Phật Mới Có Thể Chứng Biết Viên Mãn.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

lâu rồi không gặp sao càng ngày dct càng nóng tánh vậy :x
thôi nè ! ngồi xuống đây uống 1 tách trà với NT nè
cafene <----trà đầy!
NhuanTruong có 1 điều này muốn nói ! đó là .........chư A La Hán Thật Sự Thọ Nghiệp hay không là do cặp mẳt của phàm Phu hay của Thánh Nhơn !
uống Trà Ngon Nhé DCT
cafene :D


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Lý Nhân Quả Nghiệp Báo

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

TÂM

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách