Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Tất Cả Các Tôn Giáo Trên Thế Giới Đều Nói Rằng Thượng Đế Mà Họ Tôn Thờ Là Toàn Năng.

Đức Phật Đã Bác Bỏ Về Sự Hiện Hữu Của Một Đấng Toàn Năng.

Toàn Năng Có Nghĩa Là Điều Gì Làm Cũng Được Và Không Có Gì Là Không Làm Được.

Nếu Y Theo Định Nghĩa Của Sự Toàn Năng Về Thượng Đế Của Các Ngoại Đạo Thì Tất Cả Mọi Sự Tu Hành Như Các Ngoại Đạo Rao Giảng Thì Đều Là Vô Nghĩa Bởi Vì Một Thượng Đế Toàn Năng Thì Có Thể Biến Tất Cả Mọi Người Đều Được Như Mình Mà Chẳng Cần Phải Tu Hành Gì Cả.

Đức Phật Là Toàn Trí (Biết Hết Tất Cả Mọi Sự Việc ), Toàn Bi (Luôn Luôn Cứu Độ Chúng Sanh Không Ngừng Nghỉ) Nhưng Đức Phật Không Toàn Năng Bởi Vì Đức Phật Không Thể Biến Tất Cả Chúng Sanh Thành Phật Mà Ngài Chỉ Có Thể Chỉ Dạy Phương Pháp Cho Chúng Sanh Tu Hành Thành Phật.
Sửa lần cuối bởi kimcang vào ngày 22/07/09 18:34 với 1 lần sửa.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
nhao minh
Bài viết: 54
Ngày: 30/06/08 17:39
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhao minh »

tangbong tangbong tangbong
kinhle kinhle kinhle


CÙNG TỬ TẦM CHÂU
_____()_____
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính tangbong

1 trong 10 danh hiêu. cũa Đức Phât. là "Thiên Nhân Sư".

Theo ý tôi hiễu danh hiêu. này thì Trời và Pham. Thiên (Đấng Tao. Hóa) cũa đao. Bà La Môn vẫn còn phãi tôn Như Lai làm thầy thì nếu ai không quy y Như Lai thì người đó lỗ lã thiêt. thòi.

Tôi. nghiêp. ho. thôi.

kinhle


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Chút xíu quên... :D

Chĩ mình Như Lai mới có 18 pháp bất cong.

Kính tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Đức Phật Là Toàn Trí (Biết Hết Tất Cả Mọi Sự Việc ), Toàn Bi (Luôn Luôn Cứu Độ Chúng Sanh Không Ngừng Nghỉ) Nhưng Đức Phật Không Toàn Năng.

Các Ngoại Đạo Nói Trời Của Họ Là Toàn Năng Thì Đó Chỉ Là Một Sự Tưởng Tượng Vô Nghĩa Bởi Vì Nếu Trời Là Toàn Năng Thì Trời Đã Có Thể Biến Tất Cả Chúng Sanh Được Thành Như Trời Không Khác Chứ Trời Không Cần Gì Phải Dạy Chúng Sanh Tu Hành Cho Mất Công.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
ChiLan
Bài viết: 140
Ngày: 18/09/08 07:38
Giới tính: Nữ
Đến từ: AmPhu

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi ChiLan »

kimcang đã viết:Đức Phật Là Toàn Trí (Biết Hết Tất Cả Mọi Sự Việc ), Toàn Bi (Luôn Luôn Cứu Độ Chúng Sanh Không Ngừng Nghỉ) Nhưng Đức Phật Không Toàn Năng.

Các Ngoại Đạo Nói Trời Của Họ Là Toàn Năng Thì Đó Chỉ Là Một Sự Tưởng Tượng Vô Nghĩa Bởi Vì Nếu Trời Là Toàn Năng Thì Trời Đã Có Thể Biến Tất Cả Chúng Sanh Được Thành Như Trời Không Khác Chứ Trời Không Cần Gì Phải Dạy Chúng Sanh Tu Hành Cho Mất Công.
.

Đức Phật không là toàn trí. Vì Đức Phật đã siêu xuất tam giới, không còn luận trí hay không trí. Trí thế gian và xuất thế gian, trí tam giới và vượt tam giới đều là từ nhân phân biệt.

Đức Phật không toàn bi. Vì vô nhân , pháp. (không có chúng sanh nào thật độ, củng chẳng có pháp nào thật độ chúng sanh).

Đức Phật là toàn năng, vì vĩnh hằng. (bất sanh bất diệt).


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Kính ĐH Chi Lan tangbong

Toàn năng mà thầy Kim Cang nói ỡ đây nên hiễu theo nghĩa Thương. Đế hay Đấng Tao. Hóa theo như các đao. khác đinh. nghĩa.

Như Lai chưa bao giờ nói mình là toàn năng trong kinh Nguyên Thũy lẫn Phát Triễn (Tam năng, tam bất năng) Thành ngữ Viêt. thời xưa "Hãy tư. cứu mình trước khi trời cứu" có lẽ xuất phát từ tinh thần tư. nỗ lưc. cũa Phât. Giáo.

Theo chỗ tôi hiễu thì Như Lai là toàn trí vì giáo lý Như Lai day. cách đây 2500 hiên. giờ vẫn đúng và cho tới 2 triêu. năm hay 2 tĩ năm nữa cũng đúng (giống triết lí lữa nóng băng lanh. luôn luôn đúng trong không gian vô tân. công. thời gian vô cùng)

kinhle
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 23/07/09 13:37 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

tangbong

Đức Phât. thành đao. trong cõi Sắc Giới chứ Đức Phât. đâu có thành đao. ỡ ngoài ba cõi đâu.

Đức Phât. xuất tam giới chẵng qua là vì phương tiên. day. đao. nên nói vây. thôi.

Như Lai là toàn trí phương tiên. nói vô ngã vì ngoai. đao. nói có ngã (cầu may) như mối ăn cây tư. nhiên thành chữ.

Như Lai là toàn trí, xuất hiên. ỡ cõi Ta Bà như môt. vi. thầy thuốc giõi, cấm sữa vì sữa không phãi là thuốc tri. bá bênh.

Như Lai là môt. vi. thầy thuốc giõi cho dùng sữa vì bênh. nhân suy dinh dưỡng đễ bồi dưỡng thễ lưc.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Nói Về Tục Đế Thì Nói Phật Có 18 Pháp Bất Cộng, 4 Vô Úy, 10 Trí Lực...v.v...

Nói Về Chân Đế Thì Không Có Gì Để Luận Bàn Gì.

Toàn Trí Của Phật Là Tất Cả Pháp Thế Gian Pháp Xuất Thế Gian Đức Phật Đều Biết.

Biết Mà Không Khởi Biết Và Hay Biết Đây Mới Thật Gọi Là Tri


Có Những Việc Trong Tục Đế Mới Nghe Qua Tưởng Chừng Như Không Có Gì Dính Dáng Đến Sự Giải Thoát Nhưng Thật Ra Chỉ Có Bậc Giác Ngộ Viên Mãn Thì Mới Có Thể Biết Hết Rõ Ràng.

Trong Kinh Đức Phật Nói:

Trong 10 Phương 3 Đời Tất Cả Mọi Sự Thành Trụ Dị Diệt Của Tất Cả Các Thế Giới Thì Đức Phật Đều Biết Rõ Ràng Tận Cùng.

Trong 10 Phương 3 Đời Tất Cả Chúng Sanh Có Bao Nhiêu Căn Cơ Sai Biệt, Nghiệp Quả Báo Thì Đức Phật Đều Biết Rõ Ràng Tận Cùng.

Toàn Bi Của Phật Là Đức Phật Độ Sanh Cùng Tột Đời Vị Lai Không Có Dừng Nghĩ.

Sự Độ Sanh Của Phật Dù Là Vô Ngã Vô Nhân Nhưng Mà Không Phải Là Không.

Trong Kinh Đức Phật Dùng Thí Dụ Mặt Trời Chiếu Soi Trong Hư Không Làm Lợi Ích Cho Mọi Loài Nhưng Mặt Trời Vốn Không Có Tâm Làm Lợi Ích.

Đức Phật Cũng Như Vậy Tùy Theo Căn Cơ Của Chúng Sanh Mà Làm Ứng Hiện Nhưng Phật Không Có Tâm Độ Hay Là Chẳng Độ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Đức Phật không là toàn trí. Vì Đức Phật đã siêu xuất tam giới, không còn luận trí hay không trí. Trí thế gian và xuất thế gian, trí tam giới và vượt tam giới đều là từ nhân phân biệt.

Đức Phật không toàn bi. Vì vô nhân , pháp. (không có chúng sanh nào thật độ, củng chẳng có pháp nào thật độ chúng sanh).

Đức Phật là toàn năng, vì vĩnh hằng. (bất sanh bất diệt).

Kinh Kim Cang....
"chúng sanh không phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh"

Không phải .........cho nên gọi là.......
Không phải .........cho nên gọi là.......

Không phải..... không có nghĩa là ...không có, không tác dụng...không...không....

Nam Mô A Di Đà Phật...


Hình ảnh
nhao minh
Bài viết: 54
Ngày: 30/06/08 17:39
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi nhao minh »

tangbong tangbong tangbong
Vui với dct87 tí nha !
.......
Không phải ...(là điều hành viên) ... cho nên gọi là ...(điều hành viên) ...
...
Mình điều vào chỗ trống thế có ...... không ?
:x


CÙNG TỬ TẦM CHÂU
_____()_____
whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

kimcang đã viết:Đức Phật Có Toàn Năng Hay Không?

Tất Cả Các Tôn Giáo Trên Thế Giới Đều Nói Rằng Thượng Đế Mà Họ Tôn Thờ Là Toàn Năng.

Đức Phật Đã Bác Bỏ Về Sự Hiện Hữu Của Một Đấng Toàn Năng.

Toàn Năng Có Nghĩa Là Điều Gì Làm Cũng Được Và Không Có Gì Là Không Làm Được.

Nếu Y Theo Định Nghĩa Của Sự Toàn Năng Về Thượng Đế Của Các Ngoại Đạo Thì Tất Cả Mọi Sự Tu Hành Như Các Ngoại Đạo Rao Giảng Thì Đều Là Vô Nghĩa Bởi Vì Một Thượng Đế Toàn Năng Thì Có Thể Biến Tất Cả Mọi Người Đều Được Như Mình Mà Chẳng Cần Phải Tu Hành Gì Cả.

Đức Phật Là Toàn Trí (Biết Hết Tất Cả Mọi Sự Việc ), Toàn Bi (Luôn Luôn Cứu Độ Chúng Sanh Không Ngừng Nghỉ) Nhưng Đức Phật Không Toàn Năng Bởi Vì Đức Phật Không Thể Biến Tất Cả Chúng Sanh Thành Phật Mà Ngài Chỉ Có Thể Chỉ Dạy Phương Pháp Cho Chúng Sanh Tu Hành Thành Phật.
tangbong Thưa thầy;những đoạn trên con đồng ý;nhưng đoạn dưới con có ý kiến:nói đức Phật biết tất cả mọi sự việc thì chẳng lẽ đức Phật biết cả những điều không đáng biết hay sao?

Theo ngài Phật Âm(Buddhaghosa);một trong những biểu hiện của vô minh là biết điều không đáng biết và không biết điều đáng biết(cốt lõi).(Một phát biểu tương tự của La Rochefoucauld:"Có ba điều ngu ngốc:đó là không biết điều cần biết;không rành điều mình biết và biết điều không cần biết")

Trong tạng luật;có một trường hợp Đức Phật đã hỏi về mức độ trộm cắp để vua xử phạt tội trộm cắp:

Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thần nọ trước kia là vị xử án đã xuất gia nơi các vị tỳ-khưu đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ-khưu ấy điều này:

- Này tỳ-khưu, với mức bao nhiêu thì đức vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha (sẽ) hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất kẻ trộm cắp sau khi bắt được?

- Bạch Thế Tôn, với một pāda, hoặc tương đương một pāda, hoặc hơn một pāda.
(Chương Parajika thứ nhì;tội trộm cắp http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-l ... tk1-02.htm).Nếu đức Phật biết mọi điều thì ngài cần gì phải hỏi.


Theo con thì chỉ trong lĩnh vực giải thoát đức Phật mới là bậc nhất thiết trí;còn những thứ vụn vặt thì biết cũng chẳng để làm gì và cũng ko có thể. kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách