Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
1. sở dĩ nói tâm và tâm sở là trợ duyên của thân sắc là vì nếu tâm và tâm sở không còn sinh khởi, tức là sự chết, thì thân sắc cũng bắt đầu tan rã
2. trợ duyên này sanh sau là vì sắc có khoảnh khắc hiện hữu (chu kỳ sinh trụ diệt) dài hơn, có thể đến gấp 17 lần khoảnh khắc hiện hữu của tâm và tâm sở; chẳng hạn khi biểu sắc sinh khởi do tâm, vì sự khác nhau về khoảnh khắc hiện hữu, biểu sắc sẽ tiếp tục hiện hữu khi tâm sinh ra nó đã diệt; các tâm xuất hiện sau đó sẽ là trợ duyên cho biểu sắc mặc dù sinh sau và không có dính líu đến sự sinh khởi của biểu sắc
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

sắc mạng quyền

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong [527] - Sắc mạng quyền ấy là thế nào? (3)

Sắc nào là sự thọ mạng, sự duy trì, sự nuôi sống, sự nuôi dưỡng, sự tiếp diễn, sự tồn tại, sự gìn giữ, sự sống còn, quyền sống còn của các pháp sắc kia. Ðây là sắc mạng quyền.


Đạo hữu;sắc mạng quyền có phải là máu (blood) không? :D


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
nếu so sánh với kiến thức thời nay thì mình nghĩ sắc mạng quyền gần với genes hơn, lý do là sắc mạng quyền sinh bởi nghiệp mà thôi
:D


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Xin hỏi về sự giống và khác nhau giữa Vô gián duyên (anantarapaccayo) & Ðẳng vô gián duyên (samanantarapaccayo) trong patthana cafene


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đây là hai loại duyên giữa các tâm (và tâm sở)

như đ/h đã biết theo vi diệu pháp thì tâm (và tâm sở) hiện hữu theo dạng ... sinh trụ diệt sinh trụ diệt ... tâm (và tâm sở) trước diệt xong thì tâm (và tâm sở) sau sinh khởi ...

tâm (và tâm sở) trước là vô gián duyên cho tâm (và tâm sở) sau

đẳng vô gián duyên cũng là chỉ đến liên hệ như trên của các tâm (và tâm sở), thêm chữ "đẳng" ý chỉ sự đồng tánh của các tâm (và tâm sở)
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong Phải chăng duyên gì là vô gián duyên thì cũng là đẳng vô gián duyên và ngược lại? (Tôi đếm trong PHẦN YẾU LƯỢC ÐẦU ÐỀ (MĀTIKĀNIKKHEPAVĀRO) http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp7/vdp71-00.htm thì cả hai đều được minh họa bằng 18 câu giống hệt nhau;chỉ thêm mỗi chữ "đẳng" :D)

Lại nữa;nghe nói trong luận của bộ phái khác có "sở duyên duyên" nhưng không tìm thấy trong luận Pali?Liệu nó có tương ứng với một trong 24 duyên của luận này? cafene


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
vâng vô gián duyên cũng là đẳng vô gián duyên vì đều cùng diễn tả một liên hệ giữa các tâm/tâm sở trước và sau

sở duyên duyên tương đương với cảnh duyên của luận tạng pali
:)


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

tangbong

[520] - Sắc thân xứ(1) ấy là thế nào?

Thân nào là tinh chất nương bốn đại hiển liên hệ tự thân vô kiến hữu đối chiếu, nhờ thân vô kiến hữu đối chiếu mà người đã va chạm, hoặc đang va chạm, hoặc sẽ va chạm, hoặc có thể va chạm cảnh xúc vô kiến hữu đối chiếu; đó là thân, đó là thân xứ, đó là thân giới, đó là thân quyền, đó là thế gian, đó là môn, đó là biển cả, đó là bạch tịnh, sắc, đó là ruộng, đó là vật, đó là bờ bên nây, đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc thân xứ.

Tại hạ muốn hỏi điều này chút;trong cách giải thích này thì thân xứ là bạch tịnh;thanh khiết;phải chăng có mâu thuẫn gì với bài kinh niệm xứ;khi cho rằng trong thân này đầy những vật bất tịnh sai biệt? :-?


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
mình hiểu sắc thân xứ ở đây là một (trong 27) loại vật chất; năm sắc xứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân bạch tịnh vì khả năng bén nhạy chính xác trong tầm hoạt dụng của chúng?

vật chất được tạo thành bởi ít nhất 8 loại vật chất trở lên, đây mới là vật chất bất tịnh
cafene


Hình đại diện của người dùng
Cavoi
Bài viết: 138
Ngày: 07/05/09 01:31
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi Cavoi »

hlich đã viết:tangbong
mình hiểu sắc thân xứ ở đây là một (trong 27) loại vật chất; năm sắc xứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân bạch tịnh vì khả năng bén nhạy chính xác trong tầm hoạt dụng của chúng?

vật chất được tạo thành bởi ít nhất 8 loại vật chất trở lên, đây mới là vật chất bất tịnh
cafene
tangbong 8 loại vật chất đó là gì thưa hiền giả cafene


"Stop complaining said the farmer,
Who told you a calf to be?
Why can’t you have wings to fly with,
Like the swallow, so proud and free?..."
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đó là: sắc địa giởi, sắc hỏa giới, sắc phong giới, sắc thủy giới, sắc sắc xứ, sắc khí xứ, sắc vị xứ, và sắc đoàn thực

ba sắc đầu còn được gom vào một gọi là sắc xúc xứ

bốn sắc đầu còn được gom vào một gọi là sắc đại hiển
cafene


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Chẳng hạn như thiếu một trong các sắc trên chỉ có 7 sắc;loại trừ cái sắc xứ ra vật chất được tạo bởi 7 loại còn lại thì có gọi là sắc bất tịnh không?

Vì sao lại là 8 vậy đạo hữu? cafene


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách