Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan

Có những đoạn kinh luận đọc không hiểu, hiểu mà không thấu đáo, chẳng biết hỏi ai ? Mời đem vào đây để mọi người cùng nhau thảo luận học hỏi...

Điều hành viên: binh

whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

hlich đã viết:tangbong
mình hiểu theo thắng pháp thì các hành động hay lời nói của một người là sắc biểu tri sinh khởi do tâm, không chỉ ở đoạn kinh đó
:)
Vâng;tại hạ muốn hỏi điều này:ví dụ như khi một người nói chuyện;sự mấp máy môi của người ta cùng các cử chỉ người đó diễn đạt là thân biểu tri;còn giọng nói(thanh) người ta đến tai mình là khẩu biểu tri có phải ko ạ?


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

- Sắc nhãn xứ ấy là thế nào?

Nhãn nào là tinh chất nương bốn đại hiển lixúc, hoặc sẽ được tiếp xúc, hoặc có thể được tiếp xúc nơi cảnh sắc hữu kiến hữu đối chiếu, đó là ên hệ tự thân vô kiến hữu đối chiếu; mắt nào là vô kiến hữu đối chiếu đã được tiếp xúc, hoặc đang được tiếp nhãn, đó là nhãn xứ, đó là nhãn giới, đó là nhãn quyền, đó là thế gian, đó là môn, đó là biển cả, đó là bạch tịnh, sắc, đó là ruộng, đó là vật, đó là con ngươi, đó là con mắt, đó là bờ bên nây, đó là làng bỏ trống. Ðây là sắc nhãn xứ.

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp1/vdp1-04.htm

Xin được giảng thêm về ẩn dụ "ruộng" trong mô tả trên ạ. tangbong


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Vâng;tại hạ muốn hỏi điều này:ví dụ như khi một người nói chuyện;sự mấp máy môi của người ta cùng các cử chỉ người đó diễn đạt là thân biểu tri;còn giọng nói(thanh) người ta đến tai mình là khẩu biểu tri có phải không ạ?
vâng mình hiểu như vậy đó

ẩn dụ ruộng ý nói đó là nơi sinh sản của xúc
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Xin được mô tả rõ hơn :D


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
trong một khoảnh khắc khi ta thức có không biết bao nhiêu là đụng chạm (xúc) giữa mắt và sắc xứ; nếu không có mắt hay nhắm mắt thì không có những đụng chạm với sắc xứ; cho nên nói mắt là nơi sinh sản của xúc với sắc xứ

tai là nơi sinh sản của xúc với thanh xứ
mũi là nơi sinh sản của xúc với khí xứ
lưỡi là nơi sinh sản của xúc với vị xứ
thân là nơi sinh sản của xúc với xúc xứ
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

hlich đã viết:tangbong
trong một khoảnh khắc khi ta thức có không biết bao nhiêu là đụng chạm (xúc) giữa mắt và sắc xứ; nếu không có mắt hay nhắm mắt thì không có những đụng chạm với sắc xứ; cho nên nói mắt là nơi sinh sản của xúc với sắc xứ

tai là nơi sinh sản của xúc với thanh xứ
mũi là nơi sinh sản của xúc với khí xứ
lưỡi là nơi sinh sản của xúc với vị xứ
thân là nơi sinh sản của xúc với xúc xứ
:)
tangbong Dẫu rằng ruộng là nơi nảy nở các loại hoa màu;cây cỏ và lúa;cũng vậy sắc thanh hương ...nhãn xứ...ý xứ... là nơi nảy nở các pháp nhận nó làm y chỉ duyên như nhãn xúc;nhĩ xúc... thọ do nhãn xúc sinh;tưởng do nhãn xúc sinh;sắc ái thanh ái...sắc tư thanh tư.Nhưng ruộng thì có cày bừa;còn thập nhị xứ thì "cày bừa" làm sao? :D


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
ruộng chỉ dùng cho ẩn dụ nơi sinh sản của xúc, nơi gieo hạt giống thôi; không có ẩn dụ cho chuyện "cầy bừa" tưởng ái sinh sản ra cây cỏ; tưởng ái không ở nơi của mười xứ ngũ căn và ngũ trần; tưởng ái là ở nơi ý xứ và pháp xứ?
:D


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

tangbong Mình đọc trong bộ pháp tụ;phần pháp vô ký;có những thuật ngữ sau:

PHẦN THUẦN PHI NỘI (Suddhika - appaṇihita)
PHẦN PHI NỘI TIẾN TRÌNH (Appaṇihitapaṭipadaà)


( PHẦN THUẦN TIẾN TRÌNH (Suddhikapaṭipadā)

[422] - Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế, pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện. Do sự tạo tác tu tiến thiền thiện siêu thế đó, nên bậc ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền không tánh, hành nan đắc trì mà thành tựu quả, trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có tri vị tri quyền ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp vô ký.

...[439] - Thế nào là các pháp vô ký?

Khi nào vị tu tiến thiền siêu thế , pháp dẫn xuất, nhân tịch diệt, để đoạn trừ thiên kiến, đạt đến đệ nhất địa vức, vắng lặng tầm tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền phi nội, thiện như đây ... (trùng) ... phi nội, quả như đây ... (trùng) ... phi nội, thiện như đây... (trùng) ... không tánh, quả như thế; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp vô ký.

DỨT PHẦN THUẦN PHI NỘI)

Xin được giải thích thuật ngữ trên;xin cảm ơn. :)


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
các trạng thái tâm thức trong hành thiền được thắng pháp liệt kê qua các điểm nổi bật; các điểm này là,

không tánh - khi sự hành thiền lấy tánh không làm trọng điểm
phi nội - khi sự hành thiền lấy phi nội làm trọng điểm; một từ tương đương khác của phi nội là vô nguyện (aimless)
tiến trình - khi sự hành thiền được diễn tả bởi một trong bốn trạng thái, hành nan đắc trì, hành nan đắc cấp, hành dị đắc trì, và hành dị đắc cấp
đ/h hãy đọc "Chú Giải Bộ Pháp Tụ", Phần V, Chương VI, Bốn Điều Tiến Hành sẽ rõ hơn về tiến trình

sự liệt kê qua một điểm nổi bật thì gọi là "thuần", chẳng hạn "thuần phi nội"; nếu liệt kê theo sự kết hợp, chẳng hạn của phi nội và tiến trình, thì gọi là "phi nội tiến trình"
:)


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

Từ lấy mắt xích "xúc duyên thọ" trong duyên khởi và so sánh với 24 kiểu duyên thì "xúc duyên thọ" có thuộc loại cảnh duyên không? :D


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
xúc là tâm sở chớ không phải là cảnh, cho nên không là "cảnh duyên"
xúc rất quan trọng, nó là một trong bốn "vật thực duyên"
:D


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

hlich đã viết:tangbong
mình hiểu sắc thân xứ ở đây là một (trong 27) loại vật chất; năm sắc xứ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân bạch tịnh vì khả năng bén nhạy chính xác trong tầm hoạt dụng của chúng?

vật chất được tạo thành bởi ít nhất 8 loại vật chất trở lên, đây mới là vật chất bất tịnh
cafene
tangbong Đạo hữu đọc cái này ở đoạn tài liệu nào vậy chỉ cho tôi với. :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách