Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

tangbong

Đ/h Thiêntinh82 biết nói chuyên.

Nhà tôi vẫn thờ tương. Đức Phât. Thích Ca và kinh điễn do Như Lai nói thì làm sao nói "Đức Thế Tôn không còn danh" đươc. :-/
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 03/10/09 13:49 với 2 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Như Lai là thường, lac., ngã, tinh.

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Rất cảm ơn Thientinh82 đã trả lời .Vì lợi ích của chúng sinh mà bạn trả lời thật sâu sắc,bám sát từng luận điểm một.Thật đáng để tự thấy bối rối.tính thống nhất của mặt đối lập đã chỉ ra rằng 2 mặt đối lập luôn dựa vào nhau mà tồn tại.không có tà thì không có Chính,ngược lại không có Chính thì Tà cũng diệt.Câu chuyện cổ tích An Dương Vương đã nói lên điều này,Khi quân Triệu Đà sang xâm lược nước ta lấy mất "nỏ" thần của Thần Kim Quy -tức là lấy mất cái "khô" (dân hay gọi củi nỏ là củi rất khô không còn tý nước nào nữa) thì "nước"-mặt đối lập với "khô" mất đi, dân ta mất nước.Tuy nhiên chỉ với một vài luận điểm được đưa ra như vậy với mục đích chính là đóng góp ý kiến mà đã vội đánh giá tốt xấu,tà với chính thì có phần hơi nông cạn.Riêng chấp vào danh ta đây là tu Chính đã tạo duyển cho nghiệp ác sinh quả, huống chi còn đánh giá (không phải lá cờ động mà tâm con động) hy vọng,có thể rút ra kinh nghiệm.Trên thế giới hiện có khoảng 7 tỷ người thì có khoảng 1,2 ty người theo Đạo Hồi ,800 triệu người theo đạo Thiên Chúa, và chỉ có 500 triệu người theo Đạo Phât-Con đường lớn nhất,nhanh nhất...
Tại sao số người theo Đạo Phật lại như vậy? -Thứ nhất chúng sinh ở thời mạt phát có quả nghiệp sâu nặng không đủ nhân duyên để tin vào Đức Phật. -Thứ hai tu luyện mang tính hình thức làm cho tầng lớp trí thức mất lòng tin.Thứ ba ảnh hưởng của xã hội ,những người xung quanh. Thứ 4 "Tam sao thất bản"(riêng dịch từ tiếng Phạn sang tiêng Trung rồi tiếng Việt" đã làm sai lệch đi rất nhiều),những người đi trước không hiểu rốt ráo truyền lại cho người đi sau,qua hàng nghìn năm nó cứ chồng chất lên nhau. Thiết nghĩ Kinh có đúng như nguyên bản không, có đủ ánh sáng dẫn đường,giúp chúng sinh vượt qua đêm tối của thời mạt pháp hay không.Nhưng nếu ai biết nhặt ra làm cái bè(mạn đà la) thì rất hay.


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Đh NQ nói chĩ đúng môt. phần.

Kinh điễn phiên dich. từ Phan. ra Hán rồi sang tiếng Viêt. ta khó tránh tam sao thất bãn nhưng viêc. phân biêt. kinh Phât. với không phãi kinh Phât. có thễ biết đươc. ỡ môt. vài điễm sau

Nhà Phât. nhấn manh.:
1 Tu sữa thân khẫu ý, làm lơi. mình, lơi. người, lơi. tất cã; lấy cách sinh hoat. thường ngày cũa Như Lai làm kim chĩ nam cho viêc. tu hoc.
2 Trừ tham, sân, si
3 Loai. trừ tư tưỡng sai lầm về tư. ngã, ngã sỡ hữu
4 Diêt. trừ loai. bõ những ý tưỡng mê tín di. đoan thần quyền
5 Phát triễn trí tuê.
6 Vô thường, vô ngã, Niết Bàn

Những bô. kinh nào không có những tư tưỡng trên thì rõ ràng là tư tưỡng sai lầm cần phãi thẵng tay loai. bõ vì đây là những tư tưỡng bây. ba. phao vu cho đao. Phât.

Còn về viêc. đao. Phât. không nhiều tín đồ thì chĩ cần Đ/h tư. hõi như vầy:
Có khi nào Đ/h thấy người ta bày bán kim cương tràn lan đai. hãi ngoài đường giống bán chén dĩa làm bằng đất thó không vây.?

tangbong
Sửa lần cuối bởi Hieule vào ngày 07/10/09 19:16 với 1 lần sửa.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Rất cảm ơn bạn.ví dụ của bạn về "kim cương..." thật đúng.Theo cách nhìn bản chất tương đối khẳng định rằng,những gì mà các Đức Phật để lại là báu vật trần gian không pháp tương đối nào có thể sánh bằng.Sau một thời gian được học về tiếng việt có điểm rất quan trọng là "Dưới cách nhìn nào thì nó tồn tại đúng như vậy".Mỗi từ gồm nhiều nghĩa khác nhau ứng với hệ quy chiếu tương ứng.Câu"mê tín dị đoan" được nhiều người sử dụng nhưng liệu đã hiểu hết nghĩa của nó chưa? Tín:tin,dị:dị biệt,đoan: khẳng định . đoan chắc . theo đó Mê tín dị đoan là sự mê muội khi tin một cách đoan chắc vào cách nhìn dị biệt.Những nhà duy vật thường cho rằng các Đạo đều do con người nghĩ ra khi điều kiện sống tốt lên hoặc là do các hiên tượng tự nhiên mà con người chưa lý giải được...Những kiến thức mà họ có được đều dựa trên các học thuyết khoa học hay đặt lòng tin vào giác quan v.v...luôn phân biệt ,so sánh và kết quả là chỉ nhìn thấy một sô biểu hiện-đó là kết quả của cách nhìn dị biệt.Một số câu hỏi mà họ luôn tự hào như:
Nếu tôi làm điều thiện hoặc điều ác trong kiếp này thì kiếp sau,tôi có biết tôi là ai đâu mà tôi nên làm hoặc tôi sợ?
Hay cho rằng các nước theo Đạo có trí tuệ thấp hơn các nước Phương Tây vì các nước Đạo Phật phát triển ngèo nàn hay kém phát triển... còn Phương Tây thì Phát triển ... Trí là gì? Rất nhiều người tu không trả lời được.tại sao? :(
Phát triển "trí tuệ" hay phát triển "trí huệ" ,trí bát nhã-Trí không phân biệt mà vẫn hiểu được bản chất.Giống như danh "Đức Phật Tổ Thế Tôn" và danh " Đức A Di Đà Phật " .Không thể so sánh danh nào to hơn,danh nào thấp danh nào cao nhưng vẫn phân biệt được.Trong thần thoại Hy Lạp,tai sao Adam,Êva ăn quả táo "trí tuệ" lại bị đày xuống trần gian?


Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Đ/h có bi. chăt. tay chân bao giờ không nhưng vẫn biết cái khỗ cũa bi. chăt. tay chân là đau đớn?

Mê tín di. đoan thần quyền cũng vây.? Không cần phãi đi sâu nhưng vẫn dư sức biết mê tín di. đoan thần quyền là cần phãi loai. bõ.

Trí tuê. là ỡ chỗ biết sai đễ sữa thì có trí tuê. Không biết sai đễ sữa thì nói nhe. là không có trí tuê. còn nói năng. là ngu vây. thôi.

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Asoka
Bài viết: 44
Ngày: 25/08/09 08:13
Giới tính: Nữ

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Asoka »

Nguyen Quan đã viết: Nếu tôi làm điều thiện hoặc điều ác trong kiếp này thì kiếp sau,tôi có biết tôi là ai đâu mà tôi nên làm hoặc tôi sợ?
Đó là do ta ngu muội, bị tầng tầng lớp lớp vô minh ngăn che, nếu chịu tu hành đàng hoàng, chân tâm thường hiện thì kg những thấy được 1 kiếp mà cả tám vạn bốn ngàn đại kiếp cũng thấy đc tất. Đỉều này ai cũng biết, bạn có phải là Phật tử kg mà sao hỏi lạ vậy???
Hay cho rằng các nước theo Đạo có trí tuệ thấp hơn các nước Phương Tây vì các nước Đạo Phật phát triển ngèo nàn hay kém phát triển... còn Phương Tây thì Phát triển ...
Trí tuệ ở chỗ sống sao cho hạnh phúc chứ kg phải sống sao cho có nhìu tiền. Tôi đã đi Ấn Độ và học dc điều này ở ng` dân Ấn.


một ngày đã hết
mạng cũng giảm dần
như cá cạn nước
thử hỏi vui gì?
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Trả lời thế thì làm sao mà Hoằng Dương Phật Pháp được. Ngay cả những bâc Thầy đã từng gặp cũng không trả lời đựoc câu hỏi này,cũng ko trách cho được. Câu thứ nhất: Bởi vì kiếp sau ko biết tôi là ai thì mới gọi là vị tha còn biết tôi là ai thì còn gọi là vị tha cái nỗi gì nữa mà ngược lại là vị kỷ-chỉ vị mình.Kiếp này nếu tôi làm các điều thiện thì kiếp sau một người nào đó mà tôi không biết ,được hưởng những quả lành ngược lại nếu làm điều ác thì kiếp sau người đấy phải chịu các quả ác.Kính chào.


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Nguyen Quan đã viết:Trả lời thế thì làm sao mà Hoằng Dương Phật Pháp được. Ngay cả những bâc Thầy đã từng gặp cũng không trả lời đựoc câu hỏi này,cũng không trách cho được. Kính chào.
trường hợp 1 : hoặc là người được hỏi , không trả lời được
trường hợp 2 : hoặc là người hỏi, được trả lời mà không đủ kiến thức để lãnh hội !
Ở đây mình nghiêng về trường hợp 2 hơn ! >:D<


_()_
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Hay cho rằng các nước theo Đạo có trí tuệ thấp hơn các nước Phương Tây vì các nước Đạo Phật phát triển ngèo nàn hay kém phát triển... còn Phương Tây thì Phát triển ... Trí là gì? Rất nhiều người tu không trả lời được.tại sao? :(
Bạn NQ Chỉ Nhìn Theo Đời Sống Vật Chất Hiện Tại Mà Cho Rằng Các Nước Đông Phương Thua Kém Trí Tuệ Các Nước Tây Phương Là Rất Sai Lầm.

Các Nước Tây Phương Có Sự Thành Tựu Như Ngày Nay Là Do Tiếp Thu Các Sự Phát Minh Của Các Nền Văn Minh Khác.

Lúc Mà Nền Văn Minh Các Nước Tây Phương Còn Ở Trong Thời Kỳ Hoang Sơ Thì Các Nền Văn Minh Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa Đã Có Sự Phát Triển Rất Cao.

Không Phải Do Lỗi Của Đạo Phật Hay Là Của Người Tu Mà Các Nước Theo Đạo Phật Kém Phát Triển Về Mặt Khoa Học Kỹ Thuật Mà Do Những Yếu Tố Văn Hóa Chính Trị.

Bạn NQ Có Biết Là Thuốc Súng, LA Bàn Đều Là Do Phát Minh Của Trung Hoa.

Hiện Tại Trong Các Bịnh Viện Tại Các Nước Tây Phương Đều Có Sử Dụng Khoa Châm Cứu Trong Việc Trị Liệu.

Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa Cũng Có Các Bác Học Đoạt Giải Nobel Bạn NQ Thấy

Khoa Học Kỹ Thuật Của Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa Hiện Tại KhôngThua Các Nước Phương Tây.
Trí là gì? Rất nhiều người tu không trả lời được.tại sao? :
Trí Trong Kinh Phật Dạy Là Trí Ra Khỏi Sanh Tử Luân Hồi.

Còn Sự Hiểu Biết Của Phàm Phu Đây Là Trí Thế Gian.

Những Phát Minh Như Là Bom Nguyên Tử, Bom H, Vũ Khí Vi Trùng, Các Vũ Khí Giết Người Hàng Loạt Chính Là Do Phàm Phu Trí Thế Gian Này.
Trong thần thoại Hy Lạp,tai sao Adam,Êva ăn quả táo "trí tuệ" lại bị đày xuống trần gian?
Chuyện A Dam Và Eve Không Phải Là Của Thần Thoại Hy Lạp Mà Là Trong Cựu Ước Của Do Thái Giáo.

Trái Cây Nói Trong Cựu Ước Không Phải Là Trái “Trí Tuệ”.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Cái này có thì cái kia có
Cái này sanh thì cái kia sanh
Cái này còn thì cái kia còn
Cái này diêt. thì cái kia diêt.

Không có những nước nghèo thì anh giàu với ai? Không có tối thì làm sao biết cái gì là sáng?

Đa số những nước theo TCG ỡ châu Mỹ và châu Phi đều nghèo rớt mùng tơi, chiến tranh, đão chánh liên miên và người dân ỡ châu Mỹ thường vươt. biên lâu. qua Mỹ đó thôi. Vây. các nước này cũng TCG sao không thấy ho. giàu đi?

Đ/h có biết là TCG cũng chia làm 3 nhánh không vây.: Tin Lành (Mỹ, Bắc Âu, Tây Âu) Cơ Đốc La Mã (Ý, Pháp, Tây Ban Nha...) và Cơ Đốc Đông Âu (Hy Lap., Nga, và đa số các nước vùng bán đão Balkan) trong đó Tin Lành và Cơ Đốc Đông Âu không lê. thuôc. Giáo Hoàng La Mã.

Đ/h có biết là Arab Saudi (môt. trong những nước Hồi Giáo giàu nhất thế giới) lai. đi xin với UN đễ đươc. viên. trơ. không vây. :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Nguyen Quan
Bài viết: 38
Ngày: 24/09/09 02:22
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Khi Nào Đức Phật Di Lặc Ra Đời

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen Quan »

Bản thân khoa học ko thiện ko ác chỉ có người sử dụng mới có thiện và ác. :))


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách