GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

em_lanh
Bài viết: 217
Ngày: 05/06/09 20:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ

Bài viết chưa xem gửi bởi em_lanh »

GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ

- Đời người ngắn ngủi, người- không- biết- tu khi chết sẽ hoang mang trước 6 nẻo luân hồi. Tội nhiều phước ít, chắc gì lại được làm người. Lỡ vào địa ngục thì phải chịu cả trăm ngàn kiếp, sau đó đầu thai làm ngạ quỷ cả trăm ngàn kiếp, rồi lại đầu thai làm súc sanh cả trăm ngàn kiếp, sau khoảng thời gian dài dằng dặc đó mới ngoi lên được làm người mà lại là người hèn hạ, tật nguyền, thiếu sứt. Còn được sanh về cõi trời thì càng khó hơn.
- Nhưng có cõi Phật gọi là Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà sẵn sàng đón nhận chúng ta, điều kiện dễ dàng đến nhiều người khó tin. Cõi này ở ngoài sanh tử luân hồi, mãi mãi an vui, tuổi thọ không cùng.
- Muốn được về đó, chúng ta (tu sĩ hay cư sĩ) cần có niềm tin (TÍN) cõi Cực lạc là có thật và tin vào lời hứa tiếp dẫn chúng sanh của Đức Phật A Di Đà (Trích điều nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà: “Nếu tôi được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước tôi, chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì tôi chẳng trụ ở ngôi chánh giác, trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp”), phải thành khẩn cầu nguyện (NGUYỆN) được sanh sang cõi ấy và luôn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ,đi, đứng nằm, ngồi (HẠNH). Tín, Nguyện, Hạnh là ba điều kiện đủ để vãng sanh. Niệm Phật đến chỗ không còn vọng tưởng xen vào gọi là Nhất Tâm Bất Loạn, thì phẩm vị càng cao. Có 9 thứ bậc (chin phẩm) vãng sanh cả thảy.
- Muốn niệm mười niệm lúc sắp chết là điều cực kỳ khó, khi và chỉ khi chúng ta có nội lực tu hành, công phu nhiều ngày hoặc may mắn lắm vào giờ chót gặp thiện tri thức chỉ bảo. Vậy nên chúng ta phải niệm Phật ngay từ bây giờ.
- Khi sắp lâm chung, người tu Tịnh Độ sẽ được Phật và chư Bồ Tát đến đón về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ được thấy Phật mà “ Tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh”.
- Chúng sanh dù còn nghiệp chướng chưa trừ sạch vẫn được vãng sanh theo ân huệ : Đới nghiệp vãng sanh.
- Tốt nhất, chúng ta phải lo làm điều lành, ngưng điều ác, sám hối cho nghiệp chướng vơi nhẹ, hiếu hạnh, tôn sư, bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, giới thiệu Phật Pháp, tham gia công tác từ thiện xã hội,…Tất cả để giúp cho thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng ta tăng trưởng, có đủ tư cách và phẩm chất đạo đức để về cõi Phật.
- Tu Tịnh Độ không phải là tu thành Tiên, mà là tu thành Phật. Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Và Pháp Môn Tịnh Độ đưa chúng ta từ cõi người lên thẳng cõi Phật, nơi đó, với những điều kiện tối ưu để tu hành, chúng ta sẽ chóng thành Phật quả, hơn là tu tự lực, trơn trượt trong sanh tử luân hồi.
- Nhiều người nghe về Cực Lạc cũng ham nhưng còn bán tín bán nghi, thì tuy có niệm Phật mà chỉ được về biên địa của Cực Lạc, ở đây 500 năm chờ Hoa Khai Kiến Phật. Năm trăm năm đó cũng sung sướng như ở cõi trời, có điều không được thấy Phật, không được nghe Pháp.
- Khi niệm Phật thì : miệng niệm + tai nghe tiếng niệm ấy rõ ràng từng lời + tâm nhớ nghĩ tới Phật. Phải đủ ba điều ấy thì mới thành công. Nếu tâm nghĩ đến điều khác (vọng tưởng) thì miệng niệm chỉ như cái máy mà thôi. Mấu chốt thành công là ở chỗ này để đạt đến Niệm Phật nhất tâm.
- Tu Tịnh Độ là biết sống những ngày còn lại hữu ích, biết trân trọng thời giờ để tu và để làm lợi lạc cho chúng sanh. Còn cái chết, thì chúng ta đã chuẩn bị kỹ, ung dung chờ đợi nó như một cơ hội giải thoát. Sau một đời tu hành, cái chết là dịp làm bài thi, chúng ta làm trọn được mười câu hay nộp tờ giấy trắng ?
- Cõi Người, thật ra chỉ là cõi trung bình trong sáu nẻo, nhưng lại là nơi dễ tu, có thể dùng làm bàn đạp để ra khỏi Tam giới. Trong biển sanh tử, hãy nắm chắc Pháp Tu Tịnh Độ như chiếc phao cứu hộ duy nhất, hãy tự thề với lòng rằng đây là kiếp đọa lạc cuối cùng trong Tam giới, là đêm chót để ngày mai tháo cũi sổ lồng.


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Xin tán dương công đức...

Nam Mô A Di Đà Phật...
Nguyện tất cả chúng sanh cùng nhau về Tây Phương Cực Lạc.... :)


Hình ảnh
em_lanh
Bài viết: 217
Ngày: 05/06/09 20:51
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ PHÁP TU TỊNH ĐỘ

Bài viết chưa xem gửi bởi em_lanh »

Cảm ơn quí Đh đã góp ý.
Thân


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách