KÍNH TẶNG CÁC QUÝ ĐẠO HỮU HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT DI LẶC (rất đẹp)

Đây là chuyên mục để đăng các hình ảnh Phật, Bồ Tát

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

halo_2615
Bài viết: 71
Ngày: 04/04/08 09:32
Giới tính: Nam
Đến từ: VIETNAM

KÍNH TẶNG CÁC QUÝ ĐẠO HỮU HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT DI LẶC (rất đẹp)

Bài viết chưa xem gửi bởi halo_2615 »

Hình ảnh
Hình ảnh

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

----------------------------------------------------------------
NẤM RƠM NAMOYTS
http://namo2009.wordpress.com/


南無藥師琉璃光如來
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAMO MEDICINE BUDDHA LAPIS LAZULI RADIANCE TATHAGATA

http://namo84000.wordpress.com/
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách