Tà Kiến

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Tà Kiến

Tronh Kinh Phật Có Danh Từ Tà Kiến Vậy Thì Tà Kiến Là Gì:

Tà Kiến Nghĩa Là Cái Thấy Sai Lạc Với Sự Thật Do Sự Si Mê Hay Là Do Sự Chấp.

Trong Kinh Phật Thì Dạy Như Sau:

Chấp Ngã LàThường Hằng
Chấp Ngã Là Không Thường Hằng
Chấp Ngã Là Vừa Thường Hằng Vừa Không Thường Hằng

Chấp Thế Giới Là Thường Hằng
Chấp Thế Giới Là Không Thường Hằng
Chấp Thế Giới Là Vừa Thường Hằng Vừa Không Thường Hằng

Chấp Chúng Sanh Và Thế Giới Là Có Số Lượng
Chấp Chúng Sanh Và Thế Giới Là Không Có Số Lượng
Chấp Chúng Sanh Và Thế Giới Là Vừa Có Số Lượng Vừa Không Có Số Lượng

Chấp Ngã Ở Trong 5 Ấm
Chấp Ngã Ở Ngoài 5 Ấm
Chấp Ngã Vừa Ở Trong Vừa Ở Ngoài 5 Ấm

Chấp Có Thượng Đế Thường Hằng Sáng Tạo Thế Gian
Chấp Vào Tinh Tú, Số Mạng, Phong Thủy Địa Lý


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Sự thật là gì?
Chẳng hạn,sự thật là: Ngã là không phải thường hằng,không phải không thường hằng, không phải vừa thường hằng vừa không thường hằng?


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Sự thật là gì?
Chẳng hạn,sự thật là: Ngã là không phải thường hằng,không phải không thường hằng, không phải vừa thường hằng vừa không thường hằng?
Đây Cũng Là Một Loại Kiến Chấp.

Cái Câu Trên Vốn Là Một Trong 4 Loãi Chấp Vào Thời Phật.

KC Thấy Nó Rườm Rà Nên Không Viết Ra Mà Thôi:

4 Loại Chấp Căn Bản Mà Từ Đó Các Loại Kiến Chấp Được Dưa Theo:


Chấp Có
Chấp Không
Chấp Vừa Có Vừa Không
Chấp Chẳng Phải Vừa Có Chằng Phải Vừa Không


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

1/ Khi có tà kiến thì thường có biểu hiện gì? Khi có biểu hiện có tà kiến thì nên làm gì?
2/ Những gì sẽ không là tà kiến?


Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:1/ Khi có tà kiến thì thường có biểu hiện gì? Khi có biểu hiện có tà kiến thì nên làm gì?
2/ Những gì sẽ không là tà kiến?
Tà Kiến Có Nhiều Thô Tế Khác Nhau:

Có Những Thô Thì Thấy Rất Dễ Dàng Như Là:

Tin Tử Vi, Phong Thủy Địa Lý, Đồng Bóng..v..

Bậc Tế Hơn Là Chấp Thường Như Là Chấp Có Thượng Đế Thường Hằng, Linh Hồn Thường Hằng.

Có Nhiều Người Chấp Như Trên Mà Vẫn Tu Thiện Làm Lành.

Bậc Tế Hơn Nửa Là Chấp Vào Các Thiền Định Như Là Sợ, Nhị, Tam, Tứ Thiền.

Nếu Nói Về Bậc Bồ Tát Thì Tà Kiến Là Dấy Niệm Phân Biệt.

Không Dấy Niệm Phân Biệt Không Tà Kiến.

Tại Sao Mà Nói Là Dấy Niệm Phân Biệt Là Tà Kiến Bởi Vì Dấy Niệm Phân Biệt Là Rơi Vào Trong 4 Loại Chấp?


Không
Cũng Có Cũng Không
Chẳng Phải Có Chẳng Phải Không


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

1/Có thể có vị nào đó: lúc thì tà kiến, lúc khác lại không tà kiến?
2/Khi chưa thành Phật thì đều có tà kiến?


kevodanh
Bài viết: 124
Ngày: 23/03/09 03:32
Giới tính: Nữ
Đến từ: hcm

Re: Tà Kiến

Bài viết chưa xem gửi bởi kevodanh »

2) Khi chưa kiến tánh cho gần ha......Thì cái thấy là sai biệt rồi.Muốn cho Tà kiến hay là gì cũng được.

1)Do mình tưởng nên có chánh,có Tà.....Nếu ngay đây mà ngộ thì chánh tà có liên quan gì đâu.

Chủ đề này tới đây tôi có 1 chút góp ý là nên ngừng là vừa.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách