Sự Tương Đồng Giữa Tịnh Độ Tông Và Mật Tông

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Sự Tương Đồng Giữa Tịnh Độ Tông Và Mật Tông

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

Sự Tương Đồng Giữa Tịnh Độ Tông Và Mật Tông

Mật Tông Và Tịnh Độ Tông Có Nhiều Điểm Tương Đồng Chỉ Là Khác Nhau Về Sự Hành Trì:

Trong Mật Tông Thì Đức Phật A Di Đà Là Một Trong Ngũ Trí Như Lai Phật Là Vị Bổn Tôn Chủ Của Liên Hoa Bộ.

Điểm Tương Đồng:

Nương Tha Lực.

Tịnh Độ Nương Tha Lực Tiếp Độ Của Đức Phật A Di Đà.

Mật Tông Nương Lực Gia Trì Của Chư Bổn Tôn (Danh Xưng Phật Trong Mật Tông)

Tịng D(ộ Cầu Vãnng Sanh Cõi Cực Lạc

Mật Tông Cầu Vãng SAnh Về Các Tịnh Độ Của Chư Bổn Tôn.

Tịnh Độ Của Các Vị Bổn Tôn Có Điểm Khác Biệt Với Các Cõi Tịnh Độ Khác Đó Là Chỉ Thuần Là Hành Giả Tu Mật Tông Nguyện Sanh Về Các Cõi Đó.

Tịnh Độ Nương Sức Niệm Phật.

Mật Tông Nương Sức Trì Chú Quán Tưởng.

Hành Giả Mật Tông Cũng Có Rất Nhiều Người Tu Pháp Quán Đảnh A Di Đà, Quán Thế Âm Để Cầu Vãng Sanh Về Cõi Cực Lạc.

Pháp Tu Quán Đảnh A Di Đà, Quán Thế Âm Để Cầu Vãng Sanh Về Cõi Cực Lạc Thì Có 2 Pháp:

-Trì Tụng Chân Chôn Của Đức Phật A Di Đà Đó Là:

A Di Đà Phật Căn Bản Chân Ngôn

-Trì Tụng Chân Chôn Của Đức Quán Thế Âm Đó Là:

Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Như Ý Luân Đà Là Ni, Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Đà La Ni.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.19 khách