NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Phât Tánh Là Gốc còn các việc khác đều là duyên phụ.

Phật vốn sẵn có chẳng phải do tu mà Thành Phật chỉ do ngôn ngữ mà tạm nói là Thành Phật.

Tu hành là nhận ra Phật sẵn có mà thôi chứ không phải là thành ra cái mới.

Phật mà do Tu Thành thì đó là Sanh Diệt như vậy không phải là Phật Chân Thật.


Hết Vô Minh Vọng Niệm thì tạm nói là Thành Phật.

Không sẵn có Phật Tánh thì dù tu hành mấy cũng Không Thành Phật.

Trong quặng không sẵn có vàng thì dù có khéo lọc luyện mấy cũng chẳng ra Vàng Ròng.

Vàng vốn sẵn có chẳng phải do lọc luyện mà thành, lọc luyên chỉ là loại bỏ tạp chất mà thôi.
ai ai cũng có phật tánh hết sao tu một kiếp mà vẫn chưa thể Thành Phật?
Thành Phật mau hay chậm là tự nơi mình.

Một đời mà dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì Một Đời Thành Phật.

Vô lượng kiếp mới dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì vô lượng kiếp mới thành Phật.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Ngó Sen
Bài viết: 26
Ngày: 22/07/11 06:46
Giới tính: Nam
Đến từ: Vietnam

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ngó Sen »

kimcang đã viết:Phât Tánh Là Gốc còn các việc khác đều là duyên phụ.

Phật vốn sẵn có chẳng phải do tu mà Thành Phật.

Tu hành là nhận ra Phật sẵn có mà thôi.

Hết Vô Minh Vọng Niệm thì nói là Thành Phật.

Không sẵn có Phật Tánh thì dù tu hành mấy cũng Không Thành Phật.

Trong quặng không sẵn có vàng thì dù có khéo lọc luyện mấy cũng chẳng ra Vàng Ròng.

Vàng vốn sẵn có chẳng phải do lọc luyện mà thành, lọc luyên chỉ là loại bỏ tạp chất mà thôi.
ai ai cũng có phật tánh hết sao tu một kiếp mà vẫn chưa thể thành Phật?
Thành Phật mau hay chậm là tự nơi mình.

Một đời mà dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì Một Đời Thành Phật.

Vô lượng kiếp mới dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì vô lượng kiếp Tmới thành Phật.
Người đặt vấn đề "nhờ đâu thành Phật", Dùng chữ "nhờ" tức là nượng tựa vào đâu??? Cho nên câu hỏi này mỗi người hiểu một cách... :-?


tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
PHật dạy : ...Ưng vô sở trụ
Nay nếu cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ở tiêu đề này cũng tức là đi ngược lại lời dậy của TAM BẢO . Như vậy vô hình chúng ta lại đang tìm vào lưới ma , không nên phí thời giờ như vậy .
NAM MÔ PHẬT BẢO
NAM MÔ PHÁP BẢO
NAM MÔ TĂNG BẢO


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

phuoctuong đã viết:
phuoctuong đã viết: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

1- Nhờ tu đúng pháp
2- Nhờ phát nguyện thành Phật
3- Nhờ "Mỗi chúng sinh đều có Phật tánh"
4- Nhờ thực hành chân thành
5- Nhờ động cơ đúng đắn
6- Nhờ gặp được minh sư
7- Nhờ viễn ly chân thật
8- Nhờ phát tâm bồ đề
9- Nhờ thấu triệt tánh không


Nam mô A Di Đà Phật


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
Ân Uy Quang
Bài viết: 52
Ngày: 29/07/11 02:05
Giới tính: Nam
Đến từ: Đạo trường

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Ân Uy Quang »

nhờ chứng lý "không" mà thành Phật, khi đại ngộ là khi không còn tâm cầu Phật quả nữa
Sửa lần cuối bởi Ân Uy Quang vào ngày 31/07/11 19:16 với 1 lần sửa.


Học tri thế sự thị vô thường
Sinh tử diệc như lôi điện dã
tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

NAM MÔ TAM THẾ PHẬT

PHAT dạy : ưng vô sở trụ
nếu muốn tìm chỗ trụ để trả lời câu hỏi này . Chúng PHẬT tử sẽ sa vào MA ĐẠO
PHẬT cao 1 trượng ma cao trăm trượng . Để ý giữ tâm nhé các thiện tri thức
QUY Y KHÔNG THAM - SÂN - SI MÊ NGU ĐỘN
KÍNH LẠY TAM BẢO


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
tubihyxa_nguyen
Bài viết: 38
Ngày: 19/12/10 23:36
Giới tính: Nam
Đến từ: toi den tu trang chuyenphapluan.com

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi tubihyxa_nguyen »

NAM MÔ PHẬT
Nếu cố tình ngu muội tôi xin thưa thêm rằng : NHờ ông ĐỀ-BÀ ĐẠT-ĐA la người bạn tốt giúp đỡ mà ta dược thành PHẬT...(trích KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA )


Phật chẳng là phật
Không vốn chẳng không
Bảo Phật như không
Dẫn Không hóa Phật
( Xưa ai là tôi_ . _mai tôi là ai
Nay vui bỏ hôm xưa - ngày mai đó )
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Ngó Sen đã viết:
kimcang đã viết:Phât Tánh Là Gốc còn các việc khác đều là duyên phụ.

Phật vốn sẵn có chẳng phải do tu mà Thành Phật.

Tu hành là nhận ra Phật sẵn có mà thôi.

Hết Vô Minh Vọng Niệm thì nói là Thành Phật.

Không sẵn có Phật Tánh thì dù tu hành mấy cũng Không Thành Phật.

Trong quặng không sẵn có vàng thì dù có khéo lọc luyện mấy cũng chẳng ra Vàng Ròng.

Vàng vốn sẵn có chẳng phải do lọc luyện mà thành, lọc luyên chỉ là loại bỏ tạp chất mà thôi.
ai ai cũng có phật tánh hết sao tu một kiếp mà vẫn chưa thể thành Phật?
Thành Phật mau hay chậm là tự nơi mình.

Một đời mà dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì Một Đời Thành Phật.

Vô lượng kiếp mới dứt hết Vô Minh Vọng Niệm thì vô lượng kiếp Tmới thành Phật.
Người đặt vấn đề "nhờ đâu thành Phật", Dùng chữ "nhờ" tức là nượng tựa vào đâu??? Cho nên câu hỏi này mỗi người hiểu một cách... :-?
Theo tôi thì tức là hỏi:

- Nhờ pháp nào?
- Nhờ nhân nào?
- Nhờ duyên nào?


Nam mô A Di Đà Phật


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Trước tiên phải hiểu Thế Nào Là Thành Phật rồi mới hỏi Nhờ Đâu Mà Thành Phật.

Hiểu Thành Phật là gì sau mới có thể bàn đến Nhờ Đâu Mà Thành Phật.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

kimcang đã viết:Trước tiên phải hiểu Thế Nào Là Thành Phật rồi mới hỏi Nhờ Đâu Mà Thành Phật.

Hiểu Thành Phật là gì sao mới có thể bàn đến Nhờ Đâu Mà Thành Phật.
Câu này hoặc là :

- Chỉ Phật mới có thể trả lời.- hoặc hỏi,
- Phật là thế nào? (Những biểu hiện thể,tướng, dụng của một vị Phật) (câu hỏi của Kim Cang)- hoặc hỏi,
- Tại sao phải thành Phật? - tức là hỏi,
- Thành Phật để làm gì? - và hỏi,
- Thành Phật có lợi gì? (hay có hại gì? cho mình cho người!)


Namo Amitabha


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
aonhankhach007
Bài viết: 159
Ngày: 13/09/11 18:00
Giới tính: Nam
Đến từ: T P HO CHI MINH

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi aonhankhach007 »

NHỜ HỘI TỤ ĐỦ NHÂN DUYÊN

Nên vì thế ( người đang tu học "ở vị thế một chúng sinh, như những chúng sinh vô minh") tạo duyên gần Bậc Thiện Trí Thức, cúng dường, thức ăn uống.v.v...nên có một trong ngũ hằng Thệ Nguyện là (NHƯ LAI VÔ BIÊN THỀ NGUYỆN SỰ) nghĩa là (phụng sự NHƯ LAI) nơi nào có Bậc Thiện Trí Thức giảng dạy Chánh Pháp ta đều tới gần gủi tu học gieo duyên, Cũng như Nguyện rằng nếu có sinh ra đời đều được gặp Phật. Cho nên tất cả đều do Nhân Duyên lành (Đại Duyên) mà được.
Sửa lần cuối bởi aonhankhach007 vào ngày 05/11/11 18:52 với 1 lần sửa.


Ôi ! Tuyệt Mỹ đường CHÂN NHƯ, CHÂN LÝ.
Đời đời ơi ! Ai mong CHÂN THIỆN MỸ.
Thì lên đường CHÂN LÝ dạo mười phương.
Thõa ước mong khi thâm nhập mối dường.
Và Phàm, Thánh đều là ta tất cả.
Theo diệu lý nhân ước nguyền cao cả.
THIÊN, MỸ, CHÂN hạnh phúc quả vô biên.
U. MINH
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

aonhankhach007 đã viết:
1- NHỜ HỘI TỤ ĐỦ NHÂN DUYÊN

Nên vì thế ( người đang tu học) tạo duyên gần Bậc Thiện Trí Thức, cúng dường, thức ăn uống.v.v...nên có một trong ngũ hằng Thệ Nguyện là (NHƯ LAI VÔ BIÊN THỀ NGUYỆN SỰ) nghĩa là (phụng sự NHƯ LAI) nơi nào có Bậc Thiện Trí Thức giảng dạy Chánh Pháp ta đều tới gần gủi tu học gieo duyên, Cũng như Nguyện rằng nếu có sinh ra đời đều được gặp Phật. Cho nên tất cả đều do Nhân Duyên lành (Đại Duyên) mà được.
2- NHỜ CÓ NGUYỆN THÀNH PHẬT!

Và chắc chắn là "NGƯỜI KHÔNG CÓ NGUYỆN THÀNH PHẬT THÌ KHÔNG THỂ THÀNH PHẬT!
Và rằng "NHỮNG NGƯỜI TU THEO THANH VĂN THỪA KHÔNG THỂ THÀNH PHẬT KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THÀNH PHẬT MÀ VÌ HỌ KHÔNG MUỐN THÀNH PHẬT!"


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách