NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

battinh đã viết:"Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành"

Câu nói "Nhờ đâu mà có Phật" cũng ngụ ý chữ "thành" trong đó rồi!

Tôi trả lời vậy nè: Nhờ vô minh mà có Phật!
tangbong
Như ĐH dẫn giải thì có Phật rồi mới có 'thành', còn ngụ ý câu hỏi mới là lúc chưa có Phật thì do đâu mà có Phật ? :)
binh đã viết:Phải nhờ một cái khác mới có, tất nhiên không phải là tự có rồi, không phải "của báu trong nhà", mà do duyên hợp mà thành.
tangbong

Do duyên gì, do nhân gì mà chư Phật xuất hiện ở đời ? Mong ĐH hoan hỷ nói rộng thêm.

:)


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

cục đất đã viết:
battinh đã viết:"Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành"

Câu nói "Nhờ đâu mà có Phật" cũng ngụ ý chữ "thành" trong đó rồi!

Tôi trả lời vậy nè: Nhờ vô minh mà có Phật!
tangbong
Như ĐH dẫn giải thì có Phật rồi mới có 'thành', còn ngụ ý câu hỏi mới là lúc chưa có Phật thì do đâu mà có Phật ? :)
Phật vẫn hiện diện khắp nơi đấy chứ, tại vì:

- Vô minh: ngu si, mê muội, phiền não nên không (chưa) có Phật.

- Giác ngộ lẽ thật, xóa tan hết bóng tối vô minh... thì có (thành) Phật.

Chứ không phải nói ông Phật là cái thân tứ đại này đâu! :D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Tritam
Bài viết: 75
Ngày: 02/12/11 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Huế

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tritam »

" Nhờ đâu mà thành Phật ? "
Theo tui hiểu, thì Thái tử Tất Đạt Đa sau khi quyết định cắt ái ly gia, trải qua 6 năm khổ hạnh trong rừng , đã đắc các tầng thiền dưới sự hướng dẫn của các Đạo sư lừng danh thuở ấy, Ngài tự thấy rằng đó cũng chưa phải là mục đích con đường tìm kiếm chân lý của mình, vì thế đi đến bên bờ sông vắng,lót lá cây làm tọa cụ, dưới gốc cây cổ thụ (mà nay ta gọi là cây Bồ Đề) lúc bấy giờ có một vài thiếu nữ sẵn từ tâm cúng dường Ngài một bình nhỏ sữa , hoan hỷ thọ dụng sau đó phát lời nguyện lớn đại ý như thế này : nếu ta không tìm ra chân lý quyết không rời nơi này. Trải qua 49 ngày thiền định dưới cội cây Ngài đã đạt đến cái biết trọn vẹn mà nay thường gọi là Bậc Đại Giác ,là Phật .
Phật là người đã thành, chúng ta là người nên cũng sẽ thành Phật chỉ duy nhất khác một tí chút thôi :"> đó là có chịu làm theo những điều mà Thái Tử Tất Đạt Đa đã làm, Chuyện này chính Đức Thế Tôn đã chỉ bày cặn kẻ và được chư Tăng biên tập lại gọi là Kinh tạng và Luật tạng.
Phật xuất hiện ở thể gian cũng chỉ vì một Đại Sự Nhân Duyên đó là: giúp cho chúng ta, những người chưa là Phật sẽ làm Phật trong tương lai nói cho văn hoa hơn là đễ " Khai-thị- ngộ-nhập tri kiến Phật" (chữ trong Kinh Pháp Hoa)
Có thể tại đây, trong thế giới chúng ta đang sống có nhiều Phật Hóa Thân nhưng do mê mờ chúng ta không nhận ra thôi.
Tui đây đã từng chứng kiến, có những nơi chọn người làm Phật mà (Tuyển Phật Trường) thì răng không có Phật được =D> .


Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Bài kệ đó như thế này:

Mười phương đồng tụ hội
Người người học vô vi
Đây là trường thi Phật
Tâm không mới được đậu.

Ở đây cũng là trường thi Phật, nhưng chúng ta đã thành Phật chưa!? Ai chấm điểm cho bài thi "tâm không" của mình!? :D


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
battinh đã viết:
cục đất đã viết:
battinh đã viết:"Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành"

Câu nói "Nhờ đâu mà có Phật" cũng ngụ ý chữ "thành" trong đó rồi!

Tôi trả lời vậy nè: Nhờ vô minh mà có Phật!
tangbong
Như ĐH dẫn giải thì có Phật rồi mới có 'thành', còn ngụ ý câu hỏi mới là lúc chưa có Phật thì do đâu mà có Phật ? :)
Phật vẫn hiện diện khắp nơi đấy chứ, tại vì:

- Vô minh: ngu si, mê muội, phiền não nên không (chưa) có Phật.

- Giác ngộ lẽ thật, xóa tan hết bóng tối vô minh... thì có (thành) Phật.

Chứ không phải nói ông Phật là cái thân tứ đại này đâu! :D
Chữ màu đỏ rơi vào chỗ việt vị, lời nói này phi Nhân phi Duyên ko tương ưng với giáo Pháp chư Phật. Vì sao vậy ?

"Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước trong sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo : Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra." - http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi15.html
Tritam đã viết:" Nhờ đâu mà thành Phật ? "
Theo tui hiểu, thì Thái tử Tất Đạt Đa sau khi quyết định cắt ái ly gia, trải qua 6 năm khổ hạnh trong rừng , đã đắc các tầng thiền dưới sự hướng dẫn của các Đạo sư lừng danh thuở ấy, Ngài tự thấy rằng đó cũng chưa phải là mục đích con đường tìm kiếm chân lý của mình, vì thế đi đến bên bờ sông vắng,lót lá cây làm tọa cụ, dưới gốc cây cổ thụ (mà nay ta gọi là cây Bồ Đề) lúc bấy giờ có một vài thiếu nữ sẵn từ tâm cúng dường Ngài một bình nhỏ sữa , hoan hỷ thọ dụng sau đó phát lời nguyện lớn đại ý như thế này : nếu ta không tìm ra chân lý quyết không rời nơi này. Trải qua 49 ngày thiền định dưới cội cây Ngài đã đạt đến cái biết trọn vẹn mà nay thường gọi là Bậc Đại Giác ,là Phật .
Phật là người đã thành, chúng ta là người nên cũng sẽ thành Phật chỉ duy nhất khác một tí chút thôi :"> đó là có chịu làm theo những điều mà Thái Tử Tất Đạt Đa đã làm, Chuyện này chính Đức Thế Tôn đã chỉ bày cặn kẻ và được chư Tăng biên tập lại gọi là Kinh tạng và Luật tạng.
Đoạn màu xanh ĐH viết là tương ưng với sự thật nhưng đó đã là Quả của các Duyên, ko phải là Nhân Duyên chính đứa đến việc 'có' Phật xuất hiện ở đời. Và dù ngày hôm nay, chúng sanh nương nhờ Chánh Pháp, tu hành thành mãn và Giác ngộ đồng như Phật thì vẫn không được gọi bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Vì sao vậy ? - Chính vì đoạn kinh trên.

Như vậy, 1 trong các Duyên để 'có' Phật là thế giới đó thời kỳ đó chưa từng có Chánh Pháp và cũng chưa từng xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)


Tritam
Bài viết: 75
Ngày: 02/12/11 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Huế

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tritam »

Xin chào Cục Đất !
Tui rất thú vị khi thấy bạn chọn tên đại diện cho mình là Cục Đất :"> , là một tí chút trong cả khối tròn mà sinh vật sống an toàn trên đó, với tính chất của đất là dung nạp tất cả mọi thứ hổn tạp trên mình mà không một lời than thầm- khởi niệm cảm thọ, là điểm tựa cho chúng sinh hữu tình thực hiện nhiều mong cầu mơ ước... Danh là vậy thì sự ít nhiều phải có mối tương ưng =D> .
Nhưng tui thật sự không hiểu mục đích Bạn đặt câu hỏi này lên, để tìm kiếm điều gì.
Con gà và cái trứng đố bạn cái nào có trước cái nào có sau.
Xin cảm ơn có lời được trích dẫn.
Thân ái!


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Một người nói theo pháp Bắc tông một người hiểu theo nghĩa Nam tông, làm thế nào mà tuơng ưng được ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Vậy xin hỏi cục đất trong thân tứ đại của bạn có trước hay thân bạn có trước! :-P

Hay là thân bạn có trước rồi tên "cục đất" của bạn mới được chọn.


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

cục đất đã viết: dù ngày hôm nay, chúng sanh nương nhờ Chánh Pháp, tu hành thành mãn và Giác ngộ đồng như Phật thì vẫn không được gọi bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Vì sao vậy ? - Chính vì đoạn kinh trên.

Như vậy, 1 trong các Duyên để 'có' Phật là thế giới đó thời kỳ đó chưa từng có Chánh Pháp và cũng chưa từng xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)
Đoạn Kinh mà DH trích dẫn chỉ rõ thế này: không có hai vị Phật đồng xuất hiện trong một thế giới cùng một lúc thành tựu. Điều này có nghĩa là: mặc dù hiện tại có nhiều vị đều có tư cách thành tựu Phật Quả như nhau nhưng việc thị hiện thành Phật tại mỗi thế giới vào một thời kỳ thì chỉ có một một vị thị hiện, không có chuyện hai vị cùng thị hiện thành tựu Phật Quả.

Trong khi đó, các Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát thì xuất hiện rất nhiều.

Biết hết tận cùng căn cơ chúng sanh, biết hết cùng tận mọi thế giới, mọi chủng loài thì duy chỉ có quả vị Phật mới đạt tới. Nên chỉ cần một vị Phật thị hiện giáo hóa là đủ rồi.

Tất cả quả vị còn lại đều chưa đạt tới chỗ của Phật.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
battinh đã viết:Vậy xin hỏi cục đất trong thân tứ đại của bạn có trước hay thân bạn có trước! :-P

Hay là thân bạn có trước rồi tên "cục đất" của bạn mới được chọn.
Câu hỏi của ĐH ra xa vấn đề đang thảo luận. cục đất xin phép ko lạm bàn. Mong ĐH hoan hỷ ! :)
binh đã viết:Một người nói theo pháp Bắc tông một người hiểu theo nghĩa Nam tông, làm thế nào mà tuơng ưng được ?
Cảm ơn ĐH binh đã có lời trao đổi, cục đất cũng ko định tham gia thảo luận vấn đề này thêm nữa, sẽ vướng vào điều ĐH dung phuong đã nêu. Nhưng thấy vấn đề cũng thật căn bản, chư ĐH tùy theo sở học của mình đã đóng góp tri kiến, nhưng chưa đưa đến sự thống nhất và đầy đủ Nhân duyên, nên cục đất đổi câu hỏi lại 1 chút để chư ĐH quán lại các Pháp, nhằm đưa đến sự đây đủ Nhân duyên đầy đủ nghĩa văn của các Pháp.
2 danh tự 'màu đỏ' ko tương ưng với tinh thần và nội quy Diễn đàn. Mong ĐH cẩn trọng với phương tiện 'ngôn ngữ'. :)
Tritam đã viết:Xin chào Cục Đất !
Tui rất thú vị khi thấy bạn chọn tên đại diện cho mình là Cục Đất :"> , là một tí chút trong cả khối tròn mà sinh vật sống an toàn trên đó, với tính chất của đất là dung nạp tất cả mọi thứ hổn tạp trên mình mà không một lời than thầm- khởi niệm cảm thọ, là điểm tựa cho chúng sinh hữu tình thực hiện nhiều mong cầu mơ ước... Danh là vậy thì sự ít nhiều phải có mối tương ưng =D> .
Nhưng tui thật sự không hiểu mục đích Bạn đặt câu hỏi này lên, để tìm kiếm điều gì.
Con gà và cái trứng đố bạn cái nào có trước cái nào có sau.
Xin cảm ơn có lời được trích dẫn.
Thân ái!
Cảm ơn ĐH đã có lời hoan hỷ. :)
Phần nghi vấn của ĐH cục đất đã hồi đáp trong câu trả lời với ĐH binh. ĐH quán lại xem có thấy như vậy không ?
cục đất thấy có 1 chút bất tiện, đó là ở đây là box Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đem tri kiến của Phật học Nam tông để dẫn giải thì có phần ko khế hợp; nhưng vì thấy có lợi cho đại chúng nên cũng mong chư ĐH hoan hỷ. Còn nếu điều này làm nảy sinh bất Thiện pháp, cục đất cũng như chư ĐH ko nên lạm bàn thêm nữa.

Chúc chư ĐH tinh tấn và tăng thịnh trong giáo Pháp của Thế Tôn!

:)


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

cục đất đã viết:tangbong

cục đất thấy có 1 chút bất tiện, đó là ở đây là box Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đem tri kiến của Phật học Nam tông để dẫn giải thì có phần ko khế hợp; :)
Bắc Tông có thể dung nạp tất cả một cách nhất quán không có phân biệt nơi đâu là "của Bắc tông" thì Nam Tông không thể đàm luận Phật pháp. Theo thiển ý của Đồng nát là vậy, cho nên cứ trao đổi cởi mở trên tinh thần như vậy. Còn nói rộng ra nữa thì diễn dàn chi là phương tiện để trao đổi học Phật pháp, làm gì có cái là nhà của Nam Tông hay nhà của Bắc Tông, cái này do tâm phân biệt mà ra, còn thấy "có 2" thi đó không phải là Trung Đạo mà Đức thế Tôn muốn tất cả chúng ta bước đi.

Kính. tangbong


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

cục đất thấy có 1 chút bất tiện, đó là ở đây là box Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đem tri kiến của Phật học Nam tông để dẫn giải thì có phần ko khế hợp; :)
Bắc Tông có thể dung nạp tất cả một cách nhất quán không có phân biệt nơi đâu là "của Bắc tông" thì Nam Tông không thể đàm luận Phật pháp. Theo thiển ý của Đồng nát là vậy, cho nên cứ trao đổi cởi mở trên tinh thần như vậy. Còn nói rộng ra nữa thì diễn dàn chi là phương tiện để trao đổi học Phật pháp, làm gì có cái là nhà của Nam Tông hay nhà của Bắc Tông, cái này do tâm phân biệt mà ra, còn thấy "có 2" thi đó không phải là Trung Đạo mà Đức thế Tôn muốn tất cả chúng ta bước đi.

Kính. tangbong
Nếu ai cũng có 'tác ý' Trung Đạo như ĐH thì tốt quá. Nhưng có câu 'nhập gia phải tùy tục', dẫu biết các Pháp thế gian là phương tiện để thực hành kham nhẫn và tu tập. Nhưng nếu ko khéo tác ý và sử dụng phương tiện thì dễ nảy sinh bất Thiện pháp. Vì vậy mà Diễn đàn đã có nội quy và phân chia khu vực cho 'đúng người đúng việc'. Cũng như giới Luật của Phật chia ra rõ ràng cho các hàng đệ tử, không thể vì vậy mà nói Phật còn phân biệt chấp trước.

Cảm ơn ĐH có lời trao đổi và chúc an lạc !

:)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách