NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

cục đất đã viết:tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

cục đất thấy có 1 chút bất tiện, đó là ở đây là box Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đem tri kiến của Phật học Nam tông để dẫn giải thì có phần ko khế hợp; :)
Bắc Tông có thể dung nạp tất cả một cách nhất quán không có phân biệt nơi đâu là "của Bắc tông" thì Nam Tông không thể đàm luận Phật pháp. Theo thiển ý của Đồng nát là vậy, cho nên cứ trao đổi cởi mở trên tinh thần như vậy. Còn nói rộng ra nữa thì diễn dàn chi là phương tiện để trao đổi học Phật pháp, làm gì có cái là nhà của Nam Tông hay nhà của Bắc Tông, cái này do tâm phân biệt mà ra, còn thấy "có 2" thi đó không phải là Trung Đạo mà Đức thế Tôn muốn tất cả chúng ta bước đi.

Kính. tangbong
Nếu ai cũng có 'tác ý' Trung Đạo như ĐH thì tốt quá. Nhưng có câu 'nhập gia phải tùy tục', dẫu biết các Pháp thế gian là phương tiện để thực hành kham nhẫn và tu tập. Nhưng nếu ko khéo tác ý và sử dụng phương tiện thì dễ nảy sinh bất Thiện pháp. Vì vậy mà Diễn đàn đã có nội quy và phân chia khu vực cho 'đúng người đúng việc'. Cũng như giới Luật của Phật chia ra rõ ràng cho các hàng đệ tử, không thể vì vậy mà nói Phật còn phân biệt chấp trước.

Cảm ơn ĐH có lời trao đổi và chúc an lạc !

:)
Theo Đồng Nát nghĩ như vầy, để có trật tự nhất quán cho nên "luật" đề ra như vậy là đứng trên phương diện quản trị (Administration) cho có trật tự, chứ không phải vì phân biệt tông này phái nọ đâu, đã gọi là trao đổi nên mới lập ra cái gọi là diễn đàn, như thế các bên đổi thoại với nhau dựa vào sở học khác nhau thì mỗi vị đứng trên quan điểm của mình mà trao đổi, chứ sao lấy quan điểm người khác trao đổi được, giả dụ thiện hữu chuyên nghiên cứu kinh điển Nam Tông với người đang trao đổi về các pháp hành bên bắc Tông thì thiện hữu khong được trích dẫn trong kinh Nikaya để dẫn chứng sáng tỏ cho lập luận của thiện hữu sao? Như vậy thì còn gì trao đổi, vậy thì mỗi người cứ im lăng mà giữ nguyên cái suy nghĩ, cái sở tri mà mình có đuoc chứ sao gọi là trao đổi, sao gọi là diễn đàn.

Tại vì có một số vị bên Nam Tông quá bảo thủ đến độ coi chủ đề của Nam tông hoặc Box Nam tông là nhà của họ, bất khả xâm phạm. cái đó cũng do tâm phân biệt mà ra, nói như Nam Tông thì như thế là nhị kiến, như thế là cực đoan, nói như Bát Nhã bên Bắc Tông là Tâm phân biệt, Chưa thấy chỗ Bất Nhị. kinhle
Chúc thiện hữu an lạc trong chánh pháp.


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

cục đất thấy có 1 chút bất tiện, đó là ở đây là box Phật giáo Bắc tông, nhưng lại đem tri kiến của Phật học Nam tông để dẫn giải thì có phần ko khế hợp; :)
Bắc Tông có thể dung nạp tất cả một cách nhất quán không có phân biệt nơi đâu là "của Bắc tông" thì Nam Tông không thể đàm luận Phật pháp. Theo thiển ý của Đồng nát là vậy, cho nên cứ trao đổi cởi mở trên tinh thần như vậy. Còn nói rộng ra nữa thì diễn dàn chi là phương tiện để trao đổi học Phật pháp, làm gì có cái là nhà của Nam Tông hay nhà của Bắc Tông, cái này do tâm phân biệt mà ra, còn thấy "có 2" thi đó không phải là Trung Đạo mà Đức thế Tôn muốn tất cả chúng ta bước đi.

Kính. tangbong
Nếu ai cũng có 'tác ý' Trung Đạo như ĐH thì tốt quá. Nhưng có câu 'nhập gia phải tùy tục', dẫu biết các Pháp thế gian là phương tiện để thực hành kham nhẫn và tu tập. Nhưng nếu ko khéo tác ý và sử dụng phương tiện thì dễ nảy sinh bất Thiện pháp. Vì vậy mà Diễn đàn đã có nội quy và phân chia khu vực cho 'đúng người đúng việc'. Cũng như giới Luật của Phật chia ra rõ ràng cho các hàng đệ tử, không thể vì vậy mà nói Phật còn phân biệt chấp trước.

Cảm ơn ĐH có lời trao đổi và chúc an lạc !

:)
Theo Đồng Nát nghĩ như vầy, để có trật tự nhất quán cho nên "luật" đề ra như vậy là đứng trên phương diện quản trị (Administration) cho có trật tự, chứ không phải vì phân biệt tông này phái nọ đâu, đã gọi là trao đổi nên mới lập ra cái gọi là diễn đàn, như thế các bên đổi thoại với nhau dựa vào sở học khác nhau thì mỗi vị đứng trên quan điểm của mình mà trao đổi, chứ sao lấy quan điểm người khác trao đổi được, giả dụ thiện hữu chuyên nghiên cứu kinh điển Nam Tông với người đang trao đổi về các pháp hành bên bắc Tông thì thiện hữu khong được trích dẫn trong kinh Nikaya để dẫn chứng sáng tỏ cho lập luận của thiện hữu sao? Như vậy thì còn gì trao đổi, vậy thì mỗi người cứ im lăng mà giữ nguyên cái suy nghĩ, cái sở tri mà mình có đuoc chứ sao gọi là trao đổi, sao gọi là diễn đàn.

Tại vì có một số vị bên Nam Tông quá bảo thủ đến độ coi chủ đề của Nam tông hoặc Box Nam tông là nhà của họ, bất khả xâm phạm. cái đó cũng do tâm phân biệt mà ra, nói như Nam Tông thì như thế là nhị kiến, như thế là cực đoan, nói như Bát Nhã bên Bắc Tông là Tâm phân biệt, Chưa thấy chỗ Bất Nhị. kinhle
Chúc thiện hữu an lạc trong chánh pháp.
Cảm ơn ĐH đã hồi đáp!

Thì đúng như ĐH nói, nếu ai cũng tác ý Trung đạo như vậy thì sẽ ko sinh chuyện. Nhưng vì cũng có những con ngựa bất kham (tâm phóng dật) nên Phật đã chế Giới để hộ trì Tăng chúng, và Diễn đàn cũng đặt ra nội quy để thanh tịnh Diễn đàn.
Chúng ta sinh hoạt trong môi trường nào thì nên tôn trọng và gìn giữ điều tốt đẹp cho môi trường ấy. Như vậy cũng là tu tập theo Thiện pháp.
cục đất xin dừng trao đổi vấn đề này tại đây. Để cho đại chúng 'quán' lại đề tài còn dang dở.

Chúc ĐH cùng đại chúng an lạc và tăng thịnh trong Thiện pháp !

:)


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

cục đất đã viết:tangbong

"Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước trong sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo : Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra." - http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi15.html

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)
Xin thiện hữu chia sẻ cho biết: Một quốc độ của Đức Thế Tôn được tính như thế nào?


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

"Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo : Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra." - http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi15.html

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)
Xin thiện hữu chia sẻ cho biết: Một quốc độ của Đức Thế Tôn được tính như thế nào?
Câu hỏi ko khế hợp vì liên hệ đến 'thế giới luận' mà không liên hệ đến mục đích. Nhưng cục đất hiểu được tâm tư của ĐH; vì không nghe nhiều, không khéo quán chiếu và tác ý các Pháp nên ĐH sẽ thường khởi lên những câu hỏi như thế. ĐH nên để ý chữ màu xanh và lời dẫn giải đầy đủ nghĩa văn của cục đất.
Ngay tại thế giới này, Thế Tôn Kasappa đã từng xuất hiện trước Thế Tôn Gotama (1 thời Pháp trong Kinh Trung Bộ có ghi rõ điều này). ĐH có thể tìm tòi và tham học, hay nếu có thời gian cục đất sẽ tìm lại và post lên.
Như vậy nghĩa là ko phải trải qua hết chu kỳ 'Thành, Trụ, Dị, Diệt' của 1 thế giới mới có thể xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác; mà là phụ thuộc sự có mặt của Chánh Pháp. Như vậy, chư Thế Tôn xuất hiện 1 phần là do Duyên này.

- trích lại: "1 trong các Duyên để 'có' Phật là thế giới đó thời kỳ đó không có Chánh Pháp chưa từng xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác"

(Sau khi hiểu rõ được nghĩa này, ĐH cũng ko nên tác ý: "thời kỳ 'Chánh pháp' của 1 đức Thế Tôn được tính như thế nào ?"
vì ko liên hệ đến mục đích và ko có đầy đủ Nhân duyên)

Chúc an lạc !

:)


Đồng Nát
Bài viết: 2529
Ngày: 29/06/11 10:05
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.Ho Chi Minh

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Đồng Nát »

cục đất đã viết:tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

"Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo : Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra." - http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi15.html

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)
Xin thiện hữu chia sẻ cho biết: Một quốc độ của Đức Thế Tôn được tính như thế nào?
Câu hỏi ko khế hợp vì liên hệ đến 'thế giới luận' mà không liên hệ đến mục đích. Nhưng cục đất hiểu được tâm tư của ĐH; vì không nghe nhiều, không khéo quán chiếu và tác ý các Pháp nên ĐH sẽ thường khởi lên những câu hỏi như thế. ĐH nên để ý chữ màu xanh và lời dẫn giải đầy đủ nghĩa văn của cục đất.
Ngay tại thế giới này, Thế Tôn Kasappa đã từng xuất hiện trước Thế Tôn Gotama (1 thời Pháp trong Kinh Trung Bộ có ghi rõ điều này). ĐH có thể tìm tòi và tham học, hay nếu có thời gian cục đất sẽ tìm lại và post lên.
Như vậy nghĩa là ko phải trải qua hết chu kỳ 'Thành, Trụ, Dị, Diệt' của 1 thế giới mới có thể xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác; mà là phụ thuộc sự có mặt của Chánh Pháp. Như vậy, chư Thế Tôn xuất hiện 1 phần là do Duyên này.

- trích lại: "1 trong các Duyên để 'có' Phật là thế giới đó thời kỳ đó không có Chánh Pháp chưa từng xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác"

(Sau khi hiểu rõ được nghĩa này, ĐH cũng ko nên tác ý: "thời kỳ 'Chánh pháp' của 1 đức Thế Tôn được tính như thế nào ?"
vì ko liên hệ đến mục đích và ko có đầy đủ Nhân duyên)

Chúc an lạc !

:)
theo trích dẫn cuả thiện hữu có câu: "Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác..."
Như thế hỏi lại:
Một thế giới này được hiểu như thế nào? Có phải được tính trong một quốc độ của Đức Thế Tôn không? Vậy như thế nào thì được gọi là một quốc độ của Đức thế Tôn? Hỏi rất cụ thể vào rõ ràng để là sáng tỏ các lập luận và dẫn chứng của thiện hữu vậy thôi. Nhân duyên đặt câu hỏi từ đó mà ra mà. :)

Kính.


cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong
Đồng Nát đã viết:
cục đất đã viết:tangbong

"Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo : Trong một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra." - http://www.quangduc.com/kinhdien/tangch ... chi15.html

Xin mời chư ĐH tiếp tục hoan hỷ.

:)
Xin thiện hữu chia sẻ cho biết: Một quốc độ của Đức Thế Tôn được tính như thế nào?
Câu hỏi ko khế hợp vì liên hệ đến 'thế giới luận' mà không liên hệ đến mục đích. Nhưng cục đất hiểu được tâm tư của ĐH; vì không nghe nhiều, không khéo quán chiếu và tác ý các Pháp nên ĐH sẽ thường khởi lên những câu hỏi như thế. ĐH nên để ý chữ màu xanh và lời dẫn giải đầy đủ nghĩa văn của cục đất.
Ngay tại thế giới này, Thế Tôn Kasappa đã từng xuất hiện trước Thế Tôn Gotama (1 thời Pháp trong Kinh Trung Bộ có ghi rõ điều này). ĐH có thể tìm tòi và tham học, hay nếu có thời gian cục đất sẽ tìm lại và post lên.
Như vậy nghĩa là ko phải trải qua hết chu kỳ 'Thành, Trụ, Dị, Diệt' của 1 thế giới mới có thể xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác; mà là phụ thuộc sự có mặt của Chánh Pháp. Như vậy, chư Thế Tôn xuất hiện 1 phần là do Duyên này.

- trích lại: "1 trong các Duyên để 'có' Phật là thế giới đó thời kỳ đó không có Chánh Pháp chưa từng xuất hiện 1 vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác"

(Sau khi hiểu rõ được nghĩa này, ĐH cũng ko nên tác ý: "thời kỳ 'Chánh pháp' của 1 đức Thế Tôn được tính như thế nào ?"
vì ko liên hệ đến mục đích và ko có đầy đủ Nhân duyên)

Chúc an lạc !

:)
theo trích dẫn cuả thiện hữu có câu: "Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, không có được : Trong một Thế giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đẳng Giác..."
Như thế hỏi lại:
Một thế giới này được hiểu như thế nào? Có phải được tính trong một quốc độ của Đức Thế Tôn không? Vậy như thế nào thì được gọi là một quốc độ của Đức thế Tôn? Hỏi rất cụ thể vào rõ ràng để là sáng tỏ các lập luận và dẫn chứng của thiện hữu vậy thôi. Nhân duyên đặt câu hỏi từ đó mà ra mà. :)

Kính.
Vậy, với phần trả lời trên ĐH đã cảm thấy hoan hỷ chưa, có còn nghi hoặc gì với vấn đề này nữa không ?

:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Chỉ cần trực thẳng mà ngộ tự tâm bổn tánh là giải thoát giác ngộ. Không cần những gì quanh co khác.

Ngộ được Tự Tánh của mình, tức hoàn toàn giác ngộ giải thoát, một tâm đồng tất cả Phật, Tâm ấy là Phật, Tâm ấy làm Phật, thì đó tức là sự lý đều viên dung, không phải cần có 32 tướng 80 vẽ đẹp mới gọi là chứng sự (tu rốt ráo trở về được Chân Tâm Tự Tánh đã là sự rốt ráo, hoàn toàn được cả sự tức hoàn toàn lý, sự là chi? sự là rốt ráo trở về được Chân Tâm, chứ không phải chỉ nói trên ngôn từ, ngôn hành tương ưng), mới gọi là Phật, vì Kinh Kim Cang nói: "Chuyển Luân Thánh Vương cũng đủ 32 tướng, như thế cũng gọi là Phật sao?". Lại nói: "Phàm những cái có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng không tướng tức thấy Như Lai", lại nói "Nếu do sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành sai, không thể thấy Như Lai", lại nói "Lìa tất cả tướng gọi là Chư Phật." lại nói: "Như Lai là chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu nên gọi là Như Lai".

Do vậy Phật Thân tức là Pháp Thân, thành Phật là Ngộ được Tự Tâm Bổn Tánh, được Pháp Thân vi diệu.

Ngoài Pháp Thân ra, các thân khác đều là huyễn hóa.
Chẳng có Phật nào khác ngoài Pháp Thân vì Pháp Thân là Chân Thân của Phật.

Ngoài Pháp Tánh ra, tất cả các pháp đều là hư vọng.
Chẳng có Pháp nào khác ngoài Pháp Tánh vì Pháp Tánh chính là Chân Pháp.

Chỉ có một đại sự duy nhứt mà chư Phật ra đời, đó là "Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật nơi Chúng Sanh" sẵn có.

Tri Kiến Phật ấy chính là "Phật", cũng chính là "Pháp" mà chư Phật thị hiện chỉ bài.

Phật và Pháp ở nơi Tâm Tánh mình.
Phật và Pháp là Tâm Tánh nơi mình.

Phật cũng là Tánh.
Pháp cũng là Tánh
Tăng cũng là Tánh

Tam Bảo là Tâm Tánh ở nơi mình chứ không gì khác. Do vậy hãy Quy Y Tự Tánh Tam Bảo.

Do vậy:
Không có thừa nào khác ngoài Phật thừa.
Không có gì đáng khai thị ngộ nhập ngoài khai thị ngộ nhập Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng tôn kính ngoài tôn kính Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng học ngoài học nhìn thấy Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng thấy ngoài thấy Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng quay về nương tựa ngoài quy về nương tựa Phật Tánh nơi chính mình.

Tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đã thành, đang thành và sẽ thành đều do xoay về ngộ nhập được Phật Tánh, lãnh hội được Pháp Thân.

Ngộ nhập lãnh hội được Phật Tánh Pháp Thân là chân giác ngộ, là chân giải thoát, là chân niết bàn.

Không có giác ngộ, không có giải thoát, không có niết bàn nào ngoài Tánh Phật Pháp Thân.

Ngày nào chưa ngộ nhập lãnh hội được Pháp Thân Phật Tánh thì ngày đó vẫn chưa thật giác ngộ, giải thoát, chưa thật trọn vẹn được Bồ Đề Niết Bàn.

Khi nào ngộ nhập lãnh hội được Pháp Thân Phật Tánh thì khi ấy gọi là thành Phật, một vị Phật của chính mình và của tất cả, một vị Phật như tất cả chư Phật, vì thành Phật nghĩa là Thấy được Tánh Phật, ngộ nhập được Pháp Thân ngay nơi chính mình.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Thuyết rất hay
tangbong tangbong tangbong


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Tritam
Bài viết: 75
Ngày: 02/12/11 20:36
Giới tính: Nam
Đến từ: Huế

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi Tritam »

Bài viết của Thánh_Tri , đúng là thật hay tangbong .
Nhưng biết là có khế hợp với nhiều đối tượng ? chính điều này buộc Chư Tổ ngày xưa căn dặn đệ tử truyền pháp của mình cẩn trọng. Tui trộm nghĩ, hiện nay tình trạng chư Tăng ở Nhật Bản làm ta phải suy tư (Chư Tăng tham dự các buổi môi giới tìm hôn thê, chư tăng có người đi bán rượu...) cũng do bởi quan niệm Tâm tức Phật!


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tâm Chân Như mới là tức Tâm Tức Phật.

Nếu cho Tâm Sanh Diệt Là Phật thì đó là rất lầm.

Tu Thiền phải có Thầy đã Chứng Ngộ dạy chứ không thì cũng không thể mà Kiến Tánh.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

Thánh_Tri đã viết:Chỉ cần trực thẳng mà ngộ tự tâm bổn tánh là giải thoát giác ngộ. Không cần những gì quanh co khác.

Ngộ được Tự Tánh của mình, tức hoàn toàn giác ngộ giải thoát, một tâm đồng tất cả Phật, Tâm ấy là Phật, Tâm ấy làm Phật, thì đó tức là sự lý đều viên dung, không phải cần có 32 tướng 80 vẽ đẹp mới gọi là chứng sự (tu rốt ráo trở về được Chân Tâm Tự Tánh đã là sự rốt ráo, hoàn toàn được cả sự tức hoàn toàn lý, sự là chi? sự là rốt ráo trở về được Chân Tâm, chứ không phải chỉ nói trên ngôn từ, ngôn hành tương ưng), mới gọi là Phật, vì Kinh Kim Cang nói: "Chuyển Luân Thánh Vương cũng đủ 32 tướng, như thế cũng gọi là Phật sao?". Lại nói: "Phàm những cái có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng không tướng tức thấy Như Lai", lại nói "Nếu do sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành sai, không thể thấy Như Lai", lại nói "Lìa tất cả tướng gọi là Chư Phật." lại nói: "Như Lai là chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu nên gọi là Như Lai".

Do vậy Phật Thân tức là Pháp Thân, thành Phật là Ngộ được Tự Tâm Bổn Tánh, được Pháp Thân vi diệu.

Ngoài Pháp Thân ra, các thân khác đều là huyễn hóa.
Chẳng có Phật nào khác ngoài Pháp Thân vì Pháp Thân là Chân Thân của Phật.

Ngoài Pháp Tánh ra, tất cả các pháp đều là hư vọng.
Chẳng có Pháp nào khác ngoài Pháp Tánh vì Pháp Tánh chính là Chân Pháp.

Chỉ có một đại sự duy nhứt mà chư Phật ra đời, đó là "Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật nơi Chúng Sanh" sẵn có.

Tri Kiến Phật ấy chính là "Phật", cũng chính là "Pháp" mà chư Phật thị hiện chỉ bài.

Phật và Pháp ở nơi Tâm Tánh mình.
Phật và Pháp là Tâm Tánh nơi mình.

Phật cũng là Tánh.
Pháp cũng là Tánh
Tăng cũng là Tánh

Tam Bảo là Tâm Tánh ở nơi mình chứ không gì khác. Do vậy hãy Quy Y Tự Tánh Tam Bảo.

Do vậy:
Không có thừa nào khác ngoài Phật thừa.
Không có gì đáng khai thị ngộ nhập ngoài khai thị ngộ nhập Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng tôn kính ngoài tôn kính Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng học ngoài học nhìn thấy Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng thấy ngoài thấy Phật Tánh nơi chính mình.
Không có gì đáng quay về nương tựa ngoài quy về nương tựa Phật Tánh nơi chính mình.

Tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đã thành, đang thành và sẽ thành đều do xoay về ngộ nhập được Phật Tánh, lãnh hội được Pháp Thân.

Ngộ nhập lãnh hội được Phật Tánh Pháp Thân là chân giác ngộ, là chân giải thoát, là chân niết bàn.

Không có giác ngộ, không có giải thoát, không có niết bàn nào ngoài Tánh Phật Pháp Thân.

Ngày nào chưa ngộ nhập lãnh hội được Pháp Thân Phật Tánh thì ngày đó vẫn chưa thật giác ngộ, giải thoát, chưa thật trọn vẹn được Bồ Đề Niết Bàn.

Khi nào ngộ nhập lãnh hội được Pháp Thân Phật Tánh thì khi ấy gọi là thành Phật, một vị Phật của chính mình và của tất cả, một vị Phật như tất cả chư Phật, vì thành Phật nghĩa là Thấy được Tánh Phật, ngộ nhập được Pháp Thân ngay nơi chính mình.
Thánh Trí "thuyết rất hay"! Nhưng :

- Có phải phát nguyện để thành Phật không?

- Có phải chọn pháp môn để tu thành Phật Không?

- Có phải "đi" để thành Phật không? (chữ "đi" này Thánh Trí hay dùng)


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: NHỜ ĐÂU MÀ THÀNH PHẬT?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

DH TT nói là Lý Tánh chưa phải nói đến Sự Tướng Tu Hành.

Kiến Tánh là thấy đường về chưa phải là đã vào nhà.
Vào nhà rồi vẫn còn dọn dẹp chứ chưa phải là xong việc.

Các Tổ Thiền Tông Kiến Tánh rồi vẫn phải tu hành chẳng phải nói là xong việc.

Thiền Tông có nói

Việc lớn chưa xong như đưa mà mẹ,
Việc lớn đã xong như đưa ma mẹ


Chứng Ngộ Phật Tánh có nhiều phương pháp Thiền Tịnh Mật đều là đưa đến Chứng Ngộ Phật Tánh.

Thiền tuy là nói chỉ thẳng nhưng cũng là Phương Tiện như Khán Câu Thoại Đầu cũng là Phương Tiện.

Nói Không Nương Phương Tiện thì chẳng có lý bởi vì như vậy chẳng làm gì cả nghe 1 câu rồi thì liền Thành Phật.

Tu hành chẳng thể nói pháp môn mau chậm mà phải nói đến sự nổ lực tinh tấn cá nhân.

Tu Pháp Đốn mà chẳng siêng năng thì vẫn Thành Đạo sau người Tu Pháp Tiệm.

Người học Thiền đọc chuyện Thiền chỉ biết phần kết thúc là đoạn các Tổ Kiến Tánh (Ngộ) mà không có biết trước khi Kiến Tánh (Ngộ) thì các Tổ đã thực hành rất tinh tấn như thế nào.

Đọc Thiền Sử thì mới biết các Tổ tu hành tinh tấn như thế nào.

Tiền thân của Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất đều phát tâm tu hành cùng một lượt mà Đức Phật thành Phật trước.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách