PHÁP TU QUÁN ÂM.

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Theo tôi bước đầu theo pháp tu nầy thì an trú canh gác cái nhĩ căn của mình làm sao cho nó đừng chạy theo thanh trần để khởi phân biệt. Thanh trần tuy có sanh diệt mà tánh nghe vẫn thường trụ.

Tuy thấy dễ mà chẳng dễ, tuy thấy khó mà chẳng khó.

Nhưng mà bác Bình Niệm Phật thì thôi tập cái đó làm chi, hãy lắng nghe rành rẻ từng câu Phật Hiệu từ tâm, nghe hoài một câu Phật hiệu thì tâm tất được an lạc thanh tịnh, niệm một lác là thấy an vui vô cùng, tâm hồn thoải mái, sáng tỏ, lòng rỗng rang, phơi phới giải thoát, có một cái vui không thể tả nỏi khiến mình phải mỉm cười lúc niệm và luôn muốn niệm mãi như luồn nước mát tuôn trào không thể kiềm lại được.

Vãng sanh đi rồi gần Quán Thế Âm Bồ Tát mà học phép tu của ngài.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

A Di Đà Phật.
Cảm ơn Thánh Tri, Tôi vẫn niệm Phật, nhưng lúc rảnh xem thêm kinh sách. Chỗ nào mình thấy hay thì gởi lên diễn đàn cho mọi người cùng đọc, cùng hưởng lợi ích.
Chúc Thánh Tri thân tâm an lạc.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Một môn chuyên nhất. Trung thành với một môn không lay động cũng chính là sự thật hành khiến được định tâm. Hãy nhiếp tâm vào một pháp môn. Thâu nhiếp tâm vào một pháp môn cũng chính là thâu nhiếp tất cả các pháp môn, nên chuyên một pháp mà đồng được tất cả pháp.

Làm gì thì làm nhưng công phu nhất định phải thành tựu. Sanh tử là chuyện lớn. Người sắp thành tựu Vô Thượng Bồ Đề dù trong cảnh sung sướng trần gian không ai sánh kịp cũng thấy đầy dẫy các nỗi khổ của sanh lão bệnh tử. Có lo lắng về sanh lão bệnh tử thì mới có thể tu tập, mới có thể mở đạo màu. Người muốn được giải thoát, muốn cứu độ chúng sanh thì phải luôn nhắc nhở chính mình về sanh lão bệnh tử và chỉ khi rèn dưỡng công phu mới có thể mong như nguyện. Nếu chẳng phải vậy thì đều là viễn tưởng.

Đâu là phân biệt giữa người tu tập và đại thông gia? Đó là công phu.
Cho nên khéo vẫn dụng các trợ đạo. Phân biệt rõ ràng giữa trợ đạo và chuyên tu.
Tôi nói vậy nhằm để nhắc nhở chính mình.

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A ID ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Xin cảm ơn đạo hữu VHBK nhắc nhở.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nếu ai có thể một môn thâm nhập chuyên một pháp môn thì rất tốt. Mà nếu không thì cũng không sao lắm đâu chỉ cần rỏ cái nào chánh hạnh cái nào trợ hạnh là được và có lòng Tín Nguyện cầu sanh Cực Lạc.

Tôi tuy lấy Niệm Phật làm nhật khóa chánh hạnh hằng ngày, mà cũng nghiên cứu học hỏi Giáo Tông, và cũng có tu theo những pháp ấy. Nhờ vậy Tín Tâm Tịnh Độ tôi mới vững, và Phát Nguyện mới chân thành.

Tuy là ăn cơm trắng là chính, nhưng cũng phải có chút thức ăn và canh mới nuốt nỏi :)


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Tu Pháp Môn nào cũng cần xem Kinh để hiểu rõ lý.

Chỉ trừ Bậc đã Đại Ngộ thì không cần xem Kinh vì đã rõ ràng đường tu.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Dạ, sự học hỏi kinh sách và công phu chẳng rời nhau.
Con cám ơn sự chỉ bảo của tất cả chư vị.
Cám ơn bác Binh đã phổ biến kinh sách đến mọi người.


tietphuochung
Bài viết: 378
Ngày: 07/03/10 01:27
Giới tính: Nam
Đến từ: tiengiang vietnam

Re: PHÁP TU QUÁN ÂM.

Bài viết chưa xem gửi bởi tietphuochung »

>:D<
Tùy Tâm Tịnh cõi Phật Tịnh tức Nhĩ Căn viên Thông . Tâm bất Tịnh thì Nhĩ Căn Ô Nhiễm, khuyên Lảo Binh hãy tìm đọc Niệm Phật BaLaMật , chúc vui vẻ.


TÂM THẤY THẬT TƯỚNG
MINH CHÂU HIỆN NHÃN TIỀN
THẤY NGHE VÔ NGẠI
VÔ NGẠI ĐẠI THẦN THÔNG
TUỲ DUYÊN DIỄN PHÁP
PHỔ ĐỘ CHÚNG HỮU TÌNH
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách