Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

MinhDao
Bài viết: 65
Ngày: 11/01/08 16:16

Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn

Bài viết chưa xem gửi bởi MinhDao »

trích tù bài: THIỀN SƯ BĂNG HOÀI TẾ NĂNG THỊ CHÚNGHỏi: Pháp môn này vượt thẳng ba cõi, điều ấy tin rồi. Còn chúng sanh trong thời mạt pháp sợ rằng họ tự sanh chướng ngại, chưa rõ có mối tệ nào không?

Ðáp: Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn. Đó là :

1. Tin không hết lòng.

2. Làm không hết sức.

3. Phát nguyện không sâu.

4. Lẳng lặng niệm thầm.

5. Tâm duyên việc đời.

6. Chẳng trừ thương ghét.

7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển.

8. Thích ngâm nga phân tâm.

9. Tán gẫu nói chuyện phiếm.

10. Không được nhất tâm bất loạn.

Người ra công khắc kỳ thủ chứng, tha thiết hạ thủ công phu quyết không để phạm phải 10 mối tệ vừa nêu, chống mắt dựng mày, truy đảnh niệm Phật, tự nhiên hiện tại thấy bản tánh Di-đà, mãn báo thân này về ngay Tây phương Cực Lạc.


Vũ Khúc
Bài viết: 35
Ngày: 14/11/09 23:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn

Bài viết chưa xem gửi bởi Vũ Khúc »

"1. Tin không hết lòng.
2. Làm không hết sức.
3. Phát nguyện không sâu.
5. Tâm duyên việc đời.
6. Chẳng trừ thương ghét.
7. Ôm nhiều nội điển ngoại điển.
8. Thích ngâm nga phân tâm.
9. Tán gẫu nói chuyện phiếm.
10. Không được nhất tâm bất loạn"

Những điều trên là chướng ngại thì đúng rồi. Nhưng còn "lẳng lặng niệm thầm" mà coi là chướng ngại thì không chắc đúng. Ngoài những thời khóa niệm Phật ra, thì những lúc khác nhớ Phật trì niệm (thầm) là rất cần thiết chớ sao lại là chướng ngại? Đi đứng nằm ngồi, trong các hoàn cảnh khác nhau không phải lúc nào cũng to tiếng niệm Phật được. Những lúc đó khi có thể liền nghĩ đến Phật và trì niệm Phật tức là làm đúng như Đức Đại Thế Chí đã dạy: lúc nào cũng "nhớ đến Phật" như "con nhớ đến mẹ" thời công đức khó có thể nghĩ bàn.

Kính.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Vũ Khúc đã viết:
Những điều trên là chướng ngại thì đúng rồi. Nhưng còn "lẳng lặng niệm thầm" mà coi là chướng ngại thì không chắc đúng. Ngoài những thời khóa niệm Phật ra, thì những lúc khác nhớ Phật trì niệm (thầm) là rất cần thiết chớ sao lại là chướng ngại? Đi đứng nằm ngồi, trong các hoàn cảnh khác nhau không phải lúc nào cũng to tiếng niệm Phật được.
Ý của tổ muốn cho người tu Tịnh Độ phải niệm To Tiếng trong lúc công phu thời khóa, chứ không phải là chê niệm thầm trong những lúc khác. Đừng xem thường việc niệm ra tiếng!

Miệng niệm ra tiếng có nhiều lợi ích:

1. Không bị hôn trầm
2. Thân Miệng Ý đều nhiếp vào câu Niệm Phật.
3. Giúp ta nghe được rỏ ràng.
4. Trừ đi những vọng niệm lăng xăng (vì niệm thầm dễ suy nghĩ đông tây, còn niệm to tiếng thì tiếng đánh tang các vọng niệm, vừa nghĩ đến tiếng liền phát ra dang dội đánh tang vọng niệm)

Tôi hai thời sáng tối đều niệm ra tiếng lớn. Nhưng cũng có giới hạng thôi. Không thể niệm cả tiếng vì mệt mỏi. Sau đó trở lại niệm thầm.

Tôi thấy niệm ra tiếng lợi ích rất lớn. Khi nào niệm ra tiếng mà kiệt sức thì trở lại niệm thầm. Không gì chướng ngại.

Vài hàng chia sẽ.
Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Vũ Khúc
Bài viết: 35
Ngày: 14/11/09 23:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Người tu Tịnh Ðộ có 10 cái tệ làm chướng ngại pháp môn

Bài viết chưa xem gửi bởi Vũ Khúc »

Ý của tổ muốn cho người tu Tịnh Độ phải niệm To Tiếng trong lúc công phu thời khóa, chứ không phải là chê niệm thầm trong những lúc khác. Đừng xem thường việc niệm ra tiếng!

Vâng hẳn là thế rồi, trong thời công phu nên niệm to tiếng, rõ tiếng, nhiếp tâm theo tiếng niệm. Nhưng muốn không mệt mỏi thời không cần cấp bách mà cần khoan thai, khéo kết hợp tiếng niệm theo nhịp thở. Người nào vốn đã có công phu thở theo hai thì, bốn thì thì lại càng quý, tiếng niệm và nhịp thở sẽ hòa nhịp tự nhiên, nhẹ nhàng. Hành trì niệm Phật như vậy có lúc tiếng niệm và nhịp thở hòa vào nhau không còn phân biệt nữa: tiếng niệm điều hòa hơi thở, hơi thở trợ lực cho tiếng niệm khiến ta tỉnh giác, niệm được lâu, không bị hôn trầm hay trạo cử.

Cảm ơn ý kiến của Thánh_Tri.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách