Mưa Pháp

Nghiên cứu học hỏi tư tưởng Phật giáo bắc tông: Câu xá, thành thật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Du già, pháp tướng tông, trừ hệ bát nhã, thiền và chuyên mục đã có.

Điều hành viên: phuoctuong

Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Mưa Pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Đời nay, ai ai cũng nói đền niệm Phật cùng vãng sinh. Song le vãng sinh là việc đòi hỏi thành tâm, nỗ lực, và tinh cần. Do vậy thái độ tu hành thật quan trọng lắm thay. Bài kệ sau đây của Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ bày cho chúng ta bí quyết tu trì niệm Phật cầu vãng sinh.Khuyến Tu Tịnh Độ TụngKhuyến Tu Tịnh Độ Tụng

Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn,

Khẩu niệm Di-Đà đả thành phiến.

Tạp niệm bất khởi đắc tam-muội,

Vãng sinh Tịnh Độ định hữu phần.

Chung nhật yếm phiền Ta-Bà khổ,

Tái tương hồng trần tâm niệm đạm.

Cầu sinh Cực-Lạc ý niệm trọng,

Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm.
Tạm dịch:Niệm Phật mà niệm không gián đoạn,

Miệng niệm Di-Đà lòng chuyên nhất,

Chẳng khởi tạp niệm đắc tam muội,

Chắc rằng cõi Tịnh có ngày về.

Trọn ngày nhàm chán cõi Tà Bà,

Lòng đối hồng trần thêm lạnh nhạt.


Cầu sanh Cực Lạc, ý sâu dầy,

Rũ sạch cấu nhơ, giữ trắng lòng.Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/bdh02/MuaPhap.html
Tập tin đính kèm
pencil_photos16.jpg
pencil_photos16.jpg (174.79 KiB) Đã xem 434 lần


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách