Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Chia sẻ, thảo luận học hỏi ngũ giới, tám giới, thập giới, đạo đức, phương pháp giáo dục và những vấn đề liên quan.
Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

Nhuận Trượng thấy rằng đại đa số trong chúng ta chỉ mới nghe qua 1 bài văn hay 1 topic nào đó là cứ đó luận bàn mà không suy xét kĩ lưỡng !
Topic : là Xuất gia hoàn tục sẽ đọa lạc <----câu này cũng chí lí lắm chứ bộ .chứ không phải là Tu hành Phải cần đi xuất gia hay là tại gia .
vấn đề ở đây là quá rõ ràng .
topic chỉ là 1 lời khuyên và là 1 lời khuyên chính xác :x
1 đệ tữ Phật quyết chí đi xuất gia tầm đạo đễ mong mãi mãi sống trong sự giải thoát .đã là quyết chí như thế thì không nên hoàn tục . bởi hoàn tục có rất nhiều điều có thể làm trở ngại cho việc tu hành của chúng ta .
Quyết chí xuất gia là 1 mục đích to lớn đó cũng mãi mãi là sự giải thoát. ấy thế sao chúng ta không cố gắng mà lại thoái lui . đây là lời day của HT Tuyên Hóa muốn khuyên nhắc chớ nên như vậy chứ chẳng phải dạy tu hành là phải ở chùa hay ở Miễu ,
1 vấn đề mà Nhuận Trượng cũng muốn nói từ lâu .
tại sao lại có chúng sanh vì chúng sanh mê lầm không hiểu biết chẳng biết thế nào là cái khổ .tóm lại là chúng ta chưa giải thoát . mà chúng ta nếu chưa giải thoát thì chúng ta vẫn còn mê lầm trong 6 nẽo luân hồi <----từ đây suy ra chúng ta đều bị mắc kẹt ....và bị chi phối rất là nhiều .
nếu chúng ta là 1 người con Phật là một người quyết chí tìm đến con đường giải thoát thì chúng ta nên có lòng từ bi với tất cả .
Đạo Phật chẳng rời thế gian mà có , chúng ta tu hành thì phải ngay từ bây giờ chúng ta phải biết mình là ai ? mình đã tu hành tới đâu ?để sách Tấn trong vấn đề tu tập .
chúng ta không nên chỉ trích bất cứ 1 sự việc hay 1 một con người nào . nếu điều đó sai sự thật mình có quyền không Nghe . và tiếp tục tu hành giữ cho tâm được tĩnh lặng,và hảy thương tưởng họ vì họ còn mê lầm .và cầu nguyện cho mình cùng mọi người sớm thoát ra khỏi sự mê lầm đó thấy rõ được Phật Tánh .
Chúng ta là những tầng lớp của xã Hội chúng ta chưa giải thoát thì chỉ tạm gọi những kiến thức sơ cơ của mình ( Nhuận Trượng biết trong diễn đàn này rất nhiều người am hiểu Phật Pháp , Thông Kinh điễn ) gọi là Kiến Giải .cái kiến giải của Phàm Phu ....đem so sánh với Chư Tổ Chư Bồ Tát mười Phương thì e đó là điều đáng để hổ thẹn vô cùng .
chúng ta tu hành là phải tu hành ngay bây giờ từ trong cuộc sống ..........dẹp trừ tham sân si v.v.
Nam Mô A Di Đà Phật
NhuanTruong kính lễ chư vị tangbong tangbong


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Thầy Nhuân. Trương. nói rất hay tangbong

Xin đươc. nói rõ môt. vài điễm như sau :D

Tôi ít có cơ hôi. hoc. hõi kinh điễn như các vi. xuất gia như thầy nên không dám múa rìu qua mắt thơ.... :D

Tuy vây. xin đươc. góp ý như sau.

Giống ông thầy thuốc tồi trong kinh Đai. Bát Niết Bàn, binh. gì cũng dùng sữa đễ tri. Sữa đâu phãi thuốc tri. bá binh. nên lúc tiền thân Đức Phât. tới làm thầy thuốc tai. cung vua, đã có cấm dùng sữa và chĩ cho dùng sữa lúc moi. người bi. binh. suy dinh dưỡng đễ bồi dưỡng thễ lưc. Lai. nữa cho thuốc không đúng liều lương. đúng lúc đúng thời thì giống như ông thầy thuốc có cuốn sách thuốc bi. mất chữ cho người bi. đau bung. uống nhân sâm. Uống vào toi mang. binh. nhân, quan tòa phán thì thầy cãi nói là theo sách do thầy mình đễ lai. Lúc quan tòa ra linh. tới nhà ông thầy cũa ông thầy lang dõm yếu tay nghề tra xét thì thấy cuốn sách gốc có nói "Đau bung. mà cho uống nhân sâm thì chĩ hai. người binh. chết mà thôi."

Theo tinh thần kinh Kalama và Kim Cang thì người day. đao. phãi biết dùng trí tuê. đễ phán đoán vân. dung. phương tiên. cách nào cho trình đô. người nghe và thời đai. lúc ho. nói kinh. Người nghe có quyền đăt. vấn đề đễ áp dung. cho đúng thì mới có lơi. cho viêc. phát triễn trí tuê.

Nếu Đức Phât. không khuyến khích Phât. tữ chúng ta dùng trí tuê. ắt hẵn Đức Phât. đã không nói kinh Kalama. Và Như Lai vì biết moi. người đều có khã năng phát triễn trí tuê. nên trong kinh Pháp Hoa, Như Lai đã nói trong phấm Thường Bất Khinh Bồ Tát: "Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài rồi sẽ thành Phât." Như vây. mới goi. là không có vu. tiền hâu. bất nhất chứ vì đã là chân lý thì làm sao mà chỗ này thế này chỗ kia lai. nói thế khác.

Giống như lúc thầy Tu Bồ Đề đăt. vấn đề với Phât. sơ. 500 năm sau, người nghe chưa chắc có khã năng hiễu kinh Kim Cang, Đức Phât. lâp. tức phũ đinh. ý kiến cũa thầy Tu Bồ Đề mà nói rằng vẫn có người có khã năng hiễu đươc. ý cũa Như Lai trong kinh Kim Cang.

Nếu mình thấy ho. nói sai ý kinh điễn thì mình có quyền không nghe và góp ý xây dưng. Góp ý như các ĐH khác đã nói ỡ trên không có nghĩa và cũng chưa chắc là chĩ trích. Góp ý xây dưng. vơi ý nghĩa tích cưc. là môt. chuyên. theo tôi rất nên làm. Người nghe nếu không biết sai mà sữa thì cũng còn vì cố chấp đó là nói theo tuc. đế còn nói theo chân đế thì đó là chấp ngã rất năng.

Tôi nghĩ vì các ĐH ấy vì trưc. tánh nên thấy lời nói sai thì góp ý mà thôi. Người góp ý thì không có ác ý vì góp ý là muốn cho người nói sai hiễu đươc. vấn đề đễ hoàn thiên. vấn đề day. đao. và hành đao. trong tương lai sau này.

Tôi rất thích câu này trong kinh Lăng Nghiêm.
Người mù không thấy đươc. ánh sáng măt. trời thì không phãi lỗi ỡ măt. trời. Cũng như vây. nếu ho. nói sai thánh ý trong kinh Phât. thì mình nên góp ý xây dưng. đó mà. Còn góp ý mà ho. không nghe thì đó là chuyên. cũa ho. :D :D :D :D :D

Chúc thầy NT an lac.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Gữi Đại Chúng:
Hãy tự mình lo tu sửa chính mình. Việc người khác đừng nói đến.

Gữi Thientinh và DCT:
Phải cẩn thận khi viết bài, nên xem nội quy diễn đàn. Nếu trái luật có thể sẽ bị xóa bài.

Gữi Nammoadidaphat.org:

Cẩn thận khi đăng bài, nếu không phải bài nói về Phật Pháp thì không nên đăng, tôi biết ông theo Phật Giáo Hòa Hảo, những lời khuyên bài thơ có khi hay, có khi trái Phật Pháp, phải cẩn thận hơn.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Xuất Già Hoàn Tục Sẽ Bị Đọa Lạc Là Không Hợp Lý Bởi Vì Nếu Xuất Gia Mà Tu Không Được Thì Thà Hoàn Tục Tu Tại Gia Tốt Hơn.

Xuất Gia Mà Không Giữ Giới Thì Mới Là Bị Đọa Lạc.


Hột Cơm Thí Chủ Nặng Như Núi Tu Di

Tu Hành Chẳng Giữ Giới Đời Sau Mang Lông Đội Sừng Trả.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
dieumy
Bài viết: 6
Ngày: 14/04/10 20:29
Giới tính: Nữ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dieumy »

Hieule đã viết:Thầy Nhuân. Trương. nói rất hay tangbong

.

mình không hiểu gi về phật pháp nhưng thắc mắc là ngoài đời cũng kêu là thầy à , và ai cũng mang họ thích à ví như mình tên diêu mỹ thì là thích diệu mỹ à vì bữa thấy anh nhuận trường này có tóc mà đâu phải là thầy tu hay là tu cũng có để tóc nhỉ .mình biết anh này mà hối xưa thấy đầu không tóc nhưng bữa giờ thấy có tóc mà dài lắm kỳ vậy.hay là a ý ra đời rồi nhỉ vậy ko lẽ anh ý sẽ bị đọa à hĩ khổ thân :(,Nghe phong phanh anh này hồi xưa tu chùa pháp hoa dưới gò vấp không bết phải anh ko


tieutang56
Bài viết: 4
Ngày: 02/12/08 07:24
Giới tính: Nữ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi tieutang56 »

thầy Nhuân Trương có tóc rồi à?? sao nghe buồn dữ luôn nha thôi để đi Pháp Hoa một lần xem sao chớ thầy nói không đúng à??


dieumy
Bài viết: 6
Ngày: 14/04/10 20:29
Giới tính: Nữ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dieumy »

Kiểm tra lên thông báo cho bà con biết còn đổi cách xưng hô chứ kêu bằng thầy mất phước anh hết :(( :(( :(( rùi mất công ai cũng tưởng anh là thầy hix.:(


thichnhuantruong đã viết:Nhuận Trượng thấy rằng đại đa số trong chúng ta chỉ mới nghe qua 1 bài văn hay 1 topic nào đó là cứ đó luận bàn mà không suy xét kĩ lưỡng !
Topic : là Xuất gia hoàn tục sẽ đọa lạc <----câu này cũng chí lí lắm chứ bộ .chứ không phải là Tu hành Phải cần đi xuất gia hay là tại gia .
vấn đề ở đây là quá rõ ràng .
topic chỉ là 1 lời khuyên và là 1 lời khuyên chính xác :x
1 đệ tữ Phật quyết chí đi xuất gia tầm đạo đễ mong mãi mãi sống trong sự giải thoát .đã là quyết chí như thế thì không nên hoàn tục . bởi hoàn tục có rất nhiều điều có thể làm trở ngại cho việc tu hành của chúng ta .
Quyết chí xuất gia là 1 mục đích to lớn đó cũng mãi mãi là sự giải thoát. ấy thế sao chúng ta không cố gắng mà lại thoái lui . đây là lời day của HT Tuyên Hóa muốn khuyên nhắc chớ nên như vậy chứ chẳng phải dạy tu hành là phải ở chùa hay ở Miễu ,

<=== THẾ LÀ THẾ NÀO :( SAO ANH LẠI THOÁI LUI TRONG KHI A KHUYÊN NGƯỜI TA KHÔNG THOÁI LUI ĐẠO PHẬT PHẢI CHĂNG CHỈ LÀ LÝ THUYẾT :((
Sửa lần cuối bởi dieumy vào ngày 14/04/10 23:36 với 2 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
phuctuong
Bài viết: 64
Ngày: 19/01/10 08:40
Giới tính: Nam
Đến từ: cõi hư vô

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi phuctuong »

Theo cách nghĩ thiển cận của tôi thì mong quý Thiện hữu khi nghe giảng pháp dùng trạch nhãn của mình để cảm nhận khế hợp với căn cơ mình hay không, khế hợp thì tinh tấn, còn ngược lại thì có quyền thối lui, chọn pháp khác hay bài giảng của 1 vị Hòa thượng khác mà mình thấy trong lòng mình kính mến ngài. Bây giờ với công nghệ TT hiện đại như vậy việc đó có khó gì đâu.
Tuyệt đối không bàn luận nói đúng sai về bậc cao tăng là thuận theo lẽ thường của người con Phật, lác đác trên mạng lâu lâu tôi vẫn gặp trường hợp phật tử nói ĐÚNG - SAI về một vị HT hay thậm chí cả bậc cao tăng thời cận đại. Quả là sai lầm lớn! Theo tôi hiểu, đó sẽ là chướng ngại lớn nhất của người đang tìm cầu giải thoát.
Vài dòng tâm sự cùng các Thiện hữu, tôi ko có ý chỉ trích ai mà chỉ mong mọi người xem quan điểm của tôi như vậy có hợp không.


Ta phải chiến thắng kẻ thù cuối cùng của ta ... chính là ta !
dieumy
Bài viết: 6
Ngày: 14/04/10 20:29
Giới tính: Nữ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dieumy »

xin lỗi em mới đăng bài bị lộn mong các anh xóa


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Gữi Dieumy và Tieutang56:

Các cô không nên có lời trê trách kẻ khác, lục Tổ Huệ Năng dạy "Hãy nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người". Hơn nữa dẫu Thầy Nhuantruong có xuất gia hay đã hoàn tục thì đó cũng là chuyện bình thường thôi, Luật Phật cho phép làm như vậy, làm đúng luật thì không có gì phải sợ, vì vậy không có gì đáng phải cho các cô nói lời khó nghe như vậy.

Tu hành chính là sửa đổi thân, khẩu, ý của mình hằng ngày. Làm người nữ lại phải càng học hỏi việc hiền hậu thuần hòa, đặc biệt khẩu không nên thị phi, không nói dối, không nên nói đôi chiều, không nên nói lời ác, không nên nói lời mê hoặc.

Các cô phải gắng học Phật Pháp để hiểu biết mà tu hành, nên tham gia những thảo luận mà tôi đã lặp như "Tại Sao Phải Quy Y Tam Bảo" để cùng tìm hiểu và học hỏi, đem lại lợi ích lớn lao cho chính mình và những người bênh cạnh, vì rằng ai cũng là Thiện Tri Thức của mình và mình là Thiện Tri Thức của mõi người của chính mình.

Tôi không phải nói như thế nầy để chỉ trích các cô, mà mong các cô được lợi ích chân thật khi vào diễn đàn Phật Pháp tìm hiểu học hỏi. Không nên dùng thời gian quý hiếm, nhân duyên khó gặp nầy mà viết những việc chẳng có lợi ích gì, chỉ thêm những việc phiền hà cho mình cho người mà thôi!

Đối diện người ngoài đời nếu ta làm không nỏi các việc "Bố Thí Pháp, Bố Thí Vô Úy(tức nềm vui)" cho mọi người thì ít ra trong diễn đàn ta phải tập làm những việc đó, tập quen đối sử với mọi người rồi thì đem áp dụng ra ngoài đời. Thật ra diễn đàng cũng là ngoài đời, người thật mới viết được, mới trao đổi với nhau như thế nầy được đấy vậy.

Một lời lành lẻ ban cho người ta để người ta được thanh tịnh an vui chính là Bố Thí Pháp, Bố Thí Vô Úy.

Tôi không phải nói riêng các cô mà nói chung cho toàn thể đại chúng.

Kính mong mọi người suy sét tấm lòng thành của tôi! Nếu chẳng nghe thì cứ kể tôi chưa từng nói lời nào, mỗi người tự đi con đường của mình vậy!

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
NamMoADiDaPhat.Org
Bài viết: 21
Ngày: 19/03/10 15:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Atlanta - USA

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi NamMoADiDaPhat.Org »

Nam Mô A Mi Đà Phật.


[size=110][color=#0000BF][b]B[/b]iết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,[/color]
[color=#800000][b]Đ[/b]ưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.[/color][/size]
dieumy
Bài viết: 6
Ngày: 14/04/10 20:29
Giới tính: Nữ

Re: Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc

Bài viết chưa xem gửi bởi dieumy »

Thánh_Tri đã viết:Gữi Dieumy và Tieutang56:

Luật Phật cho phép làm như vậy, làm đúng luật thì không có gì phải sợ, vì vậy không có gì đáng phải cho các cô nói lời khó nghe như vậy.

.
" chẳng phải gió động cũng chẳng phải hướng động là do tâm ông động: "chẳng phải khó nghe cũng chẳng phải không khó nghe mà do tâm thanh_trí thấy khó nghe "

Vậy cai đề tài này Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc là như nào nếu thanh_tri nói đúng thi cái đề tài này sai còn thanh_tri nói sai thì cái đề tài này đúng sao đạo phật kho hiểu quá nói sao cũng được sai cũng nói thành đúng đúng cũng nói thành sai chẳng biết tu như nào :((.


. Làm người nữ lại phải càng học hỏi việc hiền hậu thuần hòa, đặc biệt khẩu không nên thị phi, không nói dối, không nên nói đôi chiều, không nên nói lời ác, không nên nói lời mê hoặc.

Các cô phải gắng học Phật Pháp để hiểu biết mà tu hành, nên tham gia những thảo luận mà tôi đã lặp như "Tại Sao Phải Quy Y Tam Bảo" để cùng tìm hiểu và học hỏi, đem lại lợi ích lớn lao cho chính mình và những người bênh cạnh, vì rằng ai cũng là Thiện Tri Thức của mình và mình là Thiện Tri Thức của mõi người của chính mình.
Không phải riêng người nữ mà tất cả mọi người cả nam lẫn nữ đều phải vậy thanh_tri nói chưa đủ có phần coi thường người nữ ai mà không là chúng sanh đủ các nghiệp sao nói người nữ thế này người nữ thế kia.Tham sân si thất tình lục dục ai mà không có không lẽ người nam không có à thế thi người nam là phật rồi
vì rằng ai cũng là Thiện Tri Thức của mình và mình là Thiện Tri Thức của mõi người của chính mình.
Vậy tôi cũng là thiện tri thức theo như thanh_tri nói chớ nên coi thường người nữ , nói chuyện nên cẩn trọng B-)
. Đối diện người ngoài đời nếu ta làm không nỏi các việc "Bố Thí Pháp, Bố Thí Vô Úy(tức nềm vui)" cho mọi người thì ít ra trong diễn đàn ta phải tập làm những việc đó, tập quen đối sử với mọi người rồi thì đem áp dụng ra ngoài đời. Thật ra diễn đàng cũng là ngoài đời, người thật mới viết được, mới trao đổi với nhau như thế nầy được đấy vậy..
Đúng mà cũng không đúng

đúng vì nên có cái nhìn tốt về mọi người để phát huy lòng từ bi và trí huệ

không đúng vì không phân biệt chánh tà phải biết phân biệt chánh tà chúng ta đã là phật đâu mà nói ai cũng như ai ,là pham phu phải biết phân biết chánh pháp và tà pháp mà tu chứ đâu thể nói đạo nào cũng tốt ai cũng tốt họ làm như vậy được mình cũng làm được là trật

Kết luận : cái đề tài này mâu thuấn quá chắc chẳng phải mâu thuẫn mà do dieumy thấy mẫu thuấn nhưng dù sao cũng không hiểu khó thế này sao mà tu hix nói sao cũng được người thi nói Xuất Gia Hoàn Tục Sẽ Đọa Lạc còn người thì nói Luật Phật cho phép làm như vậy chẳng hiểu thế nào rối tinh rối mù
Sửa lần cuối bởi dieumy vào ngày 15/04/10 11:37 với 1 lần sửa.


Đã khóa

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách