Vô Minh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si). Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Phật trình bày Vô Minh như là một mối giây, một khoen móc nối chính yếu trong chuỗi dài tương tác (thập nhị nhân duyên) trói buộc mọi sinh linh (chúng sinh) trong thế giới ta bà (sa-bà), còn gọi là thế giới Luân hồi (Samsara). Thế giới Luân hồi tức là một thế giới luôn luôn biến động và đổi thay (vô thường) đang xảy ra chung quanh ta, trên thể xác ta và trong tâm thức ta.

Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cực Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.
Sửa lần cuối bởi tinhnghia vào ngày 02/08/10 22:57 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si). Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Phật trình bày Vô Minh như là một mối giây, một khoen móc nối chính yếu trong chuỗi dài tương tác (thập nhị nhân duyên) trói buộc mọi sinh linh (chúng sinh) trong thế giới ta bà (sa-bà), còn gọi là thế giới Luân hồi (Samsara). Thế giới Luân hồi tức là một thế giới luôn luôn biến động và đổi thay (vô thường) đang xảy ra chung quanh ta, trên thể xác ta và trong tâm thức ta.

Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cực Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si). Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Phật trình bày Vô Minh như là một mối giây, một khoen móc nối chính yếu trong chuỗi dài tương tác (thập nhị nhân duyên) trói buộc mọi sinh linh (chúng sinh) trong thế giới ta bà (sa-bà), còn gọi là thế giới Luân hồi (Samsara). Thế giới Luân hồi tức là một thế giới luôn luôn biến động và đổi thay (vô thường) đang xảy ra chung quanh ta, trên thể xác ta và trong tâm thức ta.

Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cực Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si). Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Phật trình bày Vô Minh như là một mối giây, một khoen móc nối chính yếu trong chuỗi dài tương tác (thập nhị nhân duyên) trói buộc mọi sinh linh (chúng sinh) trong thế giới ta bà (sa-bà), còn gọi là thế giới Luân hồi (Samsara). Thế giới Luân hồi tức là một thế giới luôn luôn biến động và đổi thay (vô thường) đang xảy ra chung quanh ta, trên thể xác ta và trong tâm thức ta.

Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cực Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.


Hình đại diện của người dùng
tinhnghia
Bài viết: 694
Ngày: 18/07/10 22:32
Giới tính: Nam
Đến từ: TP.HCM

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi tinhnghia »

Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si). Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức. Phật trình bày Vô Minh như là một mối giây, một khoen móc nối chính yếu trong chuỗi dài tương tác (thập nhị nhân duyên) trói buộc mọi sinh linh (chúng sinh) trong thế giới ta bà (sa-bà), còn gọi là thế giới Luân hồi (Samsara). Thế giới Luân hồi tức là một thế giới luôn luôn biến động và đổi thay (vô thường) đang xảy ra chung quanh ta, trên thể xác ta và trong tâm thức ta.

Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cưc Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

tinhnghia đã viết:Vô Minh hay U-Mê là một khái niệm quan trọng trong những lời giảng huấn của Phật. Phật giảng rằng Vô Minh là một trong ba thứ nọc độc (tam độc) gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê (Tham, Sân, Si).
Tìm muốn nổ con mắt mà hổng thấy Vô Minh nó ở chỗ nào trong ba thứ nọc độc gồm có Tham Lam, Hận Thù và Si mê :D
tinhnghia đã viết:
Để phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh, không tham không sân không si, hiểu về Tứ diệu đế, 12 nhân duyên, niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn cầu vãng sanh Tây Phương ...
Nói chung tu tất cả công đức hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. (hồi hướng vãng sanh Cưc Lạc là hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề)

Kết luận: thành Phật mới hết vô minh.
Như đã Kết luận: thành Phật mới hết vô minh (về cõi Phật) thì làm sao mà cho là phá vô minh chỉ có thì phải: Trì giới, đọc kinh,... chỉ để về cõi Tây Phương ? :D


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:
>> VÔ MINH theo nghĩa hẹp thì nó là kiến tư phiền não, theo nghĩa rộng thì gọi là trần sa phiền não. Còn hai thứ này thì gọi chung là VÔ MINH hay gì đó cũng được, vọng tưởng mà DH nói chính là kiến tư phiền não, là khởi niệm phân biệt. Lâu nay, người ta thường dùng VÔ MINH để chỉ cho kiến tư phiền não.
VÔ tức là KHÔNG,còn MINH tức là MINH MẪN.Như vậy VÔ MINH tức là KHÔNG ĐƯỢC MINH MẪN SÁNG SUỐT.Nó đâu có phải là PHIỀN NÃO mà còn nghĩa hẹp với nghĩa rộng :))


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đói bụng quá đi ăn cơm thôi.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

VÔ tức là KHÔNG,còn MINH tức là MINH MẪN.Như vậy VÔ MINH tức là KHÔNG ĐƯỢC MINH MẪN SÁNG SUỐT.Nó đâu có phải là PHIỀN NÃO mà còn nghĩa hẹp với nghĩa rộng

>> Bên trên nói kiến tư phiền não là chưa thấu suốt sự việc luân hồi sanh tử (Đây là nhân luân hồi sanh tử); trần sa phiền não thì là chưa thấu suốt sự việc bất sanh bất tử (Là duyên luân hồi sanh tử, hoặc duyên vãng sanh quốc độ chư Phật). Phàm thì sanh theo nhân, thánh thì sanh theo duyên.

Liễu thoát duyên luân hồi thì liễu thoát nhân luân hồi, ngược lại không đúng vì liễu thoát nhân luân hồi đại khái có hai quả: A LA HÁN và VÔ SANH PHÁP NHẪN. Liễu thoát duyên luân hồi thì chỉ có Phật quả.

Vì còn kiến tư phiền não nên khi luân hồi trong uế độ thì khởi phát dậy các phiền não và chạy theo trần cảnh. Nó là nhân của luân hồi sanh tử nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng trổ quả tức là sanh vào sáu đường uế độ, có nhân thì cần có duyên mới trổ thành quả, thiếu duyên thì chẳng thể trổ quả. Điều này đã được thể hiện qua ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH CỰC LẠC.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết: >> Bên trên nói kiến tư phiền não là chưa thấu suốt sự việc luân hồi sanh tử (Đây là nhân luân hồi sanh tử); trần sa phiền não thì là chưa thấu suốt sự việc bất sanh bất tử (Là duyên luân hồi sanh tử, hoặc duyên vãng sanh quốc độ chư Phật). Phàm thì sanh theo nhân, thánh thì sanh theo duyên.

Liễu thoát duyên luân hồi thì liễu thoát nhân luân hồi, ngược lại không đúng vì liễu thoát nhân luân hồi đại khái có hai quả: A LA HÁN và VÔ SANH PHÁP NHẪN. Liễu thoát duyên luân hồi thì chỉ có Phật quả.

Vì còn kiến tư phiền não nên khi luân hồi trong uế độ thì khởi phát dậy các phiền não và chạy theo trần cảnh. Nó là nhân của luân hồi sanh tử nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng trổ quả tức là sanh vào sáu đường uế độ, có nhân thì cần có duyên mới trổ thành quả, thiếu duyên thì chẳng thể trổ quả. Điều này đã được thể hiện qua ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH CỰC LẠC.
:)) Ông bạn đọc nhiều kinh chi cho khổ rồi diễn giải lòng vòng chi cho mệt vậy ? :D Luân hồi sanh tử và Vô sanh bất tử chỉ là 2 mặt của một đồng tiền,chỉ cần thấu suốt bản chất của một pháp bất kỳ là hiểu ra tất cả.PHIỀN NÃO hoàn toàn khác nghĩa với VÔ MINH,nó có nghĩa là buồn phiền,sầu não,...

Còn VÔ MINH thì như đã nói rồi,bạn tinhnghia nói rất đúng :
_ Vô minh tức là si mê, u tối, là sự hiểu biết sai lạc thực thể của những hiện tượng xảy ra chung quanh ta và trong tâm thức ta. Lầm lẫn do hiểu biết sẽ đưa đến lầm lẫn trong hành động và những xúc cảm bấn loạn trong tâm thức.
_ thành Phật mới hết vô minh.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vậy ông bạn tự thấu suốt nhé!

Mà thấy còn lòng vòng thì hãy tự xem xét lại để hết lòng vòng vậy.


langtu
Bài viết: 266
Ngày: 20/02/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi langtu »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Vậy ông bạn tự thấu suốt nhé!

Mà thấy còn lòng vòng thì hãy tự xem xét lại để hết lòng vòng vậy.
Tất nhiên là mỗi người phải tự thấu suốt,chứ chả lẽ nhờ người khác thấu suốt giùm mình mà được à :D


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách