Vô Minh

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Tiếp........phần hồi chiều (sau khi đi mần về)


"Vô Vô Minh, Diệc Vô Vô Minh Tận"
(Không có Vô Minh, cũng không có CÁI HẾT VÔ MINH).

1. Vô Vô Minh (không có Vô Minh)
* Cái này nãy nói rồi.... cũng dễ hiểu cho nên dct không cần phải lập lại

2. Diệc Vô Vô Minh Tận (cũng không có cái hết Vô Minh)
* Vô Minh là do Duyên Hợp Tánh Không (không có tự tánh). Vì nó đã không có tự tánh thì làm gì có cái hết Vô Minh với còn Vô Minh, nếu có cái thật hết thì nó phải thực còn, vì không thực còn làm sao có thực sự đã hết cái còn.... Đối Đãi !!!

Ví dụ: mình bị bệnh nhức đầu, bệnh nhức đầu không phải thực sự có bị, cho nên nó sẽ không thực sự có hết...Nó là duyên hợp, duyên hợp thì bị, duyên tan thì hết bị...bị và hết bị là tướng đối đãi nhau. Người bình thường chưa từng bị nhức đầu thì làm gì có vụ ....bị với hết bị

Cho nên...Chỗ này cũng y chang vậy....
Vô minh không thực có thì là gì có chuyện có cái "hết" Vô Minh.

Ngài Quán Thế Âm dùng Trí của Bát Nhã mà quán chiếu .... từ ngũ uẩn...cho tới vô minh của 12 nhân duyên, rùi 4 đế... tất cả đều là "vô" hết... chẳng riêng gì chỗ "vô vô minh, diệc vô vô minh tận"....

ví như nói chỗ 4 đế... Khổ Tập Diệt Đạo, 4 cái nãy cũng không luôn... Vì sao??? vì nó cũng do nhân duyên sở sanh, cũng do duyên hợp tánh không.... cho nên chỗ hết Vô Minh của Nhị Thừa của kinh Bát Nhã là để phá cái chấp của Nhị Thừa ra khỏi chỗ "hết vô minh" mà dct đã đề cập hồi nãy...
Vô Vô Minh <---- phủ nhận vô minh. Cái này Hlich đã hiểu vì không có tự tánh nên nó là hư ảo... vào hướng Không của Nhị Thừa.
Cho nên phải dùng thêm 1 câu nữa:
Diệc Vô Vô Minh tận (cũng không có cái hết (tận) Vô Minh) <---- Lôi Nhị Thừa ra khỏi cái hầm hố Không.
Không những lôi ra khỏi hố Không mà còn hiển bày ra Trung Đạo nói ra chỗ cái "không có cái hết"...

"Không có cái hết" chính là nói chỗ tu đoạn Vô Minh của Nhị Thừa.... Chấp vào chỗ có tu mới có hết Vô Minh.

Thời Bát Nhã là thời Phật xiển dương Tánh Không hướng dẫn hàng Nhị Thừa ra khỏi chỗ Mê Lầm có cái "hết" với còn...Giống như chỗ ví dụ bị nhức đầu trên.... Nếu thực sự có bị thì vĩnh viễn không thể hết nhức đầu được, dù uống thuốc cũng không hết, nhưng vì duyên hợp tánh không, nên bị rồi lại hết, không phải do uống thuốc mà được Cái Hết Bị, mà Cái Hết Bị đã sẵn có rồi, cái uống thuốc chỉ là duyên hợp tánh không thôi...

Cho nên câu "không có cái hết Vô Minh" là chỗ hiển bày lý Trung Đạo của Bát Nhã khi khởi sự quán chiếu...sẽ thấy chỗ "hết mà không hết". Hết là nói không còn Vô Minh nữa, Không Hết là chỗ nói làm gì có thực mà có hết ...

Trong sách Đại Thừa thường nói "tu mà vô tu"....là ý chỗ này... Hàng Nhị Thừa thấy mình có tu, có mắc xích Vô Minh để....chặt đứt, còn Bồ Tát Quán Tự Tại thấy Vô Minh không thực thể cho nên "chặt đứt" cũng không thực thể... Nên mới nói rằng "không có cái hết Vô minh"
. Vì nó có thực đâu mà hết....Giống như uống thuốc, uống thuốc không thể có được cái hết bệnh mà cái hết bệnh đã tự sẵn có nhưng do nhờ uống thuốc mà hiển bày ra cái hết bệnh.
...

Nói tới đây dct xin ngưng...A Di Đà Phật..


Hình ảnh
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Đừng chấp chăt. vào có hoăc. không vào sư. vât. hiên. tương. (phenomenon) trong vũ tru. thì không chấp pháp là có thât. nếu không nhờ sư. nhân. thức khách quan cúa tri giác. Pháp không tư. tồn tai. đôc. lâp. mà luôn thay đỗi-vô thường.

Đừng cho rằng tri giác (awareness) là thât. thì không chấp ngã (không có sư. hơp. thành giã tao. cũa sư. vât. hiên. tương. trong vũ tru. thì tri giác ỡ đâu ra? Không có ngã thì là vô ngã.

Tam. dùng chữ vô minh đễ chĩ cho 1- sư. chấp chăt. vào sư. vât. hiên. tương. (hoăc. có hoăc. không), 2- sư. chấp chăt. vào tri giác (tư. ngã), và 3-sư. chấp chăt. vào cã 1 & 2.

Còn hiễu đươc. tất cã sư. vât. hiên. tương. và tri giác đều không thễ tư. tồn tai. đôc. lâp. riêng rẽ (cã hai sư. vât. hiên. tương. và tri giác đều là điều kiên. có và đũ đễ tồn tai. chung cùng-lý trùng trùng duyên khỡi-co dependent arising hay là inter dependent arising đễ không chấp chăt. vào đó thì tam. goi. là hết vô minh vây. thôi. (Vì nếu không có vô minh thì làm sao có cái hết vô minh đươc.-nhưng chính vô minh cũng không thât. vì sư. vât. hiên. tương. và tri giác đều chiu. quy luât. vô thường chi phối)

Xa rời đươc. sư. chấp chăt. vào 3 điều kiên. có và đũ đã nêu trên thì hết vô minh. Mà xa lìa đươc. vô minh và sống sinh hoat. bình thường thì goi. là an trú trong Niết Bàn.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
cám ơn dct87 đã giải thích; nếu đ/h chú ý thì sự giải thích của đ/h chỉ là một lối lý luận lòng vòng vì từ đầu đã có sự chấp nhận "sự vô tự tính của các pháp"; một khi chấp nhận "vô minh" không tự tính thì "vô minh tận" làm sao mà hết vậy, dễ hiểu là thế đó; tuy nhiên cái khó vẫn là biện chứng về sự vô tự tính và xác định phạm trù của biện chứng đó

Trung Luận được nhiều nhân tài, hàng xuất gia hay học giả, mọi thời, mọi nơi bàn luận; họ rất rành đạo phật nhưng lại có những kết luận đối nghịch nhau, thế thì đó không phải là mê hồn trận sao?

cũng vậy trong đề mục này cái mê hồn trận tương tự mình nói đến là ở chỗ người chủ đề mục này một mặt nói "chẳng có cái hết vô minh" một mặt lại nói "vậy muốn hết vô minh"

theo một lối giải thích thì phạm trù biện chứng của Trung Luận là phạm trù của chân đế, cho nên nói bình thường thì vẫn có vô minh và sự đoạn vô minh

các ví dụ của đ/h thì không chuẩn lắm;
1. vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, ... lục nhập đây là sáu căn; dĩ nhiên trong sáu căn có vô minh nhưng căn bản vô minh là không do sáu căn
2. H20 ở dạng nước đá thì chuyển động ít, ở dạng nước lỏng thì chuyển động nhiều; theo mình cảm nhận thì mọi thứ đang luôn chuyển động; với sự cảm nhận như thế thì tâm tịnh là tâm chuyển động tự do tự tại không ngăn ngại vậy
Hlich là người tu bên Nam Tông...cho nên không có căn bản Đại Thừa, không hiểu cũng chẳng gì lạ.

Có oan ức, có sai đâu ???
không thấy oan ức chi cả, chỉ cười sự lý luận sai rõ ràng của đ/h thôi

này nhé, không phải ai theo đại thừa cũng đều hiểu Trung Luận cả; cho nên hlich không hiểu vẫn không thể kết luận hlich là người nam tông
:D


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Câu "Chẳng có cái hết vô minh" là nói thẳng vào tự tánh hoặc nói "Bổn Giác" hoặc "Căn Bản Trí"

Câu "muốn hết vô minh thì" là dựa trên hiện tại tướng trạng, mặt dù vô minh vốn không tự tánh, nhưng ta vẫn còn mê cho nên phải tu để hết vô minh để được "Thỉ Giác" hoặc "Hậu Đắc Trí"

Dù ta sẵn có phật tánh, nhưng hiện vẫn còn mê, nên phải tu hành mới được chứng Hậu đắc trí mà thành Phật.

Cho nên thấy nó đi lòng vòng là vậy. Phải hiểu rỏ Bổn Giác, Thỉ Giác, Căn Bản Trí, Hậu Đắc Trí, Tánh Tướng.

Kế đến thấy lòng vòng là vì như đã nói, chưa tu thấy khác, đang tu thấy khác, và chứng ngộ rồi thấy khác.

Đối với người chưa tu: "Không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh" thì không hiểu là nói cái gì chỉ biết mình hiện còn mê muội.

Đối với người đang tu:
"-----------------,-------------" thì có thể quán chiếu hiểu rằng không có vô minh nghĩa là vô minh vốn không tự ngã (tự tánh). Vì vậy thì làm gì có cái để tu tập hết vô minh, vô minh chính nó là vọng, thì những pháp đưa đến hết vô minh cũng vọng. Nhưng hiểu tuy vậy mà ta vẫn phải tu hành phật pháp mới chứng được cảnh giới đó. Chứ không phải lầm chấp cho rằng cái gì cũng không rồi không tu hành gì hết.

Đối với người đã tu chứng: "-------------,----------------" thì mình không thể nói vì mình chưa chứng, nhưng đại khái là như Phật Bồ Tát vậy, thật sự đã trở về sống với Chân Tâm Tự tánh Vô Sanh Bất Diệt, Vô Vô Minh, cũng Vô Vô Minh Diệt.
Sửa lần cuối bởi Thánh_Tri vào ngày 30/11/09 16:06 với 3 lần sửa.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Gữi Dct,

Khi đối thoại không cần phải nêu tên, hoặc có nêu tên cũng tránh đừng làm người khác không vui như những câu "ông là nam tông, ông là bắc tông... rồi so sánh chê bai", hoặc những câu giống như mình công kích thẳng vào người đó. Mình ở đây chia sẽ học hỏi với mọi người.

Nhiều khi muốn giúp người mà người được lợi lạc chưa thấy lại thấy khổ đau. Không nên như thế. Khiến người ta đánh giá không những mình và còn pháp mình tu, pháp của Phật. Thế thì khiến mình và người không những không được lợi ích gì mà còn có tội, có lỗi.

Đây khong phải chỉ nói riêng DCT mà với mọi người ở đây. Chúng ta như Huynh Đệ một nhà, bàn luận học hỏi bất tất phải thành cuồn phong.

Mong mọi người suy xét cho.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

:D

ĐH Thánh Tri nói rất hay tangbong =D>


Xin đươc. góp ý như vầy.

Đức Phât. sơ. người nghe xa lìa ý Trung Đao. nên mới tam. dùng văn tư. (Bát Nhã) đễ phá biên kiến chấp có hoăc. chấp không hoăc. chấp cã hai thôi.

Vô minh không vuông tròn rông. hep. thì làm sao mà bõ.
Niết Bàn không xanh vàng đõ trắng thì biết Niết Bàn ỡ đâu mà tìm.

Nếu quý vi. ĐH nào đã hoc. qua kinh kinh Trung Đao. Nhân Duyên, xin triễn khai phần kinh Trung Đao. Nhân Duyên giùm.

Thx

tangbong


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Nói đến vô minh, thì trong cõi của chúng ta, cái gì mà chẳng phải vô minh. Khởi một niệm đã cách Phật rất xa (đất trời liền phân cách). Chỉ cần không rơi vào nhị biên là được gần đạo.
Tổ Hoàng Bá dạy:
Thân Phật vô vi không rơi vào các số, tạm lấy hư không làm ví dụ. Tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, rảnh rang vô sự. Chớ gắng biện cảnh ấy, biện đến bèn thành thức. Nên nói “viên thành chìm biển thức, trôi lăn tựa bồng bay” (bồng là cỏ bồng) Chỉ bảo ta biết vậy, học được vậy, khế ngộ vậy, giải thoát vậy, có đạo lý vậy. Chỗ mạnh ắt như ý, chỗ yếu ắt không như ý, cái thấy biết ấy có dùng vào chỗ gì? Tôi nói với ông, rảnh rang vô sự, chớ dối dụng tâm. Chẳng cần cầu chơn, chỉ phải dứt kiến chấp. Nên nói “Thấy trong thấy ngoài đều lầm, Phật đạo ma đạo đều ác”.Cho nên ngài Văn Thù vừa khởi thấy hai, liền thấy hai ngọn núi Thiết Vi. Văn Thù tức là thật trí, Phổ Hiền tức là quyền trí . Quyền thật đối trị nhau, cứu cánh không có quyền thật, chỉ là một tâm. Tâm chẳng phải Phật, chẳng phải chúng sinh, không có thấy khác. Vừa có thấy Phật liền thấy chúng sinh. Thấy có thấy không, thấy thường thấy đoạn, bèn thành hai ngọn núi Thiết Vi, bị cái thấy che ngại. Tổ sư chỉ thẳng tất cả chúng sinh bản tâm, bản thể xưa nay là Phật , chẳng nhờ tu mà thành, chẳng thuộc thứ lớp lần lần, chẳng phải sáng tối. Chẳng phải sáng nên vô minh, chẳng phải tối nên vô ám, nên nói “Không vô minh cũng không hết vô minh"
(trích ngữ lục TS. Hoàng Bá )


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hieule đã viết:
Nếu quý vi. ĐH nào đã hoc. qua kinh kinh Trung Đao. Nhân Duyên, xin triễn khai phần kinh Trung Đao. Nhân Duyên giùm.
Tôi thấy ông cũng học rộng nghe nhiều, sao không lập ra thread mới về Kinh đó để dẫn dắc mọi người tìm hiểu thêm.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Vũ Khúc
Bài viết: 35
Ngày: 14/11/09 23:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Việt Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi Vũ Khúc »

Vô minh tưởng Ngũ uẩn là ta
Tham sân si mãi chốn Ta Bà
Chấp ngã từ khi nào lăn lóc
Luân hồi muôn kiếp chẳng đường ra

Vô minh nên chẳng sợ vô thường
Chẳng lo nhân quả, tạo tai ương
Bao giờ nghiệp báo sầm sầm tới
Cuốn vô ác nghiệp ba nẻo đường

Vô minh nên níu kéo khổ đau
Mờ mờ mịt mịt chẳng hay đâu
Rằng nơi mình có Phật tánh ấy
Đối nghịch vô minh rất nhiệm mầu

Vô minh nên phân biệt hai vai
Lầm ta khác biệt với người ngoài
Khen hay chê dở ngay Pháp Phật
Đại Tiểu hai thừa phân biệt hoài

Hỡi người con của đức Thế Tôn
Trừ diệt vô minh để trường tồn
Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật
Ánh sáng Như Lai chiếu muôn phương


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
đ/h Hieule vào đây Tìm Hiểu Trung Luận

http://www.budsas.org/uni/u-trungluan/trungluan-00.htm

hành trang cho cuộc tìm hiểu này là những viên thuốc nhức đầu (j/k); website này có nhiều sách và tài liệu hữu ích
:)


Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

cám ơn dct87 đã giải thích; nếu đ/h chú ý thì sự giải thích của đ/h chỉ là một lối lý luận lòng vòng vì từ đầu đã có sự chấp nhận "sự vô tự tính của các pháp"; một khi chấp nhận "vô minh" không tự tính thì "vô minh tận" làm sao mà hết vậy, dễ hiểu là thế đó; tuy nhiên cái khó vẫn là biện chứng về sự vô tự tính và xác định phạm trù của biện chứng đó

Ha ha .... tự dưng mắc cười dễ sợ....
đúng là kẻ không có căn Tánh Đại Thừa, đọc bản kinh cũng không hiểu nghĩa của kinh, dct đã dùng những ví dụ cụ thể, lại giải thích bằng nhiều cách cũng không hiểu.... mà cho đó là ..."lý luận lòng vòng". Đáng thương thật. Đúng là Phật pháp khó nghe, Chánh pháp khó gặp... Đề huề như vậy rồi mà còn .... chẳng hiểu....

Đã giải thích rõ ràng từng câu chữ trong kinh rồi mà cứ .... ú a ú ớ chỗ đó hoài.... Ngược lại còn cho đó là lối lý luận lòng vòng...
Biện chứng trong phàm trụ chỗ đó đã giải thích rõ rồi, tới 2 bài lận chẳng phải 1 bài nhưng vẫn thản nhiên không có căn tánh để hiểu... Kinh Phật nói người nghe pháp Đại Thừa mà không kinh sợ (dù chả hiểu) thì phải biết người đó có căn Tánh lớn, ngược lại thì......có kẻ nghe không hiểu liền cho lời kinh Đại Thừa dạy là "mê hồn trận"... Tại sao không tự trách mình thiếu thiện căn, nhân duyên nhỉ. Lại quay ngược ra phỉ báng kinh nhỉ ???
Theo một lối giải thích thì phạm trù biện chứng của Trung Luận là phạm trù của chân đế, cho nên nói bình thường thì vẫn có vô minh và sự đoạn vô minh
Nói bình thường là nói sao ??? Kinh điển Đại Thừa là kinh để hiểu một cách Bình Thường à?????

Hạng này đúng là đọc kinh sách Đại Thừa không hiểu một chữ đừng nói chi một cuốn sách....
Phàm trù chân đế à ??? Phạm trù đó có lìa ngoài tục đế để nói Chân Đế...
Chỗ có Vô Minh để đoạn là chỗ tu Nhị Thừa, chỗ không có thấy vô Minh để đoạn là Đại Thừa Bồ Tát. Nhưng nói về tục đế thì Vô Minh vẫn phải đoạn.
các ví dụ của đ/h thì không chuẩn lắm;
Xin mời....!!!
1. vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, ... lục nhập đây là sáu căn; dĩ nhiên trong sáu căn có vô minh nhưng căn bản vô minh là không do sáu căn
(Chỗ này ai cũng hiểu mỗi 1 chi đều có Vô Minh)

Trong 6 có Vô Minh .... nhưng à Vô Minh là không do sáu căn ??? vậy do gì nhỉ ???
"Con mắt mỏi thì thấy hoa đốm" Con mắt dụ cho căn, mỏi dù cho vô minh, hoa đốm dụ tướng của vô minh.

Mõi mắt là do con mắt bệnh sanh ra, nếu mỏi mắt không do con mắt bệnh sanh ra vậy sự mõi đó ở đâu có ???
Nếu Vô Minh không do 6 căn sanh ra thì Vô Minh từ đâu có ??? Tự nó có thì phải chăng nó đã có tự Tánh rồi sao??? Nói người khác đem Vô Minh vào cũng vô lý....

Lập luận này Hlich tính sao đây ??? Chỗ hiểu lý Đại Thừa của Hlich có đúng không ???

2. H20 ở dạng nước đá thì chuyển động ít, ở dạng nước lỏng thì chuyển động nhiều; theo mình cảm nhận thì mọi thứ đang luôn chuyển động; với sự cảm nhận như thế thì tâm tịnh là tâm chuyển động tự do tự tại không ngăn ngại vậy

Chỗ này cũng nói bậy bạ nữa.... vẫn chưa hiểu chỗ ví dụ H2+0 của mình...
Giờ mình nói rõ hơn cho kẻ tất cả những kẻ không có căn Tánh Đại Thừa mà sanh tâm phỉ báng được hiểu...để từ rồi về sau đừng nói kinh điển Đại Thừa là "mê hồn trận".

H20 dụ cho Phật Tánh
Nước đá dụ cho các định, định trong tam giới, định của nhị thừa, định của tà đạo....
nước tan đá dụ phàm phu....loạn động.

Chỗ ví dụ trên Hlich không hiểu Tánh Tướng cho nên hiểu sai.
Tâm Tịnh = Tâm Chuyển Động ???? trời đất ơi ??? Tâm nào là tâm chuyển Động ??? Vậy thì chỗ Tâm Phàm Phu = Tâm Chư Phật rồi ....

Nói vậy không sợ người ta cười cho sao ???
không thấy oan ức chi cả, chỉ cười sự lý luận sai rõ ràng của đ/h thôi
Vẫn chưa thấy nữa à... Nếu bài trên đã phân tích thêm chút nữa hòng "mở đường" vào con đường Bồ Tát đạo ...mà vẫn chưa thấy nữa thì .... đúng là không có căn tánh Đại Thừa đó ....

À, tới đây là đủ rồi, trắng đen người Trí đọc sẽ hiểu....

Cười sớm quá đấy.........

Chúc vui vẻ... coi như đưa tới ngưỡng cửa rồi... bước vô hay không thì tùy.... ;)

Những người chân chính học pháp Phật, khi không hiểu chỗ nào sẽ xin quý vị thiện tri thức chỉ dạy cho...thay vì quay ra phỉ báng lời kinh dạy là " mê hồn trận"...
. :) . Lần sau nhớ nhé...bạn !!! :)


Hình ảnh
Hình đại diện của người dùng
dct87
Bài viết: 702
Ngày: 16/03/08 01:42
Giới tính: Nam

Re: Vô Minh

Bài viết chưa xem gửi bởi dct87 »

Gữi Dct,

Khi đối thoại không cần phải nêu tên, hoặc có nêu tên cũng tránh đừng làm người khác không vui như những câu "ông là nam tông, ông là bắc tông... rồi so sánh chê bai", hoặc những câu giống như mình công kích thẳng vào người đó. Mình ở đây chia sẽ học hỏi với mọi người.

Y không hiểu phải chỉ cho y hiểu, chỉ 1 lần nó không hiểu thì 2 lần, 2 không được thì 3 lần...3 không được thì ...coi như rõ ràng hết căn Tánh Đại thừa...

À, Thánh Tri có nhớ vụ Blue rain cố tình post bài của ông Tà Quảng Khâm phỉ báng Tịnh Độ chăng ??? Hlich là người ủng hộ cho Blue Rain đấy...
Những hạng này không có căn Tánh Đại Thừa, lại tìm cách phỉ báng (Hlich nói kinh Bát Nhã là mê hồn trận). Thì phải dựa theo đó phân tích cho họ hiểu, không muốn hiểu (nói thẳng ra không có căn Tánh để hiểu) lại còn tự đắc tự oai cho rằng người khác nói sai !!!

Hạng cố ý phỉ báng này nào có tâm muốn học hỏi...????
Nhiều khi muốn giúp người mà người được lợi lạc chưa thấy lại thấy khổ đau. Không nên như thế. Khiến người ta đánh giá không những mình và còn pháp mình tu, pháp của Phật. Thế thì khiến mình và người không những không được lợi ích gì mà còn có tội, có lỗi.
Chỗ này Thánh Tri hiểu lầm ... Chỗ này là giúp cho tất cả mọi người chẳng phải riêng ai... Người không có căn Tánh Đại thừa cứ để họ phỉ báng....rồi sẽ có nhân duyên sau...

Tỳ Kheo Liên Hoa Sắc khuyên người nữ khác xuất gia, những người nữ đó không chịu vì nghĩ mình sẽ phá giới sẽ đọa Địa Ngục, Kỳ Kheo Liên Hoa Sắc bảo rằng, chẳng sao cả, hết đọa Địa Ngục ra tu tiếp.

Những kẻ cố tình bảo kinh Bát Nhã là "mê hồn trận" thì đã tạo nhân phỉ báng Kinh Điển rồi, phần phân tích cho rõ vấn đề là tạo nhân duyên học Phật cho họ sau khi ra khỏi Tam Đồ thôi.... :)

Chúc Thánh Tri an lạc.

Và tới đây cũng xem như hết nội dung của chủ đề "mê hồn trận" này....

A Di Đà Phật.


Hình ảnh
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách