Sáu thời Khóa Công Phu

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật.
cho con hỏi Phật dạy có sáu thời.
vậy sáu thời là thời gian nào.
Kính mong chư vị từ bi giải đáp cho ạ


Ngu Ngu Muội
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

lamphuongbao đã viết:A Di Đà Phật.
cho con hỏi Phật dạy có sáu thời.
vậy sáu thời là thời gian nào.
Kính mong chư vị từ bi giải đáp cho ạ

Tôi không biết tín theo thời gian ấn độ khi xưa. Nhưng hiện giờ cả thế giới nước nào cũng dùng 24 tiếng làm chuẩn cho một ngày.

Vậy lấy 24 tiếng mà chia cho 6 thì có nghĩa là cách 4 tiếng phải công phu một lần, thì mới đủ 6 thời trong một ngày. Còn chia ra như thế nào thì tự mình thôi. Như là:

4 giờ sáng công phu
8 giờ sáng công phu
12 giờ trưa công phu
4 giờ chiều công phu
8 giờ tối công phu
12 giờ đêm công phu

Nếu nhập thất có thể nên chia mỗi ngày sáu thời công phu như vậy, mỗi thời chỉ khoảng 2 tiếng thôi.

Nếu là phật tử tại gia phải đi học đi làm bận rộn cuộc sống thì nên chia làm 2 thời mỗi ngày thôi. Tức là sáng sau khi thức dậy công phu và tối trước khi đi ngủ lại công phu thêm một lần nữa.

Tôi cũng chỉ mỗi ngày hai thời sáng tôi quy định không bỏ sót mà tiến tới thôi! Ngoài ra nhớ thì niệm phật trong lúc đi đứng ngồi, bằng không thì giữ chánh niệm trong mọi thời không phan duyên theo trần cảnh.

Vài hàng chia sẽ. Mong giúp được gì cho ông và mọi người.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
Cảm ơn Ngài Thánh Trí nhiều ạ.


Ngu Ngu Muội
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
Cảm ơn Ngài Thánh Trí nhiều ạ.


Ngu Ngu Muội
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

lamphuongbao đã viết:A Di Đà Phật
Ông có tâm nguyện muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới rất tốt. Xong đã muốn vãng sanh thì nên dóc lòng Trì Danh Hiệu của đức Phật A Di Đà. Đó mới là việc làm chính yếu hợp với bổn nguyện của đức Phật A Di Đà.

Ông không nên miệng niệm lung tung.

Sáng sớm thức dậy đánh răng súc miệng xong đến bàn Phật tụng một quyển Kinh A Di Đà rồi niệm Phật, 100 câu, 1000 câu v.v.... rồi lễ Phật sám hối và đọc bài văn hồi hướng phát nguyện.

Thời khóa tối cũng làm y như vậy.

Nếu trọn đời ông có thể làm được như thế thì chắc chắn sẽ vãng sanh về cõi Cực Lạc vì lời dạy của đức Thích Ca không hư, đại nguyện tiếp dẫn của đức A Di Đà không dối, cũng như Tư Lương Tín, Hạnh, Nguyện của ông chân thật.

Kinh A Di Đà là bộ kinh ngắn nhứt trong 3 bộ Kinh nói về đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc. Chỉ cần tụng kinh nầy, tìm hiểu nghĩa lý trong quyển "Kinh A Di Đà Yếu Giải" của Ngẫu Ích Đại Sư mà thọ trì thì được rồi.

Nếu như không có thì giờ để đọc một quyển Kinh A Di Đà, có thể chọn đọc bài Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông, rồi sau đó niệm Phật 100 câu, 1000 câu rồi đọc bài hồi hướng cũng được. Sáng tối đều như thế.

Lại nếu như không có thì giờ nữa, thì không cần tụng kinh, chỉ cần niệm phật 100 câu, ngàn câu sáng tối không bỏ sót hồi hướng vãng sanh cũng được.

Ngoài 2 thời khóa đó, những lúc khác đi đứng nằm ngồi tùy nghi mà niệm phật. Nếu không được thì cứ giữ tâm không phan duyên theo cảnh bên ngoài. Làm tất cả việc để tròn bổn phận mà không vướn dính vào những thứ đó vì hiểu rỏ chúng là "không thật có" là "duyên sanh".

Khi niệm phải "nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối" làm sao cho tiếng hợp với tâm, tâm hợp với tiếng một cách rỏ ràng minh bạch. Không phải miệng niệm qua loa, còn tâm thì nghĩ ngợi việc chi khác. Lúc đầu thì còn thế, nhưng khi biết tâm mình phóng ra ngoài liền nhiếp tâm trở lại với câu Phật hiệu. Lâu ngày cũng có thể giảm bớt vọng niệm, tâm được sáng tỏ, thanh tịnh, an vui.

Cứ từ từ vừa vừa mà niệm, đừng gắp, đừng chập quá.

Chúc ông chí nguyện vãng sanh sớm viên thành!
Liên Trì Hải Hội ngày kia nguyện tương phùng!

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
Cảm ơn Ngài Thánh Trí nhiều lắm ạ.
con rất là hoan hỷ
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật


Ngu Ngu Muội
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

À nhân đây con cũng hỏi Ngài Thánh Trí tý ạ.
con mới niệm phật thấy tâm được an, và rất hoan hỷ vui mừng.
thì có quá nhiều chuyện phiền não đến làm con buồn lòng và giải đãi quá. không biết làm sao bây giờ ạ. Nhất là tâm sân giận. Nào là bị gia đình la rầy, trong công việc cũng bị la rầy. Bạn bè cũng vậy làm con bực mình buồn bả quá đi á.
Con không dám lễ phật, niệm phật vì sợ bị la.Với lại con chưa kìm chế được tâm sân giận sơ mọi người chê và la rầy hơn nữa
HuHu :((


Ngu Ngu Muội
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

["lamphuongbao"]À nhân đây con cũng hỏi Ngài Thánh Trí tý ạ.
con mới niệm phật thấy tâm được an, và rất hoan hỷ vui mừng.
thì có quá nhiều chuyện phiền não đến làm con buồn lòng và giải đãi quá. không biết làm sao bây giờ ạ.
Hay thay! Do nhờ ông Niệm Phật nên những oan trái bắc đầu từ nay được tẩy trừ!

Ông có biết chăng khi mình phát tâm tu hành thì có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu việc cản trở ông? Đó gọi là Ma Chướng Trên Đường Tu vậy!

Xong không vì đó mà thối tâm tu hành bởi vì đây là thời gian ông nên nhẫn chịu và kiên quyết trên đường tu thì mới mong vược qua được.

Tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn nầy nên hiểu rỏ! Ông chớ nên ghi! Những người mới phát tâm tu hành thì đều phải trải qua giai đoạn nầy cả!

Luận Bảo Vương Tam Muội dạy: 4. Lập hạnh không cầu không bị ma chướng. Hạnh không ma chướng thì sức thệ nguyện không bền chắc. Nguyện không bền chắc sẽ có lỗi chưa chứng cho là mình đã chứng.

Nhất là tâm sân giận. Nào là bị gia đình la rầy, trong công việc cũng bị la rầy. Bạn bè cũng vậy làm con bực mình buồn bả quá đi á.
Việc nầy ai la rầy ông, ông cứ nên nhẫn chịu, không nên nói thêm điều gì với người, chỉ cần âm thầm tiếp tục niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì chướng duyên nầy sẽ tiêu trừ.

Phải nghĩ những người nghịch ông, chống đối ông là những vị Nghịch Hạnh Bồ Tát đang giúp ông được cái nguyện bền chắc, tu hành tinh tấn. Sanh tâm thương sót họ không biết phật pháp tu hành mà cứ mãi sống trong đau khổ tạo nghiệp sanh tử luân hồi mà sanh tâm thương sót nguyện cứu độ họ sau nầy. Chứ đừng sanh tâm sân giận làm gì có ít chi?

Con không dám lễ phật, niệm phật vì sợ bị la.Với lại con chưa kìm chế được tâm sân giận sơ mọi người chê và la rầy hơn nữa
[/quote]

Nếu lễ Phật, niệm Phật mà người khác thấy rồi bị la thì ông không nhứt thiết phải làm vậy. Ông có thể ở trong phòng ông hướng về tây lễ phật niệm phật. Nếu ông không có phòng, nhưng chắc cũng phải có giường để nầm ngủ chứ? Vậy cứ ngồi trên giường mà niệm phật có sao đâu? Hoặc mỗi buỗi chiều vào chùa gần nhà niệm phật, lại phật lại có ngại gì?

Ông chớ nên bị một chút chướng duyên mà thối thất sự tu hành của mình. Như vậy thì thật uổng được làm người, được gặp phật pháp, đặc biệt trong biển phật pháp lại được biết pháp môn Tịnh Độ vô cùng thù thắng nầy!

Nguyện ông sớm vượt qua mọi chướng duyên!

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A Di Đà Phật
Cảm ơn Ngài Thánh Tri nhiều ạ.
Con sẽ làm như thế.
A Di Đà Phật
kinhle


Ngu Ngu Muội
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

lamphuongbao đã viết:A Di Đà Phật
Cảm ơn Ngài Thánh Tri nhiều ạ.
Con sẽ làm như thế.
A Di Đà Phật
kinhle
Quý kính phật pháp mà lễ lạy rất quý! Nhưng đừng kính lễ cái thân nầy.

À sẵn đây chia sẽ lời dạy của pháp sư Tịnh Không về việc công phu cho mọi người ở đây:

1. Sáng thức dậy niệm phật 10 hơi
2. trước khi ăn sáng niệm phật 10 hơi
3. trước khi đi làm niệm phật 10 hơi
4. Khi làm xong trước khi nghỉ trưa niệm 10 hơi
5. trước khi ăn trưa niệm phật 10 hơi
6. trước khi đi làm trở lại niêẹ 10 hơi
7. Chiều xong việc niệm 10 hơi
8. trước khi ăn cơm chiều niệm 10 hơi
9. trước khi đi ngủ niệm 10 hơi

Mỗi lần niệm xong phải hồi hướng phát nguyện vãng sanh:

Nguyện đem công đức nầy
Trang nghiêm phật tịnh độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề
Hết một báo thân nầy
Sanh qua cõi Cực Lạc.

Mỗi ngày làm như vậy điều điều cũng tốt lắm vì niệm phật từng buổi ngắn gọn không nhọc sức mà cả ngày đều nhớ đến phật.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
lamphuongbao
Bài viết: 28
Ngày: 04/03/08 19:39

Re: Sáu thời Khóa Công Phu

Bài viết chưa xem gửi bởi lamphuongbao »

A DI ĐÀ PHẬT
:D


Ngu Ngu Muội
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách