Giúp cho con vật được vãng sanh

Thảo luận giáo lý và phương pháp hành trì pháp môn niệm Phật.

Điều hành viên: binh, battinh

Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Giúp cho con vật được vãng sanh

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Khi con vật mình nuôi trong nhà đã quá già, không còn ăn uống gì được,mình có nên nghe lời Thú Y để họ chích cho nó một mũi thuốc cho nó được ngủ vĩnh viễn, hay cứ để nó chết tự nhiên vì già yếu, bịnh tật và đói khát ?


Học Phật phải nghe theo lời Phật dạy, nghe theo lời chư vị Tổ sư, Cao Tăng đại đức dạy, chứ sao lại nghe theo lời người thú y, người thế gian?

HT Tịnh Không dạy, chúng ta không được đọan sanh mạng của một chúng sanh nào. Nếu đoạn sanh mệnh của chúng thì ta bị tội sát sanh.

Sống chết đều có số phần, tất cả đều có nhân duyên quả báo, chúng ta không nên phan duyên, đừng làm những hành động sơ suất, mất tự nhiên, mà coi chừng kết nghiệp chẳng lành!

Đi hộ niệm, nhiệm vụ của người hộ niệm là niệm Phật, khai thị, hướng ngưởi bệnh quyết lòng buông xả, niệm Phật cầu A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ vãng sanh. Còn việc sống hay chết, đi sớm hay đi muộn, đau khỗ hay an nhiên thì phải thuận theo Nhân-Duyên-Quả báo của người đó. Đừng nên thấy người bệnh dây dưa nhiều ngày, hay đau khổ quá mà ta tìm cách đoạn sanh mệnh của họ. Điều này phạm tội. Không tốt!

Thấy con vật đang trong cơn hấp hối cũng vậy. Chúng ta hãy thành tâm hộ niệm cho nó. Nên nhớ, tất cả chúng sanh đều có Linh-Tri. Đã là Linh-Tri thì với Thánh không tăng, với phàm không giảm, với người không cao, với vật không thấp. Ngộ thì thành Phật Bồ-tát, mê thì thành bàng sanh, thú vật... nhưng Linh-Tri vẫn là Linh-Tri không thay đổi.

Cho nên, trước những ngày giờ chúng xả bỏ báo thân, chúng ta hãy nên dành thời giờ ngồi bên cạnh niệm Phật cầu Phật gia trì, thành tâm khai thị hướng dẫn, thành khẩn khuyên nhắc chúng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Chính mình cũng cầu nguyện cho chúng sớm xả bỏ cảnh giới súc sanh, vãng sanh Tịnh độ. Thành tâm có thể được linh ứng.

Hãy săn sóc chúng cẩn thận, đầy tình thương yêu, chớ nên coi chúng như loài vật.

Ngoài giờ niệm Phật hộ niệm, nên có một máy niệm Phật, mở luôn luôn cho chúng nghe, khuyên chúng niệm Phật theo và khẩn cầu Phật lực gia trì tiếp độ vãng sanh. Rất nhiều con vật đã được cảm ứng và vãng sanh, thoại tướng để lại bất khả tư nghì! Đây là sụ thật.

Khi chết xong, nếu có thể được, chúng ta cũng nên niệm Phật hộ niệm cho chúng 8 giờ. Sau đó đem chôn cẩn thận. Mỗi buổi cộng tu cũng thành tâm hồi hướng công đức cho chúng. Làm được như vậy thì chúng ta không sợ sai với chánh pháp.

Hãy cố gắng vì lòng từ bi, vì lương tâm của người chủ, vì cái duyên gặp nhau trong đời này. Người hiểu đạo hãy nương theo chánh pháp mà làm, chắc chắn chúng sẽ được lợi lạc, còn được vãng sanh hay không là tùy theo phước phần của chúng.

Đây mới thực là thương yêu đúng nhất vậy. Xin đừng chao đảo tinh thần bởi những lý luận của người thế gian.

Diệu Âm


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Hình đại diện của người dùng
gioidinhtue
Bài viết: 747
Ngày: 09/09/08 21:01
Giới tính: Nam
Đến từ: VietNam
Nghề nghiệp: Con Xin Dập Đầu Trăm Ngàn Lạy Cầu Xin Chúng Sanh Tin Phật Niệm Phật Cầu Vãng Sanh Tây Phương Thoát Khỏi Biển Luân Hồi Dài Vô Tận . Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

Hãy làm hết sức

Bài viết chưa xem gửi bởi gioidinhtue »

Hãy làm hết sức còn kết quả ra sao tùy theo phước phần của họ

CƯ SĨ DIỆU ÂM

KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

.:: Thư trả lời Hộ Niệm ::.

***

Người khai thị, thoại tướng

Hỏi:

Khi đi hộ niệm, không đủ người phải nhờ sự hỗ trợ của các nhóm HN khác. Như thế có cần giữ nguyên người khai thị lúc đầu không? Vì nếu như nhiều người khai thị của nhiều nhóm có ảnh hưởng đến người được HN không?

Trả lời:

Trong một buổi HN, không nên thay đổi quá nhiều người khai thị, đây là điều tốt, tránh tình trạng ồn ào, làm người bệnh phân tâm, và nhất là tránh những người hiếu kỳ, không hiểu cách khai thị phát biểu bậy bạ, nói những lời không thích hợp. Người chưa kinh nghiệm khai thị nếu sơ ý nói một lời không thích hợp, hay sai pháp làm thay đổi ý nguyện của người bệnh. Rất khó chuyển đổi tâm ý người bệnh về sau, chứ không có nghĩa gì khác.

Nhiều nhóm Hộ Niệm cùng Niệm Phật, thì Diệu Âm nghĩ rằng những người trong nhóm đã có kinh nghiệm khai thị, biết cách hướng dẫn rồi, vậy thì không cần áp dụng cứng ngắt, hay phân chủ hay khách đâu. Uyển chuyển là tốt, bàn bạc với nhau là tốt, chứ còn phân chia cứng ngắt thường gây xáo trộn... không tốt.

Cho nên, không cần phải giữ nguyên một người khai thị lúc đầu.

Hỏi:

Sau khi HN được 8 giờ. Người được HN có hai trường hợp

1-Nóng ở bụng nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác.

2-Nóng ở ngực nhiều và ở đầu không nóng nhưng không lạnh như những chỗ khác.

Như thế thần thức của hai người này đã ra khỏi thân chưa? Trường hợp này xử lý như thế nào? Nếu gia đình không bằng lòng cho niệm tiếp.

Trả lời:

Sau 8 giờ chỉ có thể còn hơi ấm ở một điểm. Nếu còn ấm tại 2,3 điểm thì nên cẩn thận niệm thêm 1 số giờ nữa cho thực sự chính xác một điểm ấm hoặc khi nào toàn thân lạnh hết mới được. Khi thân xác còn ấm nhiều chổ thì coi chừng thần thức chưa thực sự ra khỏi thân thể, không được tẩn liệm xác.

1) Nóng ở vùng bụng, đây là điềm xấu, bị đọa ngạ quỷ, không tốt. Nên thành tâm cầu Phật gia trì, gia đình nên lạy Phật cầu gia hộ, BHN nên phát tâm niệm thêm 4-8 giờ nữa. Khai thị rất cần trong trường hợp này, cầu giải oan gia trái chủ. Hãy làm hết sức, còn kết quả ra sao thì tùy theo phước phần của người ra đi.

2) Nóng ở ngực nhiều có thể được sanh lại làm người. Trong trường hợp này thân xác cũng có thể được mềm mại, nhưng không viên mãn. Nhưng nếu thành tâm, Ban Hộ Niệm có thể tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho thần thức buông xả việc lưu luyến con cháu, mau mau thức tỉnh niệm Phật, cầu xin A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ. Nên niệm thêm 4-8 giờ nữa, có thể giúp thần thức tỉnh ngộ mà Vãng Sanh Cực Lạc. Lúc đó điểm nóng sẽ chuyển lên đỉnh đầu.

Trong những trường hợp này, bắt buộc gia đình phải thành tâm cầu nguyện, thành tâm hợp tác tối đa với Ban Hộ Niệm để cứu người thân của họ. Nếu người thân không bằng lòng thì Ban Hộ Niệm đành phải đình chỉ và ra về. Tất cả đều tùy duyên phận, chứ không biết cách nào khác hơn.

Hỏi:

Khi gặp những trường hợp khó. Cần khai thị và cầu xin oan gia. Nhưng khi cầu xin oan gia người khai thị có thể nói MẠNH (có tính chất hù dọa) hay chỉ một mực NĂN NỈ như anh đã hướng dẫn trong buổi nói chuyện ở Niệm Phật Đường Tịnh Nghiêm?

Trả lời:

Nói mạnh, có nghĩa là nói giúp cho thần thức giựt mình tỉnh ngộ, không nên nói quá nhỏ nhẹ như ru ngủ làm cho thần thức cứ mê mê tỉnh tỉnh trong trạng thái chơi vơi. Vì lúc đó thần thức có thể chưa biết mình đã chết, đang phân vân trong cảnh giới nửa thực, nửa giả, đang mơ mơ màng màng không biết làm sao. Lúc đó ta nói lớn tiếng một chút làm họ giựt mình tỉnh ngộ ra mau mau Niệm Phật cầu Vãng Sanh. (Nếu Văn Tập có cuốn Video cụ Hồ Thị Lan, nên xem lại cuốn đó, khi Diệu Âm thấy khuôn mặt cụ vẫn chưa tốt sau mấy tiếng đồng hồ, nên Diệu Âm nói rất mạnh để mong cụ giựt mình mà quyết tâm niệm Phật. Nên xem lại cuộc Vãng Sanh này để rõ thêm).

Nói mạnh là nói dứt khóat, chứ không phải hù dọa, cống cao hay thách thức. Xem lại cuốn Video của Trần Thị Kim Phượng (nếu có) Diệu Âm nói rất mạnh, rất cương quyết, nhưng không có lời nào là thách thức hay hù dọa đâu.

Nên thành tâm khẩn cầu oan gia trái chủ xóa bỏ hận thù, cùng nhau niệm Phật, một là lợi cho người bệnh, hai là lợi cho chính họ. Trong cuộc Vãng Sanh của Trần Thị Kim Phượng, Diệu Âm áp dụng rất nhiều cách điều giải, rất cương quyết, nhiều khi phải lý luận với oan gia nữa, nhưng tuyệt đối không chống đối hay thách thức.

Nếu oan gia quyết lòng báo thù thì mình không còn cách nào khác. Người Hộ Niệm tuyệt đối không dùng bùa, ngải, hay cầu các vị thầy Pháp tới trục xuất, hay đánh phá oan gia. Nhất định nhớ điều này.

A-Di-Ðà Phật
Diệu Âm
(25/09/2008)


www.tinhthuquan.com/HoNiemVanDap/250908-1.htm


“Tâm hiếu là tâm Phật,
Hạnh hiếu là hạnh Phật”
Nhiếp cả sáu căn
Tịnh niệm tiếp nối
Bất lập phương tiện
Tự đắc tâm khai
http://www.chuakimquang.com/vn/
http://www.dharmasite.net/KhaiThiveAiDuc.htm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]10 khách