NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

mymamut đã viết:chào các bạn , chào Thầy quản trị mạng , chào các vị điều hành viên , chào bạn Ma Ha Bát Nhã . tôi chân thật nhận lổi nều những lời nầy không thật đúng lẻ . mong được thứ lổi và mong nhận nhửng lời góp ý chân chánh .
thưa bạn Ma Ha Bát Nhã . tôi xin bạn tin một giây , nhưng bạn không cho . vì lẻ đó tôi xin phép bước đi trên con đường của bạn , để tôi thấy rỏ chính bạn trong tôi .
- một điều thật tế nơi tôi và nơi bạn : TA là một con người . nếu còn sống , TA có HIỂU BIẾT do có THÂN . nếu TA chết cái gì còn lại , cái HIỂU BIẾT sẻ còn lại . nếu như vậy cái HIỂU BIẾT nầy khi còn THÂN , thì những người chung quanh gọi TA là gì ? và nếu không còn THÂN , thì những người chung quanh gọi cái HIỂU BIẾT là gì ? ? ? . nếu như vậy cái HIỂU BIẾT nầy do đâu mà có ? . có phải chăng ? do THÂN mà có . vậy THÂN có gì ? ? ? ? ? . và nếu như vậy thì cái HIỂU BIẾT nầy sẻ phải như thế nào ? sẻ đi về đâu ? nếu suy nghỉ thật đúng lẻ thì THÂN có phải chăng là NHÂN , và cái HIỂU BIẾT có phải chăng là QUẢ . VẬY CÁI GÌ LÀ CON ĐƯỜNG ? VẬY NÓ SẺ ĐI VỀ ĐÂU ?
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT , GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA .
Cái này nói về TRI GIÁC chứ bạn dùng là hiểu biết thì hơi lệch nghĩa rồi, nghĩ là gắn chắc vào sự thọ nơi thân, nói thật lòng nha bạn, những gì bạn đang nói là hiện tướng trên của tâm nghĩa là tướng sinh diệt của bản thể, chứ chưa phải phần tôi nói bên trên.

Có nghĩa bạn dùng được pháp hành tìm đầu mối sự ảnh hưởng liên quan của nhau trong chuỗi tác động của hiện lượng. Tìm ra nguồn gốc tác động đó sẽ giải quyết tận cái gốc HIỆN LƯỢNG để đoạn trừ Khổ.

Cũng giải thích cho bạn hiểu, những gì còn sanh diệt hay tự mất đi do tác động tâm thức hay duyên khởi nhà Phật gọi là Vô Thường...


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

... Cho nên về thực chất bản thể bạn chưa biết được nó, cách của bạn đang suy xét trên chuỗi nhân quả của hiện lượng Tâm, tuy đó cũng là cách để tu đến giải thoát, nhưng cách này bạn phải thật sự an trú trong chánh niệm tuyệt đối, một chút dính mắc với duyên cảnh cũng gọi là nhiễm ô làm tâm mất chánh định. Cho nên bạn phải ly cách duyên với những hiện lượng nhiểm ô để an trú trong chánh niệm THƯỜNG BIẾT.
Nghĩa là bạn chỉ mới quan sát và hiểu Đại Thừa trên sách vở kinh điển lich sử chứ chưa am tưởng vào thật tế tánh vô sanh. Nếu nói thẳng là bạn chưa một lần ngộ nhập được Thật Tánh Vô Sanh.

Cũng không sao! Bạn cứ hành như vậy nếu thấy phù hợp với bạn hay điều kiện đạn đang sinh sống... Vẫn có ích cho mình cho người. tangbong


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

>> Cũng là tự mình chưa tự rõ mà lại chỉ dạy ẩu cho người khác lầm theo mình ắt tạo nghiệp, làm cho người ta nhập nhằm chỗ, đọa 500 kiếp chồn. Thà không biết thì nói không biết.

Đạo hữu hlich viết: "trước hết nhân quả mình sắp nói xin hiểu là tạo nghiệp và nghiệp quả; do vô minh mà tạo nghiệp"

>> Tạo nghiệp thì còn vô minh. Điều ngược lại không đúng.

Đạo hữu Ma Ha Bát Nhã viết: "Đối với Nhị Thừa thì giải thoát là giải thoát luôn cả cảnh giới, nghĩa là nhập vào và an trú hoàn toàn trong Diệt Tận Định, chẳng có phân biệt cũng chẳng có ý niệm phân biệt, ngay cả cái niệm không phân biệt cũng chẳng phân biệt, nên chẳng mắc quả khổ, chẳng tạo nhân độ sanh. Khi an trú vào Đại Định này có thể vĩnh viễn ở trong Niết bàn của Định này cũng được."

>> Chẳng lẽ vĩnh viễn được sao Huynh.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Kính gửi Đạo Hữu mymamut!

Con đường mà bạn đang đi, phải chăng chỉ riêng một mình bạn? Ắt hẳn, không phải vậy. Vị giải thoát có thật trong lịch sử đã cho bạn thấy điều đó. Bạn biết và tất cả mọi người đều có thể biết như bạn đã từng biết từ Vị Giải Thoát có thật trong lịch sử. Nếu không có Vị Giải Thoát đó thì xem ra chúng ta sẽ mù tịt. Vì vậy, chúng ta không chỉ nhớ ơn Vị Giải Thoát ấy mà phải thực hành giáo lý của Ngài cho đến nơi đến chốn. Đấy không chỉ phải nhớ ơn Ngài mà chính là làm mình cũng được giải thoát như Vị ấy và giúp mọi người cũng thấy con đường ấy như Vị ấy cũng đã từng giúp chúng ta.

Con đường ấy chẳng do nơi THÂN làm ra. Cũng chẳng do HIỂU BIÊT làm ra. Nếu do THÂN làm ra thì cũng sẽ bị hư nát như THÂN. Nếu do HIỂU BIẾT làm ra thì khi HIỂU BIẾT đổi khác, nó cũng biến đổi, thế là chẳng phải con đường thật, ắt cũng hư nát. Đi trên con đường do THÂN hay HIỂU BIẾT làm ra ắt có ngày sụp đổ. Nghĩa là phải thay đổi con đường cho đến khi chẳng còn thấy con đường đó do nơi THÂN hay HIỂU BIẾT làm ra thì mới có thể đúng đường. Con đường như vậy, không thể do suy nghĩ, tưởng tượng, ngôn từ mà diễn tả được. Ngay cả thoát khỏi luân hồi này cũng chưa chắc thấy.

Lại nữa, chẳng phải trụ trong thế gian mà được con đường này, nhưng rời bỏ thế gian cũng chẳng được con đường này. Vì sao? Xưa kia con đường đó vẫn vậy mà Vị Giải Thoát đã tìm thấy và chứng nhập. Hiện nay lại cũng như vậy, vì thế bạn và tất cả mọi người đều có thể giải thoát y như Vị Giải Thoát xưa kia. Tương lai, con đường ấy lại cũng như vậy, những người giải thoát nối tiếp nhau. Ở cõi người, nó cũng như vậy, cõi trời nó cũng như vậy, cho đến địa ngục, ngã quỹ, súc sanh, a tu la các cõi này nó cũng như vậy. Thế gian này, nó cũng như vậy, thế gian kia nó cũng như vậy. Không phải thế gian nó cũng như vậy. Chưa giải thoát nó cũng như vậy. Giải thoát rồi nó cũng như vậy. Bị luân hồi nó cũng như vậy, thoát khỏi luân hồi nó cũng như vậy. Xưa nay hay không xưa nay vốn vậy.

Nhưng nè Đạo Hữu mymamut thân mến, còn luân hồi thì còn nắm giữ HIỂU BIẾT; chưa nhập được con đường đó nên phải tu dứt trừ mọi sở hữu trong TÂM, dứt trừ sự chấp THÂN. Ngay cả xuất thế gian cũng chưa thể được con đường đó vì chính con đường đó giúp ta thoát khỏi thế gian, giúp ta tự tại trong thế gian mà không cấu nhiễm. Con đường đó, giúp ta mọi thứ, giúp ta giải thoát mọi thứ nhưng những thứ giải thoát ấy chẳng phải là con đường đó. Giống như bạn có lời nói nhưng lời nói chẳng phải bạn, bạn có ý niệm nhưng ý niệm không phải bạn, bạn giải thoát luân hồi nhưng giải thoát luân hồi chẳng phải bạn. Nếu cho rằng cài này là bạn hay cái kia là bạn thì như vậy chỉ là vay mượn.

Con đường này chính là "Thể Tánh nhất như bất động" vốn có trong tất cả mọi người. Không chỉ con người mà tất cả mọi loài, từ loài không có hơi thở cho đến loài có hơi thở, loài vô tình cho đến loài hữu tình. Từ phàm phu cho đến tất cả những vị giải thoát.

Bao trùm tất thảy, hôm nay và ngày mai có dùng bao như thứ phương tiện cũng không cùng tận được.
Sửa lần cuối bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 vào ngày 01/07/10 07:09 với 1 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:>> ....
Đạo hữu Ma Ha Bát Nhã viết: "Đối với Nhị Thừa thì giải thoát là giải thoát luôn cả cảnh giới, nghĩa là nhập vào và an trú hoàn toàn trong Diệt Tận Định, chẳng có phân biệt cũng chẳng có ý niệm phân biệt, ngay cả cái niệm không phân biệt cũng chẳng phân biệt, nên chẳng mắc quả khổ, chẳng tạo nhân độ sanh. Khi an trú vào Đại Định này có thể vĩnh viễn ở trong Niết bàn của Định này cũng được."

>> Chẳng lẽ vĩnh viễn được sao Huynh.
Ngày xưa Đức Phật giảng cho đại chúng vẫn nói "Tứ Niệm Xứ" là con đường duy nhất đến giải thoát, mà sau này Đại Thừa phát triển thì rất nhiều con đường giải thoát, chẳng lẽ Phật nói sai?! Đó không phải Phật nói sai mà tránh việc căn cơ và duyên hội chưa đủ sẽ làm mai một đi Chánh Pháp khi mới truyền, làm cho đại chúng hoang man. Không tốt cho hàng sơ nhập khi căn tánh chưa thể hội nhập giáo pháp sâu hơn, Phật không nói dối, do Phật muốn đại chúng chỉ huân tập Pháp cho nhuần nhiễn để rốt ráo đạt được mục đích giải thoát.

Cũng vậy, tùy căn cơ mà nói, tùy nhân duyên để nói, nếu nói ra ngoài những điều họ hiểu họ sẽ hoang man, thậm chí thoái nản con đường đến với Chân lý.

Nhưng MHBN nói với người trong Đại Thừa thì lại có hướng khác để truyền đạt. Việc suy xét nhân quả phải hiểu sâu hơn xa hơn chứ không vì Chân Lý mà quên đi sự rốt ráo của hiện tại, chuyện gì xong thì cho xong, chuyện gì cần làm thì nên làm. Không nên hấp tấp mà lỡ việc của mình của người. Tôi nói có đúng không?!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Nếu đã nói đến các thừa thì nên nói đúng Sự Thật.

Thanh văn, Duyên giác không thể an trụ vĩnh viễn trong Niết Bàn đó được. Thật tánh có hai: tổng tướng và biệt tướng. Thanh Văn, Duyên giác đều biết tổng tướng nhưng chưa biết biệt tướng.

Cho nên Thanh Văn, Duyên Giác nhập Niết Bàn tổng tướng đã là kỳ diệu vô cùng, liễu đứt tất cả suy lường của thế gian. Nếu khởi phát chứng nhập biệt tướng thì chẳng phải đã kỳ diệu lại càng kỳ diệu, chẳng tổn mất gì đâu.

Họ an định Niết Bàn có thể rất lâu không thể suy lường được nhưng rốt cuộc họ cũng phát Bồ Đề Tâm và chứng Phật quả.


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Nếu đã nói đến các thừa thì nên nói đúng Sự Thật.

Thanh văn, Duyên giác không thể an trụ vĩnh viễn trong Niết Bàn đó được. Thật tánh có hai: tổng tướng và biệt tướng. Thanh Văn, Duyên giác đều biết tổng tướng nhưng chưa biết biệt tướng.

Cho nên Thanh Văn, Duyên Giác nhập Niết Bàn tổng tướng đã là kỳ diệu vô cùng, liễu đứt tất cả suy lường của thế gian. Nếu khởi phát chứng nhập biệt tướng thì chẳng phải đã kỳ diệu lại càng kỳ diệu, chẳng tổn mất gì đâu.

Họ an định Niết Bàn có thể rất lâu không thể suy lường được nhưng rốt cuộc họ cũng phát Bồ Đề Tâm và chứng Phật quả.
Nhưng đúng sự thật cho mỗi nhân duyên thời điểm căn tánh, đừng cho là đúng sự thật rồi cố chấp bất kể nhân duyên căn tánh thì coi chừng không phải là các Thừa (chở người). Sự thật có giới hạn không, không có chuẩn mực nhất định về sự thật.

Nhớ việc Đức Phật dừng thiện xảo để cứu nai khỏi thợ săn không, Phật vẫn nói trong sự thật nhưng lại trong nhân duyên thời gian hoàn cảnh khác. Từ đó suy xét thế nào về thời điểm hoàn cảnh đức Phật giảng Tứ Niệm Xứ?!

Về phần sau VHBK nói là sự thật nhưng không đúng thời điểm căn tánh thì làm tội người hay cứu người?!


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Tạo nghiệp thì còn vô minh. Điều ngược lại không đúng.
đ/h cho thí dụ nhé; vô minh bắt đầu 12 nhân duyên nên do vô minh mà tạo nghiệp
Thật tánh có hai: tổng tướng và biệt tướng.
thật tánh thì vô tướng chứ?

thấy diệt tận định được nói đến, mình cũng có chút kiến giải

diệt tận định cũng chỉ là định, tuy được liệt kê trong tám giải thoát; trong giáo lý nguyên thủy thì định chỉ tạm ngưng phiền não nên không phải niết bàn (được định nghĩa là sự diệt tận phiền não), và trí tuệ vẫn là quan trọng nhất cho sự diệt tận phiền não

niết bàn đối với mình không phải là một cái điểm chót vót mà là một cảnh giới vô lượng; các bậc thánh đều đã đến đó; tuy nhiên các bậc bồ tát tiếp tục "dựa" vào cái vô lượng đó mà cứu độ chúng sinh

nói vậy thôi chớ mình xin trích đoạn này của Kinh Tăng Chi, Phật dạy bốn chuyện không thể nghĩ đến được, trong đó tâm tư thế giới là điều chúng ta quen thuộc nhất mà cũng không thể nghĩ đến được, huống hồ tâm tư của các vị thánh!

(VII) (77) Không Thể Nghĩ Ðược

- Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật, này các Tỷ-kheo, không
thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi Thiền, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ được, nếu nghĩ... thống khổ. Quả dị thục của
nghiệp, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

-Có bốn điều này không thể nghĩ đến được, này các Tỷ-kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ.

:)


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

hlich đã viết:tangbong
..

thấy diệt tận định được nói đến, mình cũng có chút kiến giải

diệt tận định cũng chỉ là định, tuy được liệt kê trong tám giải thoát; trong giáo lý nguyên thủy thì định chỉ tạm ngưng phiền não nên không phải niết bàn (được định nghĩa là sự diệt tận phiền não), và trí tuệ vẫn là quan trọng nhất cho sự diệt tận phiền não


...[/color]
:)
Nếu không thấu triệt được diệt tận định thì hoàn toàn không thấu triệt được trí tuệ, bởi định tức sinh huệ, định tức tuệ, đinh tuệ không khác,do tuệ mà tri kiến được diệt tận định thì nên xem lại...

Nếu đạt có tuệ chưa đạt diệt tận định thì tuệ ấy là dính mắc hay vẫn còn phiền não. Không rốt ráo diệt trừ hoàn toàn phiền não. Cho nên nếu đi trước định là tuệ chưa Chánh giác, vì tuệ ấy khó mà tri kiến được DTD thì làm sao đạt đựoc Đại Định, đó chỉ là là tuệ trói buột, càng đạt tuệ mà định đi sau sẽ sinh tuệ trong phiền não, đó là tuệ điên đảo, cũng là thường tuệ chúng sanh. Định tuệ không khác cũng không hai. Khi ấy mới rốt ráo được DTD.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Định tuệ không khác cũng không hai.
mình không nói không cần trí tuệ cũng có thể đạt được DTĐ; tuy nhiên giữa định và tuệ thì trong giáo lý tuệ vẫn là cái được tôn vinh hơn

định và tuệ tuy không hai nhưng đã nói ra định và tuệ rồi thì cái nào được coi là thể cái nào được coi là dụng; tuệ hẳn phải là thể và định là dụng?
:)


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

+Đạo hữu hlich viết:"đ/h cho thí dụ nhé; vô minh bắt đầu 12 nhân duyên nên do vô minh mà tạo nghiệp"

"thật tánh thì vô tướng chứ?"

>> ....Vô minh còn nhưng mấy duyên không đầy đủ thì cũng không tạo nghiệp. Người ta sống mỗi ngày chẳng lẽ giây phút nào cũng tạo nghiệp. Nếu vậy thì thảm lắm.
.........Tổng tướng và biệt tướng đều vô tướng.

+ Đạo hữu Ma Ha Bát Nhã nói rất phải, có điều thời điểm đã đến rồi. Đại định của Thanh Văn, Duyên Giác chẳng so sánh được với Đại Định của chư Phật, huống chi nói khác và chẳng khác; giống và chẳng giống.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Người ta sống mỗi ngày chẳng lẽ giây phút nào cũng tạo nghiệp.
đúng; câu "do vô minh mà tạo nghiệp" là nói nhân duyên, không có thời tính trong đó; khi nghiệp tạo, ấy là do duyên vô minh
:)


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách