NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Cái ông nói không sai.

Cùng một trận mưa pháp mà tùy theo chủng tánh chúng sanh nạp thọ, cây cối sinh trưởng, cây nhỏ hút nước mưa ít, cây lớn hút nước mưa nhiều.

Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng, ta vẫn chưa biết rỏ ràng căn tánh của chúng sanh như thế nào mà có thể nói Pháp và mong họ hiểu. Nếu họ đã không hiểu thì cố ép thì cũng không lợi ích gì. Vì thế Như Lai mới có thể phương tiện lập ra ba thừa, chứ ép Phật thừa đưa cho họ, họ đâu lãnh thọ nỏi liền được.

Như lời ông nói: "Bởi Phật là đại trí tuệ thấy rõ toàn bộ căn cơ"

Nói đến đây mình cũng có lỗi là mình chưa thành Phật, cho nên mình phải tiến tu, đến khi ấy rồi thì biết rỏ căn cơ chúng sanh mà tùy nghi nói pháp làm cho họ được lợi ích thật sự.

Như ta mới học bộ kinh nào hay cũng đem nói cho người ta nghe, mà liệu người ta nghe có được không?
Tôi rất hiểu tâm trạng đó, muốn nói cái hiểu của mình cho mọi người đồng hiểu bằng mình chứ không muốn mình hơn họ, móc ruột gan ra hết mà cho. Nhưng muốn thế mà cũng không được bởi vì ai ăn cơm người nấy tự no. Không ăn thì không thể nào no được, khong ai có thể ăn thế cho nhau.

Phật cũng thế, vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời "Khai thị ngộ nhập phật tri kiến cho chúng sanh" muốn nói Phật thừa lắm, mà mới đầu nói đâu có được. Phải dùng phương tiện dẫn dắc từ từ thôi.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

chào các bạn , chào Thầy quản trị , chào các vị ĐHV .
chào bạn Ma Ha Bát Nhã . tôi chân thật nhận ngôn thuyết nơi bạn . kính .
tangbong tangbong tangbong . mong tha lổi .
chào bạn thân VO_HUU_BAT_KHONG606 : tôi chân thật nhận ngôn thuyết nơi bạn . kính . ( cho phép tôi đến thăm nhà bạn )
tangbong tangbong tangbong . mong đồng hành .
chào bạn Thánh_Tri : tôi chân thật nhậ ngôn thuyết nơi bạn . kính .
tangbong tangbong tangbong . mong an lạc .
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT , GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA .


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

mymamut đã viết:chào các bạn , chào Thầy quản trị , chào các vị ĐHV .
chào bạn Ma Ha Bát Nhã . tôi chân thật nhận ngôn thuyết nơi bạn . kính .
tangbong tangbong tangbong . mong tha lổi .
chào bạn thân VO_HUU_BAT_KHONG606 : tôi chân thật nhận ngôn thuyết nơi bạn . kính . ( cho phép tôi đến thăm nhà bạn )
tangbong tangbong tangbong . mong đồng hành .
chào bạn Thánh_Tri : tôi chân thật nhậ ngôn thuyết nơi bạn . kính .
tangbong tangbong tangbong . mong an lạc .
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT , GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA .
MHBN chẳng cso gì phải sinh lỗi, thực tâm MHBN muốn bạn từ trong chỗ thực biết đó mà sanh tri kiến để nói thôi, chẳng những tôi - bạn mà tất cả mọi người được hiểu được lợi ích, nhưng bạn tưởng là tôi khúc mắc với bạn, thực ra bạn chưa hiểu MHBN thôi!


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

Thánh_Tri đã viết:Cái ông nói không sai.

Cùng một trận mưa pháp mà tùy theo chủng tánh chúng sanh nạp thọ, cây cối sinh trưởng, cây nhỏ hút nước mưa ít, cây lớn hút nước mưa nhiều.

Tuy nhiên cũng nên nhớ rằng, ta vẫn chưa biết rỏ ràng căn tánh của chúng sanh như thế nào mà có thể nói Pháp và mong họ hiểu. Nếu họ đã không hiểu thì cố ép thì cũng không lợi ích gì. Vì thế Như Lai mới có thể phương tiện lập ra ba thừa, chứ ép Phật thừa đưa cho họ, họ đâu lãnh thọ nỏi liền được.

Như lời ông nói: "Bởi Phật là đại trí tuệ thấy rõ toàn bộ căn cơ"

Nói đến đây mình cũng có lỗi là mình chưa thành Phật, cho nên mình phải tiến tu, đến khi ấy rồi thì biết rỏ căn cơ chúng sanh mà tùy nghi nói pháp làm cho họ được lợi ích thật sự.

Như ta mới học bộ kinh nào hay cũng đem nói cho người ta nghe, mà liệu người ta nghe có được không?
Tôi rất hiểu tâm trạng đó, muốn nói cái hiểu của mình cho mọi người đồng hiểu bằng mình chứ không muốn mình hơn họ, móc ruột gan ra hết mà cho. Nhưng muốn thế mà cũng không được bởi vì ai ăn cơm người nấy tự no. Không ăn thì không thể nào no được, khong ai có thể ăn thế cho nhau.

Phật cũng thế, vì một đại sự nhân duyên mà hiện ra đời "Khai thị ngộ nhập phật tri kiến cho chúng sanh" muốn nói Phật thừa lắm, mà mới đầu nói đâu có được. Phải dùng phương tiện dẫn dắc từ từ thôi.
Đây là suy nghĩ người tâm huyết trăn trở vì Phật Pháp. Kính lễ! kinhle tangbong


mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

chào các bạn , chào Thầy quản trị , chào các vị ĐHV , chào bạn Ma Ha Bat Nhã .

nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT , GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA
Sửa lần cuối bởi mymamut vào ngày 11/07/10 02:59 với 1 lần sửa.


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Hãy cùng nhau nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA. Mong rằng tất cả đều sẽ bước lên con đường VĨ ĐẠI ấy. Siêu vượt tất cả A LA HÁN, tất cả Bồ Tát, triệt ngộ mười phương, dạo chơi biển NHƯ LAI, thấy Chân Thật chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai.

Ắt hẳn chỉ do SỰ TU HÀNH mà thành tựu, chớ không do gì khác. Nếu có chỗ dừng, cho là được, không vì tất cả chúng sanh thì chưa thể thành tựu!


mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

chào các bạn , chào đạo hửu VO_HUU_BAT_KHONG606 thân mến .
xin lổi cho phép tôi thay đổi ít danh tự trong bài viết :
nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI SIDDHARTHA GAUTAMA. Mong rằng tất cả đều sẽ bước trên con đường GIÁC NGỘ .
Sửa lần cuối bởi mymamut vào ngày 11/07/10 05:14 với 2 lần sửa.


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

tangbong tangbong tangbong


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

:D :)) :-*


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

/:)


Hình đại diện của người dùng
Ma Ha Bát Nhã
Bài viết: 1478
Ngày: 23/10/08 20:43
Giới tính: Nam
Đến từ: vinhlong
Được cảm ơn: 1 time

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi Ma Ha Bát Nhã »

=)) I-)


ducnghi
Điều Hành Viên
Bài viết: 42
Ngày: 16/04/10 20:33
Giới tính: Nam

Re: NGƯỜI GIÁC NGỘ CÒN BỊ CHI PHỐI BỞI LUẬT NHÂN QỦA KHÔNG

Bài viết chưa xem gửi bởi ducnghi »

Tiếng Tàu
timeeeout timeeeout timeeeout
B-) :)) =))


[b][color=#0040FF]Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…[/color]
[color=#0040FF]Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…[/color]
[color=#0000FF]Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …[/color]
[color=#8040FF]Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau. [/color]
[color=#FF0000]Đức Nghi[/color][/b]
[img]http://i295.photobucket.com/albums/mm135/thichnhuantruong/thichducnghi.gif[/img]
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách