Hỏi về ma?

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
Nhưng sao có rất nhiều người sau khi chết đi chừng vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm vẫn chưa tái sanh mà vẫn còn vất vưởng ở cõi âm (ma)
xin bạn nêu đích danh một vài người thôi, được không?

nghiệp quả kiếp sau thì khó lường nhưng trong đời này những người ác tâm tuy có thể bên ngoài thấy khoái lạc nhưng tâm họ đã luôn bị những ám ảnh theo đuổi dằn vặt?
:)


sun
Bài viết: 33
Ngày: 26/11/09 03:34
Giới tính: Nam
Đến từ: Hà Nội

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi sun »

hlich đã viết:tangbong

xin bạn nêu đích danh một vài người thôi, được không?

nghiệp quả kiếp sau thì khó lường nhưng trong đời này những người ác tâm tuy có thể bên ngoài thấy khoái lạc nhưng tâm họ đã luôn bị những ám ảnh theo đuổi dằn vặt?
:)
Cái này thiếu gì hả bạn, ông bà tớ mất cũng vài chục năm rồi vẫn gọi được. Mà là thật.
Có phải cứ ai ai cũng được đầu thai trong 49 ngày đâu, người nào còn nhiều lưu luyến thì cứ làm ma vất vưởng dài.


hlich
Bài viết: 1217
Ngày: 09/12/08 14:16
Giới tính: Nam

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi hlich »

tangbong
ông bà tớ mất cũng vài chục năm rồi vẫn gọi được. Mà là thật.
rất tiếc đạo phật không công nhận những hiện tượng này như vậy
người nào còn nhiều lưu luyến thì cứ làm ma vất vưởng dài
nếu còn lưu luyến thì rất có thể đầu thai trở lại thế gian này rồi, dạng người hay con vật, tại sao phải làm ma?
:)


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Dùng Trí Tuệ Bát Nhã mà Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giải Không. Thì con ma là cái gì?

Cho dù nó có ba đầu sáu tay, hình tướng nghê rợn như thế nào nhưng quán rỏ nó là cái gì?

bóng là ma? màu xanh trắng là ma? răng nanh là ma?

Chẳng qua chỉ là do Duyên Sinh hư vọng mà thôi.

Cái thân của ta đây nó là cái gì? Nếu quán sát thì rỏ là không có cái ta rồi. Bởi vì thân nầy cũng do duyên sinh hư vọng mà tạm có, rồi do duyên chia lìa mà hư vọng gọi là mất vậy thôi.

Da thịt là ta? long móng là ta? máu tủy là ta? cho đến đất là ta? nước, gió lửa là ta? cho đến không kiến, thức là ta?

Cho nên ai nói "tôi thấy ma thật" nhưng mà ông cho là ông thấy thật chứ ngay thân ông cũng là giả hợp mà thành, huống gì là con ma ư?

Chính vì ông cho là thấy ma thật, hoặc nó thật có, nó không phải giả do duyên sinh. Thì ông mới mê lầm mà đau khổ sợ sệt. Chứ nếu ông tu Phật Pháp Quán chiếu rỏ ràng bản chất của thân ông, thân người cho đến con ma là giai không (vô ngã, không tự thể, do duyên sinh) thì ông vô sự, tự nhiên con ma cũng biến mất vì ông đã nhìn rỏ xuyên thủng nó.

Ông trở lại mà niệm Phật, Bồ Tát để tâm không duyên vào những cảnh tượng đó, chỉ duyên vào câu phật hiệu mà thôi. Nếu tâm chỉ có phật, thì làm gì có mà mà nó làm gì ông.

Cái nầy phải tu tập hằng ngày chứ không thể nói vậy là được đâu! Tôi cũng phải tu tập và cũng hiện đang tu tập hằng ngày, nó giảm bớt được nhiều cái thô mà cũng có cái chưa được, huống chi vi tế thì khó nói lắm. Nhưng chủ yếu là phải huân tập từ từ, thấy rỏ từ từ, buông từ từ. Có như vậy thì an vui hạnh phúc từ từ trong hiện tại, chứ không chờ đến đời sau.

Nói theo lẽ thường khuyên thì như vầy:
Nếu ông chân thật tu hành Phật Pháp thì có chư thiên hộ pháp ủng hộ, thường niệm phật thì chư phật thường hộ niệm. Các ngài không cho ma quỷ đến hại ông, huống chi là thấy ma ư?

Huống chi nếu ta có tâm từ bi với chúng, thương chúng đọa lạc vào cõi không lành mà chú nguyện cho chúng sớm giải thoát thì nó làm gì theo hại mình.... các ông thấy ma cứ "tưởng tưởng" bậy bạ là nó sẽ hại mình, cho nên mình phải làm sao trừ khử nó trước. Như thấy con rắn, tưởng nó hại mình liền giết nó trước vậy. Vậy ta phải nguyện oan gia đều giải hết ân oán, nguyện làm bồ đề quyến thuộc với nhau, giúp nhau thăng tiến trên con đường thành Vô THƯỢNG CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC.

Nếu chúng theo hại ta thì biết rằng ta có ân oán chúng theo báo thù. Vậy ta nên sám hối mà nguyện rằng thôi tôi xin sám hối những gì tôi đã làm tổn hại các vị đời nầy hoặc bao đời trước, tôi nguyện tu các nghiệp lành hồi hướng cho các vị thoát khỏi kiếp khổ đau, vậy các vị chớ nên sầu khổ hận thù nữa vì mãi mãi sẽ không thể dứt hận thù, không lợi cho tôi và các vị. Ta nguyện làm thiện hữu tri thức của nhau từ hôm nay cho đến ngày thành phật. Nam Mô A Mi Đà Phật.

Chỉ có các ma phiền não tham sân si mạn nghi tà kiến, ma ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, ma lục trần sắc thinh hương vị súc pháp nó làm cho chúng ta đau khổ hằng ngày đây. Tu hành là phải hàng phục mấy con ma nầy!


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

Kính các Bác theo sự tìm hiểu và học hỏi,MT có nhận thức về vấn đề này kiến trình cùng các Bác:
Thế giới Âm (gọi chung các thế giới có cấu tạo thể năng lượng vi tế mà mắt thường 0 nhìn thấy được:Ma,Quỷ,Thần,Thánh....) gồm trong Lục Đạo như Phật Học đã phân:Địa Ngục+Ngã Quỷ+Súc Sanh+Nhân(Người)+A Tu La+Nhân thiên.Khi mãn nghiệp(chêt) đều trải qua giai đoạn Trung Ấm thân một thời gian ngắn(tùy theo nghiệp lực lúc cận tử)sau đó sẽ bị tích tập nghiệp lôi dắt đi đầu thai thọ nghiệp nơi có tích tập nghiệp tương ứng(đồng nghiệp).Một số có thể sau giai đoạn Trung Ấm thân trở thành lơ lửng không quyết định thọ nghiêp nơi nào lang thang trong Lục Đạo vì nghiệp lực lúc cận tử quá mạnh hoặc vì năng lượng tích tập qua các hành tác khi còn sống chưa tan hết mà thân xác bị hoại 0 tương ứng được(dân gian gọi là chưa hết mệnh!)
Vì thế 0 thể có một TG chung đồng nhất cho cõi "Âm"

(Còn tiếp)

Minh Thiện: Kính chào và... tangbong


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Ma - quỷ, người, súc sanh, trời,....Tất cả do hành động thiện - ác mà ra. Việc báo oán, trả thù hoặc hãm hại lẩn nhau không chỉ có ma với ma, ma với người,...mà cả người với người,...Nó là sự việc đặc trưng của lục đạo: yêu và ghét, thương và hận... Nó hằng sâu trong tâm thức, chứ chẳng phải nhìn bên ngoài mà thấy, chết đi vẫn mang theo (Nếu ta hành động không tốt với ai thì rất có thể họ sẽ hờn giân trong lòng và tâm nguyện trả thù, dù làm ma họ cũng báo hận).

Ma hay người đều có tốt xấu, ma cũng có ma hộ pháp, bảo vệ chánh pháp, chứ chẳng phải hễ ma là phá hoại, chẳng khác gì với người cả. Nó là việc của tâm thức kia mà. Quá khứ tội lỗi nhiều thì họ có làm quỷ, nhưng tâm thức hiện tại vẫn hướng thiện thì vẫn không ám hại ai đâu, thậm chí còn giúp đở nữa. Trái lại, có nhiều tâm thức ứng với thân người mà tàn bạo dã man, còn hơn cả loài ma quỷ.

Tóm lại, hãy quay về với tâm thức, ma sanh ra cũng từ đó, ma biến đi cũng từ đó. Hãy tự hỏi mình, có sống tốt chưa?

Người học đạo chớ tìm cầu bên ngoài mà lạc đường, lâm vào đấu tranh tiêu diệt lẫn nhau - con đường cũ. Thôi, ma đâu thì ma, không bằng ma tâm. Ma tâm không còn thì ma bên ngoài cũng chẳng còn.

Rời tâm không có đạo. Mọi chuyện bắt đầu từ Tâm, kết thúc tại Tâm.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

tangbong
ông bà tớ mất cũng vài chục năm rồi vẫn gọi được.

Mà là thật rất tiếc đạo phật không công nhận những hiện tượng này như vậy.
Đạo Phật Gọi Là Quỷ.

Trong Kinh A Hàm Có Nói Rất Nhiều Về Loại Quỷ.

Quỷ Có Có Chia Thành Nhiều Loại Mỗi Loại Có Bậc Tùy Theo Phước Báo.
người nào còn nhiều lưu luyến thì cứ làm ma vất vưởng dài
nếu còn lưu luyến thì rất có thể đầu thai trở lại thế gian này rồi, dạng người hay con vật, tại sao phải làm ma?
:)[/quote]

Họ Không Phải Là Ma Theo Nhân Gian Hiểu Mà Là Một Loại Quỷ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Có nhiều con quỷ, nó giả danh người quen hay tổ sư gì đó oai lắm, rồi đòi hỏi tùm lum hết.


Minh Thiện
Bài viết: 156
Ngày: 10/03/08 03:27

Re: Hỏi về ma?

Bài viết chưa xem gửi bởi Minh Thiện »

(Tiếp theo)
Đành rằng"Duy Tâm Tạo" là tông chỉ cốt lõi của Học Phật, nhưng khi mới tiếp xúc MT cũng không khỏi thắc mắc về nghĩa và nguyên lý của thuật ngữ này nên đi vào tìm hiểu bằng kiến thức của mình và thấy rằng Phật Học không phải là áp đặt Giáo Lý này mà phủ nhận các Giáo lý khác. Mà bằng lý luận và các phương pháp riêng của mình(Các phương tiện thiện xảo) qua từng thời kỳ cho phù hợp với nhận thức của các Chúng sinh để làm sáng tỏ mọi vấn đề và thoát khỏi những nhận thức mê lầm.
Để bám sát chủ đề MT xin chia xẻ kiến thức về:MA để thảo luận cùng mọi người
Trước đây MT có tu tập các môn (Không phải của Phật Học) qua các trải nghiệm của mình có nhiều thắc mắc không tháo gỡ được ,sau học hỏi Phật Học mới sáng tỏ một số vấn đề.Vậy vấn đề:Nhập đồng,gọi hồn,Ma, Quỷ nhập... hiện nay trong nhân gian là như thế nào?
Để có thể dễ hiểu các vấn đề MT trình bầy các vị có thể đọc qua tác phẩm:Bàn tay ánh sáng của Barbara Ann Brennan (trên mạng)chương 7 & chương,đây là một tài liệu nghiên cứu nghiêm túc.
Nếu tạm gọi tất cả Hữu vi Pháp được cấu trúc bằng thể năng lượng và trong từng loại năng lượng có chứa lượng thông tin và tạm tính riêng của mình,chúng có thể giao hòa hoặc tương khắc(duyên) rồi biến đổi (dị) cả thông tin và tạm tính ta có thể giải thích các điều mê tín như sau:
-Dựa vào các vật dụng-> năng lượng cô đọng=lượng thông tin. Người gọi đồng (thực sự có năng lực và công phu ) có thể đọc được lượng thông tin tích chứa tùy theo định lực của họ tương thích với nguồn năng lượng
-Mối liên hệ năng lượng tồn đọng trong tư tưởng(Tích tập nghiệp) của mọi người giao lưu với nhau thông qua: công năng của ý niệm
-Tất cả dựa và công năng nữa của năng lượng là: sóng Sinh học(Linh tính)
Vì thế nên các thông tin của gọi Đồng không đáng tin tưởng và thỏa đáng vì nó chỉ nói lên được một giai đoạn trong suốt quá trình phát triển theo luật tắc của sự việc (Pháp)nên không có biện pháp(phương tiện)
triệt tiêu được mâu thuẫn(Nhân của Khổ)
+Tất cả đều có sự tham gia của ý niệm tư tưởng và-Ý niệm có công năng tham gia chuyển hóa năng lượng làm thay đổi Tạm Danh+Tạm Tính+ TạmTướng của sự việc(Pháp) theo luật tắc của nó->nên có thể nói= Duy Tâm Tạo
+Vậy cách giải quyết các vấn đề này cũng chính là:Ý Niệm tư tưởng nhưng phải dựa trên cơ sở thông hiểu toàn đồ về luật tắc của các pháp với sự tuân thủ nghiêm ngặt.
Theo thiển ý của MT đó mới là Chánh Tín.
Xin được sự chỉ dẫn và thảo luận của các Bác.

Minh Thiện: Kính Chào và... tangbong tangbong


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách