xin hỏi

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Vậy tịnh độ có cảnh giới hay không cảnh giới?
Thanh văn, duyên giác có ở tịnh độ không?
Tịnh Độ Có Cảnh Giới Nhưng Cảnh Giới Tịnh Độ Rất Là Vi Tế Và Có Nhiều Bậc.

Có Tịnh Độ Của Chư Bồ Tát Trong 10 Địa. Mỗi Địa Bồ Tát Thấy Khác Nhau Không Đồng.

Tịnh Độ Bồ Tát Bậc Trên Chứng Thì Bồ Tát Bậc Dưới Không Biết Không Thấy.

Thanh Văn, Duyên Giác Nếu Chưa Nhập Niết Bàn Hữu Dư (Niết Bàn Của Thanh Văn Trong Kinh Thắng Man Gọi Là Hữu Dư Niết Bàn) Thì Vẫn Còn Ở Các Cõi Tịnh Độ.



Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

VO_HUU_BAT_KHONG606 đã viết:Vậy tịnh độ có cảnh giới hay không cảnh giới?
Thanh văn, duyên giác có ở tịnh độ không?
Ông hỏi chi lung tung, cứ lo tu niệm để vãng sanh về đó thì biến liền. Hỏi những người chưa đến Tịnh Độ thì cũng vô ích. Cho dù có trả lời được, ông cũng không lợi ích gì, chỉ là tạo thêm một vọng tưởng suy nghĩ mà thôi.

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Bác Thánh_Tri thân mến, con hỏi để học hỏi chứ đâu phải chờ đến tịnh độ mới học. Học và về tịnh độ hai chuyện chẳng giống nhau. Mình đi học thì ở đâu cũng học. Về tịnh độ cũng học. Luân hồi cũng học.

Bác nên lưu ý, được về tịnh độ cũng chưa chắc thấy hết tịnh độ. Không tin, hỏi thầy kimcang biết liền. Trái lại, ở luân hồi cũng có thể thấy, biết tịnh độ.

Tịnh độ và luân hồi chẳng khác nhau, cũng chẳng giống nhau.

Đạo có căn bản, cũng có mở rộng.

Không biết thầy kimcang có giận không khi con nói " xem như thầy kimcang có chút hiểu biết".


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Ông nên tìm đọc Kinh A Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Đại Sư thì ông sẽ biết trả lời hai câu hỏi trên của ông. Nếu không thì ông nên đọc kỹ lại Kinh A Di Đà rồi sẽ biết thôi. Đọc một lần không hiểu, đọc nhiều lần, từ nay cho đến hết cuộc đời thôi.

Nhờ Phật A Di Đà oai thần dù chưa chứng đến cảnh giới đó cũng thấy biết được, như ông A Nan nhời oai thần của Phật mà thấy biết rỏ ràng cõi Cực Lạc như thế nào trong Kinh Vô Lượng Thọ.

Mà ông hỏi để làm chi hai câu đó, ông học và ông hành được cái gì từ hai câu đó.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Xin phép đươc. góp ý:

Quý ĐH giõi về Phât. hoc. như thầy Kim Cang, ĐH Thánh Tri, ĐH Whale, ĐH Hlich, ĐH Vũ Khúc, ĐH Chân Pháp Vô xin giúp thêm trã lời về Phât. pháp cho những người mới hoc. Phât. đươc. vài tháng như tôi vì nhiều khi bi. bí nói thiêt. cũng chẵng biết hõi ai :D

Hõi ỡ ngoài, hên thì trúng thiên. tri thức, xui thì găp. đai. loai. cỡ Thanh Hãi Vô Thương. Sư thì toi ./..,., Bỡi vây. vô đây hõi cho chắc ăn.

tangbong

Mong ĐH VHBK (không có cũng không không) nên tiếp tuc. đăt. câu hõi cho anh em ké với. :D


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Lâu nay bân. rôn. không có dip. vào đây hoc. thêm nay mới biết ĐH Thánh Tri rất siêng năng trong viêc. hoc. đao. và hành đao. Thât. đáng khâm phuc. tangbong

Chúc tất cã quý ĐH thường an lac.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

ông khéo nói chơi...


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Thât. sư. không dám nói chơi. Trã lời câu hõi cũng là môt. hình thức nói pháp chứ đâu cần đơi. tới lúc lâp. đao. tràng lên trên ghế thũ toa. nói oang oang mới goi. là nói pháp.

Chĩ cần đoc. cách ĐH trã lời là thấy rõ thôi. Người hoc. Phât. thì nhiều nhưng chiu. khó nghiên cứu hoc. tới nơi hiễu đúng chánh pháp thì rất ít. Đó là sư. thât.

cafene


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hieule
Điều Hành Viên
Bài viết: 767
Ngày: 21/02/09 20:06
Giới tính: Nam
Đến từ: California

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Hieule »

Lâu nay không thấy chi. Chân Hiền Tâm trong diễn đàn??? Không biết chi. CHT sinh hoat. ra sao??? Chi. Chân Hiền Tâm cũng là môt. người rất giõi Phât. hoc. đễ chúng ta có thễ hoc. hõi thêm.


Sabbe sankhara anicca
Sabbe sankhara dukkha
Sabbe dhamma anatta.
Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Quý ĐH giõi về Phât. hoc. như thầy Kim Cang, ĐH Thánh Tri, ĐH Whale, ĐH Hlich, ĐH Vũ Khúc, ĐH Chân Pháp Vô xin giúp thêm trã lời về Phât. pháp cho những người mới hoc. Phât. đươc. vài tháng như tôi vì nhiều khi bi. bí nói thiêt. cũng chẵng biết hõi ai :D
KC Là Cư Sĩ Nên Đừng Gọi Là Thầy Gọi Là DH Thôi.



Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Tốt quá! Tốt quá! Con xin đảnh lễ tất cả các chư vị.

Tướng vi tế của sinh hoạt ở các cõi tịnh độ, phàm phu sao chưa thể thấy?
Ngoài tịnh độ và luân hồi ra còn chỗ nào để chứng hay đến?

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: xin hỏi

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Hieule đã viết:Thât. sư. không dám nói chơi.
Tôi muốn nói thêm môt câu nữa "ông lại nói chơi..." Nhưng thôi thì theo thường tình thế gian tạm cho là ông nói thật đi.

Nhưng siêng năng thì cũng không phải. Ở cõi Ta Bà nầy là cõi Còn Thối Chuyển thì không tránh khỏi tiến rồi lui, lui rồi tiến vậy. Nhưng nếu nghe lời Phật "Tinh Tấn" không "dãi đãi phóng dật" thì dù là tiến lui lui tiến thì cũng trên cái đà tiến lên.

Như lá cây trôi dạt dòng song vậy, nếu không gắng bơi lên thì bị đẩy xuống. Học đạo và tu đạo cũng vậy.

Chính vì cõi nầy khó tu, mà ai gắng tu được bao nhiêu lâu thì hay bấy nhiêu đó, tu một ngày ở cõi nầy bằng tu cõi Phật khác 100 năm. Như tu bát quan trai một ngày một đêm thì ví như bằng cả đời tu chút chút của hàng cư sĩ, hoặc hơn cả người không tu được một ngày nào.

Tôi nhớ không lầm Ông từng nói ông học phật ở trường đại học nào đó ở cali... sao lại nói rằng mới học rồi cần người ở đây chỉ giúp, có căn bản thì tự tìm tài liệu nghiên cứu học hỏi nếu không gặp bậc tri thức.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách