CHỨNG ĐẠO CA

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
kimcang
Bài viết: 1888
Ngày: 19/12/07 16:28

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi kimcang »

Thế nào là thực hành chân chánh?
Phước trí bao nhiêu mới đủ?
Y Như Trong Kinh Phật Dạy Tu Hành Thì Là Thực Hành Chân Chánh.

Đầy Đủ 4 Vô Lượng Tâm, 10 Ba La Mật Thì Là Phước Trí Đầy Đủ.Om Ah Hum.
Om Vajra Sattva Hum.
Om Mani Padme Hum.
Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.
Om Mani Vajra Hum, Om Mani Dhari Hum Phat.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Mặc ai biếm, mặc ai dèm
Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm
Ta nghe như uống cam lồ vậy
Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn.

Xét lời ác, ấy công đức
Đó mới chính là thầy ta thực.
Chớ vì báng bổ nổi oán, thân
Sao tỏ vô sanh nêu nhẫn lực.


Ngã đã diệt, ta chẳng còn, chỉ là một tâm không trống rỗng, sáng suốt, linh hoạt, bao trùm trời đất.Quán những người khác cũng như ta, họ cũng là giả có, không thật. Do vậy Ngã tướng, nhân tướng đều không. Vì thế mà có ai chê bai, chửi mắng ta, dèm pha nói xấu ta, thì cũng không ảnh hưởng gì, giống như hình nhân gặp cọp giấy, cả hai đều giả. Do biết như vậy nên không sanh tâm giận giữ. Bao nhiêu câu chửi mắng đổ lên đầu cũng trơ trơ. Kẻ kia ác tâm chửi bới mình cũng vô ích, giống như kẻ châm lửa đốt trời. Trời không cháy mà tàn lửa rơi trở lại mặt mình. Nín nhịn được, sự nhẫn nhục tăng tiến làm cho ta cảm thấy khoan khoái, các lời chửi mắng lọt qua lỗ tai tức thì tan đi đâu mất .

Dễ gì có ai tự làm tổn công đức của họ để làm tăng công đức cho ta ? ngoại trừ những người ác mắng chửi ta. Những điều họ nói đều hữu ích cả. Họ nói đúng, họ là thầy ta, nhờ đó mà ta sửa chữa được lỗi lầm. Họ nói sai, họ làm tăng nhẫn lực của ta, làm tăng công đức cho ta. Vì vậy chớ nổi xung lên, vừa hao công đức, vừa mất chính niệm.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Phát nguyện như sau được không?

"Nguyện độ hết chúng sanh mới thành Phật"

Hoặc "Nguyện độ hết chúng sanh đặng thành Phật"


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Câu thứ nhất hợp lý, nhưng rơi vào trường hợp của ngài Địa Tạng. Là Bồ-Tát mãi, không thành Phật. Lý do : không thể độ tận chúng sinh.

Cau thứ hai thì sai.
Phật không cầu mà được, không do tu mà thành. Nếu do 2 thứ đó mà thành thì đã chẳng phải của gia bảo, của báu tự trong nhà. Vì vậy dù có độ hết chúng sinh vẫn không thành Phật.

Nên phát nguyện " Nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh ".

Chúc đạo hữu tinh tiến, an lạc.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

binh đã viết:Nên phát nguyện " Nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh ".
Tuy vậy mà cũng Gẹo bác Bình: "không có phật để thành, không có chúng sanh để độ" (kinh kim cang: diệt độ hết thảy chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào diệt độ) :)

Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Câu thứ nhất hợp lý, nhưng rơi vào trường hợp của ngài Địa Tạng. Là Bồ-Tát mãi, không thành Phật. Lý do : không thể độ tận chúng sinh.

Vậy Ngài Địa Tạng là bồ tát mãi mãi?
Cau thứ hai thì sai.
Phật không cầu mà được, không do tu mà thành. Nếu do 2 thứ đó mà thành thì đã chẳng phải của gia bảo, của báu tự trong nhà. Vì vậy dù có độ hết chúng sinh vẫn không thành Phật.
Độ hết chúng sanh mà không thành Phật được sao?
Nên phát nguyện " Nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh "
Cám ơn thầy.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Về lý thì Bồ - Tát Địa Tạng phải độ hết chúng sinh mới thành Phật. Nhưng Phật cũng không thể độ tận chúng sinh do đó ngài Địa Tạng sẽ mãi là Bồ-Tát .

Đó là đứng về mặt chúng sinh mà nói thì như thế.
Đứng về mặt tuyệt đối thì " Xưa nay không một vật ", như thế thì làm gì có Phật, có chúng sinh. Ngay chúng sinh cũng vốn là Phật rồi (Tâm, Phật, chúng sinh là một) thì làm gì có ai không thành Phật ?

Trong cõi huyễn hóa của chúng sinh, Phật muốn độ cho những chúng sinh ở nơi địa ngục, nên ngài sai hóa thân là Bồ-Tát Đại Tạng xuống đó để cứu độ. Vì không lẽ có một vị Phật nào đó ở dưới địa ngục thì coi sao được.

Cho nên Bồ Tát Địa Tạng sẽ mãi không thành Phật để hành nguyện độ sinh. Ngài chẳng cần làm Phật, vì vốn đã là Phật rồi.

Đạo hữu VHBK mến, gọi tôi là bạn được rồi, vì tôi chỉ là một cư sĩ già mà thôi.
gọi là ông bạn già, hay Bình già hay già Bình cũng được.
Cảm ơn đ/h.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vậy thì tội nghiệp cho Ngài ấy quá vì còn cực khổ. Nói vậy chứ, bồ tát Địa Tạng cũng sẽ xưng danh Thế Tôn, chấm dứt địa vị bồ tát. Ngài ấy phải thành Phật để người khác còn thành Phật nữa.

Tâm nguyện của Ngài ấy được viên mãn, Ngài ấy thành Phật.

Với người tu hành nên phải chứng Sự.

Bởi vậy, nói cho đến cùng thì không nói được.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Nguyện Sớm Thành Phật để độ chúng sanh. Hay nguyện độ hết chúng sanh rồi mới thành Phật. Nguyện nào cũng là nguyện Đại Từ Đại Bi, cũng đều xuất phát từ Tâm Bồ Đề. Ai muốn phát nguyện nào thì phát.

Hồi đó mến ngài Quán Thế Âm, ở đại học kiến trúc xá tôi phát nguyện chừng nào ngài Quán Thế Âm thành Phật rồi thì tôi mới thành Phật. :)

Sau nầy đọc kinh Phật mới biết ngài Quán Thế Âm vốn đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do vì bi nguyện độ sanh mà thị hiện làm Bồ Tát Nhứt Sanh Bổ Xứ (một đời thành Phật). Tuy vậy Kinh Bi Hoa nói sau khi đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn ở cõi Cực Lạc, liền trong đêm đó, ngài Quán Thế Âm sẽ thành Phật. Ở cõi Tịnh Độ hay một chổ là đức phật nầy vừa nhập niết bàn liền có đức Phật khác. Còn cõi Uế Độ thì lâu thiệt lâu mới có một đức Phật ra đời.

Nhưng mà tôi nghĩ chư Phật không bao giờ Nhập Niết Bàn khi còn một chúng sanh sống trong vô minh đau khổ.

Quý vị nói đức Thích Ca Mâu Ni Phật Nhập Niết Bàn vĩnh viễn ư? Không phải thế đâu! Ngài hiện còn làm Phật ở các cõi khác, phương khác, hoặc vẫn còn thị hiện vô số thân hình để độ thoát chúng sanh đấy vậy.

Bậc đã phát Tâm Bồ Đề thì trên cầu quả Phật, dưới độ khắp chúng sanh. Chúng sanh chưa độ hết, làm sao Nhập Niết Bàn như các vị Nhị Thừa? Nếu thế thì đâu còn gọi là Đại Thừa, Đại Bồ Đề Tâm được nữa! Vì vậy thành Phật rồi ngài Quán Thế Âm hiện làm Bồ Tát tiếp tục độ sanh, đến chừng nào tất cả chúng sanh độ thoát thì mới đồng nhập Niết Bàn.

Thế cho nên chứ Phật vẫn độ chúng sanh cùng khắp, Ngài Địa Tạng cũng độ chúng sanh cũng khắp. Tôi tin chắc sẽ có một ngày tùy rằng không thể tính đếm được, chư Phật cũng như ngài Địa sẽ độ thoát chúng sanh khỏi địa ngục mà chứng đặng Thánh Quả từ Tu Đà Hoàn trở lên. Chỉ cần các chúng sanh chứng quả Tu Đà Hoàn tức sẽ không còn ai đọa địa ngục, thì ngài Địa Tạng sẽ thành Phật. Rồi tiếp tục cùng chư Phật khác độ các vị Tu Đà Hoàn thành Phật.

Hơn nữa, Nhập Niết Bàn thì cũng giống như nói sống trong Thường Tịch Quang. Tuy rằng hằng tịch diệt mà thường chiếu, thường quang độ khắp chúng sanh.

Chứ không phải chư Phật nhâp niết bàn là vĩnh viên biến mất! Sai! Pháp Thân chư Phật hằng khắp mười phương, ngay cả cái mái vi tính nầy cũng có Pháp thân Phật. Vì vậy mà những gì tôi viết đây chư Phật đều biết cả.

Khi đã thật chứng Chân Tâm Thường Trụ, Viên Giác Diệu Tâm thì Sanh Tử Niết Bàn vốn không có thì làm gì có nhập diệt, chỉ là thị hiện như thế trên tướng trạng thôi!

Cho nên thành Phật sớm thì tốt nhưng việc độ sanh phải độ cho tận, dù thị hiện nhập niết bàn nhưng cũng hiện thân khác để tiếp tục độ sanh. Cho nên ngài Địa Tạng và những vị Bồ Tát đã phát nguyện như ngài Địa Tạng và còn sẽ có bồ tát phát nguyện như ngài địa tạng đâu có cảm thấy cô đơn độ sanh một mình mà buồn :) hihi.

Chỉ thành Bồ Tát chưa thành Phật cũng độ sanh, mà thành Phật sớm thì cũng phải độ sanh. Đâu có gì khác (độ mà chẳng độ). Chỉ khác một điều là một vị đã Thành Phật có Trí Tuệ Tròn Đầy có nhiều phương tiện hay hơn để độ sanh.

* mình người dùng tri kiến phàm phu mê lầm nên thấy Bồ Tát tội nghiệp, chứ Bồ Tát hằng sống trong thanh tịnh giải thoát mà, dù là thị hiện độ sanh cũng thanh tịnh giải thoát. Nhưng nếu thấy Bồ Tát tội nghiệp thì gắng tu giải thoát đi để đở cho ngài, để phụ ngài độ sanh.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Tông cũng thông, thuyết cũng thông
Định huệ sáng tròn chẳng trệ không
Nào phải mình ta riêng đạt đấy
Hằng sa chư Phật thể chung đồng.

Sư tử hống thuyết vô úy
Trăm thú nghe qua xé óc tủy.
Hương tượng chạy dài hết liệt uy,
Thiên, long lặng ngóng lòng hoan hỷ
.

Tông tức là nói về Thiền. Vì Thiền gọi là Phật Tâm Tông.
Thuyết tức là những lời Phật nói ra, để dạy đệ tử, sau này ghi lại thành sách, nên thuyết ở đây có nghĩa là kinh sách.
Do Phật tức Tâm, nên những lời Phật nói đều từ tâm mà ra, từ chân như, Phật tánh mà ra. Vì vậy nếu Tông đã thông rồi, tức là tâm đã thông với tâm Phật, thông với Chân Như, Phật tánh rồi thì mọi lời trong kinh sách đều trở nên dễ hiểu.
Người đã kiến tánh, tâm đạt tới chơn như sáng suốt, tịnh tĩnh, tức nhiên ở trạng thái đó thì không còn gì lay động, thản nhiên tịch chiếu suốt cả mười phương thế giới. Gọi là Định Hải Ấn. Chư Phật ở trong Tam Muội này, nên nói “hằng sa chư Phật thảy chung đồng”.

Lúc đó có thể từ trong Chơn Tâm mà thuyết pháp, Không tà sư, ngụy thuyết nào có thể đối đáp. Như vua sư tử, khi gầm lên, thấu suốt đến tận óc, mọi loài khác đều sợ hãi. Trâu dê, hươu nai, voi ngựa gì cũng chạy hết. Chỉ những người có khí tượng đại thừa thuộc hàng thiên, long thì càng nghe pháp càng hoan hỷ.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Chơi biển cả, dạo rừng thiêng,
Tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền.
Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy ,
Mới hay sống chết chẳng tương can.

Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền,
Nói im động tịnh thảy an nhiên.
Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững,
Ví nhằm thuốc độc cũng bồng tênh
.

Bổn phận của các thiền sư là phải tầm sư học đạo, sao cho có thể thấu suốt chân lý của vũ trụ, tự giải thoát ngay trong đời này. Các vị thiền sư thì thường ẩn tu ở những nơi non cao, rừng rậm, hay hải đảo cô tịch, cốt để tránh tiếp xúc với mọi người. Giữ cho tâm luôn luôn được trong lặng, tịch tĩnh. Như vậy mới hy vọng một ngày nào đó “Cửa lòng chơt mở” liền được “một nhảy liền vào đất Như Lai”. Các vị thiền sư đắc đạo thường không ở chốn phồn hoa đô hội. Vì vậy muốn tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền, thường phải lên rừng, xuống biển. Đến những nơi không một dấu chân người. Một khi đắc pháp rồi thì “ Mới hay sống chết chẳng tương can “. Sự thật là lúc nào nó cũng chẳng tương can gì đến chuyện sanh tử cả. Chỉ vì chúng ta mê chấp vào cái thân giả tạm này, cái ngã ảo tưởng này nên mới thấy sinh tử luân hồi trùng trùng điệp điệp từ vô thỉ kiếp đến nay. Một khi đã nhận ra được nó, đã hiểu mình là cái gì thì sanh tử luân hồi không còn lôi kéo mình được nữa. Có nghĩa là mình không lầm lẫn đi theo vọng thức nữa để đến nỗi sa vào luân hồi. Tổ Hoàng Bá nói :

Phàm nhơn khi sắp mạng chung chỉ quán năm uẩn đều không, bốn đại vô ngã, Chơn Tâm không tướng, chẳng đến, chẳng đi. Khi sanh tánh cũng chẳng đến, khi tử tánh cũng chẳng đi. Yên lặng, tròn bặt, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay quán như thế, liền đó chóng liễu ngộ, chẳng bị ba đời ràng buộc, bèn là người xuất thế.
Dù người không được ít phần thú hướng, nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đón và các thứ hiện trước mặt, cũng không khởi tâm đi theo. Nếu thấy tướng dữ, các thứ hiện trước , cũng không sanh tâm kinh sợ. Chỉ tự quên tâm, đồng với pháp giới liền được tự tại. Đây tức là tiết yếu vậy.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: CHỨNG ĐẠO CA

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

nếu thấy tướng lành, chư Phật đến đón và các thứ hiện trước mặt, cũng không khởi tâm đi theo.

Nếu đi theo thì sao???


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.6 khách