NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Nội qui chuyên mục: không quảng cáo, không ngoài nội dung Phật Pháp. Đúng-sai nơi đây là việc hiểu biết cá nhân, không có giá trị cho Phật Pháp nói chung.

Điều hành viên: quang_tam3

Nội qui chuyên mục
Chuyên mục tự do đăng bài, Chiếu theo "Thanh tịnh thân khẩu ý, đó là lời Phật dạy" thành viên sử dụng từ lịch sự, cảm thông, tùy duyên, tránh xa sân si, hạn chế tạo ác nghiêp của thân, khẩu và ý. Bài viết trong chuyên mục này phải do bản thân của thành viên viết, nghiêm cấm copy hoặc tuyên truyền dùm người khác. Do đó, mọi vấn đề đúng - sai trong chuyên mục này chỉ là hiểu biết cá nhân, không có giá trị cho Phật Pháp nói chung.

1) Không dùng lời kém văn hóa: diễn đàn đã thiết lập nội quy này một phần giúp thành viên ngăn ngừa tạo nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho Phật giáo. Khuyến khích dùng lời ái ngữ. Không được sử dụng các từ ngữ thô tục, chửi bới hoặc dùng lời miệt thị làm nhục thành viên khác, xúc phạm cá nhân...

2) Không quảng cáo: diễn đàn của chúng ta là phi lợi nhuận vật chất nên không chấp nhận bất kỳ một quảng cáo nào cho bất kỳ sản phẩm nào.

3) Không copy bài viết: đó là tình trạng copy các bài viết của cá nhân khác rồi đăng khắp nơi trong diễn đàn. Nội quy này khuyến khích mỗi người tự viết bài, nêu lên quan điểm ý kiến của cá nhân mình, tất nhiên được quyền trích dẫn các nguồn dữ liệu minh chứng cho lý luận của mình.

4) Không ngoài nội dung Phật Pháp: Vì đây là diễn đàn thuần túy Phật Pháp nên không bàn bất kỳ việc gì khác như chính trị, làm đẹp, văn hóa phẩm đồi trụy,... đều bị nghiêm cấm.

5) Thành viên vi phạm sẽ bị nhắc nhở 1,2 lần, lần 3 sẽ bị khóa nick.
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

tqh009 đã viết:Lành thay.
Nhưng tội lỗi cần được tha thứ trước khi nó diễn ra.
Và sự tha thứ chân thật chỉ xảy ra khi không nhìn nhận đó là tội lỗi.
Nói có tội lỗi và có sự tha thứ là chấp có.
sự thực là mọi pháp đều không, ta còn chẳng có, cái gì là tội lỗi ?


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Mơ hồ.
Đạt đến sự trực nhận bản chất của bản ngã thì chẳng có gì để nói.
Nhưng nhận ra là một chuyện nhưng sống với sự thật này là chuyện khác.
Người ta thường đề cập đến những thứ họ không có.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Đúng vậy, chúng ta phải thừa nhận mình vẫn còn khiếm khuyết. Có thế mới dụng công thiết thực.
Con cám ơn sự tham gia của tất cả chư vị.


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Đúng là người ta thường đề cập đến những gì mình không có.
Nhưng phải quán như thế mới giải thoát được. Còn nếu lúc nào cũng mang nặng mặc cảm tội lỗi thì làm sao giải thoát ?

Có mấy thứ chướng ngại đạo, trong đó có nghi và hối.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Thừa nhận khiếm khuyết để diệt trừ ngã mạn. Ngã mạn là trú xứ, là nhân của chấp ngã.
Thừa nhận khiếm khuyết để phát triển phạm hạnh, ngăn ngừa tội lỗi, để làm gương cho mọi người.
Thừa nhận khiếm khuyết để phát triển trí tuệ, phát triển sự dũng mãnh, làm thui chột sợ hãi.

Cần phải tiệm tiến, đi từng bước vững chắc. Chấp vào giáo lý tánh không, đôi khi hại nhiều hơn lợi.


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Vâng!


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Cho dù tôi là thánh bồ tát, nay tôi cũng thừa nhận trí tuệ của mình là cạn cợt, khiếm khuyết. Chỉ khi nào không còn móng niệm đó thì thôi. Huống chi nếu tôi là phàm phu chính hiệu. Nay dù thánh bồ tát hay phàm phu tôi cũng thừa nhận trí tuệ của mình là cạn cợt, khiếm khuyết. Chỉ khi không còn móng niệm đó thì thôi.

Nếu ngày nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề thì ngày đó tôi thừa nhận, trí tuệ của mình là cạn cợt khiếm khuyết.
Nếu ngày nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề thì ngày đó tôi luôn nguyện sanh cõi Cực Lạc, không dời đổi.
Nếu ngày nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề thì ngày đó tôi nguyện theo Đức Phật A Di Đà.
Nếu ngày nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề thì ngày đó tôi tu niệm Phật.
Nếu ngày nào chưa chứng Vô Thượng Bồ Đề thì quyết những đều như thế.
Chỉ khi không còn móng niệm đó thì thôi.

kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Người tu như thế nên quyết lòng chứng một quả duy nhất là Vô Thượng Bồ Đề! Cho dù được về Cực Lạc cũng không nghĩ là đã chứng được gì. Trong suốt quá trình tu không tự nhận chứng gì, luôn phát Tâm về tịnh độ Cực Lạc và chỉ Cực Lạc mà thôi, không ngã ngục giữa đường. Sanh về Cực Lạc, thường xuyên quán xét luân hồi, thỉnh hỏi Đức Từ Phụ, Đức Phật A Di Đà về nghĩa thân áo, bí mật sao cho giúp mình và chúng sanh thành tựu Vô Thượng Bồ Đề mau nhất.


tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

Lành thay!
Với sự nhớ nghĩ này, tư duy này, tăng thịnh là trí tuệ, tăng thịnh là thiện hạnh.
Thui chột là sợ hãi, thui chột là ngã mạn, thối đọa là ác nghiệp.


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Pháp môn Tịnh Độ khó tin lắm! Vì vậy Kinh A Di Đà gọi là "nan tín chi pháp".

Nếu chẳng có duyên lành thì tu không được pháp môn nầy đâu!

Dẫu người tu Thiền có nói thế nào như là Không Có cõi Cực Lạc, Tâm An Lạc chính là Cực Lạc hay Tâm Thanh Tịnh là Tịnh Độ, cho nên họ chỉ muốn ở cõi nầy tu v.v... thì đó là cách tu của họ, họ có thể nói và làm theo ý họ.

Nhưng mình Tu Tịnh Độ thì phương pháp tu của mình khác, Mình tin có cõi Cực Lạc, có Phật A Di Đà mà nương nguyện lực của Phật mà vãng sanh. Cho nên không tin lời họ nói mà tin lời Phật dạy, làm theo phương pháp Tịnh Độ của mình.

Tuy hai bên khác nhau mà pháp nào tu cũng có thể đưa kết quả nếu tu đúng. Chứ không thể bảo pháp nầy sai pháp kia đúng và ngược lại. Bởi vì pháp kia đúng là đúng với căn cơ họ, pháp mình đúng là đúng với duyên căn cơ mình.Cảnh tuy huyễn, tướng tuy không nhưng Cảnh đâu ngoài tâm, tướng đâu ngoài tánh!


Rất mong mọi người hiểu lời tôi nói.

Tuy tôi nói Tịnh Độ khó Tin mà ngay cả Pháp Thiền cũng khó Hiểu, khó Tin lắm đó! :)

Nhưng hiểu rồi thì hai pháp thông dung vô ngại.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Dạ, đúng vậy đấy ạ! Mà niệm danh diệu thì ai cũng niệm cả. Ai tu hành mà không nghe danh diệu Phật, Bồ tát, Tăng nhân. Ít nhất cũng là "NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT".
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Khi chưa thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, mỗi chư vị đều mạng chung ở đây mà sanh nơi kia. Không gì ngoài các uế độ và tịnh độ. Phàm phu thì luân hồi trong các uế độ mà đọa lạc theo nghiệp lực. Thánh nhân tùy nguyện lực mà sanh. Uế độ và tịnh độ nhiều vô số kể, có vị thì lặn hụp trong các cõi uế độ chịu đủ các nỗi khổ mà đến nay vẫn chưa một lần được sanh tịnh độ; có vị thánh nhân vì thương xót chúng sanh lặn hụp trong biển khổ mà thị hiện nào là thân người, thân súc sanh,....tạo duyên lành, nhân đó các hạt giống Phật pháp trong họ chóm nảy mầm. Sự việc như vậy đầy dẫy trong hư không.

Trong các uế độ, những chúng sanh nào nuôi dưỡng tham sân si thì chết đây sanh ở kia nhằm gặt hái và thọ nhận những nhân thiện-ác, hành thân cho đến khi mục nát, rồi lại sanh ra, rồi lại mục nát,... cho đến khi thấy khổ và chán chường ái dục mà cầu pháp giải thoát của thánh nhân, chư Phật. Khi ấy thánh nhân mới có thể thị hiện cứu độ. Sự việc như vậy nhiều vô số kể, với đầy các tướng khuyết hãm và hạ liệt, từ ít cho tới nhiều.

Trong các cói tịnh độ, thì đầy dẫy các thứ vi diệu, đầy dẫy các tướng vô vi, đầy dẫy các năng lực và thần thông. Mỗi cõi tịnh đố có một Đức Phật làm giáo chủ, làm ánh sáng hào quang soi sáng tất cả đều không còn lầm đường lạc lối.

Trong các cõi ấy, cách đây mười muôn ức cõi Phật có cõi tịnh độ tên là Cực Lạc. Các bậc nơi ấy, dù là thanh văn duyên giác rồi lại phát Tâm Bồ Đề không bị thối lui mất Tâm ấy, tiến thẳng Phật quả. Các bậc bồ tát đều cứu cánh đến nhất sanh bổ xứ mà không phải trở lại luân hồi một lần nào trong khoảng ấy, chỉ trừ bậc Bồ Tát vì tâm nguyện giáo hóa rộng lớn chúng sanh mà thị hiện nơi các cõi luân hồi, hiện thời các vị ấy tu theo hạnh Phổ Hiền. Ở Cực Lạc muốn nghe pháp gì thì liền được nghe,....(Xem 48 đại nguyện, nay đã có hiệu lực của Đức A Di Đà).

Vì vậy hãy phát Tâm về Cực Lạc. Phát Tâm về Cực Lạc tức là phát Tâm một đời thành Phật, một đời giác tánh hiển lộ thành tựu Vô Thượng Vô Bề đầy đủ mọi phương tiện cứu độ sanh, siêu xuất tất cả bậc, tâm nguyện được viên mãn, không còn thiếu sót bất cứ điều gì.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle kinhle
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Trong các cõi vi diệu như vậy


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách