Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Giải đáp thắc mắc giáo lý Phật-đà, hỏi nhanh đáp gọn, đi thẳng vào vấn đề.

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

timdao
Bài viết: 34
Ngày: 08/01/10 23:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi timdao »

Theo các bạn thì khi niệm "A-di-đà Phật", Ngài có biết là chúng ta đang niệm danh hiệu Ngài không? Vì danh hiệu Ngài (tiếng Phạn) khác xa quá. Mặc dù Phật Thích Ca có dạy "Y nghĩa bất y ngữ", nhưng mình vẫn còn vướng mắt. Vì nếu nói nghĩa của 3 chữa "A-di-đà" thì nó thường được hiểu là Vô lượng thọ, Vô lượng quang. Nhưng đó vẫn là chỉ phần dịch nghĩa, giống như dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt còn cái nghĩa thậm thâm thì như trong một số sách nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu.


whale
Bài viết: 350
Ngày: 23/09/09 02:04
Giới tính: Nam

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi whale »

mình xóa bài này nhé. :)
Sửa lần cuối bởi whale vào ngày 09/01/10 05:34 với 1 lần sửa.


timdao
Bài viết: 34
Ngày: 08/01/10 23:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi timdao »

Cảm ơn bạn đã chia sẽ một ý rất hay.
Nhưng mà không biết có phải các vị hòa thượng muốn sách tấn chúng sinh mau niệm Phật hay không mà trong Liên trì cảnh sách, phần cuối lão HT Viên Nhân có khai thị:
"Đức Phật A-di-đà là thầy của chư Phật và là vua của chư Phật."

Nếu hiểu theo mình thì nếu ta niệm Phật về Tây phương, thì Ngài là thầy ta. Sau này ta thành Phật thì cũng có thể nói Ngài là thầy của chư Phật. Thêm vào đó, ở quốc độ của Ngài thì có nhiều bậc Bồ-tát sẽ tiến lên quả vị Phật. Nhưng không biết ý lão HT có phải vậy không và người đọc thì sẽ hiểu thế nào đây?

Trờ lại vấn đề chính. Mình muốn hỏi nếu nói theo các sách (VD: Tin sâu pháp môn Tịnh độ) thì
A Di Đà là phiên âm từ chữ Phạn Amitabha, nghĩa là ánh sáng vô lượng (vô lượng quang), sống lâu vô lượng (vô lượng thọ). Sở dĩ chữ “A Di Đà” không dịch nghĩa mà chỉ phiên âm, vì theo Huyền Trang Tam Tạng Pháp sư, có năm loại danh từ không dịch nghĩa (ngũ chủng bất phiên):
1- Danh từ bí mật.
2- Danh từ nhiều nghĩa.
3- Danh từ không có ở Trung Quốc.
4- Danh từ đã có dịch từ xưa.
5- Danh từ khiến người tôn kính.

Vì Amitabha là danh từ nhiều nghĩa, bí mật và được người đời tôn kính nên không dịch.
Chỉ phiên âm thui mà nó đọc khác xa với tiếng Phạn vậy? Liệu Ngài biết ta đang niềm danh hiệu ngài không?

Vấn đề này cũng có liên quan tới các bài chú, như chú Đại Bi. Không biết mật ngữ, khi đã chuyển âm thì có mất cái ý nghĩ bên trong khiến chư Phật với nhau cũng chẳng hiểu không?


Hình đại diện của người dùng
VO_HUU_BAT_KHONG606
Bài viết: 2587
Ngày: 08/04/08 22:33
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: ...
Đã cảm ơn: 1 time

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi VO_HUU_BAT_KHONG606 »

Có người niệm "Nam Mô A Mi Đà Phật" nữa đấy. Mà niệm vậy cũng được.

Người niệm Phật lấy niềm tin sâu sắc với "Phật" làm đầu chứ không phải là niệm trì danh diệu nào của Ngài.


>Chỉ phiên âm thui mà nó đọc khác xa với tiếng Phạn vậy? Liệu Ngài biết ta đang niềm danh hiệu ngài không?

Bạn khéo lo xa quá. Phật chẳng bỏ ai tin Phật. Ngài biết hay không biết? Chính là ở chỗ bạn có đủ Tín tâm hay không. Tín tâm đầy đủ mới có thể đến nơi đến chốn, ngược lại lưỡng lự giữa đường và không gặp được Phật.

>Vấn đề này cũng có liên quan tới các bài chú, như chú Đại Bi. Không biết mật ngữ, khi đã chuyển âm thì có mất cái ý nghĩ bên trong khiến chư Phật với nhau cũng chẳng hiểu không?

Niệm trì chú, không giống hoàn toàn với niệm Phật.
Có bài chú phải trì niệm nguyên văn gốc.
Ở đây bạn nhắc tới: Mật tông và Tịnh độ tông.
Cách làm không giống nhau hoàn toàn nhưng cùng một mục đích.

Lời khuyên: đọc lại kinh "A Di Đà" và 48 đại nguyện của Ngài.


Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

Câu niệm Phật trọng điểm ở âm A , trong kinh Đại Bảo Tích có đoạn : (nếu PL nhớ không lầm) người tu hành âm A phải thành tựu ! hãy hành rồi khắc biết !


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

timdao đã viết:Theo các bạn thì khi niệm "A-di-đà Phật", Ngài có biết là chúng ta đang niệm danh hiệu Ngài không? Vì danh hiệu Ngài (tiếng Phạn) khác xa quá. Mặc dù Phật Thích Ca có dạy "Y nghĩa bất y ngữ", nhưng mình vẫn còn vướng mắt. Vì nếu nói nghĩa của 3 chữa "A-di-đà" thì nó thường được hiểu là Vô lượng thọ, Vô lượng quang. Nhưng đó vẫn là chỉ phần dịch nghĩa, giống như dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt còn cái nghĩa thậm thâm thì như trong một số sách nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu.
Kinh là từng Phạn Văn được truyền sang Trung Quốc dịch ra. Vậy mà từ xưa đến nay chư tổ Trung Quốc và người tu đều được lợi ích chân thật.

Rồi dịch sang tiếng việt, người việt tu hành từ xưa đến nay cũng được lợi ích chân thật.

Thế thì biết không phải đọc phạn văn, tụng phạn văn mới là lợi ích!

Trong Kinh Pháp Hoa chư Phật chứng "Nhứt Thiết Ngôn Ngữ Đà La Ni" thì ngôn ngữ nào của loài người, hoặc loài trời, hoặc loài súc sanh v.v... chư phật đều hiểu thấu cả. Cho nên anh niệm

Namo Amitabha Buddha
Namo Amituofo
Namo Amita Butsu
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
v.v...

Hoàn toàn được lợi ích chân thật nếu anh thận sự chí thành. Chư Phật đều rỏ biết cả.

Linh tại ngã, bất linh tại ngã!

Không nên dùng phàm trí mà so lường Trí Phật là có giới hạn, không hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian. Cho dù anh không hiểu cũng nhìn người chung quanh và lịch sử việt nam từ xưa đến nay các bậc tu hành chân chính đều được lợi ích giải thoát giác ngộ, dù là kinh được dịch ra từ phạn ra hán, từ hán ra việt.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

="timdao"]Cảm ơn bạn đã chia sẽ một ý rất hay.
Nhưng mà không biết có phải các vị hòa thượng muốn sách tấn chúng sinh mau niệm Phật hay không mà trong Liên trì cảnh sách, phần cuối lão HT Viên Nhân có khai thị:
"Đức Phật A-di-đà là thầy của chư Phật và là vua của chư Phật."

Nếu hiểu theo mình thì nếu ta niệm Phật về Tây phương, thì Ngài là thầy ta. Sau này ta thành Phật thì cũng có thể nói Ngài là thầy của chư Phật. Thêm vào đó, ở quốc độ của Ngài thì có nhiều bậc Bồ-tát sẽ tiến lên quả vị Phật. Nhưng không biết ý lão HT có phải vậy không và người đọc thì sẽ hiểu thế nào đây?
Kinh Vô Lượng Thọ có dạy: "Quang trung cực tôn, phật trung chi vương"

Nghĩa là hào quang của đức A Di Đà Phật tối tôn đệ nhứt, trong các ánh hào quang, hào quang của Phật A Di Đà sáng nhứt, cho nên Viên Nhân Pháp Sư mới nói như thế, cũng là tán thán Phật A Di Đà và khuyến khích mọi người niệm phật cầu sanh Cực Lạc.

Nói nghĩa khác thì Phật nào cũng là A Di Đà Phật, chúng sanh nào cũng có tánh phật A Di Đà. Trí Tuệ Vô Lượng Quang là Mẹ của chư Phật, là thầy của chư Phật, là vua của chư Phật. Chư Phật từ Trí Tuệ Vô Lượng Quang mà sanh.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
timdao
Bài viết: 34
Ngày: 08/01/10 23:28
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi timdao »

Cảm ơn các bạn, những vị thiện tri thức đã khai thị cho mình. Không hỏi thì ko biết mình sẽ còn ôm sự ngu dốt này đến bao giờ.


Hình đại diện của người dùng
tuniemphat
Bài viết: 216
Ngày: 19/02/10 20:04
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hà Nội, Việt Nam

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi tuniemphat »

Trong việc niệm danh hiệu phật như là Nam Mô A di đà phật hay Nam Mô Bổn sư Thích ca mâu ni phật đều là do các dịch giả dịch âm và dịch nghĩa. Đệ cũng chỉ là người mới đọc được chút ít và không có chính thống gì cả. Cũng chỉ là loại ngu dốt mà thôi, nhưng theo đệ hiểu và đệ tin rằng: khi ta niệm phật bất kỳ danh hiệu một vị phật nào hay một câu chú nào thì cái chữ đó chưa hẳn là tất cả, mà dưới nó là âm điệu phát ra, nhưng kể cả âm điệu cũng không phải là gốc mà là Tâm của ta mới là gốc.
-Mình đọc một câu danh hiệu hay niệm thầm nó thì ý nghĩa sau cùng của nó là tâm ta lắng nghe nó đến đâu (Tâm ở đây là cái Tâm phật của ta đó) chính cái Tâm phật trong bản thân ta sẽ cảm ứng chư phật, chư bồ tát... Chỉ cần ta biết ta đang niệm phật a di đà thì phật A di đà cũng biết ta đang niệm danh hiệu của ngài.
-Có lẽ đây mới là cái gốc của vấn đề bởi Phật dạy: Trong mỗi chúng sanh đều có phật tính, đều có cái tâm Phật. Điều này có lẽ mình thấy nhiều kinh đều nói mà rõ nghĩa nhất mà mình may mắn được nghe trong một bài giảng đạo về Kinh Vi Diệu Liên Hoa, hình như đây là kinh cuối cùng mà Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp thì phải, cái gốc rễ quý giá nhất là cái tâm phật vô biên này không mất đi cho dù đã qua muôn ức kiếp luân hồi. Cái mà tự mỗi chúng sinh dù đang bị luân hồi hay đang làm bất kỳ điều gì đều hiểu thực trang của nó. Ví như là cái thực trạng chúng sinh đang niệm danh hiệu Nam mô A di đà phật


[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]

[b]A Di Đà Phật[/b]
Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lúc Phật sắp nhập Niết Bàn vài tháng mà thuyết giảng. Kinh Đại Bát Niết Bàn mới là Kinh Phật dạy cuối cùng rồi nhập Niết Bàn.


2. Nhiếp tâm ý để chú ý vào từng câu Phật hiệu rỏ ràng giúp cho ta được chánh niệm và chánh định ở nơi danh hiệu Phật.

Ta thường vọng tưởng và chạy theo trần cảnh nên không lúc nào chánh niệm và định được. Dùng pháp Niệm Phật để giữ chánh niệm và đạt chánh định thì tâm ta sẽ được an lạc thanh tịnh.

Hơn thế nữa, Danh Hiệu Phật A Di Đà là do đức Phật A Di Đà tu nhiều kiếp phát đại nguyện và tu hành tinh tấn thành chánh giác mới được. Do vậy mà ta có thể nương vào câu Phật hiệu và lời nguyện của ngài để vãng sanh Cực Lạc.


3. Tâm không thể dễ bàn cũng dễ lầm nhận. Có hai loại Chân Tâm (thể tánh) và Vọng Tâm (ý thức)


4. Mới hiểu nhìn vào tưởng câu A Di Đà Phật là xuất phát từ vọng tâm, vọng niệm, nhưng ai dè hiểu rỏ nhìn kỹ thì không phải vậy bởi vì bản thể của câu đó chính là chân (tạm gọi thôi chứ làm gì có chơn vọng).

Lại nữa, mới đọc qua câu phật hiệu A Di Đà thì tưởng là tên của ai, của vị Phật nào đâu đâu. Nhưng mà hiểu rỏ nghĩa lý sét kỹ thì không có gì ngoài câu đó, cái bàn cũng là A Di Đà Phật, cái ghế cũng là A Di Đà Phật, cây cỏ hoa lá, vạn vật vũ trụ, nhân loại, thiên hình vạng tượng, thân, tâm, thế giới đều là A Di Đà Phật cả. Chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, vậy mà đến đi cùng khắp. Đấy mới là Thường Tịch Quang, là Nhất Chân Pháp Giới, sự sự vô ngại, của Hoa Nghiêm!

Nhưng đó cũng chỉ là hiểu sơ sơ thôi mà chưa thật chứng được gì. Hiểu sơ sơ là Nhất Chân Pháp GIới mà chưa chứng nhập được cảnh giới nhất chân.

Nói vài lời cho vui vậy thôi :)
Nam Mô A Mi Đà Phật.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Hình đại diện của người dùng
Admin I
Bài viết: 210
Ngày: 16/06/07 20:05

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi Admin I »

A Di Đà Nghĩa Là Vô Lượng Thọ Quang.

Nếu Nói Nghĩa Cạn Là Tên Của Phật Còn Nghĩa Sâu Là Nói Thể Tánh Bình Đằng Của Tất Cả Chư Phật Và Chúng Sanh.

Vô Lượng Quang Là Nói Tâm Thể Tánh Sáng Suốt Không Có Chướng Ngại Không Có Tướng Trạng.

Vô Lượng Thọ Là Nói Tâm Thể Tánh Không Sanh Diệt.

Nói Theo Nghĩa Thế Tục Thì A Di Đà Là Danh Hiệu Của Phật Như Kinh Vạn Phật Nói Không Thể Nói Hết Số Lượng Thì Chư Phật Đồng Danh Hiệu Cho Nên Chư Phật Đồng Danh Hiệu A Di Đà Không Thể Nói Hết Số Lượng.

Nói Theo Nghĩa Chân Đế Thì Niệm A Di Đà Phật Tức Là Niệm Tất Cả Chư Phật Chứ Không Phải Là Niệm Riêng Danh Hiệu Của Một Đức Phật Bởi Vì Tất Chư Phật Đều Đầy Đủ Trí Tuệ Công Đức Lực Dụng.


Chư Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ giảng nói về khổ và sự diệt khổ. MN. 22

Khônb bệnh lợi tối thắng, Niết-bàn lạc tối thượng, bát chánh là độc đạo. An ổn và bất tử. MN. 75.
nguynlinhtam
Bài viết: 1141
Ngày: 07/06/10 04:08
Giới tính: Nam

Re: Vấn đề về danh hiệu "A-di-đà Phật"

Bài viết chưa xem gửi bởi nguynlinhtam »

http://niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm
Chư Phật dạy rằng khi chúng ta khởi tâm để niệm A Di Ðà Phật, đức Phật A Di Ðà ở Tây phương Cực Lạc thế giới lập tức liền nhận được làn sóng này; chúng ta có thể ‘liên lạc và nói chuyện’ với đức Phật nhanh như vậy!

Khi đức Phật A Di Ðà nhận được làn sóng này, ngài cũng có hồi âm nhưng chúng ta không nhận biết được. Tại sao chúng ta không biết được? Bộ máy của chúng ta hiện nay quá cũ, quá tệ, không còn linh hoạt và mẫn tiệp như ngài nữa; làn sóng cực kỳ nhỏ ngài cũng có thể thâu nhận được. Bộ máy của chúng ta tại sao không còn linh hoạt được nữa? Phật nói tại vì chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt, và chấp trước làm cho căn tánh của chúng ta bị chướng ngại mất, căn tánh của lục căn có ba thứ chướng ngại to lớn này, vì thế cho nên chúng ta không thể nhận được hồi âm của chư Phật.

Ðến khi nào thì chúng ta mới có thể thâu nhận được? Phải tu định. Khi bạn có định công (khả năng định tâm) thâm sâu. Ðịnh công ở đây nghĩa là bạn có thể buông xả tất cả vọng tưởng, phân biệt, và chấp trước. Khi vọng tưởng, phân biệt, và chấp trước giảm đi thì tác dụng của sáu căn sẽ dần dần linh hoạt trở lại. Khi đó bạn sẽ nhận được hồi âm của A Di Ðà Phật, bạn có thể thấy Phật, bạn có thể nghe thấy tiếng Phật thuyết pháp, bạn có thể ngửi được hương thơm của Cực Lạc thế giới, bạn có thể cảm được gió mát hoà nhã của Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới cách chúng ta rất xa.


Nam Mô A Di Đà Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.15 khách